Създаване на папка в списък на SharePoint

Създаване на папка в списък на SharePoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Създаване на папка за SharePoint списък при създаването на изглед не е достатъчно, за да групирате и управление на вашето съдържание.

Създаване на папка за списъци е по-рядко от за SharePoint библиотеки. За разлика от за библиотека, папка не може да създаде в списъка, докато настройката по подразбиране е променен. SharePoint списък собственик или потребител с разрешения за проектиране да разрешите дали могат да се създават нови папки.

За да разрешите създаване на папки, когато имате най-малко собственик или дизайнерски разрешения, отидете на Настройки на списък > Разширени настройки > папки, изберете да >OK.

Създаване на папка в списък на SharePoint Online

По подразбиране можете да използвате командата Нова папка , за да създадете папка в SharePoint Online списъци. Командата "Създай папка" обаче може да не се активира, ако списък собственикът или администраторът на го правят.

 1. Отидете на SharePoint сайта, съдържащ списъка, където искате да добавите папката.

 2. Щракнете върху името на списъка на лентата "бързо стартиране", или щракнете върху настройки на Бутон "Настройки" с формата на зъбно колело и щракнете върху съдържание на сайтаи след това щракнете върху заглавието на списъка, който искате да добавите папки, за да.

  Забележка: Екрана изглежда различно от това, както и SharePoint Online? Вашият администратор може да има SharePoint класически опит Настройване на библиотеката с документи. Ако е така, вижте Създаване на папка в SharePoint класически опит списък.

 3. В горната лента с инструменти щракнете върху бутона + Създай и след това изберете папка от падащия списък.

  + Нова падащото меню с осветена папка

  Забележка: Ако командата + Създай папка не се вижда, можете да го включите обратно с най-малко разрешения за собственик или designer. Щракнете върху Настройки на Бутон "Настройки" с формата на зъбно колело , щракнете върху Настройки на списъки след това щракнете върху Разширени настройки. В секцията папки щракнете върху да, за да "нова папка" командата е налична.

  Забележка: За да промените името на папката по-късно, щракнете върху Многоточието ... и след това щракнете върху Редактиране. Променете името на папката и щракнете върху Запиши.

 4. В диалоговия прозорец папка въведете име на папката в полето и след това щракнете върху Създай.

  Диалогов прозорец за папка с осветен бутон "Създай"

  По желание можете да поканите хора да споделят папката.

  За повече информация вижте Редактиране и управление на разрешения за списък на SharePoint или библиотека за повече информация.

Може да помислите за използване на SharePoint  изгледи вместо папки, тъй като те разрешаване на съдържание да бъдат филтрирани, групирани и сортирани по много начини. Ако имате голям списък, комбинация от изгледи и папки може да работят най-добре. За да създадете изгледи, вижте Създаване, промяна, или изтриване на изглед на списък или библиотека.

Създаване на папка в SharePoint класически опит списък

За да създадете папка в SharePoint класически опит, изпълнете следните стъпки

Забележка: Ако командата Нова папка не е налична, можете да го включвате отново, ако имате поне разрешения за собственик или designer. В раздела " библиотека " на лентата щракнете върху Настройки на библиотекатаи след това щракнете върху Разширени настройки. В секцията папка Уверете се, че опцията да е избрана за направите "нова папка" командата е налична.

 1. Придвижете се до SharePoint сайта, съдържащ списъка там, където искате да добавите папката.

 2. Щракнете върху името на списъка на лентата "бързо стартиране", или щракнете върху настройки на Бутон "Настройки" на Office 365 и щракнете върху съдържание на сайтаи след това щракнете върху заглавието на списъка, който искате да добавите папки, за да.

  Забележка: Проектантите могат да променят облика и навигацията на сайта в значителна степен. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. В лентата, щракнете върху раздела Елементи и след това в групата Създаване щракнете върху Нова папка.

  Изображение на лентата на файлове на SharePoint с осветена на нова папка.

  Забележка: Ако командата Нова папка не е налична, можете да го включвате отново, ако имате поне разрешения за собственик или designer. В раздела списък на лентата щракнете върху Настройки на списъки след това щракнете върху Разширени настройки. В секцията папка Уверете се, че опцията да е избрана за направите "нова папка" командата е налична.

  Забележка: За да промените името на папката по-късно, щракнете върху Многоточието ... , щракнете върху Многоточието ... в диалоговия прозорец и след това щракнете върху Преименуване. Променете името на папката в полето име и след това щракнете върху Запиши.

 4. В диалоговия прозорец Създаване на нова папка въведете име на папката в полето име и след това щракнете върху Създай.

  Създаване на папка за библиотеката диалогов прозорец

Създаване на папка в списъка с SharePoint Server 2016 или SharePoint Server 2013

Собственик на SharePoint списък или потребител с разрешения за проектиране може да определи дали командата Нова папка се показва като промените разширените настройки.

 1. Отидете на SharePoint сайта, съдържащ списъка, където искате да добавите папката.

