Създаване на заявка за източник на данни

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да добавите, премахнете, или подреждане на полетата и също така да филтрирате или сортирате данни чрез прилагане на заявка към източника на данни. Опции за заявка са налични само за следните източници на данни:

 • Структурирани данни, базирани на езика за заявки SQL източници, включително Microsoft SharePoint списъци и библиотеки

  Забележка: Можете да променяте опциите за заявки само в връзки към източници на данни, които са копирани от съществуваща връзка към списък на SharePoint или библиотека.

 • Отделни бази данни

 • Свързани бази данни

Забележка: Избор на поле, филтриране и сортиране на ниво източник не са налични за XML файлове, ОСТАНАЛИТЕ, RSS и скриптове на страната на сървъра или SOAP уеб услуги, защото тези източници на данни не са на език за заявки, като SQL. Вместо това, селекция, за филтриране и сортиране за тези източници на данни се изпълняват, когато създавате изглед на данните, който показва данните.

Ако искате да промените полетата, които са включени по подразбиране SharePoint списъци или библиотеки в списъка с източници на данни, или ако искате да се свържете списъци или библиотеки в други източници на данни, трябва първо да създадете копие на данните източник връзка за този списък или библиотека и след това го модифицирайте.

В тази статия

Опции за уникални заявка за различни типове източници на данни

Добавяне, премахване или подреждане на полетата

Добавяне, изтриване или модифициране на филтър

Добавяне или премахване на ред на сортиране

Опции за уникални заявка за различни типове източници на данни

В допълнение към предлага възможност да изберете полетата, прилагане на филтри и сортиране на данни в източник на данни, всеки от типовете данни източник предоставя допълнителни опции за уточняване на заявка.

SharePoint списъци и библиотеки

Не можете да модифицирате заявката за SharePoint списъци и библиотеки, както го правите за други източници в списъка с източници на данни. Можете да, въпреки това, копирайте връзката за SharePoint списък или библиотека и след това да създадете заявка за списъка или библиотеката, така че да показва точните данни, които искате. Когато създавате нова връзка с източник на данни за списък на SharePoint, който не копирайте данните източник. Вместо това можете да създадете допълнителна връзка към едни и същи данни.

Когато зададете заявка за SharePoint списъци и библиотеки, можете също да зададете обхвата на заявката с помощта на опциите в списъка елемент и папка обхват .

Търсене на картина от графична колекция

Опции за обхват на елемента и папката Задайте дали текущата заявка обхваща папки и подпапки. Това е особено полезно, когато работите с библиотеки на SharePoint. Например ако папката "споделени документи" съдържа файлове, но също и подпапки, които съдържат файлове, можете да укажете кои файлове или папки или и двете трябва да бъдат включени в заявката. Опции са както следва:

 • За да приложите заявката всички файлове и всички подпапки в текущата папка, щракнете върху по подразбиране.

 • За да приложите заявката само за файлове в текущата папка а не към някой от подпапките, щракнете върху FilesOnly.

 • За да приложите заявката към всички файлове във всички папки а не на подпапките в целия сайт, щракнете върху рекурсивна.

 • За да приложите заявката към всички файлове във всички папки и всички подпапки в целия сайт, щракнете върху RecursiveAll.

Връзки с база данни

Когато зададете SQL заявка за връзки на бази данни, можете също да зададете дали на четене и писане отчети се синхронизират, когато заявката е променена.

Изглед на дърво
По подразбиране е избрана опцията да генерирате SQL командите за писане за връзки на бази данни. Тази опция се синхронизира нов запис отчети освен прочитане отчети връзка заявка към базата данни е промяна.

Прочетете декларацията е SQL команда, която извлича и показва данните, които не могат да бъдат променени. Отчет за писане е SQL команда, която извлича данни, които могат да бъдат променени и след това записан в първоначалния източник на данни. Ако сте автоматично генериране на отчети за писане, значи вече имате отчети, генерирани в случай че някога искате да създадете формуляр за данни. За повече информация за създаване на формуляр за данни вижте Създаване на формуляри за данни.

Свързани източници на данни

Както е посочено по-рано, можете да модифицирате заявката за свързан източник на данни, само ако свързан източник на данни се състои от две връзки към бази данни, които са се присъединили, а не обединени. Също така когато работите с връзки на свързаната база данни, имате възможност за извеждане на данните в табличен вид или йерархична форма.

