Създаване на макрос

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да създадете макрос за извършване на определена последователност от действия, и можете да създадете група макроси за извършване на свързана последователност от действия.

В Microsoft Office Access 2007 макросите може да се съдържат в макрообекти (понякога наричани самостоятелни макроси) или да бъдат вграждани в свойствата на събитията на формуляри, отчети или контроли. Вградените макроси стават част от обекта или контролата, в които са вградени. Макрообектите се виждат в навигационния екран под Макроси; вградените макроси не се виждат.

Какво искате да направите?

Научаване на повече за конструктора на макроси

Създаване на самостоятелен макрос

Създаване на група макроси

Създаване на вграден макрос

Редактиране на макрос

Използване на условия за управление на макродействия

Научаване на повече за макродействията

Научаване на повече за конструктора на макроси

Можете да използвате конструктора на макроси, за да създавате и модифицирате макроси. За да отворите конструктора на макроси:

 • В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Макрос. Ако тази команда не е достъпна, щракнете върху стрелката под бутона Модул или бутона Модул на клас и след това щракнете върху Макрос. Изображение на бутон

  Показва се конструкторът на макроси.

Конструктор на макроси

В прозореца на конструктора на макроси можете да съставите списъка на действията, които искате да се извършат, когато макросът се изпълни. Когато отначало отворите конструктора на макроси, се показва колоната Действие, колоната Аргументи и колоната Коментар.

Под Аргументи на действия в лявата страна въведете и редактирайте аргументите за всяко макродействие, ако са необходими. В дясната страна се показва поле с кратко описание на всяко действие или аргумент. За да прочетете описанието в полето, щракнете върху действие или аргумент на действие.

Можете да използвате командите в раздела Проектиране на конструктора на макроси, за да създадете, тествате и изпълните макрос.

Следващата таблица описва командите, които са налични в раздела Проектиране.

Група

Команда

Описание

Инструменти

Изпълни

Извършва действията, изброени в макроса.

Единична стъпка

Разрешава режима "стъпка по стъпка". Когато изпълнявате макроса в този режим, всяко действие се извършва отделно. След като едно действие завърши, се показва диалоговият прозорец Единична стъпка на макрос. За да преминете към следващото действие, щракнете върху Стъпка в диалоговия прозорец. За да спрете изпълнението на този и на други макроси, щракнете върху Спри всички макроси. За да излезете от режима "стъпка по стъпка" и да извършите останалите действия без спиране, щракнете върху Продължи

Конструктор

Когато въведете аргумент на действие, който може да съдържа израз, този бутон е разрешен. Щракнете върху Конструктор, за да отворите диалоговия прозорец Конструктор на изрази, който можете да използвате за създаване на израза.

Редове

Вмъкни редове

Вмъква един или повече празни редове за действия над избрания ред или редове.

Изтрий редовете

Изтрива избраните редове за действия.

Покажи/скрий

Покажи всички действия

Показва повече или по-малко макродействия в падащия списък Действие.

 • За да покажете по-дълъг списък с макродействия, щракнете върху Покажи всички действия. Когато има по-дълъг списък с макродействия, бутонът Покажи всички действия се показва избран. Ако изберете макродействие от този по-дълъг списък с макродействия, след това може да се наложи да дадете явно на базата данни доверително състояние, преди да можете да изпълните действието.

 • За да превключите от по-дълъг към по-кратък списък с макродействия, показващ само тези от тях, които може да се използват в ненадеждна база данни, уверете се, че бутонът Покажи всички действия не е избран.

  Съвет: Ако бутонът Покажи всички действия е избран, щракнете върху бутона Покажи всички действия, за да изчистите селекцията. Когато бутонът Покажи всички действия не е избран, достъпен е по-краткият списък с надеждни макродействия.

Имена на макроси

Показва или скрива колоната Име на макрос. Имената на макросите са задължителни в групите макроси, за да различавате отделните макроси един от друг, в противен случай не са задължителни. За повече информация вж. раздела Създаване на група макроси.

Условия

Показва или скрива колоната Условие. Използвайте тази колона, за да въвеждате изрази, определящи кога да се извършва определено действие.

