Създаване на поле за съхраняване на дати и часове

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да добавите поле за дата и час към таблица, когато трябва да съхранявате дати и часове. Можете да използвате данни за дата и час за различни лични и бизнес причини, като например рождени дни, информация за доставка и фактуриране и карти за време.

В тази статия

Разберете полета за дата/час

Добавяне на поле за дата и час в изглед на лист с данни

Добавяне на поле за дата и час в изглед за проектиране

Задаване на свойства на поле за дата и час

Изтриване на поле за дата и час

Справка за свойствата на полето за дата и час

Разберете полета за дата/час

Когато използвате база данни на Access, може да видите стойности за дата и час в произволен брой формати, като например европейски формат (28.11.2006 или 28-11-2006), южноазиатски формат (28/11/2006) или американския формат (11/28/2006).

Независимо от начина, по който Access форматира данните за дата и час, и независимо как въвеждате данните за дата или час, полетата за дата/час съхраняват датите и часовете като числа с плаваща запетая с двойна точност. Фигурата по-долу представлява типична стойност за пореден период от време и дата.

Цялата част от стойността, отляво на десетичния знак, представлява датата. Дробната част, вдясно от десетичния знак, представя часа.

Номерът на тази фигура представлява 24 декември 2003 в 9:00 ч. Компонентът дата е броят на пълните дни, изминали от датата на започване или "база" на 12/30/1899. В този пример 37 979 дни са изминали от 12/30/1899 на 12/24/2003. Компонентът Time е част от денонощен ден. Така че стойност на 0,875, умножена по 24 часа, е равно на 21 часа или 9:00 ч.

Отрицателните стойности в компонента за дата представляват датите преди основната дата. Например стойност от-1 като компонента за дата се разрешава един ден преди основната дата или 12/29/1899.

Валидни стойности за дати варират от-657 434 (1 януари 100 г. сл. Хр.) към 2 958 465 (31 декември 9999 г. сл. Хр.). Валидните стойности за време варират от 0,0 до 0,9999 или 23:59:59.

Съхраняването на стойности за дата и час като числа ви позволява да извършвате голям брой изчисления на данни за дата и час. Например можете да изчислите общия брой часове, които са били обработени (за карта за време), или да определите възрастта на фактура.

Най-горе на страницата

Добавяне на поле за дата и час в изглед на лист с данни

Можете да добавите поле за дата и час към нова или съществуваща таблица в изглед на лист с данни.

Добавяне към съществуваща таблица

 1. Отваряне на таблица в изглед на лист с данни

 2. Ако е необходимо, превъртете хоризонтално до първото празно поле.

 3. В колоната име на полето изберете първия празен ред и след това въведете име за полето.

 4. Изберете съседната клетка в колоната тип на данните и след това изберете Дата на & час от списъка.

 5. Запишете промените.

Добавяне на поле за дата и час към нова таблица

 1. В раздела Създаване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

 2. Щракнете върху Запиши и в диалоговия прозорец Запиши като въведете име за новата таблица.

 3. Щракнете с десния бутон върху раздела на документа за новата таблица и след това щракнете върху изглед за проектиране.

 4. В колоната име на полето изберете първия празен ред и след това въведете име за полето.

 5. Изберете съседната клетка в колоната тип на данните и след това изберете дата/час от списъка.

 6. Запишете промените.

Най-горе на страницата

Добавяне на поле за дата и час в изглед за проектиране

Можете да добавите поле за дата и час към нова или съществуваща таблица в изглед за проектиране.

Добавяне към съществуваща таблица

 1. Отворете таблицата визглед за проектиране.

 2. В колоната име на полето изберете първия празен ред и след това въведете име за полето.

 3. Изберете съседната клетка в колоната тип на данните и след това изберете дата/час от списъка.

 4. Запишете промените.

Добавяне към нова таблица

 1. В раздела Създаване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

 2. Щракнете върху Запиши и в диалоговия прозорец Запиши като въведете име за новата таблица.

 3. Щракнете с десния бутон върху раздела на документа за новата таблица и след това щракнете върху изглед за проектиране.

 4. В колоната име на полето изберете първия празен ред и след това въведете име за полето.

 5. Изберете съседната клетка в колоната тип на данните и след това изберете дата/час от списъка.

 6. Запишете промените.

Най-горе на страницата

Задаване на свойства на поле за дата и час

Когато използвате изглед за проектиране, за да добавите поле за дата и час в таблица, можете да зададете и промените всички свойства на полето.

 1. В раздела Общи в долната част на конструктора на таблици, под свойства на полеНамерете свойството, което искате да промените.

 2. Изберете полето до името на свойството.

 3. Изберете полето до името на свойството. В зависимост от свойството можете да въвеждате данни, да стартирате конструктора на изрази, като щракнете върху или изберете опция от списък.

  За информация как да използвате всяко свойство на поле, изберете свойството и след това натиснете F1.

Най-горе на страницата

Изтриване на поле за дата и час

Можете да използвате изглед на лист с данни или изглед за проектиране, за да изтриете поле за дата и час от таблица.

