Създаване на проста организационна диаграма в Publisher

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Organization chart example image

Можете да създадете проста организационна диаграма в публикация, като използвате фигури да представляват manager позиции и отчитане на позициите и след това да ги свързвате със свързващи линии.

Построяване на организационна диаграма

Добавяне на фигури

 1. В менюто Вмъкване щракнете върху фигурии след това щракнете върху фигурата, която искате да вмъкнете.

 2. Щракнете върху в публикацията, която желая да поставите фигурата.

 3. Промяна на размера, цвета, запълването или линията на фигурата.

  1. Щракнете с десния бутон върху фигурата и после щракнете върху Форматиране на автофигура.

  2. В диалоговия прозорец Форматиране на автофигура изберете желаните опции. Например за да промените запълване, щракнете върху раздела цветове и линии . Под запълванещракнете върху нов цвят в списъка цвят или щракнете върху Ефекти на запълване , за да създадете текстура, шарка или градиент.

 4. Когато фигурата изглежда по начина, който искате в диаграмата ви, щракнете с десния бутон върху нея и после щракнете върху Копирай.

 5. Щракнете с десния бутон, където искате да създадете копие на обекта и след това щракнете върху постави.

 6. Повторете стъпка 5 и докато получите всички фигури, които искате за вашата диаграма.

Свързване на фигурите

Свързване на фигури на свързващите линии

1 избора линия, съединител

2 първото място за свързване

3 второто място за свързване; сайтове за връзка се показват в синьо, когато посочите към фигура.

 1. В менюто Вмъкване щракнете върху фигурии след това щракнете върху реда конектор, който искате, като например чупка.

 2. Посочете къде искате да прикачите конектора, като напр. в дъното на фигурата на длъжността на главния мениджър в организационната ви диаграма.

  Сайтове за връзка се показват в синьо, когато посочите към фигура.

 3. Щракнете върху първата връзка, посочете втори обект (например първата отчитане позиция фигура в организационна диаграма) и след това щракнете върху второто място за свързване.

 4. Повторете стъпки от 1 до 3 за да добавите всички свързващите линии, които искате.

 5. По желание: Промяна на цвета или дебелината на свързващите линии.

  1. Изберете свързващите линии, които искате да промените. За да изберете много конектори, задръжте натиснат SHIFT, докато щракате върху всяка свързваща линия.

  2. Щракнете с десния бутон, щракнете върху Форматиране на автофигураи след това щракнете върху раздела цветове и линии .

  3. Под Линия изберете опциите, които искате.

Добавяне на текст

 1. За да добавите текст към фигура в организационната диаграма, щракнете върху фигурата и после въведете текста, който искате.

 2. За да форматирате текста, изберете текста във фигурата и после използвайте опциите в раздела Инструменти за текстово поле формат .

Преместване на фигури и свързващи линии в организационна диаграма

Сега, след като сте добавили фигури и конектори за организационната си диаграма, може да искате да настроите фино разположението на всеки обект.

Преместване на фигура

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да преместите.

 2. Направете едно от следните:

  Плъзнете фигурата до нова позиция

  • Позиционирайте показалеца на мишката върху фигурата. Когато показалецът стане move cursor , плъзнете фигурата до нова позиция. За да плъзнете фигурата в права линия, задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато плъзгате фигурата.

   Забележка: Ако една от командите на прилепите е включена, фигурата може да прилепване към знака на най-близкото ръководство, фигура или линийка, когато отпуснете бутона на мишката.

  Побутване на фигура

  • Натиснете един от клавишите със стрелки, за да преместите фигурата в тази посока.

   Обектът се премества на определено разстояние всеки път, когато натиснете клавиш със стрелка. Разстоянието по подразбиране за побутване е 0,13 инча (или еквивалента му, ако използвате друга мерна единица). Можете обаче да променяте разстоянието за побутване.

   1. Щракнете върху Файл > Опции > Разширени.

   2. Под Опции за редактиранеПоставете отметка в квадратчето побутване обекти от и след това въведете желаните от вас обекти и преместване, когато ви ги побутване разстоянието.

  Позиционирайте обект прецизно на страницата

  1. Щракнете с десния бутон върху фигурата.

  2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на автофигура и после щракнете върху раздела Оформление.

  3. Под Положение на страницата въведете положителни измерения за хоризонталното и вертикалното разположение на обекта или групата обекти.

  4. Щракнете върху OK.