Аргументи:

Показва или скрива колоната Аргументи. Тази колона показва аргументите за всяко макродействие и улеснява четенето на вашия макрос. Ако колоната Аргументи не е показана, трябва да щраквате върху всяко действие и да четете аргументите под Аргументи на действия. В колоната Аргументи не може да се въвеждат аргументи.

Съвет: Конструктора на макроси е напълно променена в Access 2010, за да го направите още по-лесно да създавате, модифицирате и споделяне на макроси на Access.

Най-горе на страницата

Създаване на самостоятелен макрос

 1. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Макрос. Ако тази команда не е достъпна, щракнете върху стрелката под бутона Модул или бутона Модул на клас и след това щракнете върху Макрос. Изображение на бутон

  Показва се конструкторът на макроси.

 2. Добавяне на действие към макроса:

  • В конструктора на макроси щракнете върху първата празна клетка в колоната Действие.

  • Въведете действието, което искате да използвате, или щракнете върху стрелката, за да се покаже списъкът на наличните действия, и след това изберете действието, което искате да използвате.

   избор на макродействие

  • Под Аргументи на действия (в долната част на конструктора на макроси) задайте аргументите за действието, които са задължителни.

   въвеждане на аргументи на действия

   Забележка: 

   • Докато въвеждате аргументите в екрана Аргументи на действия, те се показват в колоната Аргументи в списъка с действия. Колоната Аргументи обаче е за само за показване; в нея не може да се въвеждат аргументи.

   • За да видите кратко описание на всеки аргумент, в екрана Аргументи на действия щракнете в полето на аргумента и след това прочетете описанието в съседното поле.

    Съвети

    • За аргумент на действие чиято настройка е име на обект на база данни можете да зададете аргумента, като плъзнете обекта от навигационния екран в поле за аргумент на действие Име на обект .

    • Можете също да създадете действие с плъзгане на обект на база данни от навигационния екран в празен ред в конструктора на макроси. Ако плъзнете таблица, заявка, формуляр, отчет или модул в конструктора на макроси, Access добавя действие, което отваря таблицата, заявката, формуляра или отчета. Ако плъзнете макрос в конструктора на макроси, Access добавя действие, което изпълнява макроса.

  • Ако искате, можете да въведете коментар за действието в колоната Коментар.

 3. За да добавите още действия към макрос, преминете на друг ред за действие и след това повторете стъпка 2.

Когато изпълните макроса, Access извършва действията в реда, в който ги изреждате в списъка.

Най-горе на страницата

Създаване на група макроси

Ако искате да групирате няколко свързани макроси в един макрообект, можете да създадете група макроси.

 1. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Макрос. Ако тази команда не е достъпна, щракнете върху стрелката под бутона Модул или бутона Модул на клас и след това щракнете върху Макрос. Изображение на бутон

  Показва се конструкторът на макроси.

 2. В раздела проектиране , в групата Покажи/Скрий щракнете върху Имената на макросите Изображение на бутон , ако не е вече избран.

  В конструктора на макроси се показва колоната Име на макрос.

  Забележка: В групите макроси имената на макроси са необходими, за да се различават отделните макроси един от друг. Името на макроса се поставя в реда на първото действие на макроса. Колоната "Име на макрос" се оставя празна за следващите действия в макроса. Макросът завършва, когато се срещне следващо име на макрос.

 3. В колоната Име на макрос въведете име за първия макрос от групата макроси.

 4. Добавете действията, които искате да извършва първият макрос:

  • В колоната Действие щракнете върху стрелката, за да покажете списъка с действия.

  • Щракнете върху действието, което искате да използвате.

  • Под Аргументи на действия задайте аргументи за действието, ако са необходими.

   За да видите кратко описание на всеки аргумент, щракнете в полето на аргумента и след това прочетете описанието отдясно на аргумента.

   Съвети

   • За аргумент на действие, чиято настройка е име на обект от база данни, можете да зададете аргумента с плъзгане на обекта от навигационния екран в полето на аргумента Име на обект на действието.

   • Можете също да създадете действие с плъзгане на обект на база данни от навигационния екран в празен ред в конструктора на макроси. Ако плъзнете таблица, заявка, формуляр, отчет или модул в конструктора на макроси, Access добавя действие, което отваря таблицата, заявката, формуляра или отчета. Ако плъзнете макрос в конструктора на макроси, Access добавя действие, което изпълнява макроса.

  • Ако искате, можете да въведете коментар за действието.