Модифициране на заявка за свързани бази данни в библиотеката с източник на данни

Таблични е най-добрата опция, когато работите с две свързани бази данни, които имат релация (тоест един запис в някой от двата база данни е свързана с точно един друг запис в другата база данни).

Йерархична може да е по-добрата опция, ако имате свързани бази данни, които имат "един към много" (тоест един запис в една база данни е свързана с множество записи в други бази данни).

Най-горе на страницата

Добавяне, премахване или подреждане на полетата

Можете да добавите, премахване или подреждане на полетата в източника на данни. Когато направите това, вие сменяте само полетата, които са достъпни за преглед в прозореца на задачите Изгледи на данни . Се не да Добавяне, премахване или подредите полетата в действителните данни.

 1. Щракнете върху Източници на данни в навигационния екран.

 2. В раздела Източници на данни в галерията щракнете с десния бутон на източник на данни и изберете свойства.

  Показва се диалоговият прозорец Свойства на източници на данни .

  Секцията заявки в Daa източник свойства в диалоговия прозорец за списък на SharePoint или библиотека
  Секцията заявки в раздела източник в свойства на източника на данни в диалоговия прозорец.
 3. Ако вашият източник на данни е списък на SharePoint или връзка към база данни – щракнете върху раздела източник и под заявка, щракнете върху полета.

  --OR--

  Ако източникът на данни е свързан източник на данни, щракнете върху раздела заявки и под заявка, щракнете върху полета.

  Забележки: 

  • Опциите под заявка са налични само за тези източници на данни на SQL – SharePoint списъци и библиотеки (когато източник на данни е копие на списък на SharePoint или библиотека), бази данни и свързани източници на данни, който се състои от две таблици на база данни в една и съща база данни.

  • Ако източникът на данни използва заявка, ще видите бутона Редактиране на заявки по избор вместо опции за полета, филтриранеи сортиране. Ако искате да изтриете заявката по избор, следвайте тези инструкции:

   1. Щракнете върху Конфигуриране на връзка с база данни, щракнете върху напреди след това щракнете върху Готово.

   2. В диалоговия прозорец Редактиране на потребителски SQL команди за всеки раздел, който показва SQL команда щракнете върху Командата "Редактиране"и след това изтрийте SQL команда.

    За повече информация за промяна на заявката по избор вижте темата Добави база данни като източник на данни.

 4. В диалоговия прозорец Включени полета направете някое от следните неща:

  • За да добавите поле към източника на данни, под Налични полета, щракнете върху полето, което искате и след това щракнете върху Добави.

  • За да премахнете поле от източника на данни, под Полета, включени, щракнете върху полето, което искате и след това щракнете върху Премахни.

  • За да промените реда на полетата в източника на данни, под Включени полета, щракнете върху полето, което искате да преместите и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

   Забележка: Преместване на поле в списъка преместване на колоната наляво в таблицата с данни. Преместване на поле в списъка премества колона отдясно.

  • Щракнете върху OK.

   Съвет: За да изберете няколко полета едновременно, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху всяко от полетата.

   Диалоговият прозорец включените полета

Най-горе на страницата

Добавяне, изтриване или модифициране на филтър

Можете да филтрирате данни чрез създаване на заявка за филтриране. Когато филтрирате източник на данни, прилагате филтър, така че източника на данни се показва само данните, които не отговаря на критериите, които указвате. Например може да имате източник на данни, който включва стотици или хиляди записи. Все пак искате да видите само подмножество от тези записи. Можете да създадете филтър, така че само това подмножество на записите се показва в източника на данни.

 1. Щракнете върху Източници на данни в навигационния екран.

 2. В раздела Източници на данни в галерията щракнете с десния бутон на източник на данни и изберете свойства.

  Показва се диалоговият прозорец Свойства на източници на данни .

  Секцията заявки в Daa източник свойства в диалоговия прозорец за списък на SharePoint или библиотека
  Секцията заявки в раздела източник в свойства на източника на данни в диалоговия прозорец.
 3. Ако вашият източник на данни е списък на SharePoint или връзка към база данни – щракнете върху раздела източник и под заявка, щракнете върху филтър.

  --OR--

  Ако вашият източник на данни е свързан източник на данни, щракнете върху раздела заявки и под заявка, щракнете върху филтър.

