Създаване на диаграма

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Част от съдържанието в тази тема може да не е приложимо за някои езици.

Коя програма от Office използвате?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Диаграми показват данните в графичен формат. Това може да ви помогне и вашата аудитория визуализиране на връзки между данни. Когато създавате диаграма, можете да изберете от много типове диаграми (например колонна диаграма или 3D кръгова диаграма с отделени). След като създадете диаграма, можете да го персонализирате чрез прилагане на бърз оформления или стилове.

Важно : Трябва да имате инсталиран, за да създавате или променяте диаграма на Excel. Можете да Поръчайте копие на Excel в уеб сайта на Microsoft.

Научете за елементите на диаграма

Диаграми съдържа няколко елемента, като например заглавие, етикетите на оста, легенда и линиите на мрежата. Можете да скриете или покажете тези елементи и можете също да променяте тяхното местоположение и форматиране.

Диаграма на Office с изнесени означения

стъпка 1 Заглавие на диаграмата

Изнесено означение 2 Чертожна площ

стъпка 3 Легенда

Изнесено означение 4 Надписи на осите

стъпка 5 Етикетите на оста

Изнесено означение 6 Отметки

Задържане на мишката над описание на колона Линии на мрежата

Създаване на диаграма

Можете да създадете диаграма в Excel, Word и PowerPoint. Въпреки това данните на диаграмата се въвежда и записани в един лист на Excel. Ако вмъкнете диаграма в Word или PowerPoint, се отваря нов лист в Excel. Когато запишете документ на Word или презентация на PowerPoint, която съдържа диаграма, графика на базовите данни на Excel автоматично се записва в рамките на документ на Word или презентация на PowerPoint.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В раздела диаграми , под Вмъкване на диаграмащракнете върху тип диаграма и след това щракнете върху това, което искате да добавите.

  Диаграми на лентата на вмъкване на диаграма

  Когато Вмъкване на диаграма в Word или PowerPoint, се отваря един лист на Excel, която съдържа таблица с примерни данни.

 3. В Excel заместете примерните данни с данните, които искате да изчертаете в диаграма. Ако вече имате вашите данни в друга таблица, можете да копирате данните от тази таблица и след това го поставете върху примерни данни. Вижте таблицата по-долу за указания как да подредите данните, за да се побере на типа на диаграмата.

За този тип диаграма

Подредете данните

Област, лента, колона, пръстеновидна, линейна, радарна или повърхнинна диаграма

В колони или редове, като в следващите примери:

Серия 1

Серия от 2

Категория А

10

12

Категория B

11

14

Категория C

9

15

или

Категория А

Категория B

Серия 1

10

11

Серия от 2

12

14

Мехурчеста диаграма

В колони пускането x-стойностите в първата колона и съответните y-стойности и стойностите за размера на мехурчетата в съседните колони, като в следващите примери:

X-стойности

Стойност на Y 1

Размер на 1

0,7

2.7

4

1.8

3,2

5

2.6

0,08

6

кръгова диаграма

В една колона или ред с данни и една колона или ред етикети на данни, като в следващите примери:

Sales

1st ТРМ

25

2-ра ТРМ

30

ТРМ 3.

45

или

1st ТРМ

2-ра ТРМ

ТРМ 3.

Sales

25

30

45

Борсова диаграма

В колони или редове със следната Наредба използвайки имена или дати за етикети, като в следващите примери:

Отваряне

Високо

Ниско

Затваряне

1/5/02

44

55

11

25

1/6/02

25

57

12

38

или

1/5/02

1/6/02

Отваряне

44

25

Висока

55

57

Ниска

11

12

Затваряне

25

38

X Y (точкова) диаграма

В колони пускането x-стойностите в първата колона и съответните y стойности в съседните колони, като в следващите примери:

X-стойности

Стойност на Y 1

0,7

2.7

1.8

3,2

2.6

0,08

или

X-стойности

0,7

1.8

2.6

Стойност на Y 1

2.7

3,2

0,08

 1. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, задръжте показалеца върху долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширен, за да включите допълнителни категории и данни серия.

  Избиране на повече данни за центъра за сигурност

 2. За да видите резултатите от промените, превключете към Word.

  Забележка : Когато затворите документа на Word, която съдържа диаграмата, диаграмата Excel таблица с данни се затваря автоматично.

Промяна на оста, която диаграма е подчертан

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който таблица редове и колони се нанасят в диаграмата.  Например вашата първата версия на диаграма може да изчертаете редовете на данни от таблица на вертикалната ос (на стойностите) ос на диаграмата и колоните с данни по хоризонталната ос (на категориите). В следващия пример диаграмата подчертава продажби от инструмент.

