Създаване на препратка към един и същ диапазон от клетки в множество работни листове

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Препратка, които препращат към една и съща клетка или диапазон на няколко листа се нарича 3D препратка. 3D препратка е полезен и удобен начин да се препраща няколко таблици, които следват същия модел и съдържат един и същ тип данни – например когато консолидиране на бюджета данни от различните отдели във вашата организация.

Можете да използвате 3D препратка, за да сумирате заделените между три отдела дялове от бюджета, "Продажби", "Човешки ресурси" и "Маркетинг", всеки един в различен работен лист, с помощта на следната 3D препратка:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Можете дори да добавите друг работен лист и след това да го преместите в диапазона, който сочи формулата ви. Например за да добавите препратка към клетка B3 в работния лист на услуги , преместване на услуги работен лист между листове продажби и човешки ресурси като плъзнете нейния раздел, както е показано на илюстрацията по:

Вмъкване на друг лист в консолидация

Тъй като вашата формула съдържа 3D препратка към диапазон от имена на работни листове, продажби: маркетинг! B3, всички работни листове в диапазона са част от новото изчисление.

Примерите по-долу обясняват какво се случва, когато Вмъкване, копиране, изтриване или преместване на работни листове, които са включени в 3D препратка. Всеки от тези примери използват формулата = SUM (Sheet2:Sheet6! A2: A5) да добавите клетките от A2 до A5 в работни листове 2 до 6:

 • Вмъкване или копиране    Ако вмъкнете или копирате работни листове между Лист2 и Лист6 (крайните точки в този пример), Excel включва всички стойности в клетките от A2 до A5 съставните работни листове в изчисленията.

 • Изтриване на    Ако изтриете листове между Лист2 и Лист6, Excel премахва техните стойности от изчислението.

 • Преместване на    Ако преместите работни листове, намиращи се между Лист2 и Лист6 извън адресирания лист диапазон, Excel премахва техните стойности от изчислението.

 • Преместване на крайна точка    Ако преместите Лист2 или Лист6 на друго място в същата работна книга, Excel настройва изчислението, за да включите новите работни листове между тях, освен ако не Обърнете реда на крайните точки в работната книга. Ако обърнете крайните точки, 3D препратка се променя на крайна точка на работния лист. Например може да има препратка към Sheet2:Sheet6. Ако преместите Лист2, така че да е след Лист6 в работната книга, формулата ще коригира да сочат към Sheet3:Sheet6. Ако преместите Лист6 пред Лист2, формулата ще коригира да сочат към Sheet2:Sheet5.

 • Изтриване на крайна точка    Ако изтриете Лист2 или Лист6, Excel премахва стойностите в тези работни листове от изчислението.

Изпълнете тези стъпки:

 1. Щракнете върху клетката, в която ще въведете функцията.

 2. Тип = (знак за равенство), последвано от името на функцията (вижте таблицата по-долу) и след това отваряща скоба.

 3. Щракнете върху раздела за първия работен лист, към който искате да се препраща.

 4. Задръжте натиснат клавиша Shift и след това щракнете върху раздела на последния работен лист, която искате да се препраща.

 5. Изберете клетката или диапазона от клетки, към които искате да се препраща.

 6. Завършете формулата и натиснете клавиша Enter.

Можете да използвате следните функции в 3D препратка:

Функция

Описание

AVERAGE функция

Изчислява средна стойност (средноаритметично) на числа.

AVERAGEA функция

Изчислява средна стойност (средноаритметично) на числа; включва текст и логически стойности.

COUNT функция

Преброява клетките, които съдържат числа.

COUNTA функция

Преброява клетките, които не са празни.

HARMEAN функция

Връща хармоничната средна стойност на набор данни от положителни числа: реципрочната стойност на средноаритметичното на реципрочните стойности.

KURT функция

Връща ексцеса на набор данни.

LARGE функция

Връща k-тата по големина стойност в набор данни. Например петото по големина число.

MAX функция

Намира най-голямата стойност в набор от стойности.

MAXA функция

Намира най-голямата стойност в набор от стойности; включва текст и логически стойности.

MEDIAN функция

Връща медианата или числото в средата на набор от дадени числа.

MIN функция

Намира най-малката стойност в набор от стойности.

MINA функция

Намира най-малката стойност в набор от стойности; включва текст и логически стойности.

PERCENTILE функция

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1. Предоставя се за съвместимост с по-стари версии на Excel.

PERCENTILE.EXC функция

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, без крайните точки.

PERCENTILE.INC функция

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, включително.

PERCENTRANK функция

Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1) от набора от данни. Предоставя се за съвместимост с по-стари версии на Excel.

PERCENTRANK.EXC функция

Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, без крайните точки) от набора от данни.

PERCENTRANK.INC функция

Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, включително) от набора от данни.

QUARTILE функция

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1. Предоставя се за съвместимост с по-стари версии на Excel.

QUARTILE.EXC функция

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, без крайните точки.

QUARTILE.INC функция

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, включително.

PRODUCT функция

Умножава числа.

RANK функция

Връща ранга на число в списък от числа: големината му спрямо другите стойности в списъка. Предоставя се за съвместимост с по-стари версии на Excel.

RANK.EQ функция

Връща ранга на число в списък от числа: големината му спрямо другите стойности в списъка.

RANK.AVG функция

Връща ранга на число в списък от числа: големината му спрямо другите стойности в списъка.

SKEW функция

Връща асиметрията на разпределение.

SMALL функция

Връща k-тата най-малка стойност в набор данни.

STDEV.S функция

Изчислява стандартното отклонение на базата на извадка.

STDEV.P функция

Изчислява стандартното отклонение на цялата генерална съвкупност

STDEVA функция

Изчислява стандартното отклонение на базата на извадка; включва текст и логически стойности

STDEVPA функция

Изчислява стандартното отклонение на цялата генерална съвкупност; включва текст и логически стойности

TRIMMEAN функция

Връща средната стойност на вътрешната част на набор данни.

SUM функция

Сумира числа.

VAR.S функция

Оценява дисперсия на базата на извадка.

VAR.P функция

Изчислява дисперсия на цялата генерална съвкупност

VARA функция

Оценява дисперсията на базата на извадка; включва текст и логически стойности

VARPA функция

Изчислява дисперсия на цялата генерална съвкупност; включва текст и логически стойности

Изпълнете тези стъпки:

 1. В раздела формули щракнете върху Дефиниране на име (в групата Дефинирани имена ).

 2. В изскачащия прозорец Ново име въведете име за справка. Имената могат да бъдат с дължина до 255 знака.

 3. В списъка с препраща към изберете знака за равенство (=) и препратката, след което натиснете клавиша назад.

 4. Щракнете върху раздела на първия работен лист, които искате да се препраща.

 5. Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху раздела на листа на препратката.

 6. Изберете клетката или диапазона от клетки, към които искате да се препраща.

Научете повече

За да научите повече за преместване на работен лист в работна книга, вижте Преместване или копиране на работен лист. За да научите повече за създаване и използване на дефинирани имена, вижте Дефиниране и използване на имена във формули.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×