Преминаване към основното съдържание

Създаване на общност

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Онлайн Общността на SharePoint е виртуална място, където идеи се обсъждат и споделени. Тя повишава открита комуникация чрез насърчаване на дискусии сред потребителите, които споделят опита си и да научите от други хора. Активно участие се насърчава чрез награда система, която разпознава членове за тяхното ниво на дейност и качеството на ангажираност.

Важно: SharePoint Общността шаблони и сайтове, не са налични в Office 365 група свързани обекти. Вместо това използвайте блог или екипен сайт.

В тази статия

Използване на шаблон на сайт на общност

Създаване на колекция от сайтове на общност

Създаване на сайт на общност

Настройки за администриране на Общността

Управление на членове на Общността

Конфигуриране на настройките за общност

Конфигуриране на настройките за репутация

Създаване и присвояване на знаци на водещи сътрудници

Създаване на знак

Редактиране на детайлите на знак

Присвояване на знак

Използване на шаблон за сайт на общност

Общност на SharePoint е сайт, който използва шаблона за сайт на общност, за да осигури страници, списъци и всякакви други ресурси, изисквани за общността. Общностите могат да бъдат изградени например като подсайтове под екипен сайт или да бъдат наредени един над друг в рамките на специализирана колекция от сайтове. Всеки може да създава общности като подсайтове, но само администраторът на колекцията от сайтове може да създава общност в главния сайт на колекцията от сайтове.

Сайтовете на общности съдържат четири wiki страници ("Начало", "Категории", "Членове" и "За програмата"), които се съхраняват в библиотеката с wiki страници. Тези страници съдържат различни уеб части, които могат или не могат да бъдат видими, в зависимост от привилегиите на потребителя. Например уеб частта "Инструменти на общността" се вижда само от собствениците и модераторите на общността и позволява управление на общността и нейното съдържание. Можете да персонализирате тези страници на общността, като добавяте допълнителен текст, изображения и други уеб части точно както при екипен сайт или библиотека с wiki страници. Например общност по дадена тема или домейн трябва да има облик и поведение, които популяризират тази тема. Това може да бъде извършено чрез прилагане на уникална тема и фоново изображение и чрез използване на потребителска икона на сайта. И разбира се, можете да създавате допълнителни страници за вашата общност, наред с друго типично за SharePoint съдържание, като списъци и библиотеки.

Създаване на колекция от сайтове на общност

Администраторите на колекцията от сайтове създават нови колекции от сайтове от центъра за клиентско администриране (SharePoint Online) или от центъра за централизирано администриране (SharePoint Server).

 1. Отидете на > Администриране > Настройки за услуга > Сайтове > Създаване на колекция от сайтове.

 2. В Заглавие въведете името на вашата общност. Това заглавие ще се вижда в началната страница на общността и в глобалната навигация в горната част на страницата. Ако решите да включите връзка към общността в "Бързо стартиране" на родителския сайт или в лентата за глобална навигация, ще се вижда това заглавие.

 3. В Изберете език изберете основния език за сайта. Текстът на потребителския интерфейс, включително имената и заглавията на менютата, ще бъдат показвани на избрания от вас език.

 4. В Избиране на шаблон изберете Сайт на общността.

 5. В Часова зона по подразбиране се открива и показва вашата текуща зона. Ако е необходимо, променете я.

 6. В Администратор въведете името на лицето или лицата, които администрират сайта на общността. Тези имена (разделени със запетаи) трябва вече да съществуват в адресния списък на фирмата.

 7. В Квота за съхранение въведете количеството пространство за съхранение на сървъра, отделено за тази колекция от сайтове.

 8. В Квота за ресурси на сървъра въведете обема сървърни ресурси, предназначени за тази колекция от сайтове. Стойността по подразбиране е 300.

Създаване на сайт на общност

Един сайт на общност е подсайт, който може да бъде създаден под всеки друг сайт на SharePoint.

 1. От вашия екипен сайт или друг съществуващ сайт щракнете върху Настройки на Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' >съдържание на сайта.

 2. Щракнете върху нов подсайт.

 3. В Заглавие въведете името на вашата общност. Това заглавие ще се вижда в началната страница на общността и в глобалната навигация в горната част на страницата. Ако решите да включите връзка към общността в "Бързо стартиране" на родителския сайт или в лентата за глобална навигация, ще се вижда това заглавие.

