Преминаване към основното съдържание
Office

Създаване на организационна диаграма в Office for Mac

Коя програма на Office използвате?

Word

PowerPoint

Excel

Word

За да покажете взаимовръзките между отчетите във вашата фирма или организация, можете да създадете организационна диаграма с помощта на графика SmartArt.

Тази графика SmartArt използва оформление на организационна диаграма и включва помощник и трима подчинени.

An organizational chart

Създаване на основна организационна диаграма

 1. В раздела SmartArt , под Вмъкни графика SmartArtщракнете върху йерархияи след това щракнете върху Организационна диаграма, която е първата графика SmartArt.

  Формула за разделяне на фамилно име, следвано от собствено и бащино име

  Забележка: Въпреки че можете да използвате други оформления от групата йерархична , за да създадете организационна диаграма, фигурата на помощника и подчинените споразумения са налични само за организационна диаграма,име и организационна диаграма. Организационна диаграма с половин кръги хоризонтално оформления на Организационна диаграма .

 2. В екрана текстнаправете някое от следните неща:

За да

Направете следното

Въведете име на човек

Щракнете върху [текст]и след това въведете името.

Съвет: Можете да използвате стрелките нагоре и надолу на клавиатурата, за да се придвижат нагоре и надолу по списъка с имена в текстовия екран.

Добавяне на човек

Щракнете върху името на човек на нивото на йерархията, към която искате да добавите, и след това щракнете върху Add SmartArt Shape button .

Изтриване на човек

Щракнете върху името на лицето в йерархията и след това щракнете върху Text Pane Remove button .

Промяна на нивото на човек в йерархията

Щракнете върху името на човека и след това щракнете върху Свързани с хипервръзка шоута по избор , Бутонът ''Организатор'' в полето ''Преглед на макросите'' , Премести нагоре или Преместване надолу .

Добавяне на помощник

 1. Щракнете върху името на лицето, на което искате да добавите помощник.

 2. В раздела SmartArt , под Редактиране на SmartArtщракнете върху Организационна диаграма, след което щракнете върху Добавяне на помощник.

  SmartArt tab, Edit SmartArt group

Вертикално или хоризонтално подреждане на подчинени

 1. Щракнете върху фигурата на ръководителя в организационна диаграма, която искате да промените.

 2. В раздела SmartArt , под Редактиране на SmartArtщракнете върху Организационна диаграма.

  SmartArt tab, Edit SmartArt group

 3. Направете едно от следните неща:

За да организирате подчинени

Щракнете върху

Във вертикална колона

Ляво висящи или десни висящи

В две вертикални колони

Вертикална

В хоризонтален ред

Хоризонтална

Промяна на стила

Ако сте приложили тема към вашата презентация, стиловете на организационна диаграма, които са достъпни за вас, за да избирате от координиране с цветовете на темата и темата.

 1. Щракнете върху организационната диаграма, която искате да промените.

 2. В раздела SmartArt , под стилове на SmartArt графикащракнете върху желания от вас стил.

  SmartArt tab, SmartArt Graphic Styles group

  За да видите още стилове, посочете стил и след това щракнете върху Стрелка за преместване надолу .

Промяна на цвета

Ако сте приложили тема към вашата презентация, можете да избирате между цветовете на организационната диаграма, за да изберете как да се координирате с цветовете на темата.

 1. Щракнете върху организационната диаграма, която искате да промените.

 2. В раздела графика SmartArt , под стиловена графики SmartArt щракнете върху цветовеи след това щракнете върху желаната от вас цветова тема.

  SmartArt tab, SmartArt Graphic Styles group

Премахване на форматирането

Можете да нулирате организационната диаграма по подразбиране. Това премахва промените, които сте направили в цвета, стила, фигурата и стила на текста на организационната диаграма.

 1. В документа щракнете върху графиката SmartArt, която искате да промените.

 2. В раздела SmartArt , в Начално състояниещракнете върху Начално състояние на графиката.

