Създаване на документ, който да се използва от предишни версии на Word

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Понякога може да искате да споделяте документи с хора, които използват по-стари версии на Word.

Word 2007 и Word 2010 отварят .docx файловете, създадени с Word 2013. Потребители на Word 2003, които са инсталирали Microsoft Office Compatibility Pack за Word, Excel и PowerPoint 2007 файлови формати също да отворите документи на Word 2013.

Ако не сте сигурни коя по-стара версия използват, запишете документите във файловия формат на Word 97-2003 (.doc).

Забележка: За да откриете какво съдържание и кои функции не са достъпни за редактиране в по-старите версии, вж. Функции, които имат различно поведение в по-ранни версии.

Създаване на нов документ във формата на Word 97-2003

За да създадете нов документ в Word 2013, който някой с по-стара версия на Word да може да преглежда и редактира, трябва да го запишете във формат на Word 97-2003.

 1. Щракнете върху Файл и след това върху Създай.

 2. Отворете нов документ, като щракнете върху Празен документ.

 3. Щракнете върху Файл, щракнете върху Запиши като, след което изберете място, където да запишете файла.

 4. В диалоговия прозорец Запиши като, в полето Име на файл въведете име за документа.

 5. В списъка Запиши като тип щракнете върху Документ на Word 97-2003. Това променя файловия формат от .docx на .doc.

 6. Щракнете върху Запиши.

Функции, които имат различно поведение, когато използвате формата на документ на Word 97-2003

Тези таблици съдържат елементи от документи, които имат различно поведение, и елементи от документи, които не са достъпни, когато редактирате .doc файлове.

Word 2013

Промяна при използване на файловия формат на Word 97-2003 (.doc)

Приложения за Office

Премахват се необратимо от документа.

Уеб видео

Конвертира се необратимо в картина с хипервръзка към уеб видеото.

Отговор на коментар/информация за "готов" коментар

Отговорите на коментар стават индивидуални коментари на най-горно ниво, а всички коментари, маркирани като "готови", се нулират.

Заглавия, свити по подразбиране

Заглавията се разгъват по подразбиране, а свойството се загубва необратимо.

Нови формати за номериране на Word 2010

Главни букви, турски (латиница) {A, B, C, Ç, D, …}
Малки букви, турски (латиница) {a, b, c, ç, d, …}
Главни букви, български (кирилица) {А,Б,В,Г,Д, …}
Малки букви, български (кирилица) {а, б, в, г, д, …}
Главни букви, гръцки

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Малки букви, гръцки

{α, β, γ, δ, ε,…}
Фиксиран формат с 3 цифри {001…NNN}
Фиксиран формат с 4 цифри {0001…NNNN}
Фиксиран формат с 5 цифри {00001…NNNNN}

Новите формати за номериране се конвертират в арабски цифри (1, 2, 3, 4...).

Нови ефекти за фигури и текстови полета

Фигурите и текстовите полета се конвертират в ефекти, налични във файловия формат .doc.

Текстови ефекти

Ефектите в текста се премахват необратимо.

Алтернативен текст в таблици

Таблиците загубват информацията за алтернативен текст.

OpenType функции

OpenType функциите се премахват необратимо от текста.

Блокиране на автори

Заключванията, приложени към области от документа, се премахват.

Нови ефекти на WordArt

Ефектите в текста се премахват необратимо.

Контроли на съдържание

Контролите на съдържание се конвертират в статично съдържание.

Теми

Конвертират се необратимо в стилове.

Основни/второстепенни шрифтове

Конвертират се необратимо в пряко форматиране на шрифтовете.

Проследени премествания

Конвертират се необратимо в изтривания и вмъквания.

Табулатори за подравняване

Конвертират се необратимо в обикновени табулатори.

Графики SmartArt

Конвертират се в едно изображение; ако не са правени промени в Word 2003, графиката SmartArt може да бъде възстановена чрез отваряне в Word 2013 и надстройване на документа до файловия формат Open XML.

