Създаване на списък с всички OneDrive места във вашата организация

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия е за глобалните администратори и SharePoint администратори в Office 365.

Преглед на списъка с потребители на OneDrive и URL във вашата организация

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете отчетаи след това изберете употребата.

 4. Щракнете върху плочката на файлове в OneDrive , или щракнете върху Изберете отчети след това щракнете върху използване на OneDrive.

 5. В горния десен ъгъл на таблицата в долната част щракнете върху експортиране.

Създаване на списък с всички URL адреси OneDrive във вашата организация, с помощта на Microsoft PowerShell

Списък, създавате в тези стъпки ще бъде записан в текстов файл.

 1. Изтегляне на най-новата обвивка за управление на SharePoint Online.

 2. Свържете се към SharePoint Online като глобален администратор или администратор на SharePoint в Office 365. За да научите как, вж. Първи стъпки в обвивката на SharePoint Online за управление.

 3. Изтегляне на библиотеки на SharePoint и обектния модел на клиента на проект.

 4. Запишете следния текст в текстов файл. Например можете да го запишете във файл с име GetODSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of URLs should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 5. Редактирайте следните променливи в началото на файла на скрипт и използване на информацията, която е специфична за вашата организация. Следващите примери предполага, че името на домейна на вашата организация е contoso.com.

  • $AdminURI   Това задава URI ви за SharePoint Online администратор на услуга, например https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Това указва на акаунт на глобален администратор във вашата организация за Office 365, например admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Това указва на паролата за акаунта, който е зададен с $AdminAccount, например "J$P1ter1".

  • $LogFile   Това указва пълния път на текстовия файл, който се създава и съдържа списък с всички OneDrive URL адреси във вашата организация. Например за да запишете файла на работния плот, използвайте 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

  Забележка: Примерни скриптове на PowerShell , описани в тази тема не се поддържат под Microsoft поддръжка за стандартна програма или услуга. Примерни скриптове се предоставят както са без гаранция от всякакъв вид. Microsoft не носи всички гаранции, включително без ограничение, всяка гаранции на продажба или на фитнес за определена цел. Целият риск възникнали използването или изпълнение на примерни скриптове и документация остава с вас. В никакъв случай Microsoft, неговите автори или всеки, иначе, участващи в създаването, производството или доставката на скриптове носи отговорност за щети (включително, без ограничение, щети за загуба на бизнес печалби, прекъсване, загуба на бизнес информация, или други загуби) възникнали използването на или невъзможност да използвате примерни скриптове или документация, дори ако Microsoft е бил уведомен за възможността за такива щети.

 6. Запишете текстовия файл като PowerShell скрипт файл като промените суфикс за име на файл на .ps1. Например запишете файла GetODSites.txt като GetODSites.ps1.

 7. В SharePoint Online обвивката за управление на отидете в папката, където се намира скрипт, който създадохте в предишната стъпка и след това изпълнете скрипта, например:

  .\GetODSites.ps1

  Забележка: Ако получите съобщение за грешка за да не може да се изпълнява скриптове, трябва да променят правилата си изпълнение. За информация вижте Информация за правилата за изпълнение.

След като скрипта завърши успешно, текстов файл се създава в местоположение, определено от $LogFile променлива в скрипта. Този файл съдържа списък на всички OneDrive URL адреси във вашата организация. Следния текст предоставя един пример за това как да се форматират списъка с URL адреси в този файл.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Още информация

След като сте поставили URL адреса за вашите OneDrive, можете да получите повече информация за него с помощта на кратката команда Get-SPOSite и промяна на настройките с помощта на кратката команда Set-SPOSite .

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×