Преминаване към основното съдържание
Office
Създаване на многоезични сайтове за комуникация, страници и новини

Създаване на многоезични сайтове за комуникация, страници и новини

Ако вашата организация е с различна генерална съвкупност, може да поискате да направите съдържание във вашите интранет сайтове, достъпно на няколко езика. Елементите на потребителския интерфейс, като навигацията на сайта, заглавието на сайта и описанието на сайта, могат да бъдат показвани на предпочитания от потребителя език. Освен това можете да предоставяте страници и новинарски съобщения в сайтове за комуникация, които превеждате и които са показани на предпочитания от потребителя език.

Първо се уверете, че сайтът за комуникация, който използвате, е създаден с езика по подразбиране на сайта, който искате да използвате. Езикът по подразбиране на сайта не може да бъде променян по-късно. За да научите повече за създаването на комуникационни сайтове, вижте стъпки за създаване на сайт за комуникации.

След като сте се уверили, че комуникацията ви е създадена с езика по подразбиране, който искате да използвате, активирайте сайта си, за да използвате многоезични функции, и изберете езиците, които искате да направите достъпни.

За да създадете страници в комуникационните сайтове на различни езици, можете да използвате функцията за превод, за да направите копия на страниците, създадени на езика по подразбиране. След това копията могат да се превеждат ръчно. Публикуваните страници за превод се показват автоматично в подходящия сайт за език, включително в уеб частите за новини и осветени съдържание за всеки език.

Забележки: 

 • Някои функции се въвеждат постепенно към организациите, които са се включили в програмата за целево издание. Това означава, че е възможно все още да не виждате тази функция или тя да изглежда различно от описаното в помощните статии.

 • Функции за превод на страница са налични само в сайтове за комуникация.

 • Страниците не се превеждат автоматично. Всяка страница, създадена на езика по подразбиране, може да има съответна страница на избрания от вас език, който вие или някой сте назначили, за да предавате ръчно. След като преведете тази страница и я публикувате, тя автоматично ще се покаже на потребителите, които предпочитат този език.

 • Промените в оригинала, страницата източник или други страници за превод не се синхронизират автоматично с всички страници за превод. Всяка страница за превод трябва да се актуализира ръчно.

 • Езикът, който се показва на даден потребител, ще зависи от настройките за техния личен език и регион.

 • Препоръчваме ви да използвате стъпките в тази статия за многоезични сайтове. Ако обаче използвате версии на SharePoint Server, по-стари от 2019, вижте използване на функцията за вариации за многоезични сайтове.

В тази статия

Разрешаване на многоезични функции и избиране на езици

Създаване на страници за езиците, които искате

Преглед на страница за превод на езика на сайта

Проверяване на състоянието на страници

Какво прави преводачът?

Уведомления по имейл

Актуализиране на страницата за език по подразбиране

Одобрение на страница

Страници за превод в новини и осветени уеб части за съдържание

Изтриване на страница за превод

Намиране на страница за превод

Настройване на многоезичен сайт име, навигация и долен колонтитул

Как да решите често срещани проблеми

Разрешаване на многоезичен функция и избиране на езици

 1. Отидете на сайта за комуникации, в който искате да разрешите многоезичните функции.

 2. Изберете Настройки от горния десен ъгъл и след това изберете информация за сайта.

 3. В долната част на екрана "информация за сайта" изберете Преглед на всички настройки на сайта.

 4. Под администриране на сайтаизберете езикови настройки.

 5. Под Разрешаване на страници и новини за превеждане на няколко езикаплъзнете превключвателя на вкл.

 6. Под Add или Remove Languages на сайтазапочнете да въвеждате име на език в избиране или въведете езикили изберете език от падащия списък. Можете да повторите тази стъпка, за да добавите няколко езика.

 7. Можете да добавяте или премахвате езици от сайта си по всяко време, като се върнете към тази страница.

  Настройки на езика на сайта

 8. Ако ще превеждате страници, по желание Задайте един или повече преводачи за всеки език (с изключение на езика по подразбиране за сайта). В колоната преводач започнете да въвеждате името на лицето, което искате да бъде преводач, и след това изберете името от списъка.

  Забележка: Всеки в активната директория на вашата организация може да бъде присвоен като преводач. За хора, които са назначени за преводачи, няма да бъдат дадени автоматично подходящи разрешения. Когато някой без разрешения за редактиране на сайт се опитва да получи достъп до сайта, той ще бъде насочен към уеб страница, където те могат да поискат достъп.

 9. Изберете Запиши.

След като сте добавили езици, ще видите падащ списък на сайта, който ви позволява да отидете до различните езици, които изберете.

