Създаване на разделен формуляр

Създаване на разделен формуляр

Разделеният формуляр ви дава едновременно два изгледа на вашите данни – изглед на формуляр и изглед на лист с данни. Двата изгледа са свързани към един и същ източник на данни и постоянно се синхронизират един с друг. Избирането на поле в едната част от формуляра избира същото поле в другата му част. Можете да добавяте, редактирате или изтривате данни от всяка част (при условие че източникът на записа може да се актуализира и че не сте конфигурирали формуляра да не допуска тези действия).

Разделен формуляр в настолна база данни на Access

Работата с разделени формуляри ви предоставя предимствата на двата типа формуляри в един формуляр. Можете например да използвате частта на формуляра с листа с данни за бързо намиране на запис, а след това да използвате формулярната част, за да покажете или редактирате записа. Формулярната част може да служи като привлекателна и функционална заглавка за частта с листа с данни. Този метод се използва в много от шаблоните за бази данни, които са налични за Access.

Забележка: Разделени формуляри не могат да се използват в уеб бази данни на Access или уеб приложения на Access.

Какво искате да направите?

Създаване на нов разделен формуляр с помощта на инструмента "Разделен формуляр"

Преобразуване на съществуващ формуляр в разделен формуляр

Прецизна настройка на разделения формуляр

Създаване на нов разделен формуляр с помощта на инструмента "Разделен формуляр"

Тази процедура създава нов разделен формуляр от самото начало. Формулярът се базира на таблица или заявка, избрана от вас в навигационния екран или отворена в изглед на лист с данни.

 1. В навигационния екран щракнете върху таблицата или заявката, съдържаща желаните данни от вашия формуляр, или отворете таблицата или заявката в изглед на лист с данни.

 2. В раздела Създаване, в групата Формуляри щракнете върху Още формуляри и след това щракнете върху Разделен формуляр.

Access създава формуляра и го показва в изглед на оформление. В изглед на оформление можете да правите промени в структурата на формуляра, докато показва данни. Можете например да настройвате размера на текстовите полета, за да поберат данните, ако това е необходимо.

Най-горе на страницата

Преобразуване на съществуващ формуляр в разделен формуляр

Можете да преобразувате съществуващ формуляр в разделен формуляр, като настроите няколко свойства на формуляра.

 1. Отворете формуляра в изглед на оформление, като щракнете с десния бутон върху него в навигационния екран и след това щракнете върху Изглед на оформление.

 2. Ако списъкът със свойства още не е показан, натиснете F4, да го покажете.

 3. Изберете Формуляр от падащия списък в горния край на списъка със свойства.

 4. В раздела Формат на списъка със свойства, в падащия списък Изглед по подразбиране изберете Разделен формуляр.

 5. Запишете и затворете формуляра и след това щракнете двукратно върху формуляра в навигационния екран, за да го отворите в изглед на формуляр.

Най-горе на страницата

Прецизна настройка на разделения формуляр

След като създадете вашия разделен формуляр, можете да направите някои уточнения в изглед за проектиране или изглед на оформление, за да получите желаните резултати. За да превключите на изглед за проектиране, щракнете с десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране.

Задаване на свойствата на разделения формуляр

Следващата таблица съдържа някои от свойствата, свързани с разделените формуляри, които можете да задавате в списъка със свойства, за да настроите прецизно вашия формуляр. Ако списъкът със свойства още не е показан, натиснете F4, за да го покажете. Убедете се, че е избран Формуляр в падащия списък в горния край на списъка със свойства. Всички свойства в таблицата са разположени в раздела Формат на списъка със свойства. Стойностите по подразбиране може да варират в зависимост от начина, по който създавате разделения формуляр.

Свойство

Описание

Размер на разделен формуляр

Позволява ви да зададете точната височина или ширина (в зависимост от това дали формулярът е разделен вертикално, или хоризонтално) за формулярната част от разделения формуляр. Например въведете 1", за да зададете 1 инч за височината или ширината на формуляра. Въведете Автоматично, за да зададете оразмеряване по друг начин, например плъзгане на разделителната лента в изглед на оформление.

Ориентация на разделен формуляр

Позволява ви да дефинирате дали листът с данни да се показва над, под, вляво, или вдясно от формуляра.

Разделителна лента на разделен формуляр

Ако е настроено на Да, Access ви позволява да преоразмерявате формуляра и листа с данни чрез преместване на разделителната лента, която отделя двете части. Можете да плъзнете разделителната лента, за да предоставите повече или по-малко място на листа с данни. Ако това свойство е настроено на Не, разделителната лента е скрита и формулярът и листът с данни не може да бъдат преоразмерявани.

Лист данни с разделен формуляр

Ако е настроено на Разреши редактиране (и източникът на записи на формуляра е обновяем), Access разрешава редактиране в листа с данни. Ако свойството е настроено на Само за четене, Access забранява редактирането в листа с данни.

Отпечатване на разделен формуляр

Позволява ви да зададете коя част на формуляра да се отпечатва, когато отпечатвате формуляра. Ако свойството е настроено на Само формуляр, отпечатва се само формулярната част. Ако свойството е настроено на Само лист с данни , отпечатва се само частта с листа с данни.

Записване на местоположението на разделителната линия

Ако е настроено на Да, формулярът се отваря с разделителната лента в същото местоположение, в което сте я оставили последния път. Ако това свойство е настроено на Не, формулярът и листът с данни не може да бъдат преоразмерявани и разделителната лента е скрита.

Фиксиране на разделителя на формуляра

За да фиксирате разделителя на формуляра в определено местоположение, така че да не може да бъде преместен от потребителя, направете следното:

 1. Преминете на изглед за проектиране, като щракнете с десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране.

 2. Ако списъкът със свойства още не е показан, натиснете F4, за да го покажете.

 3. Изберете Формуляр от падащия списък в горния край на списъка със свойства.

 4. В раздела Формат на списъка със свойства настройте свойството Разделителна линия на разделен формуляр на Не.

 5. Настройте свойството Запиши местоположението на разделителната линия на Да.

 6. Преминете в изглед на оформление, като щракнете с десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Изглед на оформление.

 7. Плъзнете разделителната лента в желаната позиция (или въведете точната височина в полето на свойството Размер на разделен формуляр).

 8. Превключете в изглед за формуляри, за да покажете резултатите.

Разделителят се фиксира в позицията, в която сте го поставили, и разделителната лента се скрива.

Добавяне на поле към разделен формуляр

 1. Преминете в изглед на оформление, като щракнете с десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Изглед на оформление.

 2. Ако екранът Списък на полета не е показан, в раздела Структура в групата Инструменти щракнете върху Добавяне на съществуващи полета.

 3. Намерете полето, което искате да добавите, и след това го плъзнете във формуляра.

  Забележка: Ако плъзнете полето в листа с данни, то също се добавя към формуляра, но може да не се появи там, където искате. Затова препоръчваме да плъзнете полето във формуляра.

Изтриване на поле от разделен формуляр

 1. Преминете в изглед на оформление, като щракнете с десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Изглед на оформление.

 2. Във формулярната част от разделения формуляр щракнете върху полето, за да го изберете, и след това натиснете DELETE.

  Полето се премахва и от формуляра, и от листа с данни.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×