  Избиране на опцията "Само преглед" преди създаването на връзка, която ще бъде копирана и поставена

Вж. също

Форматиране на графика SmartArt

PowerPoint

За да покажете взаимовръзките между отчетите във вашата фирма или организация, можете да създадете организационна диаграма с помощта на графика SmartArt.

Тази графика SmartArt използва оформление на организационна диаграма и включва помощник и трима подчинени.

An organizational chart

Създаване на основна организационна диаграма

 1. В раздела SmartArt , под Вмъкни графика SmartArtщракнете върху йерархияи след това щракнете върху Организационна диаграма, която е първата графика SmartArt.

  Формула за разделяне на фамилно име, следвано от собствено и бащино име

  Забележка: Въпреки че можете да използвате други оформления от групата йерархична , за да създадете организационна диаграма, фигурата на помощника и подчинените споразумения са налични само за организационна диаграма,име и организационна диаграма. Организационна диаграма с половин кръги хоризонтално оформления на Организационна диаграма .

 2. В екрана текстнаправете някое от следните неща:

За да

Направете следното

Въведете име на човек

Щракнете върху [текст]и след това въведете името.

Съвет: Можете да използвате стрелките нагоре и надолу на клавиатурата, за да се придвижат нагоре и надолу по списъка с имена в текстовия екран.

Добавяне на човек

Щракнете върху името на човек на нивото на йерархията, към която искате да добавите, и след това щракнете върху Add SmartArt Shape button .

Изтриване на човек

Щракнете върху името на лицето в йерархията и след това щракнете върху Text Pane Remove button .

Промяна на нивото на човек в йерархията

Щракнете върху името на човека и след това щракнете върху Свързани с хипервръзка шоута по избор , Бутонът ''Организатор'' в полето ''Преглед на макросите'' , Премести нагоре или Преместване надолу .

Добавяне на помощник

 1. Щракнете върху името на лицето, на което искате да добавите помощник.

 2. В раздела SmartArt , под Редактиране на SmartArtщракнете върху Организационна диаграма, след което щракнете върху Добавяне на помощник.

  SmartArt tab, Edit SmartArt group

Вертикално или хоризонтално подреждане на подчинени

 1. Щракнете върху фигурата на ръководителя в организационна диаграма, която искате да промените.

 2. В раздела SmartArt , под Редактиране на SmartArtщракнете върху Организационна диаграма.

  SmartArt tab, Edit SmartArt group

 3. Направете едно от следните неща:

За да организирате подчинени

Щракнете върху

Във вертикална колона

Ляво висящи или десни висящи

В две вертикални колони

Вертикална

В хоризонтален ред

Хоризонтална

Промяна на стила

Ако сте приложили тема към вашата презентация, стиловете на организационна диаграма, които са достъпни за вас, за да избирате от координиране с цветовете на темата и темата.

 1. Щракнете върху организационната диаграма, която искате да промените.

 2. В раздела SmartArt , под стилове на SmartArt графикащракнете върху желания от вас стил.

  SmartArt tab, SmartArt Graphic Styles group

  За да видите още стилове, посочете стил и след това щракнете върху Стрелка за преместване надолу .

Промяна на цвета

Ако сте приложили тема към вашата презентация, можете да избирате между цветовете на организационната диаграма, за да изберете как да се координирате с цветовете на темата.

 1. Щракнете върху организационната диаграма, която искате да промените.

 2. В раздела графика SmartArt , под стиловена графики SmartArt щракнете върху цветовеи след това щракнете върху желаната от вас цветова тема.

  SmartArt tab, SmartArt Graphic Styles group

Премахване на форматирането

Можете да нулирате организационната диаграма по подразбиране. Това премахва промените, които сте направили в цвета, стила, фигурата и стила на текста на организационната диаграма.

 1. В документа щракнете върху графиката SmartArt, която искате да промените.

 2. В раздела SmartArt , в Начално състояниещракнете върху Начално състояние на графиката.