 2. Щракнете върху името на списъка на лентата "бързо стартиране", или щракнете върху настройки на Бутон "Настройки" на Office 365 и щракнете върху съдържание на сайтаи след това щракнете върху заглавието на списъка, който искате да добавите папки, за да.

  Забележка: Проектантите могат да променят облика и навигацията на сайта в значителна степен. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. В лентата щракнете върху раздела Файлове и след това в групата Създаване щракнете върху Нова папка.

  Изображение на лентата на файлове на SharePoint с осветена на нова папка.

  Забележка: Ако командата Нова папка не е налична, можете да го включвате отново, ако имате поне разрешения за собственик или designer. В раздела списък на лентата щракнете върху Настройки на списъки след това щракнете върху Разширени настройки. В секцията папка Уверете се, че опцията да е избрана за направите "нова папка" командата е налична.

 4. В диалоговия прозорец Нова папка въведете име в полето име на папка.

  Създаване на папка за библиотеката диалогов прозорец

  В SharePoint Server 2016 по желание можете да поканите хора да споделят папката.

 5. Щракнете върху Създай или запишете , когато сте готови.

Забележки: 

 • За да промените името на папката по-късно, щракнете върху Многоточието ... , щракнете върху Многоточието ... в диалоговия прозорец и след това щракнете върху Преименуване. Променете името на папката в полето име .

 • За да преминете бързо към следващо по-високо ниво в йерархията от папки, в лентата, щракнете върху раздела списък и след това щракнете върху Търси нагоре.

Може да помислите за използване на SharePoint изгледи вместо папки, тъй като те разрешаване на съдържание да бъдат филтрирани, групирани и сортирани по много начини. Ако имате голям списък, комбинация от изгледи и папки може да работят най-добре. За да научите как да създавате изгледи, вижте Създаване, промяна, или изтриване на изглед на списък или библиотека.

Създаване на папка в списък на SharePoint 2010

По подразбиране командата Нова папка не се показва в списъците. Собственик на SharePoint списък или потребител с разрешения за проектиране за списъка може да се определи дали командата Нова папка се показва като промените списък с разширени настройки.

 1. Придвижете се до SharePoint сайта, съдържащ списъка, за който искате да добавите папката.

 2. Щракнете върху името на списъка на лентата "бързо стартиране", или щракнете върху Действия за сайта, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това под секцията съответния списък щракнете върху името на библиотеката.

  Забележка: Проектантите могат да променят облика и навигацията на сайта в значителна степен. Ако не можете да намерите някоя опция, като команда, бутон или връзка, обърнете се към вашия администратор.

 3. На лентата, под секцията Инструменти за списъци щракнете върху раздела Елементи, а след това в групата Създай щракнете върху Нова папка.

  Забележка: Ако имате поне собственик или дизайнерски разрешения, можете да включите папки за списък. Щракнете върху списък в лентата > Настройки на списък > Разширени настройки. Под предоставяне на командата "нова папка"?, щракнете върху да. За да направите това, трябва да имате поне разрешения за собственик или designer.

 4. В диалоговия прозорец Нова папка въведете име на папката в полето Име, а после щракнете върху OK.

Може да помислите за използване на SharePoint  изгледи вместо папки, тъй като те разрешаване на съдържание да бъдат филтрирани, групирани и сортирани по много начини. Ако имате голям списък, комбинация от изгледи и папки може да работят най-добре. За да научите как да създадете SharePoint изгледи, вижте Създаване, промяна, или изтриване на изглед на списък или библиотека.

Създаване на папка в списък на SharePoint Server 2007

По подразбиране Новата папка менюто не се показва в SharePoint списъци освен ако не е разрешен от собственика на списъка. Това е разрешен чрез промяна на списък с разширени настройки.

 1. Ако SharePoint списък още не е отворен, щракнете върху името му в лентата "бързо стартиране".

 2. В менюто Създай Ново меню щракнете върху Нова папка.

 3. Следвайте стъпките, за да име и щракнете върху OK.

Може да помислите за използване на SharePoint  изгледи вместо папки, тъй като те разрешаване на съдържание да бъдат филтрирани, групирани и сортирани по много начини. Ако имате голям списък, комбинация от изгледи и папки може да работят най-добре. За да научите как да създадете SharePoint изгледи, вижте Създаване, промяна, или изтриване на изглед на списък или библиотека.

Коя версия на SharePoint използвате?

Ако не сте сигурни коя версия на SharePoint имате, вижте коя версия на SharePoint използвам?.

Други теми в папки и файлове

Преместване или копиране на папка, файл или връзка в библиотека с документи

Качване на файлове в библиотека

Създаване на папка в библиотека с документи на SharePoint

Изтриване на папка от списък на SharePoint

Изтриване на файл, папка или връзка от библиотека с документи на SharePoint

Оставете ни коментар

В тази статия е полезна? Има ли липсва съдържание? Ако е така, моля споделете това, което е липсва или е объркващо в долната част на тази страница. Включете вашата версия на SharePointоперационна система и браузър. Ще използваме вашата обратна връзка, за да проверете внимателно факти, добавете информация и актуализиране на тази статия.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×