   Съвет: Когато щракнете върху обект, можете да видите точното му положение върху лентата за състояние в дъното на прозореца.

Преместване на съединител

 1. Щракнете върху конектора, който искате да преместите.

 2. Направете едно или двете от следните:

  • За да преместите единия край на конектор, поставете неподвижно показалеца върху него, докато показалецът стане щрихован и после плъзнете края и свържете към различна точка.

   За да отмените автоматичното свързване, дръжте натиснат ALT, докато плъзгате края на конектора. Можете да поставите края където искате върху обекта, но той няма да е свързан.

  • За да откачите цялата свързваща линия, плъзнете я от средата (не от жълтия ромб).

Работа с организационната диаграма като единичен обект

Когато организационната диаграма изглежда по начина, който искате, може да поискате да групирате всички фигури и свързващи линии заедно, като единичен обект. Групирането на обектите прави по-лесно да се мести и оразмерява цялата организационна диаграма и помага да се избегне неволното преместване на фигури или свързващи линии.

Групиране на обекти

 1. Плъзнете показалеца на мишката за да начертаете поле за избор около фигури и свързващи линии в организационна диаграма.

 2. В раздела Инструменти за рисуване – формат щракнете върху Група.

Ако трябва да направите промени в диаграмата, можете да разгрупирате фигури и съединители като щракнете върху Разгрупирай.

Настройка на публикацията за построяване на организационната ви диаграма

Преди да изградите вашата диаграма, Показване на Основни фигури и съединители подменюта като плаващи ленти с инструменти, така че не е нужно да покажете подменюта всеки път, когато искате да добавите фигура или съединителя линия.

 1. Отваряне или създаване на публикация, към която искате да добавите организационна диаграма.

 2. В лентата с инструменти обекти щракнете върху Автофигури Изображение на бутон и след това посочете съединители.

 3. Плъзнете преместването обработва Move handle image отгоре на подменюто съединители на местоположение, което можете да видите, докато работите в публикацията.

  Подменюто Конектори става плаваща лента с инструменти.

 4. В лентата с инструменти обекти щракнете върху Автофигури Изображение на бутон и след това посочете Основни фигури.

 5. Плъзнете преместването обработва Move handle image отгоре на подменюто Основни фигури на местоположение, което можете да видите, докато работите в публикацията.

  Подменюто Основни фигури става плаваща лента с инструменти.

  Image of Connectors toolbar and Basic Shapes toolbar in Publisher

Построяване на организационна диаграма

Сега, след като лентите с инструменти Конектори и Основни фигури са показани, вие сте готови да построите организационна диаграма.

Създаване на фигури

 1. В лентата с Основни фигури щракнете върху фигурата, която искате в организационна диаграма, като например правоъгълник Изображение на бутон и след това щракнете върху публикацията за вмъкване на фигура.

 2. Промяна на размера, цвета, запълването или линията на фигурата.

  Как

  1. Щракнете с десния бутон върху фигурата и после щракнете върху Форматиране на автофигура.

   Появява се диалоговият прозорец Форматиране на автофигура.

  2. Изберете опциите, които искате. Например, за да промените запълването, щракнете върху раздела Цветове и линии. Под Запълване щракнете върху нов цвят в списъка Цвят или щракнете върху Ефекти на запълване, за да създадете текстура, шарка или градиент.

 3. Когато фигурата изглежда по начина, който искате в диаграмата ви, щракнете с десния бутон върху нея и после щракнете върху Копирай.

 4. Щракнете с десния бутон там, където искате да е обектът, и после щракнете върху Постави.

 5. Повтаряйте стъпка 4, докато получите всички фигури, които искате, в диаграмата си.

Свързване на фигурите

Предупредителното съобщение, което се появява, когато бъде избран отговорът ''Не'' в секцията за одобрение на съдържанието на диалоговия прозорец ''Настройки на версиите''

Конектор за ред 1

2 първото място за свързване

3 второто място за свързване; сайтове за връзка се появяват като сини кръгове, когато посочите към фигура.

 1. Върху лентата с инструменти Конектори щракнете двукратно върху свързващата линия, която искате, като напр. Конектор с чупка.

  Забележка: Когато щракнете двукратно върху свързваща линия, бутонът остава избран, докато добавите конекторите, които искате.

 2. Посочете къде искате да прикачите конектора, като напр. в дъното на фигурата на длъжността на главния мениджър в организационната ви диаграма.

  Обектите на свързване се появяват като сини кръгчета, когато посочите към фигура.