Схеми и диаграми

Конвертират се в едно изображение; ако не са правени промени в Word 2003, схемата може да бъде възстановена чрез отваряне в Word 2013 и надстройване на документа до файловия формат Open XML. Всички данни извън ограниченията, поддържани от Excel 2003, се премахват необратимо.

Вградени обекти на Open XML

Без промени.

Градивни блокове

Градивните блокове и записите на автотекст може да загубят информация.

Библиография

Конвертират се необратимо в статичен текст.

Цитати

Конвертират се необратимо в статичен текст.

Уравнения

Конвертират се в едно изображение; ако не са правени промени в Word 2003, уравнението може да бъде възстановено чрез отваряне в Word 2013 и надстройване на документа до файловия формат Open XML.

Относителни текстови полета (текстови полета, оразмерени до процент от ширината или височината на страницата)

Относителните размери се конвертират необратимо в абсолютно позициониране.

Ако създавате документ, за да изпратите на хора, които работят в по-ранните версии на Word и знаете, че те са инсталирали Microsoft Office Compatibility Pack за Word, Excel и PowerPoint 2007 файлови формати, можете да работите в режим на Microsoft Word 2010 .

Ако не сте сигурни дали хората, на които изпращате документа, имат инсталиран пакета за съвместимост на Microsoft Office за файловите формати "Open XML" за Word, Excel и PowerPoint, можете да работите в режим на съвместимост. Режимът на съвместимост гарантира, че в Word 2010 няма нови или подобрени функции, докато работите в документа, така че хората, които използват предишни версии на Word, ще имат пълните възможности за редактиране.

Забележка: Ако вече сте създали документ и искате да откриете какво съдържание няма да бъде достъпно за редактиране в по-ранни версии, вж. Функции, които имат различно поведение в по-ранни версии.

Включване на режима на съвместимост

Когато създавате нов документ, който ще се използва в по-ранна версия, може да включите режима на съвместимост, като запишете файла във формат на Word 97-2003.

 1. Отворете нов документ.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. Щракнете върху Запиши като.

 4. В списъка Запиши като тип щракнете върху Документ на Word 97-2003. По този начин форматът на файла се променя на .doc.

 5. В полето Име на файл въведете име за документа.

 6. Щракнете върху Запиши.

Функции, които имат различно поведение в по-ранни версии

Тези таблици съдържат елементи от документи, които имат различно поведение, и елементи от документи, които не са достъпни при работа в режим на съвместимост.

Забележка: Ако използвате Microsoft Word Starter 2010, имайте предвид, че не всички функции от списъка за Word 2010 се поддържат в Word Starter. Повече информация за функциите, налични в Word Starter, ще намерите в Поддръжка на функциите на Word Starter.

Елемент на Word 2010

Промяна, когато бъде отворен в Word 2007

Промяна при отваряне в Word 97-2003

Нови формати за номериране

Новите формати за номериране се конвертират в арабски цифри (1, 2, 3, 4...).

Новите формати за номериране се конвертират в арабски цифри (1, 2, 3, 4...).

Нови фигури и текстови прозорци

Фигурите и текстовите прозорци се конвертират в ефекти, налични в този формат.

Фигурите и текстовите прозорци се конвертират в ефекти, налични в този формат.

Текстови ефекти

Ефектите в текста се премахват необратимо, освен ако са приложени с помощта на стил по избор. Ако са приложени с помощта на стил, текстовите ефекти ще се появят отново, когато документът се отвори отново в Word 2010.

Ефектите в текста се премахват необратимо, освен ако са приложени с помощта на стил по избор. Ако са приложени с помощта на стил, текстовите ефекти ще се появят отново, когато документът се отвори отново в Word 2010.

Алтернативен текст в таблици

Таблиците загубват информацията за алтернативен текст.

Таблиците загубват информацията за алтернативен текст.

OpenType функции

Новите типове функции се премахват.

Новите типове функции се премахват.

Блокиране на автори

Блокиранията, приложени към области от документа, ще бъдат премахнати.