Щракване върху ''Редактиране''

Въпреки това ако искате да акцентирате върху продажбите по месец диаграмата, можете да върнете начина, по който се чертае диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела диаграми под данни, щракнете върху Начертай серията от ред   Начертай серията от ред или Начертай серията по колона   Начертай серията по колона .

  Бутонът "в групата" данни "

  Ако смяна начертайте не е налична

  Превключване Чертожна е налична само когато таблица с данни на диаграмата Excel е отворен и само за определени типове диаграми.

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела диаграми , под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Редактиране на данни в Excel. Бутонът "в групата" данни "

Прилагане на предварително зададено оформление оформление

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела диаграми под Бързо оформления на диаграми, щракнете върху желаното оформление.

  Диаграми на лентата на бърз оформления на диаграми

  За да видите още оформления, посочете оформление и след това щракнете върху По-стрелка надолу .

  За да отмените веднага бързо оформление, който сте приложили, натиснете КОМАНДА + Z.

Прилагане на стил на предварително зададена диаграма

Стилове на диаграми са набор от допълнителни цветове и ефекти, които можете да приложите към вашата диаграма. Когато изберете стил на диаграма, промените засяга цялата диаграма.

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела диаграми под Стилове на диаграми, щракнете върху желания стил.

  Бутонът "в групата стилове на диаграми

  За да видите още стилове, посочете стил и след това щракнете върху По-стрелка надолу .

  За да отмените веднага стил, който сте приложили, натиснете КОМАНДА + Z.

Добавяне на заглавие на диаграма

 1. В менюто изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 3. Под етикетитещракнете върху Заглавие на диаграматаи след това щракнете върху това, което искате.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 4. Изберете текста в полето Заглавие на диаграмата и след това въведете заглавие на диаграма.

Вж. също

Редактиране на данни в диаграма

Промяна на диаграма

Типове диаграми

PowerPoint

Диаграми показват данните в графичен формат. Това може да ви помогне и вашата аудитория визуализиране на връзки между данни. Когато създавате диаграма, можете да изберете от много типове диаграми (например колонна диаграма или 3D кръгова диаграма с отделени). След като създадете диаграма, можете да го персонализирате чрез прилагане на бърз оформления или стилове.

Важно : Трябва да имате инсталиран, за да създавате или променяте диаграма на Excel. Можете да Поръчайте копие на Excel в уеб сайта на Microsoft.

Научете за елементите на диаграма

Диаграми съдържа няколко елемента, като например заглавие, етикетите на оста, легенда и линиите на мрежата. Можете да скриете или покажете тези елементи и можете също да променяте тяхното местоположение и форматиране.

Диаграма на Office с изнесени означения

стъпка 1 Заглавие на диаграмата

Изнесено означение 2 Чертожна площ

стъпка 3 Легенда

Изнесено означение 4 Надписи на осите

стъпка 5 Етикетите на оста

Изнесено означение 6 Отметки

Задържане на мишката над описание на колона Линии на мрежата

Създаване на диаграма

Можете да създадете диаграма в Excel, Word и PowerPoint. Въпреки това данните на диаграмата се въвежда и записани в един лист на Excel. Ако вмъкнете диаграма в Word или PowerPoint, се отваря нов лист в Excel. Когато запишете документ на Word или презентация на PowerPoint, която съдържа диаграма, графика на базовите данни на Excel автоматично се записва в рамките на документ на Word или презентация на PowerPoint.

 1. В раздела диаграми , под Вмъкване на диаграмащракнете върху тип диаграма и след това щракнете върху това, което искате да добавите.

  Диаграми на лентата на вмъкване на диаграма

  Когато Вмъкване на диаграма в Word или PowerPoint, се отваря един лист на Excel, която съдържа таблица с примерни данни.

 2. В Excel заместете примерните данни с данните, които искате да изчертаете в диаграма. Ако вече имате вашите данни в друга таблица, можете да копирате данните от тази таблица и след това го поставете върху примерни данни. Вижте таблицата по-долу за указания как да подредите данните, за да се побере на типа на диаграмата.

За този тип диаграма

Подредете данните

Област, лента, колона, пръстеновидна, линейна, радарна или повърхнинна диаграма

В колони или редове, като в следващите примери:

Серия 1

Серия от 2

Категория А

10

12

Категория B

11

14

Категория C

9

15

или

Категория А

Категория B

Серия 1

10

11

Серия от 2

12

14

Мехурчеста диаграма

В колони пускането x-стойностите в първата колона и съответните y-стойности и стойностите за размера на мехурчетата в съседните колони, като в следващите примери:

X-стойности

Стойност на Y 1

Размер на 1

0,7

2.7

4

1.8

3,2

5

2.6

0,08

6

кръгова диаграма

В една колона или ред с данни и една колона или ред етикети на данни, като в следващите примери:

Sales

1st ТРМ

25

2-ра ТРМ

30

ТРМ 3.

