Създаване на диаграма с помощта на уеб частта за диаграма

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате уеб частта за диаграма, за да създадете и покажете диаграма на страница. Уеб частите за диаграма са полезни за визуално представяне на данни в линейни диаграми, стълбовидни диаграми и други изгледи. Диаграмите позволяват на вас и на другите потребители да виждате информация за показатели с един поглед.

Когато създавате и добавяте уеб част за диаграма към страница, вие обикновено правите това в няколко фази. Първо добавяте уеб част за диаграма към страница. След това свързвате уеб частта за диаграма към източник на данни и конфигурирате диаграмата да показва данни. Накрая можете по желание да промените облика на уеб частта за диаграма.

В тази статия

Фаза 1: Добавяне на уеб част за диаграма към страница с уеб части

Фаза 2: Свързване към източник на данни и конфигуриране на уеб част за диаграма

Фаза 3: Промяна на облика на уеб част за диаграма

Фаза 1: Добавяне на уеб част за диаграма към страница с уеб части

По време на тази фаза вие създавате или отваряте страница за редактиране и след това добавяте към страницата празна уеб част за диаграма.

 1. Започнете или със създаване на страница, или с отваряне на съществуваща страница за редактиране.

 2. Щракнете върху раздела Вмъкване в лентата и след това в групата Уеб части щракнете върху Уеб части.

 3. В секцията Категории щракнете върху Бизнес данни.

 4. В секцията Уеб части щракнете върху Уеб част за диаграма и след това щракнете върху Добави.

 5. Продължете да фаза 2: свързване към източник на данни и конфигуриране на уеб част за диаграма.

Най-горе на страницата

Фаза 2: Свързване с източник на данни и конфигуриране на уеб частта за диаграма

По време на тази фаза изберете връзка с източник на данни и конфигурирайте уеб частта за диаграма.

Забележка: Преди да започнете, уверете се, че страницата, която съдържа уеб част за диаграма е в режим на редактиране.

 1. Намерете уеб частта за диаграма, която искате да редактирате, и след това щракнете върху хипертекста Данни и облик.

 2. В страницата Съветници за връзка с данни и облик на диаграмата щракнете върху Свързване на диаграма към данни, за да отворите съветника за връзка към данни.

 3. В страницата Избор на източник на данни изберете тип на източник на данни и след това щракнете върху Напред. Можете да избирате от опциите, които са описани в следващата таблица:

Опция

Описание

Свързване към друга уеб част

Използвайте тази опция, за да свържете уеб частта за диаграма с друга уеб част, която може да изпраща данни. Примери за такива уеб части са библиотека с документи или списък с контакти.

Забележка: Уверете се, че уеб частта, която искате да използвате вече е на същата страница като уеб част за диаграма.

Свързване към списък

Използвайте тази опция, за да свържете уеб частта за диаграма със списък, който се намира в същата колекция от сайтове.

Свързване с каталог за бизнес данни

Използвайте тази опция, за да се свързвате уеб част за диаграма на услугите за бизнес свързване (BCS) компонент. BCS позволява интеграция с външни данни, включително линия на бизнес приложения. BCS се основава на върха на каталога за бизнес данни технология, която е доставено в Microsoft Office SharePoint Server 2007. За да научите повече за услугите за бизнес Свързване, вижте план за услугите за бизнес свързване.

Свързване към Excel Services

Използвайте тази опция, за да свържете уеб частта за диаграма с работна книга на Excel, която е публикувана в Excel Services.

 1. В страницата Свързване към източник на данни изберете източника на данни, който искате да използвате, и след това щракнете върху Напред.

 2. В страницата Извличане и филтриране на данни визуализирайте данните, които ще бъдат използвани за уеб частта за диаграма.

 3. За да конфигурирате по желание параметрите, така че да показват подмножество от данни, използвайте следната процедура:

  1. Щракнете върху знака плюс (+) до Филтри, за да разгънете секцията Дефиниране на параметри на филтъра.

  2. Използвайте списъка Име на параметър, за да изберете елемент, например колона в набора данни.

  3. Използвайте списъка Тип, за да изберете подходящ тип оператор.

  4. Използвайте полето Стойност по подразбиране, за да зададете критерия, който искате да използвате за филтъра.

  5. Щракнете върху Визуализиране на данни, за да покажете филтрираните данни.