  Опция на таблицата в контекстното меню

Вж. също

Форматиране на графика SmartArt

Конвертиране на графика SmartArt във фигури

Excel

За да покажете взаимовръзките между отчетите във вашата фирма или организация, можете да създадете организационна диаграма с помощта на графика SmartArt.

Тази графика SmartArt използва оформление на организационна диаграма и включва помощник и трима подчинени.

An organizational chart

Създаване на основна организационна диаграма

 1. В раздела SmartArt , под Вмъкни графика SmartArtщракнете върху йерархияи след това щракнете върху Организационна диаграма, която е първата графика SmartArt.

  Формула за разделяне на фамилно име, следвано от собствено и бащино име

  Забележка: Въпреки че можете да използвате други оформления от групата йерархична , за да създадете организационна диаграма, фигурата на помощника и подчинените споразумения са налични само за организационна диаграма,име и организационна диаграма. Организационна диаграма с половин кръги хоризонтално оформления на Организационна диаграма .

 2. В екрана текстнаправете някое от следните неща:

За да

Направете следното

Въведете име на човек

Щракнете върху [текст]и след това въведете името.

Съвет: Можете да използвате стрелките нагоре и надолу на клавиатурата, за да се придвижат нагоре и надолу по списъка с имена в текстовия екран.

Добавяне на човек

Щракнете върху името на човек на нивото на йерархията, към която искате да добавите, и след това щракнете върху Add SmartArt Shape button .

Изтриване на човек

Щракнете върху името на лицето в йерархията и след това щракнете върху Text Pane Remove button .

Промяна на нивото на човек в йерархията

Щракнете върху името на човека и след това щракнете върху Свързани с хипервръзка шоута по избор , Бутонът ''Организатор'' в полето ''Преглед на макросите'' , Премести нагоре или Преместване надолу .

Добавяне на помощник

 1. Щракнете върху името на лицето, на което искате да добавите помощник.

 2. В раздела SmartArt , под Редактиране на SmartArtщракнете върху Организационна диаграма, след което щракнете върху Добавяне на помощник.

  SmartArt tab, Edit SmartArt group

Вертикално или хоризонтално подреждане на подчинени

 1. Щракнете върху фигурата на ръководителя в организационна диаграма, която искате да промените.

 2. В раздела SmartArt , под Редактиране на SmartArtщракнете върху Организационна диаграма.

  SmartArt tab, Edit SmartArt group

 3. Направете едно от следните неща:

За да организирате подчинени

Щракнете върху

Във вертикална колона

Ляво висящи или десни висящи

В две вертикални колони

Вертикална

В хоризонтален ред

Хоризонтална

Промяна на стила

Ако сте приложили тема към вашата презентация, стиловете на организационна диаграма, които са достъпни за вас, за да избирате от координиране с цветовете на темата и темата.

 1. Щракнете върху организационната диаграма, която искате да промените.

 2. В раздела SmartArt , под стилове на SmartArt графикащракнете върху желания от вас стил.

  SmartArt tab, SmartArt Graphic Styles group

  За да видите още стилове, посочете стил и след това щракнете върху Стрелка за преместване надолу .

Промяна на цвета

Ако сте приложили тема към вашата презентация, можете да избирате между цветовете на организационната диаграма, за да изберете как да се координирате с цветовете на темата.

 1. Щракнете върху организационната диаграма, която искате да промените.

 2. В раздела графика SmartArt , под стиловена графики SmartArt щракнете върху цветовеи след това щракнете върху желаната от вас цветова тема.

  SmartArt tab, SmartArt Graphic Styles group

Премахване на форматирането

Можете да нулирате организационната диаграма по подразбиране. Това премахва промените, които сте направили в цвета, стила, фигурата и стила на текста на организационната диаграма.

 1. В документа щракнете върху графиката SmartArt, която искате да промените.

 2. В раздела SmartArt , в Начално състояниещракнете върху Начално състояние на графиката.

  Разделът ''Начало'' на Access 2007

Вж. също

Форматиране на графика SmartArt

Конвертиране на графика SmartArt във фигури

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×