Създаване на именуван набор в отчет с обобщена таблица за OLAP

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато работите с обобщена таблица за аналитична обработка онлайн (OLAP) в Excel, можете да създавате именувани набори – гъвкава функция, можете да използвате за:

 • Групиране на често използвани набори от елементи, които можете да използвате повторно, дори когато тези набори не присъстват в данните.

 • Комбиниране на елементи от различни йерархии по начини, които не бяха възможни в предишните версии на Excel, което често бива наричано "асиметричен отчет".

 • Създаване на именуван набор, като използвате многоизмерни изрази (MDX) по избор. MDX е език за заявки за OLAP бази данни, който предоставя синтаксис за изчисления, подобен на формулите в работните листове.

Ако не сте запознати с езика за заявки MDX, можете да създадете именуван набор на базата на елементи в редовете или колоните на вашия отчет с обобщена таблица. За да научите повече за езика за заявки MDX, вижте Изпълнение на заявки на многомерни данни.

Ако сте запознати с езика за заявки MDX, можете да използвате MDX, за да създадете или модифицирате именуван набор.

Създаване на именуван набор на базата на елементи на ред или колона

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица за OLAP.

 2. В раздела анализ щракнете върху полета, елементи и набори > Създаване на набор на базата на елементи на ред или Създаване на набор на базата на елементи на колона.

  Полета, елементи и набори

 3. В полето Задайте име въведете името, което искате да използвате за набора.

 4. За да изберете редовете с елементи, които искате да включите в именувания набор, направете едно или повече от следните неща:

  • За да премахнете даден ред, щракнете вляво от реда, който искате да изберете и щракнете върху Изтрий реда.

  • За да добавите нов ред, щракнете вляво от реда, който искате да добавите нов ред под и щракнете върху Добави ред.

  • За да създадете копие на даден елемент, щракнете вляво от реда, който искате да копирате и щракнете върху Копирай реда.

  • За да преместите елемент, щракнете вляво от реда, който искате да преместите и използвайте стрелките нагоре и надолу .

 5. Елементите от различни нива се показват в отделни полета в йерархията и именуваният набор замества текущите полета в областта за редове или колони.

  • За да покажете тези елементи в същите полета като другите елементи, махнете отметката от полето Показвай елементите от различни нива в отделни полета .

  • За да запазите текущата полетата, показани в областта за редове или колони, изчистете отметката от полето Замести текущите полета в областта за редове с новия набор или полето Замести текущите полета в областта за колони с новия набор . Набора няма да се показват в обобщената таблица, когато щракнете върху OK, но тя ще бъде достъпна от Списък с полета на обобщена таблица.

 6. Щракнете върху OK , за да създадете именуван набор.

  Имайте предвид, че не можете да прилагате филтриране към именуваните набори.

Използване на MDX за създаване на именуван набор

Важно:  Когато използвате MDX, за да създадете именуван набор или да модифицирате MDX дефиницията на съществуващ именуван набор, всички допълнителни модификации могат да се извършат само с помощта на MDX.

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица за OLAP.

 2. В раздела анализ щракнете върху полета, елементи и набори > Управление на набори.

  Полета, елементи и набори

 3. Щракнете върху Създай > Създаване на набор с помощта на MDX.

 4. В полето Задайте име въведете името, което искате да използвате за набора.

 5. За да зададете MDX дефиницията за именувания набор, направете някое от следните неща:

  • В полето Задаване дефиниция въведете или поставете копирана MDX дефиниция.

  • В раздела полета и елементи изберете записа от списъка за полетата, които искате да включите и щракнете върху Вмъкни.

   Можете да плъзнете запис от списъка с полета в полето Задаване дефиниция или да щракнете двукратно върху запис от списъка с полета.