Блокиранията, приложени към области от документа, ще бъдат премахнати.

Нови ефекти на WordArt

Ефектите в текста се премахват необратимо.

Ефектите в текста се премахват необратимо.

Нови контроли за съдържание

Конвертират се необратимо в статично съдържание.

Конвертират се необратимо в статично съдържание.

Контроли за съдържание на Word 2007

Без промени.

Конвертират се необратимо в статичен текст.

Теми

Без промени.

Конвертират се необратимо в стилове. Ако файлът бъде отворен по-късно в Word 2010, не можете автоматично да смените стила, като използвате темите.

Основни/второстепенни шрифтове

Без промени.

Конвертират се необратимо в статично форматиране. Ако файлът бъде отворен по-късно в Word 2010, заглавията и шрифтовете на основния текст няма да се променят автоматично, ако използвате различен стил.

Проследени премествания

Без промени.

Конвертирани окончателно в изтривания и вмъквания.

Табулатори

Без промени.

Табулаторите за подравняване ще се конвертират в обикновени табулатори.

Графики SmartArt

Без промени.

Стават единични обекти, които не могат да бъдат редактирани, освен ако не са правени промени и се отворят отново в Word 2010.

Схеми и диаграми

Без промени.

Някои схеми и диаграми ще се конвертират в изображения, които не могат да бъдат променяни. Данните извън поддържаните редове се загубват.

Вградени обекти на Open XML

Без промени.

Конвертират се в статично съдържание.

Градивни блокове

Без промени.

Градивните блокове и записите в автотекст може да загубят информация.

Библиография

Без промени.

Конвертират се необратимо в статичен текст.

Цитати

Без промени.

Конвертират се необратимо в статичен текст.

Уравнения

Без промени.

Стават графики и не могат да бъдат променяни. Всички коментари, бележки в края или бележки под линия в уравненията ще бъдат необратимо загубени, когато документът се запише.

Относителни текстови полета

Без промени.

Конвертират се необратимо в абсолютно позициониране.

Въпреки че хората, които използват предишни версии на Microsoft Office Word и сте инсталирали Microsoft Office Compatibility Pack за Word, Excel и PowerPoint 2007 файлови формати може да отваря документи, записани във формат на Microsoft Office Word 2007 , те може да не успее да промяна на някои елементи, които са създадени с помощта на нови или подобрени функции. Например ако използвате предишна версия на Word, за да отворите документ, който съдържа уравнения, те ще станат изображения, които не могат да бъдат редактирани.

За да създадете документ, който да се използва в предишна версия на Microsoft Office Word, можете да работите в режим на съвместимост. Режимът на съвместимост гарантира, че никои от новите или подобрени функции в Office Word 2007 не са достъпни, докато работите в документ, така че хората, които използват предишни версии на Word, ще имат пълни възможности за редактиране.

Забележка: Менюто "Файл" е заместено с бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office .

Включване на режима на съвместимост

Когато създавате нов документ, който ще се използва в предишна версия, може да включите режима на съвместимост, като запишете файла във формат на Word 97-2003.

 1. Отворете нов документ.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това върху Запиши като.

 3. Изберете Word 97-2003 Document в списъка Запиши като тип.

 4. В полето Име на файл въведете име за документа.

 5. Щракнете върху Запиши.

Елементи от документи, които имат различно поведение в режим на съвместимост

Следва списък на елементите от документи, които имат различно поведение или не са достъпни, когато работите в режим на съвместимост.

Елемент на Office Word 2007

Поведение в режим на съвместимост

Относителното позициониране на текстови полета

Налично е само абсолютно позициониране.

Полета

Налични са само абсолютни табулатори.

Цветове на тема

Не са налични.

Шрифтове на тема

Не са налични.

Ефекти на тема

Не са налични.

Контроли за съдържание

Не са налични. Старите контроли обаче са налични.

SmartArt

Наличен е само ограничен набор от типове диаграми.

Уравнения

Не са налични.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×