 5. Преминете в следващия празен ред и въведете име за следващия макрос в колоната Име на макрос.

 6. Добавете действията, които искате да извършва макросът:

 7. Повторете стъпките 5 и 6 за всеки макрос в групата.

Следващата илюстрация показва малка група макроси. Групата макроси съдържа два макроса, имената на които са показани в колоната Име на макрос. Всеки макрос съдържа две действия.

пример на група макроси

Забележка: 

 • Когато запишете групата макроси, името, което задавате, е името на цялата група макроси. В горния пример името на групата макроси е Macro3. Това име се показва под Макроси в навигационния екран. За да посочите отделните макроси в група макроси, използвайте следния синтаксис:

  име_на_група_макроси.име_на_макрос

  В горния пример Macro3.FoundMsg препраща към втория макрос от групата макроси.

 • Ако изпълните макрос група или като щракнете двукратно върху него в навигационния екран, или като щракнете върху изпълнение на Изображение на бутон в групата " инструменти " в раздела проектиране , Access да се изпълняват само първия макроса в групата спира, когато достигне втората име на макрос.

Най-горе на страницата

Създаване на вграден макрос

Вградените макроси се различават от самостоятелните по това, че се съхраняват в свойствата на събитията на формуляри, отчети или контроли. Те не се показват като обекти под Макроси в навигационния екран. Това може да направи вашата база данни по-лесна за управление, защото не е необходимо да следите отделните макрообекти, съдържащи макроси за формуляр или отчет. Освен това вградените макроси се включват във формуляра или отчета винаги, когато го копирате, импортирате или експортирате.

Ако например искате един отчет да не се показва, когато няма данни, можете да вградите макрос в неговото свойство за събитието При липса на данни. Можете да използвате действието MsgBox, за да покаже съобщение, и след това да използвате действието CancelEvent, за да отмените показването на отчета, вместо да показвате празна страница.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон на формуляра или отчета, които ще съдържат макроса и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон или Изглед на оформление Изображение на бутон .

 2. Ако списъкът със свойствата още не е показан, натиснете F4, за да го покажете.

 3. Щракнете върху контролата или секцията, съдържаща свойството на събитието, в което искате да вградите макрос. Можете също да изберете контролата или секцията (или целия формуляр или отчет) с помощта на падащия списък под Тип на селекцията в горния край на списъка със свойствата.

 4. В списъка със свойствата щракнете върху раздела Събитие.

 5. Щракнете върху свойството на събитието, в което искате да вградите макроса, и след това щракнете върху Бутон на конструктор .

 6. В диалоговия прозорец Избор на браузър щракнете върху Конструктор на макроси и след това щракнете върху OK.

 7. В конструктора на макроси щракнете в първия ред на колоната Действие.

 8. В падащия списък Действие щракнете върху желаното действие.

 9. Въведете задължителните аргументи под Аргументи на действия.

 10. Ако искате да добавите друго действие, щракнете в следващия ред на колоната Действие и повторете стъпки 8 и 9.

 11. Когато вашият макрос завърши, щракнете върху Запиши и след това върху Затвори.

Макросът ще се изпълнява всеки път, когато събитието се активира.

Забележка: Access ви позволява да създадете група макроси като вграден макрос. Въпреки това само първият макроса в групата се изпълнява, когато събитието е задействано. Следващите макроси в групата се игнорират.

Най-горе на страницата

Редактиране на макрос

 • За да вмъкнете ред за действие     Щракнете с десния бутон върху реда за действие, над който искате да вмъкнете новия ред за действие, и след това щракнете върху Вмъкни редове Изображение на бутон за вмъкване на ред в таблица за справка .

 • За да изтриете ред за действие     Щракнете с десния бутон върху реда за действие, който искате да изтриете, и след това щракнете върху Изтрий редовете Изображение на бутон .

 • За да преместите ред за действие     Изберете реда за действие, като щракнете върху заглавката на реда вляво от действието, и след това го плъзнете в ново местоположение.

Можете да вмъкнете, да изтриете или да преместите повече от един ред, като първо изберете група редове и след това извършите желаната операция. За да изберете група редове, щракнете върху заглавката на първия ред, който искате да изберете, задръжте натиснат клавиша SHIFT и след това щракнете върху заглавката на последния ред, който искате да изберете. (Заглавката на реда е засенченото поле вляво от всеки ред за действие.)