 4. В Описание въведете кратко описание на целта или съдържанието на общността. Описанието е важно, защото порталът на общностите го показва на видно място като начин за подпомагане на потребителите да разберат каква е целта на всяка общност.

 5. В Име на URL адрес въведете името на сайта по начина, по който искате да се появява в URL адреса.

 6. В Изберете език изберете основния език за сайта. Текстът на потребителския интерфейс, включително имената и заглавията на менютата, ще бъдат показвани на избрания от вас език.

 7. В Избиране на шаблон изберете Сайт на общността.

 8. В Потребителски разрешения изберете:

 9. Използване на същите разрешения като родителския сайт наследяват разрешения от сайта на над нея в йерархията на сайта на Общността. Няма да можете да промените разрешенията в сайта на Общността, освен ако не сте администратор на родителския сайт. Помислете внимателно тази опция. Наследяване от родителския означава, че потребителите на Общността може да приключване с по-високо или по-ниско-разрешения на ниво отколкото е типично за ролята на им в Общността.

 10. Използване на уникални разрешения (препоръчва се) да присвоите Общността членове конкретни разрешения, които са уникални за сайта на Общността. Разрешенията няма да важат за всички други сайтове в йерархията.

 11. В Да се показва ли този сайт при бързо стартиране на родителския сайт изберете:

 12. Да, за да включите вашата нова общност в лентата "Бързо стартиране" на родителския сайт.

 13. Не, за да оставите новата общност извън лентата "Бързо стартиране" на родителския сайт.

 14. В Да се използва ли горната лента за връзки от родителския сайт изберете:

 15. Да, за да включите връзка към общността в лентата за глобална навигация на родителския сайт.

 16. Не, за да оставите общността извън лентата за глобална навигация.

 17. В Да се използва ли горната лента за връзки от родителския сайт изберете:

 18. Да, за да се вижда лентата за глобална навигация на родителския сайт, независимо дали тя включва вашия сайт на общност.

 19. Не, за да не се вижда лентата за глобална навигация в сайта на общността.

 20. Щракнете върху Създай.

Най-горе на страницата

Настройки за администриране на общност

Щом създадете колекция от сайтове с помощта на шаблон за сайт за общност, ще забележите нова категория на настройки в страницата "Настройки на сайта". Тези настройки за администриране на общност ви дават възможност да зададете правила за групово членство, задават и управляват категории на обсъждания, дефинират как ще бъде обработва обидно съдържание и дефинират точкова система за участие в общността.

Настройка

Обяснение

Къде може да бъде намерена информация

Управление на обсъждания

Това е списък с обсъждания, използван от модератора на общността за наблюдение на всички обсъждания, протичащи в общността. От тази страница модераторът може да види кой е публикувал, колко души са отговорили, колко харесвания или оценки със звезди е получила публикацията и дали публикацията е актуално обсъждане. Модераторът използва този списък и за да присвоява актуално състояние.

Наблюдаване на общност

Управление на категории

Това е списък с категории, където модераторът създава, редактира и изтрива категории на обсъждания.

Наблюдаване на общност

Управление на членове

Това е списък с членове, където собственикът или администраторът могат да наблюдават дейностите на всички членове. От този списък администраторът вижда името и снимката на даден член, датата на присъединяване, последните действия и оценката за репутация. Оттук администраторът може и да присвоява знаци на членовете. Обърнете внимание, че добавянето на член към този списък не дава разрешения, нито добавя члена към общността. Потребителите трябва да преминат през процедура на присъединяване, за да бъдат добавени към дадена общност.

Тази статия

Настройки за общност

Това е страница за настройки, където собственикът или администраторът определя как ще бъде обработвано одобрението на нови членове и дали да бъде разрешено съобщаването за обидно съдържание.

Тази статия

Настройки за репутация

Това е страница за настройки, в която собственикът или администраторът задават система за възнаграждаване въз основа на активността на членовете.

Тази статия

Управление на членовете на общност

 1. На вашата общност страница, щракнете върху Настройки на Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' > Настройки на сайта.

 2. В Администриране на общността щракнете върху Управление на членове.

Конфигуриране на настройките за общност

 1. От уеб частта Инструменти за общността в началната страница на вашата общност щракнете върху Настройки за общността.

