Създаване на тримерна (3D) препратка към един и същ диапазон от клетки в множество работни листове

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Препратка, която препраща към една и съща клетка или диапазон в множество листове, се нарича 3D препратка. 3D препратката е полезен и удобен начин за адресиране на множество работни листове, които следват един и същ шаблон и съдържат един и същ тип данни, когато например консолидирате данни за бюджет от различни отдели на вашата организация.

Какво искате да направите?

Научете за 3D препратка

Научете как 3D препратките промяна при преместване, копирате, вмъкнете или изтриете работни листове

Създаване на 3D препратка

Създаване на име за 3D препратка

Научете за 3D препратките

Можете да използвате тримерна препратка за да сумирате заделените между три отдела дялове от бюджета, "Продажби", "Човешки ресурси" и "Маркетинг", всеки един в различен работен лист, с помощта на следната тримерна препратка:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Можете дори да добавите друг работен лист и след това да го преместите в диапазона, към който сочи формулата ви. Например за да добавите препратка към клетката B3 в работния лист Допълнителни услуги, преместете работния лист Допълнителни услуги между работните листове Продажби и Човешки ресурси, както е показано в следващия пример.

Вмъкване на друг лист в консолидация

Тъй като вашата формула съдържа тримерна препратка към диапазон от имена на работни листове, Продажби:Маркетинг!B3, всички работни листове в диапазона се включват в новото изчисление.

Най-горе на страницата

Научете как се променят 3D препратките, когато преместите, копирате, вмъкнете или изтриете работни листове

Следващите примери обясняват какво става, когато вмъкнете, копирате, изтриете или преместите работни листове, които са включени в 3D препратка. Примерите използват формулата =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5), която сумира клетките от A2 до A5 в работните листове от 2 до 6.

Вмъкване или копиране     Ако вмъкнете или копирате работни листове между Sheet2 и Sheet6 (крайните точки в този пример), Microsoft Excel включва в изчисленията всички стойности от клетките между A2 и A5 на добавените работни листове.

Изтриване     Ако изтриете работни листове между Sheet2 и Sheet6, Excel премахва техните стойности от изчислението.

Преместване     Ако преместите работни листове, намиращи се между Sheet2 и Sheet6, извън адресирания диапазон в работния лист, Excel премахва техните стойности от изчислението.

Преместване на крайна точка     Ако преместите Sheet2 или Sheet6 на друго място в същата работна книга, Excel настройва изчисленията да включват новите работни листове между тях, освен ако не обърнете реда на крайните точки в работната книга. Ако обърнете крайните точки, тримерната препратка променя крайната точка на работния лист. Например да речем, че имате препратка към Sheet2:Sheet6: Ако преместите Sheet2 след Sheet6 в работната книга, формулата ще сочи към Sheet3:Sheet6. Ако преместите Sheet6 преди Sheet2, формулата ще се настрои да сочи към Sheet2:Sheet5.

Изтриване на крайна точка     Ако изтриете Sheet2 или Sheet6, Excel премахва стойностите в тези работни листове от изчислението.

Най-горе на страницата

Създаване на тримерна препратка

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да въведете функцията.

 2. Въведете = (знак за равенство), въведете името на функцията и след това въведете отваряща скоба.

  Можете да използвате следните функции в тримерна препратка:

Функция

Описание

AVERAGE

Изчислява средна стойност (средноаритметично) на числа.

AVERAGEA

Изчислява средна стойност (средноаритметично) на числа; включва текст и логически стойности.

COUNT

Преброява клетките, които съдържат числа.

COUNTA

Преброява клетките, които не са празни.

HARMEAN

Връща хармоничната средна стойност на набор данни от положителни числа: реципрочната стойност на средноаритметичното на реципрочните стойности.

KURT

Връща ексцеса на набор данни.

ГОЛЕМИ

Връща k-тата по големина стойност в набор данни. Например петото по големина число.

MAX

Намира най-голямата стойност в набор от стойности.

MAXA

Намира най-голямата стойност в набор от стойности; включва текст и логически стойности.

MEDIAN

Връща медианата или числото в средата на набор от дадени числа.

MIN

Намира най-малката стойност в набор от стойности.

MINA

Намира най-малката стойност в набор от стойности; включва текст и логически стойности.

PERCENTILE

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1. Предоставя се за съвместимост с по-стари версии на Excel.

ПРОЦЕНТИЛ. EXC

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, без крайните точки.

ПРОЦЕНТИЛ. ВКЛ

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, включително.

PERCENTRANK

Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1) от набора от данни. Предоставя се за съвместимост с по-стари версии на Excel.

PERCENTRANK. EXC

Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, без крайните точки) от набора от данни.

PERCENTRANK. ВКЛ

Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, включително) от набора от данни.

QUARTILE

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1. Предоставя се за съвместимост с по-стари версии на Excel.

QUARTILE. EXC

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, без крайните точки.

QUARTILE. ВКЛ

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, включително.

PRODUCT

Умножава числа.

RANK

Връща ранга на число в списък от числа: големината му спрямо другите стойности в списъка. Предоставя се за съвместимост с по-стари версии на Excel.

РАНГ. ЕКВИВАЛЕНТ

Връща ранга на число в списък от числа: големината му спрямо другите стойности в списъка.

РАНГ. AVG

Връща ранга на число в списък от числа: големината му спрямо другите стойности в списъка.

SKEW

Връща асиметрията на разпределение.

МАЛКИ

Връща k-тата най-малка стойност в набор данни.

STDEV. S

Изчислява стандартното отклонение на базата на извадка.

STDEV. P

Изчислява стандартното отклонение на цялата генерална съвкупност

STDEVA

Изчислява стандартното отклонение на базата на извадка; включва текст и логически стойности

STDEVPA

Изчислява стандартното отклонение на цялата генерална съвкупност; включва текст и логически стойности

TRIMMEAN

Връща средната стойност на вътрешната част на набор данни.

SUM

Сумира числа.

VAR. S

Оценява дисперсия на базата на извадка.

VAR. P

Изчислява дисперсия на цялата генерална съвкупност

VARA

Оценява дисперсията на базата на извадка; включва текст и логически стойности

VARPA

Изчислява дисперсия на цялата генерална съвкупност; включва текст и логически стойности

 1. Щракнете върху етикета за първия работен лист, към който искате да се препраща.

 2. Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху етикета на последния работен лист, към който искате да се препраща.

 3. Изберете клетката или диапазона от клетки, към които искате да се препраща.

 4. Завършете формулата и натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Създаване на име за тримерна препратка

 1. В раздела Формули, в групата Дефинирани имена щракнете върху Дефиниране на име.

 2. Въведете името, което искате да използвате като препратка, в полето Име на диалоговия прозорец Ново име. Имената могат да са с дължина до 255 знака.

 3. В полето Препраща към изберете знака за равенство (=) и препратката, а след това натиснете клавиша НАЗАД.

 4. Щракнете върху етикета на първия работен лист, към който искате да се препраща.

 5. Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху етикета на последния работен лист, към който искате да се препраща.

 6. Изберете клетката или диапазона от клетки, към който искате да се препраща.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×