Създаване на списъчен формуляр по избор с помощта на SharePoint Designer

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

SharePoint списъци и библиотеки съдържа списъчни формуляри, които позволяват на потребителите да показват, редактиране и добавяне на елементи към списък или библиотека. С Microsoft SharePoint Designer 2010можете да създадете и персонализирате тези формуляри, за да улеснят потребителите да добавяте и актуализирате елементи в списък. Ако списъчен формуляр е част от Решение сте създали, ще искате да персонализирате формуляра, така че да е насочена към решението и събира съответните данни за поддръжка на вашето решение.

Във формуляр за списък по избор можете да покажете или скриете определени полета, реорганизиране на тези полета, промяна на оформлението на формуляра, добавите форматиран текст и графика и в крайна сметка, промяна на XSL, HTML или ASP, използвани от формуляра. Можете да изпълнявате само тези задачи чрез създаване на формуляр на списък по избор в SharePoint Designer 2010.

Тази статия описва формулярите по подразбиране, асоциирани със списък, и как да създавате свои формуляри по избор за списъка или библиотеката.

Забележка: Ако използвате SharePoint Online и информацията в тази статия не отговаря на това, което виждате, е възможно да използвате Office 365 след надстройката на услугата. Някои функции в SharePoint Designer не се поддържат в следващата версия на SharePoint Online. Вижте какво се е променило в SharePoint Designer 2013.

В тази статия

Преглед на списъчните формуляри по подразбиране

Създаване на нови списъчни формуляри

Следващи стъпки

Преглед на списъчните формуляри по подразбиране

Списъчни формуляри се намират в същата папка, като им асоцииран списък на SharePoint. Като използвате SharePoint Designer 2010, можете бързо и лесно преглеждане на списъчни формуляри по подразбиране, свързана със списъка.

Най-лесният начин да видите формулярите по подразбиране, асоциирани с даден списък, е да отворите страницата с резюмето за списъка.

 1. С вашия сайт, отворен в SharePoint Designer 2010щракнете върху списъци и библиотеки в навигационния екран.

 2. Щракнете върху желания списък от галерията, например Съобщения.

 3. В страницата с резюмето, под Формуляри ще видите формулярите, асоциирани със списъка.

  Формуляри на SharePoint Designer

Друг начин да видите формулярите по подразбиране, асоциирани с даден списък, е да отворите йерархията на сайта, като използвате раздела Всички сайтове в навигационния екран.

 1. Във вашия сайт на отвори в SharePoint Designer 2010, щракнете върху Всички файлове в навигационния екран.

  Забележка: Ако Всички файлове не се вижда, обърнете се към администратора на вашия сайт за разрешаването на вашия уеб сайт структура в SharePoint Designer 2010.

 2. За списъци на SharePoint щракнете върху папката Списъци и след това щракнете върху желания списък, например Съобщения.

  Тук виждате формулярите, асоциирани със списъка, както и изгледите, асоциирани с него, като AllItems.aspx. (Връзки към повече информация за изгледите можете да намерите в раздела Вж. също.)

  Забележка: Освен че тук можете да преглеждате и отваряте формуляри, можете също да използвате йерархията на сайта, която се показва под навигационния екран, за да преглеждате списъка. Просто щракнете върху знака плюс (+), за да разгънете папката Списъци, и отново знака плюс (+), за да разгънете желания списък.

  Формуляри на SharePoint Designer

 3. За библиотеки на SharePoint отворете папката Споделени документи и след това папката Формуляри, за да намерите асоциираните формуляри.

Най-горе на страницата

Списъчните формуляри DispForm.aspx, EditForm.aspx и NewForm.aspx

По подразбиране има три формуляра, асоциирани с даден списък: DispForm.aspx, EditForm.aspx и NewForm.aspx. Следващите три илюстрации показват списъчните формуляри по подразбиране за списък "Съобщения".

 • Страницата DispForm.aspx осигурява формуляра за показване на елементи, който се появява, когато преглеждате един елемент от списък.