Създаване на страници за езиците, които искате

След като сте разрешили вашия сайт за многоезични функции и сте избрали езика, който искате да направите достъпен, можете да създадете желаните страници за превод. За да направите това:

 1. Отидете на страницата за език по подразбиране, която искате да направите достъпна на друг език.

 2. В горната лента изберете превод.

 3. Бутон "превод"

 4. Ако искате да създадете страница за превод на всеки от всички езици, които са налични за вашия сайт, изберете Създай за всички езици. В противен случай изберете Създай само за езиците, които искате.

  Екран ' ' превод ' '

  Важно: След като създадете страниците за превод, трябва да публикувате (или да публикувате повторно) страницата на езика по подразбиране, за да се уверите, че:

  • Страниците за превод се показват в съответния езиков сайт

  • Страниците за превод се показват правилно в уеб частта за новини и осветените уеб части за съдържание

  • Падащият списък за език в горния край на сайта включва всички езици, които сте разрешили

След създаването на страницата (и) състоянието на страницата (чернова за записване, публикуване и т. н.) се показва в екрана превод до всеки език. Също така предадените от вас преводачи ще бъдат уведомени по имейл , че е заявен превод.

Преглед на страница за превод на сайта

За да сте сигурни, че страниците за превод се показват на правилния език, отидете на страницата език на сайта по подразбиране и изберете падащия списък в горната част на страницата. Изберете езика, на който искате да преведете страницата.

Забележка: Когато промените езика в падащия списък, той се прилага за всички страници в този сайт за продължителността на сесията на браузъра. Това не оказва влияние върху предпочитанието ви за език на потребителите (което определя езика, показан за елементи като име на сайта, заглавие и навигация). 

Падащо меню за езици

Проверяване на състоянието на страници

Състоянието на всяка страница (чернова, публикувана и т. н.) се показва в екрана превод до всеки език. За да видите състоянието:

 1. Отидете на страницата за език по подразбиране.

 2. Изберете превод в горната част на страницата.

  В екрана превод отдясно е показан състоянието на всяка страница за език, както и връзка, за да видите страницата.

Състояние на превода

Какво прави преводачът?

Преводачите ръчно превеждат копията на страницата на езика по подразбиране на зададените езици. Когато бъдат създадени копия на страницата (и), преводачите се уведомяват по имейл , че е заявен превод. Имейлът включва връзка към страницата за език по подразбиране и новосъздадената страница за превод. Вижте имейл известията за секцията по-долу за повече информация. Преводач ще:

 1. Изберете бутона Начало на превода в имейла.

 2. Изберете " Редактиране " в горния десен ъгъл на страницата и Преведи съдържанието.

 3. Когато сте готови, изберете Запиши като чернова (ако не сте готови да го направите видимо за читателите) или, ако страницата е готова за видими за всеки, който използва този език в сайта, изберете Публикувай или Публикувай новини.

  Ако одобрения или график е включен, бутоните могат да кажат Submit за одобрение или дапубликуват по-късно/по-късно.

 4. Ще бъде изпратено известие по имейл на лицето, което е поискал превода.

Уведомления по имейл

 • При създаването на страница за превод имейлът се изпраща до дадения преводач, за да поискате превод. Имейлът включва бутон Начало на превода .

  Имейл за искане за превод

 • Когато страница за превод се публикува от преводач, на лицето, което е поискала превода, се изпраща имейл.

 • Когато се направи актуализация на страницата език по подразбиране и се запише като чернова, на преводача се изпраща имейл, за да ги уведоми, че може да се изисква актуализация на страницата за превод.

Уведомленията по имейл са партидни за 30-минутни стъпки, ако е необходимо. Например когато първият имейл, който е свързан със страница, е изпратен и е направена актуализация на страницата на езика по подразбиране, следващият имейл за известяване или всички други, които трябва да бъдат изпратени, ще бъде партиден и изпратен след 30 минути.

Одобрение на страница

Когато разрешенията за страницата са вкл., страницата език по подразбиране и страниците за превод трябва да бъдат одобрени и публикувани, преди страниците за превод да са достъпни за всеки, който има достъп до страницата.

Актуализиране на страницата за език по подразбиране

Когато страницата езикът по подразбиране се актуализира, страницата трябва да се публикува повторно. След това преводачите за страниците за превод се уведомяват по имейл, че е направена актуализация, така че актуализациите могат да бъдат правени към отделните страници за превод.

Страници за превод в новини и осветени уеб части за съдържание

Страниците за преводи и новинарските съобщения автоматично ще се показват в уеб частите за новини и осветени съдържание на предпочитания от потребителя език. Ако страницата за превод не е налична на предпочитания от потребителя език, се показва страницата език на сайта по подразбиране.