45

или

1st ТРМ

2-ра ТРМ

ТРМ 3.

Sales

25

30

45

Борсова диаграма

В колони или редове със следната Наредба използвайки имена или дати за етикети, като в следващите примери:

Отваряне

Високо

Ниско

Затваряне

1/5/02

44

55

11

25

1/6/02

25

57

12

38

или

1/5/02

1/6/02

Отваряне

44

25

Висока

55

57

Ниска

11

12

Затваряне

25

38

X Y (точкова) диаграма

В колони пускането x-стойностите в първата колона и съответните y стойности в съседните колони, като в следващите примери:

X-стойности

Стойност на Y 1

0,7

2.7

1.8

3,2

2.6

0,08

или

X-стойности

0,7

1.8

2.6

Стойност на Y 1

2.7

3,2

0,08

 1. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, задръжте показалеца върху долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширен, за да включите допълнителни категории и данни серия.

  Избиране на повече данни за центъра за сигурност

 2. За да видите промените, превключете към PowerPoint.

  Забележка : Когато затворите презентацията на PowerPoint, която съдържа диаграмата, диаграмата Excel таблица с данни се затваря автоматично.

Промяна на оста, която диаграма е подчертан

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който таблица редове и колони се нанасят в диаграмата.  Например вашата първата версия на диаграма може да изчертаете редовете на данни от таблица на вертикалната ос (на стойностите) ос на диаграмата и колоните с данни по хоризонталната ос (на категориите). В следващия пример диаграмата подчертава продажби от инструмент.

Щракване върху ''Редактиране''

Въпреки това ако искате да акцентирате върху продажбите по месец диаграмата, можете да върнете начина, по който се чертае диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела диаграми под данни, щракнете върху Начертай серията от ред   Начертай серията от ред или Начертай серията по колона   Начертай серията по колона .

  Бутонът "в групата" данни "

  Ако смяна начертайте не е налична

  Превключване Чертожна е налична само когато таблица с данни на диаграмата Excel е отворен и само за определени типове диаграми.

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела диаграми , под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Редактиране на данни в Excel. Бутонът "в групата" данни "

Прилагане на предварително зададено оформление оформление

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела диаграми под Бързо оформления на диаграми, щракнете върху желаното оформление.

  Диаграми на лентата на бърз оформления на диаграми

  За да видите още оформления, посочете оформление и след това щракнете върху По-стрелка надолу .

  За да отмените веднага бързо оформление, който сте приложили, натиснете КОМАНДА + Z.

Прилагане на стил на предварително зададена диаграма

Стилове на диаграми са набор от допълнителни цветове и ефекти, които можете да приложите към вашата диаграма. Когато изберете стил на диаграма, промените засяга цялата диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела диаграми под Стилове на диаграми, щракнете върху желания стил.

  Бутонът "в групата стилове на диаграми

  За да видите още стилове, посочете стил и след това щракнете върху По-стрелка надолу .

  За да отмените веднага стил, който сте приложили, натиснете КОМАНДА + Z.

Добавяне на заглавие на диаграма

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под етикетитещракнете върху Заглавие на диаграматаи след това щракнете върху това, което искате.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 3. Изберете текста в полето Заглавие на диаграмата и след това въведете заглавие на диаграма.

Вж. също

Редактиране на данни в диаграма

Промяна на диаграма

Типове диаграми

Анимиране на текст, обекти и диаграми в PowerPoint for Mac

Excel

Диаграми показват данните в графичен формат. Това може да ви помогне и вашата аудитория визуализиране на връзки между данни. Когато създавате диаграма, можете да изберете от много типове диаграми (например колонна диаграма или 3D кръгова диаграма с отделени). След като създадете диаграма, можете да го персонализирате чрез прилагане на бърз оформления или стилове.

Забележка : Галерията на работна книга на Excel в Excel за Mac 2011 замества бившия съветника за диаграми. По подразбиране галерията на работна книга на Excel се отваря, когато отваряте Excel. От галерията можете да търсите шаблони и създаване на нова работна книга, въз основа на един от тях. Ако не виждате галерията работна книга на Excel в менюто файл , щракнете върху Създай от шаблон.

Научете за елементите на диаграма

Диаграми съдържа няколко елемента, като например заглавие, етикетите на оста, легенда и линиите на мрежата. Можете да скриете или покажете тези елементи и можете също да променяте тяхното местоположение и форматиране.