 3. Щракнете върху първия обект на свързване, който искате. Посочете към другия обект (като напр. първата фигура на подотчетна длъжност в организационната си диаграма) и после щракнете върху втория обект за свързване.

 4. Повторете стъпки 2-3, за да добавите всички свързващите линии, които искате.

 5. След като добавите свързващите линии, които искате, или щракнете върху свързващата линия, която сте избрали в лентата с инструменти Конектори на стъпка 1, или натиснете ESC, за да отмените избора на бутона за свързваща линия.

 6. Промяна на цвета или дебелината на свързващи линии.

  1. Изберете свързващите линии, които искате да промените. За да изберете много конектори, задръжте натиснат SHIFT, докато щракате върху всяка свързваща линия.

  2. В менюто Форматиране щракнете върху Автофигура и после щракнете върху раздела Цветове и линии.

  3. Под Линия изберете опциите, които искате.

Добавяне на текст

 1. За да добавите текст към фигура в организационната диаграма, щракнете върху фигурата и после въведете текста, който искате.

 2. За да форматирате текста, изберете го вътре във фигурата и после използвайте опциите на лентата с инструменти Форматиране.

Преместване на фигури и свързващи линии в организационна диаграма

Сега, след като сте добавили фигури и конектори за организационната си диаграма, може да искате да настроите фино разположението на всеки обект.

Преместване на фигура

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да преместите.

 2. Направете едно от следните:

  Плъзнете фигурата до нова позиция

  • Позиционирайте показалеца на мишката върху фигурата. Когато показалецът стане move cursor , плъзнете фигурата до нова позиция. За да плъзнете фигурата в права линия, задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато плъзгате фигурата.

   Забележка: Ако една от командите на прилепите е включена, фигурата може да прилепване към знака на най-близкото ръководство, фигура или линийка, когато отпуснете бутона на мишката.

  Побутване на фигура

  • Натиснете един от клавишите със стрелки, за да преместите фигурата в тази посока.

   Обектът се премества на определено разстояние всеки път, когато натиснете клавиш със стрелка. Разстоянието по подразбиране за побутване е 0,13 инча (или еквивалента му, ако използвате друга мерна единица). Можете обаче да променяте разстоянието за побутване.

   1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции и после щракнете върху раздела Редактиране.

   2. Отметнете квадратчето Клавишите със стрелки преместват обектите по и после въведете разстоянието, на което искате да се преместят обектите, когато ги побутвате.

  Позиционирайте обект прецизно на страницата

  1. Щракнете с десния бутон върху фигурата.

  2. В контекстното меню щракнете върху Форматиране на автофигура и после щракнете върху раздела Оформление.

  3. Под Положение на страницата въведете положителни измерения за хоризонталното и вертикалното разположение на обекта или групата обекти.

  4. Щракнете върху OK.

   Съвет: Когато щракнете върху обект, можете да видите точното му положение върху лентата за състояние в дъното на прозореца.

Преместване на съединител

 1. Щракнете върху конектора, който искате да преместите.

 2. Направете едно или двете от следните:

  • За да преместите единия край на конектор, поставете неподвижно показалеца върху него, докато показалецът стане щрихован и после плъзнете края и свържете към различна точка.

   За да отмените автоматичното свързване, дръжте натиснат ALT, докато плъзгате края на конектора. Можете да поставите края където искате върху обекта, но той няма да е свързан.

  • За да откачите цялата свързваща линия, плъзнете я от средата (не от жълтия ромб).

Работа с организационната диаграма като единичен обект

Когато организационната диаграма изглежда по начина, който искате, може да поискате да групирате всички фигури и свързващи линии заедно, като единичен обект. Групирането на обектите прави по-лесно да се мести и оразмерява цялата организационна диаграма и помага да се избегне неволното преместване на фигури или свързващи линии.

Групиране на обекти

 1. В лентата с инструменти обекти щракнете върху Избор на обекти инструмент Изображение на бутон и след това плъзнете полето за избор около фигури и свързващи линии в организационна диаграма.

 2. Под полето за селекция щракнете върху Групиране на обекти Изображение на бутон .

Ако трябва да направите промени в диаграмата, можете да разгрупирате фигурите и конекторите.

Разгрупиране на обекти

 1. Изберете групираните обекти (организационната диаграма).

 2. Под полето за селекция щракнете върху Разгрупирай обектите Изображение на бутон .

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×