Предупреждение    Когато изтриете поле за дата и час, съдържащо данни, вие губите тези данни окончателно – не можете да отмените изтриването. Поради тази причина трябва да архивирате вашата база данни, преди да изтривате полета на таблица или други компоненти на базата данни.

Изтриване в изглед на лист с данни

 1. Отворете таблицата в Изглед на таблица с данни.

 2. Намерете полето за дата/час, щракнете с десния бутон върху заглавния ред (името), след което щракнете върху Изтриване на поле.

 3. Щракнете върху Да, за да потвърдите изтриването.

Изтриване в изглед за проектиране

 1. Отворете таблицата в Изглед на проектиране.

 2. Щракнете върху селектора на редове (празния квадрат) до полето за дата и час и след това натиснете клавиша DELETE или щракнете с десния бутон върху селектора на ред и щракнете върху Изтриване на редове.

 3. Щракнете върху Да, за да потвърдите изтриването.

Най-горе на страницата

Справка за свойствата на полето за дата и час

В тази таблица са изредени свойствата на полето за дата и час и се описва какво прави всеки от тях.

Свойство

Използване

Форматиране

Въвеждате знаци за форматиране по избор, за да дефинирате формат за показване. Форматите, дефинирани тук, се показват в листове с данни, формуляри и отчети.

Маска на въвеждане

Въвеждате низ за маски за въвеждане или щраквате върху , за да стартирате съветника за маски за въвеждане.

За повече информация за създаването и използването на маски за въвеждане вижте статията Създаване на маска за въвеждане, за да въведете поле или управляващи стойности в определен формат.

Надпис

Указва името на вашето поле за дата и час. Ако не укажете надпис, Access прилага име на поле по подразбиране.

Стойност по подразбиране

Указва стойността, която автоматично се показва в поле, когато създавате нов запис. Например можете да въведете функция, като например date () , за да се показва автоматично днешната дата.

Правило за проверка

Указва изисквания за данните, въведени в цял запис, индивидуално поле или контрола във формуляр или отчет. Когато потребител въведе данни, които нарушават правилото, можете да използвате свойството текст на проверка , за да укажете полученото съобщение за грешка. Максимална дължина: 2 048 знака.

За повече информация относно създаването на правила за проверка вижте статията Създаване на валидиращо правило за проверка на данните в поле.

Текст на проверката за валидност

Указва текста в съобщението за грешка, което се появява, когато потребителите нарушават валидиращо правило. Максимална дължина: 255 знака.

За повече информация относно създаването на правила за проверка вижте статията Създаване на валидиращо правило за проверка на данните в поле.

Задължително

Когато това свойство е зададено на да, трябва да въведете стойност в полето или в всички контроли, които са обвързани с полето. Освен това стойността не може да бъде Null.

Индексирано

Можете да използвате индекс, за да ускорите заявките, сортирането и групирането на операции, които се изпълняват срещу голям обем данни. Можете също да използвате индекси, за да не позволите на потребителите да въвеждат дублиращи се стойности. Избор

 • Не     Изключва индексирането (по подразбиране).

 • Да (възможно дублиране)     Индексира полето и позволява дублиращи се стойности. Например може да имате дублирани собствено и фамилно име.

 • Да (без дублиране)    Индексира полето и не разрешава дублиращи се стойности.

IME режим

Указва редактора за въвеждане – инструмент за използване на английски версии на Access с файлове, създадени с японски или корейски версии на Access. Стойност по подРазбиране: няма контрола. За повече информация относно използването на това свойство натиснете F1.

IME режим на изречение

Указва типа на данните, които можете да въвеждате с помощта на редактор за въвеждане на текст. За повече информация относно използването на това свойство натиснете F1.

Умни етикетчета

Само в 2010 на Access можете да зададете един или повече умни етикетчета за полето и всички контроли, които са обвързани с полето. Умните етикетчета са компоненти, които признават типовете данни в дадено поле и ви позволяват да извършвате действия на базата на този тип. Например можете да изберете поле за дата и час и след това да използвате умно етикетче, за да отворите вашия личен календар.

Щракнете върху до полето на свойството, за да видите списък с наличните умни етикетчета.

Подравняване на текст

Указва подравняването на данни в поле за дата и час. Избор

 • Общи     ПодРавняване на текст отляво, числа и дати отдясно.

 • Left     ПодРавняване на целия текст, дати и числа вляво.

 • Right     ПодРавняване на целия текст, дати и числа надясно.

 • Центриране     Центрира целия текст, дати и числа.

 • Разпространява     Оправдава всички текстове, дати и числа равномерно спрямо двете страни на полето или текстовото поле.

Показване на извличането на дата

Показва или скрива контрола за изскачащи календари, която се появява, когато потребителите щракнат върху полета за дата и час. По подРазбиране: за дати. Изберете никога , за да скриете контролата.

Ако използвате маска за въвеждане за поле "Дата/час", контролата Извличане на дата е недостъпна, независимо как е зададено това свойство.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×