  Забележки: 

  • Опциите под заявка са налични само за тези източници на данни на SQL – SharePoint списъци и библиотеки (когато източник на данни е копие на списък на SharePoint или библиотека), бази данни и свързани източници на данни, който се състои от две таблици на база данни в една и съща база данни.

  • Ако източникът на данни използва заявка, ще видите бутона Редактиране на заявки по избор вместо опции за полета, филтриранеи сортиране. Ако искате да изтриете заявки по избор, следвайте тези инструкции:

   1. Щракнете върху Конфигуриране на връзка с база данни, щракнете върху напреди след това щракнете върху Готово.

   2. В диалоговия прозорец Редактиране на потребителски SQL команди за всеки раздел, който показва SQL команда щракнете върху Командата "Редактиране"и след това изтрийте SQL команда.

    За повече информация за промяна на заявката по избор вижте темата Добави база данни като източник на данни.

 4. В диалоговия прозорец Свойства на източника на данни щракнете върху филтър. Показва се диалогов прозорец .

Сега сте готови за добавяне, изтриване или модифициране на филтър.

Добавяне на филтър

Изтриване на филтър

Модифициране на филтър

Добавете клауза в съществуващ филтър

Групиране на клаузите в филтър

Модифициране на клауза

Изтриване на клауза

Добавяне на филтър

 1. В диалоговия прозорец Филтър щракнете върху Щракнете тук, за да добавите нова клауза.

 2. Щракнете върху полето Име на поле и след това щракнете върху полето, съдържащо стойностите, които искате.

 3. Щракнете върху полето Сравняване и след това върху желания оператор.

 4. Щракнете върху полето стойност и след това въведете или изберете критериите, които искате.

 5. Щракнете върху OK.

Изтриване на филтър

 • В диалоговия прозорец Филтър щракнете върху стрелката в най-лявата колона на клауза и след това натиснете клавиша DELETE.

Модифициране на филтър

 1. В диалоговия прозорец Филтър щракнете върху съществуващ клауза и след това направете някое от следните неща:

  • Щракнете върху полето Име на поле и след това щракнете върху полето, съдържащо стойностите, които искате.

  • Щракнете върху полето Сравняване и след това върху желания оператор.

  • Щракнете върху полето стойност и след това въведете или изберете критериите, които искате.

 2. Щракнете върху OK.

Добавете клауза в съществуващ филтър

Можете да използвате няколко изрази в един филтър. Можете да направите това чрез добавяне на нови клаузи, които зададете допълнителни критерии, които трябва да отговарят на данните.

 1. В диалоговия прозорец Критериите за филтриране в края на съществуваща клауза щракнете върху полето и/или и след това направете едно от следните неща:

  • За да създадете филтър, в който данните, които трябва да отговарят на критериите в двете клаузи, щракнете върху и.

  • За да създадете филтър, където данните, които трябва да отговарят на критериите в само една клауза, щракнете върху или.

 2. На следващия ред щракнете върху Щракнете тук, за да добавите нова клауза.

 3. Щракнете върху полето Име на поле и след това щракнете върху полето, съдържащо стойностите, които искате.

 4. Щракнете върху полето Сравняване и след това върху желания оператор.

 5. Щракнете върху полето стойност и след това въведете или изберете критериите, които искате.

 6. Щракнете върху OK.

Групиране на клаузите в филтър

Когато вашия филтър съдържа няколко клаузи, може да искате да групирате две или повече клаузи, така че да се прилагат преди друга клауза.

 1. В диалоговия прозорец Филтър критерии в края на втората клауза щракнете върху полето и/или и след това щракнете върху или.

 2. В диалоговия прозорец Филтър щракнете върху Щракнете тук, за да добавите нова клауза.

 3. Щракнете върху полето Име на поле и след това щракнете върху полето, съдържащо стойностите, които искате.

 4. Щракнете върху полето Сравняване и след това върху желания оператор.

 5. Щракнете върху полето стойност и след това въведете или изберете критериите, които искате.

 6. Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато щраквате върху стрелките в най-лявата колона от клаузите, които искате да групирате и след това щракнете върху групиране. (За да премахнете групиране, щракнете върху Разгрупирай.)

  Диалогов прозорец за избор на празник на страна/регион
  Скоба, свързващи две клаузи означава, че тези клаузи са групирани.
 7. Щракнете върху OK.

Модифициране на клауза

 • В диалоговия прозорец Филтър щракнете върху съществуващ клауза и след това направете някое от следните неща:

  • В полето Име на поле щракнете върху полето, съдържащо стойностите, които искате.