  Формуляри на SharePoint Designer

 • Страницата EditForm.aspx показва формуляра за редактиране на елементи, който се появява, когато редактирате елемент в списък.

  Формуляри на SharePoint Designer

 • Страницата NewForm.aspx показва формуляра за създаване на елементи, който се появява, когато добавяте нов елемент към списък.

  Формуляри на SharePoint Designer

Забележка: Библиотеките на SharePoint използват различен формуляр – Upload.aspx, вместо NewForm.aspx за добавяне на нови елементи към библиотеката.

Най-горе на страницата

Създаване на нови списъчни формуляри

Списъчни формуляри по подразбиране (формуляр за показване елемент, формуляр за редактиране на елемент и формуляр за нов елемент) се съхраняват в уеб компонент, наречен списък формуляр за уеб частта (LFWP). LFWP използва CAML (съвместни приложение Markup Language) за рендиране на формуляра и това не може да се персонализира в SharePoint Designer 2010.

За да персонализирате формуляра, можете да вмъкнете данни формуляр за уеб частта (DFWP). Използва XSLT, която може да се персонализира в SharePoint Designer 2010. Накратко замествате формуляр по подразбиране с DFWP и има два начина да направите това.

Създаване на нов списъчен формуляр и асоцииране със списък

Най-лесният и най-бърз начин да създадете списъчен формуляр по избор е да създадете нов формуляр и да го направите формуляра по подразбиране за списъка.

 1. С вашия сайт, отворен в SharePoint Designer 2010щракнете върху списъци и библиотеки в навигационния екран.

 2. Щракнете върху желания списък от галерията, например Съобщения.

 3. На страницата с резюме, под Формуляри щракнете върху Създай.

  Формуляри на SharePoint Designer

  Забележка: Можете също да щракнете върху Списъчен формуляр в лентата в раздела Настройки на списък.

 4. В диалоговия прозорец "Създаване на нов списъчен формуляр" задайте име на файла за новия формуляр. (Не използвайте имена, които са в конфликт с формулярите по подразбиране: DispForm.aspx, EditForm.aspx и NewForm.aspx.)

  Формуляри на SharePoint Designer

 5. За типа на формуляра укажете Формуляр за създаване на елементи, Формуляр за редактиране на елементи или Формуляр за показване на елементи.

 6. За да направите този формуляр да бъде формулярът по подразбиране, асоцииран с вашия списък, щракнете върху Задай като формуляр по подразбиране за избрания тип. Когато направите това, за този списък ще се използва вашият формуляр по избор, а не оригиналният формуляр по подразбиране.

 7. За разширени опции изберете типа съдържание, който да се използва за формуляра, обикновено това съответства на вашия списък.

  Забележка: Всеки списък или библиотека могат да бъдат конфигурирани да позволяват много типове съдържание, което след това се появява в това меню. Можете да използвате отделен набор от списъчни формуляри по избор за всеки тип съдържание, наличен списък или библиотека. Например ако вашият списък има тип съдържание "Съобщения за пресата" и тип съдържание "Новини от бранша", можете да създадете и използвате два отделни набора от списъчни формуляри по избор, по един за всеки от двата типа съдържание. Предимството да използвате отделен набор от списъчни формуляри по избор за всеки тип съдържание е в това, че всеки списъчен формуляр по избор е проектиран да показва само полетата, които са съответстващи за този тип съдържание. Повече информация за типовете съдържание ще намерите в раздела Вж. също.

 8. За да добавите връзка по избор към вашия формуляр, изберете опцията Създаване на връзка в менюто "Елемент от списък" и лентата и укажете връзка и име на команда.

  Връзки към повече информация за действия по избор, свързани със списък, можете да намерите в раздела Вж. също.

 9. Щракнете върху OK, за да създадете новия формуляр и да се върнете на страницата с резюме за вашия списък.

  Вашият нов формуляр се появява, заедно с другите формуляри, асоциирани със списъка.