   Налични записи от списъка с полета

   Запис от списъка с полета

   Примери за MDX, генерирани с помощта на куба на Adventure Works

   Размерност

   [Product]

   Йерархия на атрибутите (включва член "Всички")

   [Product].[Category]

   Ниво в йерархията на атрибутите (не включва член "Всички")

   [Product].[Category].[Category]

   Член от йерархията на атрибутите

   [Product].[Category].&[4]

   Йерархия на потребителите

   [Product].[Product Categories]

   Ниво в йерархията на потребителите

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Член от йерархията на потребителите

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Мярка

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Изчисляема мярка

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Именуван набор

   [Core Product Group]

   KPI стойност

   KPIValue("Product Gross Profit Margin")

   Цел на KPI

   KPIGoal("Product Gross Profit Margin"),

   Състояние на KPI

   KPIStatus("Product Gross Profit Margin")

   Тенденция на KPI

   KPITrend("Product Gross Profit Margin")

   Свойство на член от йерархията на потребителите

   [Product].[Product Categories].Properties("Class")

   Свойство на член от йерархията на атрибутите

   [Product].[Product].Properties("Class")

  • В раздела функции изберете от наличните MDX функции, които искате да използвате и щракнете върху Вмъкни. MDX функции се поддържат от услугите за анализ; те не се включват функции на Excel VBA.

   Function arguments are placed inside chevron characters (<< >>). You can replace the placeholder arguments by clicking them and typing the names you want to use.

   Някои примери за MDX функции:

   ADDCALCULATEDMEMBERS («Зададен»)
   АГРЕГАТНИ («Задайте» [, «Числов израз»])
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   ПРЕДШЕСТВЕНИК («държава» «Ниво»)
   ПРЕДШЕСТВЕНИК («Държава», «Разстояние»)
   ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ («Държава», «Разстояние»)
   ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ («Държава», «Ниво»)
   Доминиращите елементи («Държава»)
   AVG («Задайте» [, «Числов израз»])
   Ос («Числов израз»)
   BOTTOMNCOUNT («Задаване», «Count» [, «Числов израз»])
   BOTTOMPERCENT («Зададете», «Процент», «Числов израз»)
   BOTTOMSUM («Задайте», «Стойност», «Числов израз»)...

 6. За да проверите новата MDX дефиниция, щракнете върху Провери MDX.

  Елементите от различни нива се показват в отделни полета в йерархията, полетата се подреждат и дублираните записи се премахват автоматично (тъй като HIERARCHIZE и DISTINCT са добавени към набора) и именуваният набор замества текущите полета в областта за редове или колони.

  • За да покажете тези елементи в същите полета като другите елементи, махнете отметката от полето Показвай елементите от различни нива в отделни полета .

  • За да промените йерархията по подразбиране и да запазите дублираните записи, премахнете отметката от полето Подреждай автоматично и Премахвай копията от набора .

  • За да запазите текущата полетата, показани в областта за редове или колони, изчистете отметката от полето Замести текущите полета в областта за редове с новия набор или полето Замести текущите полета в областта за колони с новия набор . Набора няма да се показват в обобщената таблица, когато щракнете върху OK, но тя ще бъде достъпна от Списък с полета на обобщена таблица.

  • Ако сте свързани с куб на услугите за анализ на SQL сървър, се създава динамичен именуван набор. Този именуван набор се преизчислява автоматично при всяко актуализиране.

   За да предотвратите се преизчислява с всяка актуализация на именуван набор, премахнете отметката от полето преизчисляване на набор с всяка актуализация .

 7. Щракнете върху OK , за да създадете именуван набор.

Забележка: Имайте предвид, че не можете да прилагате филтриране към именуваните набори.

Редактиране или изтриване на именуван набор

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица за OLAP.

 2. В раздела анализ щракнете върху полета, елементи и набории след това щракнете върху Управление на набори.

  Полета, елементи и набори

 3. Изберете набора, който искате да редактирате или изтриете.

 4. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да редактирате именувания набор, щракнете върху Редактиране, след което направете желаните промени.

  • За да изтриете именувания набор, щракнете върху Изтрийи щракнете върху да, за да потвърдите.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×