  • Щракнете върху полето Сравняване и след това върху желания оператор.

  • Щракнете върху полето стойност и след това въведете или изберете критериите, които искате.

  • Щракнете върху OK.

Изтриване на клауза

 • В диалоговия прозорец Филтър щракнете върху стрелката в най-лявата колона на клаузата, която искате да изтриете и след това натиснете клавиша DELETE.

Най-горе на страницата

Добавяне или премахване на ред на сортиране

Когато сортирате данните в източник на данни, можете да промените реда, в който се показват данните. Сортирането е техника, която можете да използвате, за да пренаредите записи по начин, който го прави по-лесно да разберете вашите данни. Често срещани ред на сортиране включват азбучен и числов.

Можете също да сортирате по няколко полета чрез добавяне на още полета към списък за реда на сортиране. Когато сортирате в няколко полета, на реда на сортиране определя реда, в който сортиране възниква и може да повлияе на изхода на данните.

 1. Щракнете върху Източници на данни в навигационния екран.

 2. В раздела Източници на данни в галерията щракнете с десния бутон на източник на данни и изберете свойства.

  Показва се диалоговият прозорец Свойства на източници на данни .

  Секцията заявки в Daa източник свойства в диалоговия прозорец за списък на SharePoint или библиотека
  Секцията заявки в раздела източник в свойства на източника на данни в диалоговия прозорец.
 3. Ако вашият източник на данни е списък на SharePoint или връзка към база данни – щракнете върху раздела източник и под заявка, щракнете върху полета.

  --OR--

  Ако източникът на данни е свързан източник на данни, щракнете върху раздела заявки и под заявка, щракнете върху полета.

  Забележки: 

  • Опциите под заявка са налични само за тези източници на данни на SQL – SharePoint списъци и библиотеки (когато източник на данни е копие на списък на SharePoint или библиотека), бази данни и свързани източници на данни, който се състои от две таблици на база данни в една и съща база данни.

  • Ако източникът на данни използва заявка, ще видите бутона Редактиране на заявки по избор вместо опции за полета, филтриранеи сортиране. Ако искате да изтриете заявката по избор, следвайте тези инструкции:

   1. Щракнете върху Конфигуриране на връзка с база данни, щракнете върху напреди след това щракнете върху Готово.

   2. В диалоговия прозорец Редактиране на потребителски SQL команди за всеки раздел, който показва SQL команда щракнете върху Командата "Редактиране"и след това изтрийте SQL команда.

    За повече информация за промяна на заявката по избор вижте темата Добави база данни като източник на данни.

 4. В диалоговия прозорец Свойства на източника на данни щракнете върху сортиране. Появява се диалоговият прозорец сортиране .
  Диалоговия прозорец Сортиране

Сега сте готови да добавите или премахнете ред на сортиране.

Добавяне на ред на сортиране

 1. В диалоговия прозорец сортиране , под Налични полетащракнете върху полето, което искате да сортирате и след това щракнете върху Добави.

  Забележка: Ако няма полета се показват под Налични полета, щракнете двукратно върху Още полета, щракнете върху полето, което искате да сортирате и след това щракнете върху OK

 2. Под Свойства на сортираненаправете едно от следните неща:

  • За да сортирате поле от най-малкото към най-високата (например A, B, C, или 1, 2, 3), щракнете върху възходящ.

  • За да сортирате поле от най-голямото към най-ниската (например, C, B, A, или 3, 2, 1), щракнете върху Низходящо.

   Съвет: За да промените реда на сортиране на поле от възходящ към низходящ (или обратно), щракнете двукратно върху поле в списъка на реда на сортиране . Обърнете внимание, че триъгълника до името на полето показва дали поле е сортиран във възходящ или низходящ ред.

 3. За да сортирате по няколко полета, добавете повече полета към списъка с реда на сортиране .

 4. Щракнете върху OK.

 5. Можете също да промените реда, в който са сортирани полетата. За да промените реда на полетата, щракнете върху поле в списъка ред на сортиране и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

Премахване на ред за сортиране

 • В диалоговия прозорец сортиране под ред на сортиранещракнете върху полето, което искате да премахнете от реда на сортиране и след това щракнете върху Премахни. За да премахнете цялата сортиране от база данни, премахнете всички полета от реда на сортиране.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×