Страниците за преводи и новинарските съобщения трябва да бъдат одобрени и публикувани, преди те да се появяват в уеб частите за новини или осветено съдържание.

Изтриване на страница за превод

Когато изтриете страница за превод, трябва да изпълните няколко допълнителни стъпки, за да прекъснете връзката между страницата език по подразбиране и изтритата страница за превод, което включва отваряне на страницата за език по подразбиране за редактиране и повторно публикуване.

 1. Отидете в библиотеката "страници" на сайта.

 2. Намерете страницата, която искате да изтриете, в папката "език", съседна на страницата на езика по подразбиране. Папката може да бъде идентифицирана чрез код за език с 2 или 4 букви. Например френската папка ще бъде посочена като FR.

  Папки за превод

 3. Изберете желаната страница в папката и след това щракнете върху Многоточието (...) отдясно на избраната страница.

  Библиотека "страници" с многоточие до избрания файл.

 4. Щракнете върху Изтрий.

  Командата ' ' Изтрий ' ' до избраната страница

 5. След като изтриете страницата, отидете на страницата език по подразбиране и изберете Редактиране в горния десен ъгъл. Ако не сте в режим на редактиране, останалите стъпки няма да работят.

 6. Изберете превод в горната част на страницата.

 7. В панела за превод би трябвало да видите съобщение, което указва, че е поправена асоциация със страницата.

 8. Повторно публикуване на страницата на езика по подразбиране.

Намиране на страница за превод

Можете да използвате падащия списък език в горния край на страницата, панела за преводили да намерите страницата в библиотеката "страници".

За да го намерите в библиотеката "страници", направете следното:

 1. Отидете в библиотеката "страници" на сайта.

 2. Намерете страницата, която искате да изтриете, в папката "език", съседна на страницата на езика по подразбиране. Папката може да бъде идентифицирана чрез код за език с 2 или 4 букви. Например френската папка ще бъде посочена като FR.

  Папки за превод

Настройване на многоезичен сайт име, навигация и долен колонтитул

За да се покаже името на сайта, навигацията и долния колонтитул на вашия сайт на различните езици, които сте направили достъпни, всеки от тях трябва да бъде преведен ръчно.

Например, да кажем, че сте създали комуникационен сайт с английски език по подразбиране, и сте разрешили сайта за испански и немски език. Когато създавате сайт, настройвате името и описанието на сайта на езика по подразбиране (в този случай английският). Можете също да актуализирате името и описанието на сайта след създаването на сайта. След това създавате навигационните възли и съдържание на долен колонтитул на английски.

След като сайтът е настроен на английски, потребителят с испански като предпочитан личен език редактира ръчно редакциите и превежда заглавието, описанието, навигационния и долния колонтитул в испански. Потребителят с немски като предпочитан личен език прави същото за германците. След като съдържанието се преведе, то ще се показва за всички потребители на тези предпочитани езици. 

Забележки: 

 • Потребителите, които превеждат съдържанието на сайта за предпочитаните си езици, трябва да бъдат членове на групата на собствениците за сайта или да имат равностойни разрешения за сайта.

 • Ако се прави промяна на името на сайта, навигационния или долен колонтитул на езика по подразбиране, съответният преведен елемент на друг език не се актуализира автоматично, освен ако не изберете да заместите съществуващите преводи на сайта. Ако направите това, преведеният елемент се замества от актуализацията на езика по подразбиране и би трябвало да се преведе ръчно. За да заместите преводи, отидете на страницата езици на сайта за езика по подразбиране и изберете Показване на разширените настройки. След това плъзнете превключвателя, за да заместите превода на вкл. Тази опция не се отнася за съдържание на страница или за новини.

Как да решите често срещани проблеми

Някои често срещани проблеми, с които може да се сблъскате, са:

 • Страниците за превод не се показват в съответния езиков сайт

 • Страниците за превод не се показват правилно в уеб частта за новини и осветените уеб части за съдържание

 • Падащият списък за език в горния край на сайта не включва всички езици, които сте разрешили

Ако се сблъскате с някой от тези проблеми, това може да се дължи на прекъсване на връзката на страница. Опитайте следното:

 1. Отидете на страницата за език по подразбиране.

 2. Трябва да сте в режим на редактиране, така че изберете Редактиране в горния десен ъгъл на страницата.

 3. Изберете превод в горната част на страницата.

 4. В панела за преводи Проверете за съобщение, показващо, че е поправено свързване със страницата:

  Съобщение за грешка при превод.

 5. Повторно публикуване на страницата на езика по подразбиране.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×