Диаграма на Office с изнесени означения

стъпка 1 Заглавие на диаграмата

Изнесено означение 2 Чертожна площ

стъпка 3 Легенда

Изнесено означение 4 Надписи на осите

стъпка 5 Етикетите на оста

Изнесено означение 6 Отметки

Задържане на мишката над описание на колона Линии на мрежата

Създаване на диаграма

 1. Подредете данните, които искате да изчертаете в диаграма в един лист. Вижте таблицата по-долу за указания как да подредите данните, за да се побере на типа на диаграмата.

За този тип диаграма

Подредете данните

Област, лента, колона, пръстеновидна, линейна, радарна или повърхнинна диаграма

В колони или редове, като в следващите примери:

Серия 1

Серия от 2

Категория А

10

12

Категория B

11

14

Категория C

9

15

или

Категория А

Категория B

Серия 1

10

11

Серия от 2

12

14

Мехурчеста диаграма

В колони пускането x-стойностите в първата колона и съответните y-стойности и стойностите за размера на мехурчетата в съседните колони, като в следващите примери:

X-стойности

Стойност на Y 1

Размер на 1

0,7

2.7

4

1.8

3,2

5

2.6

0,08

6

кръгова диаграма

В една колона или ред с данни и една колона или ред етикети на данни, като в следващите примери:

Sales

1st ТРМ

25

2-ра ТРМ

30

ТРМ 3.

45

или

1st ТРМ

2-ра ТРМ

ТРМ 3.

Sales

25

30

45

Борсова диаграма

В колони или редове със следната Наредба използвайки имена или дати за етикети, като в следващите примери:

Отваряне

Високо

Ниско

Затваряне

1/5/02

44

55

11

25

1/6/02

25

57

12

38

или

1/5/02

1/6/02

Отваряне

44

25

Висока

55

57

Ниска

11

12

Затваряне

25

38

X Y (точкова) диаграма

В колони пускането x-стойностите в първата колона и съответните y стойности в съседните колони, като в следващите примери:

X-стойности

Стойност на Y 1

0,7

2.7

1.8

3,2

2.6

0,08

или

X-стойности

0,7

1.8

2.6

Стойност на Y 1

2.7

3,2

0,08

 1. Изберете редовете и колоните, които искате да се показват в диаграмата.

 2. В раздела диаграми , под Вмъкване на диаграмащракнете върху тип диаграма и след това щракнете върху това, което искате да добавите.

  Диаграми на лентата на вмъкване на диаграма

 3. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, задръжте показалеца върху долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширен, за да включите допълнителни категории и данни серия.

  Избиране на повече данни за диаграма на Excel

  Съвет : За да предотвратите тези данни да се показват в диаграмата, можете да скриете редове и колони в таблицата.

Промяна на оста, която диаграма е подчертан

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който таблица редове и колони се нанасят в диаграмата.  Например вашата първата версия на диаграма може да изчертаете редовете на данни от таблица на вертикалната ос (на стойностите) ос на диаграмата и колоните с данни по хоризонталната ос (на категориите). В следващия пример диаграмата подчертава продажби от инструмент.

Щракване върху ''Редактиране''

Въпреки това ако искате да акцентирате върху продажбите по месец диаграмата, можете да върнете начина, по който се чертае диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела диаграми под данни, щракнете върху Начертай серията от ред   Начертай серията от ред или Начертай серията по колона   Начертай серията по колона .

  Диаграми на Excel на лентата на данни

Прилагане на предварително зададено оформление оформление

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела диаграми под Бързо оформления на диаграми, щракнете върху желаното оформление.

  Диаграми на лентата на бърз оформления на диаграми

  За да видите още оформления, посочете оформление и след това щракнете върху По-стрелка надолу .

  За да отмените веднага бързо оформление, който сте приложили, натиснете КОМАНДА + Z.

Прилагане на стил на предварително зададена диаграма

Стилове на диаграми са набор от допълнителни цветове и ефекти, които можете да приложите към вашата диаграма. Когато изберете стил на диаграма, промените засяга цялата диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела диаграми под Стилове на диаграми, щракнете върху желания стил.

  Бутонът "в групата стилове на диаграми

  За да видите още стилове, посочете стил и след това щракнете върху По-стрелка надолу .

  За да отмените веднага стил, който сте приложили, натиснете КОМАНДА + Z.

Добавяне на заглавие на диаграма

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

 2. Под етикетитещракнете върху Заглавие на диаграматаи след това щракнете върху това, което искате.

  В раздела Оформление, група етикети на диаграма

 3. Изберете текста в полето Заглавие на диаграмата и след това въведете заглавие на диаграма.

Вж. също

Редактиране на данни в диаграма

Промяна на диаграма

Типове диаграми

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×