 2. В Дата на основаване задайте датата, за да бъде отразена датата на основаване на общността. Тази дата се вижда на страницата "За програмата" на общността и стойността й по подразбиране е датата на създаване на сайта.

 3. В автоматичното одобрение за искания за разрешенияизберете квадратчето, за да разрешите на нови членове да се присъединят към без одобрение от администратор или модератор. За да се присъедините, членовете трябва поне разрешения за четене. За повече информация относно разрешенията вижте управление на членството в общност. Обърнете внимание, че тази опция се появява само ако сайта на Общността се създава като корен на колекцията от сайтове.)

 4. В Съобщаване за обидно съдържание отметнете квадратчето, ако искате да позволите членовете на общността да маркират с флаг публикации за преглеждане от модераторите. Модераторите преглеждат публикацията за съответствие с указанията на фирмата и или премахват цитираната публикация или я възстановяват.

Конфигуриране на настройките за репутация

 1. От уеб частта Инструменти за общността в началната страница на вашата общност щракнете върху Настройки за репутация.

 2. В Настройки на оценките щракнете върху:

 3. Да, ако искате членовете да прилагат оценки към обсъжданията и отговорите.

 4. Не, ако не искате членовете да оценяват съдържанието.

 5. Харесвания, за да разрешите системата за оценяване "Харесвам/не харесвам".

 6. Оценки със звезди, за да разрешите по-прецизна система за оценяване, при която потребителите присвояват от 1 до 5 звезди.

 7. В Точкова система за постижения на членовете отметнете квадратчето до Разрешаване на точковата система за постижения на членовете, ако искате да наградите с точки участието в общността. Въведете броя точки, с които да възнаградите даден член, който създава нова публикация, отговаря на публикация, получава 4 или 5 звезди за публикация и получава "Най-добър отговор" за публикация.

 8. В Нива на постижения въведете броя точки, които трябва да натрупат членовете, за да постигат всяко от тези нива.

 9. В Представяне на нивото на постижения щракнете върху:

 10. Показвай нивото на постижения като изображение, за да показвате нивото на постижения на даден член като поредица от 1 до 5 стълба.

 11. Показвай нивото на постижения като текст, за да показвате нивото на постижения на даден член чрез заглавие или персонализиран текст.

 12. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Създаване и присвояване на знаци на водещи сътрудници

Знаците предоставят видим начин за изразяване на признание на специални членове на общността. Знаците могат да отразяват ролята, която играе този член – например MVP или модератор, както и постигнатото ниво на сътрудничество – например експерт или най-добър сътрудник. Заглавията на знаците могат напълно да се персонализират, така че да отговарят на културата и спецификата на вашата организация. За разлика от нивата на постижения, които конкретно отразяват натрупаните от даден член точки в системата за репутация, знаците се "дават" на даден член по всяко време от собственика или модераторите на общността.

Когато един член на общността получи знак, този знак се показва на видно място заедно със специална икона в списъка с членове и във всяко обсъждане и отговор, в които този член е участник.

Създаване на знак

 1. От уеб частта Инструменти за общността в началната страница на вашата общност щракнете върху Създаване на знаци.

 2. Щракнете върху Нов елемент.

 3. Въведете име на този знак.

 4. Щракнете върху Запиши.

Редактиране на детайлите на знак

 1. От уеб частта Инструменти за общността в началната страница на вашата общност щракнете върху Създаване на знаци.

 2. Щракнете върху Редактиране.

 3. Изберете името на знака.

 4. От лентата щракнете върху Редактиране на елемент.

 5. Направете промените, които искате, и щракнете върху Запиши.

Присвояване на знак

Забележка:  За да присвоявате знак, трябва да сте собственик или модератор на общността.

 1. От уеб частта Инструменти на общността в началната страница на вашата общност щракнете върху Присвояване на знаци на членове.

 2. Изберете члена, който трябва да получи дадения му знак.

 3. В раздела Наблюдаване щракнете върху Дай почетен знак.

 4. Изберете знак от падащия списък.

 5. Щракнете върху Запиши.
  Знакът ще се покаже под името на члена във всички обсъждания и отговори и във всички уеб части – например "Най-добри сътрудници", в които фигурира този член.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×