Алтернативен метод на избиране на повече от един ред е да поставите показалеца върху заглавката на първия ред, който искате да изберете, и след това да щракнете и плъзнете нагоре или надолу, за да изберете другите редове.

Забележка: Когато избирате редове чрез щракване и плъзгане, първият избран ред не трябва да е вече избран. Ако вече е избран, Access ще предположи, че се опитвате да го плъзнете в новото местоположение.

Най-горе на страницата

Използване на условия за управление на макродействия

Можете да използвате всеки израз, който дава за резултат "True/False" или "Да/не" в условие. Макродействието ще бъде изпълнено, ако условието дава за резултат "True" (или "Да").

За да въведете условие за макродействие, трябва първо да покажете колоната Условие в конструктора на макроси:

 • В раздела Проектиране, в групата Показване/скриване щракнете върху Условия Изображение на бутон .

Въведете израз в колоната Условие. Не поставяйте пред израза знак за равенство (=). За да приложите условието едновременно към няколко действия, въведете ... във всеки следващ ред. Например:

Условие, което се прилага за няколко макродействия

Съвет: За да накарате Access да пропусне временно някое действие, въведете False като условие. Временното пропускане на действие може да бъде полезно, когато се опитвате да търсите грешки в макрос.

Примери на условия в макроси

Използвайте този израз

За да изпълните действието, ако

[Град]="Париж"

"Париж" е стойността на "Град" в полето на формуляра, от който е изпълнен макросът.

DCount("[ИД на поръчка]", "Поръчки")>35

Има повече от 35 записа в полето "ИД на поръчка" от таблицата "Поръчки".

DCount("*", "Подробни данни за поръчка", "[ИД на поръчка]=Формуляри![Поръчки]![ИД на поръчка]")>3

Има повече от три записа в таблицата "Подробни данни за поръчка", за които полето "ИД на поръчка" на таблицата съвпада с полето "ИД на поръчка" във формуляра "Поръчки".

[Дата на експедиране] Between #2-фев-2007# And #2-мар-2007#

Стойността на полето "Дата на експедиране" на формуляра, от който се изпълнява макросът, е дата, която не е преди 2-фев-2006 и след 2-мар-2006.

Формуляри![Продукти]![Наличност]<5

Стойността на полето "Наличност" на формуляра "Продукти" е по-малка от 5.

IsNull([FirstName])

FirstName стойността във формуляра, от който се изпълнява макросът е Null (има няма стойност). Този израз е еквивалентно на [FirstName] е Null.

[Страна]="Франция" And Формуляри![Общо Продажби]![Общо Поръчки]>100

Стойността в полето "Страна" на формуляра, от който е изпълнен макросът, е "Франция" и стойността на полето "Общо Продажби" на формуляра "Общо Поръчки" е по-голяма от 100.

[Страна] In ("Франция", "Италия", "Испания") And Len([Пощенски код])<>5

Стойността в полето "Страна" на формуляра, от който е изпълнен макросът, е "Франция", "Италия" или "Испания" и стойността в полето "Пощенски код" не е с дължина 5 знака.

MsgBox("Потвърждавате ли промените?",1)=1

Щракване върху OK в диалоговия прозорец, в който функцията MsgBox показва Потвърждавате ли промените?. Ако щракването е върху Отказ в диалоговия прозорец, Access игнорира действието.

[TempVars]![MyVar]=43

Стойността на временни променливи MyVar (създаден с помощта на SetTempVar макрокоманда) е равно на 43.

[MacroError]<>0

Стойност на свойство на обекта MacroErrorчисло не е равно на 0, което означава Възникна грешка в макрос. Това състояние може да се използва заедно с ClearMacroError и OnError макрокоманди да контролирате какво се случва, когато възникне грешка.

За повече информация за изразите вж. статията Създаване на израз.

Най-горе на страницата

Научаване на повече за макродействията

Докато работите в конструктора на макроси, можете да научите повече за някое действие или аргумент, като щракнете върху него и след това прочетете описанието му в полето в долния десен ъгъл на прозореца на конструктора на макроси. Освен това всяко макродействие има тема "Помощ", асоциирана с него. За да научите повече за действието, изберете го от списъка с действия и след това натиснете F1.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×