Най-горе на страницата

Редактиране на съществуващ списъчен формуляр

Друг начин да създадете списъчен формуляр по избор е директно да редактирате някой от формулярите по подразбиране, асоциирани със списъка. Когато правите това, вие вмъквате нов формуляр (уеб част на формуляр за данни) на страницата, който замества формуляра по подразбиране на страницата.

Забележка: Можете да в сила, да изпълните тези стъпки на някоя ASPX страница в SharePoint Designer 2010. Предимството на съществуващ формуляр за редактиране е, че той вече е свързан със списъка.

 1. С вашия сайт, отворен в SharePoint Designer 2010щракнете върху списъци и библиотеки в навигационния екран.

 2. Щракнете върху желания списък от галерията, например Съобщения.

 3. На страницата с резюме, под Формуляри щракнете върху желания формуляр, например NewForm.aspx, за да го отворите за редактиране.

  Формуляри на SharePoint Designer

 4. Докато NewForm.aspx е отворен в редактора на страници, поставете курсора непосредствено под формуляра по подразбиране и натиснете няколко пъти Enter, за да създадете допълнително място под формуляра.

  Формуляри на SharePoint Designer

  Друг начин бързо да поставите курсора на това място е да щракнете върху списъчния формуляр по подразбиране и да натиснете едновременно клавишите Esc и стрелка надясно.

 5. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и в групата Изгледи на данни и формуляри щракнете върху желания формуляр, например Формуляр за създаване на елементи.

 6. Изберете списъка или библиотеката, с които искате да асоциирате формуляра, например Съобщения.

  Формуляр за създаване на елементи се появява на страницата, точно под формуляра по подразбиране.

  Следващата стъпка е да скриете списъчния формуляр по подразбиране, така че на страницата да се показва само вашият нов формуляр. Това гарантира също и че връзката на страницата към списъка на SharePoint е цяла, и че връзката към тази страница работи правилно на сайта.

 7. Щракнете върху списъчния формуляр по подразбиране, за да го изберете.

 8. Щракнете върху раздела Форматиране в лентата и в групата Уеб част изберете Свойства.

  Можете също да щракнете с десния бутон върху уеб частта по подразбиране и да изберете Свойства на уеб част.

 9. В диалоговия прозорец "Уеб част" щракнете върху знака плюс до Оформление, поставете отметка на опцията Скрито, след което щракнете върху OK.

  Не изтривайте уеб частта по подразбиране в страницата; трябва само да я скриете. Ако изтриете частта по подразбиране, това ще наруши връзката на страницата към списъка. Връзки към повече информация за скриване на уеб части можете да намерите в раздела Вж. също.

  И двете форми показване на ASPX страница в SharePoint Designer 2010. Когато визуализирате формуляра, обаче да виждате само вашия нов формуляр.

Използване на Office InfoPath 2010 за заместване на формуляри по подразбиране

Като алтернатива на използването на редактора на формуляр на списък в SharePoint Designer 2010можете да използвате използване Microsoft InfoPath 2010 да създавате, редактирате и проектиране на формуляри. InfoPath 2010 е мощен инструмент, използван за създаване на силно персонализирани формуляри, които може да се използва за SharePoint списъци, библиотеки и работни потоци.

Връзки към още информация за формулярите на Office InfoPath 2010 можете да намерите в раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Следващи стъпки

След като създадете персонализиран формуляр за списък или библиотека, следващата стъпка е да започнете да персонализирате формуляра според нуждите си. Можете да добавите или премахване на колони, промяна на оформлението на полетата, прилагане на различни шрифтове или стилове, Добавяне на потребителски изображения и т.н. Можете да използвате лентата в SharePoint Designer 2010 да изпълнява това персонализиране. Ако има промяна, не можете да правите с помощта на лентата, можете да редактирате формуляра XSL директно в изглед на код. Намерете връзки към повече информация за персонализирането на списъчни формуляри в раздела Вж .

За да изтриете формуляр, осветете го в страницата с резюме и след това изберете Изтрий от лентата. Това изтрива формуляра от сървъра и потребителите вече нямат достъп до него.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×