  6. Повторете стъпки 1-6 за всеки допълнителен параметър, който искате да използвате за диаграмата.

 4. След като приключите с визуализацията и филтрирането на данни, щракнете върху Напред.

 5. За да зададете по желание как искате да бъдат показани данните, използвайте страницата Обвързване на диаграмата към данни. Направете това, като укажете една колона за Поле Y и друга колона за Поле X.

 6. Щракнете върху Готово, за да покажете диаграмата в нейната страница.

Най-горе на страницата

Фаза 3: Променяне на облика на уеб частта за диаграма

След като сте създали уеб частта за диаграма, можете да промените начина, по който диаграмата се показва. Например можете да изберете тип на диаграма и да зададете настройки на екрана, включително теми, заглавие на диаграмата и легендата, осите и линиите в решетката и т. н.

Забележка: Преди да започнете, уверете се, че страницата, която съдържа уеб част за диаграма е в режим на редактиране.

 1. Намерете уеб частта за диаграма, която искате да редактирате, и след това щракнете върху хипертекста Данни и облик.

 2. В страницата Съветници за връзка с данни и облик на диаграмата щракнете върху Персонализиране на диаграмата, за да отворите съветника за персонализиране на диаграми.

 3. В страницата Избиране на тип диаграма изберете тип на диаграма с помощта на следната процедура:

  1. В секцията Категории на типове диаграми щракнете върху категория на диаграма.

  2. В секцията Шаблони на диаграми щракнете върху шаблон на диаграма

  3. Щракнете върху Напред.

 4. В страницата Свойства на външния вид на диаграмата изберете тема с помощта на следната процедура:

  1. В секцията Тема на външния вид използвайте списъка Тема, за да изберете тема за диаграмата.

  2. Ако списъкът Стил на чертане е наличен, използвайте го, за да зададете как искате да се появяват елементите в диаграмата. Ако например сте избрали кръгова диаграма, можете да използвате списъка Стил на чертане, за да зададете как ще се показва външният ръб на кръга.

  3. Използвайте списъка Прозрачност, за да зададете нивото на прозрачност на цветовете на диаграмата. Например изберете 0% - плътна, за да покажете диаграмата с пълно оцветяване, и 100% - невидима, за да покажете диаграмата като прозрачна (без цветове).

 5. За да зададете по желание ширината, височината и формата на изображението, което искате да използвате за диаграмата, използвайте секцията Размер и формат.

 6. След като конфигурирате свойствата на облика на диаграмата, щракнете върху Напред.

 7. За да зададе настройки по желание, например заглавието на диаграмата и легендата, осите и линиите в решетката, етикетите на данните и други свойства, използвайте страницата Свойства на елемент на диаграмата.
  За да конфигурирате свойствата на един или повече елементи на диаграмата, изберете раздел и след това използвайте следните процедури (ако са приложими):

  Заглавие и легенда

Секция

Процедура

Заглавия

 1. Отметнете квадратчето Показване на заглавието на диаграмата.

 2. В полето Заглавие въведете име за диаграмата.

 3. Използвайте списъка Шрифт, за да зададете типа на шрифта, размера и стила за заглавието на диаграмата.

 4. Използвайте списъка с цветове, за да изберете цвят за текста на заглавието на диаграмата.

 5. В секцията Позиция щракнете, за да зададете къде искате да се покаже заглавието на диаграмата.

 6. Направете едно от следните неща:

  1. Продължете до секцията Легенда.

  2. Щракнете върху друг раздел, например раздела Оси и линии.

  3. Щракнете върху Готово, за да покажете диаграмата в нейната страница.

Легенда

 1. Отметнете квадратчето Покажи легендата.

 2. Използвайте списъка Шрифт на легендата, за да зададете типа, размера и стила на шрифта за легендата на диаграмата.

 3. В полето Заглавие въведете име за легендата на диаграмата.

 4. Използвайте списъка Шрифт на заглавието, за да зададете типа, размера и стила на шрифта за заглавието на легендата на диаграмата.

 5. Използвайте списъка с цветове, за да изберете цвят за текста на заглавието на легендата на диаграмата.

 6. За да поставите по желание легендата в диаграмата, отметнете квадратчето Прикрепване към областта от диаграмата.

 7. Използвайте списъка Стил, за да зададете дали искате легендата на диаграмата да се показва като таблица, като колона или като ред от елементи.

 8. В секцията Позиция щракнете, за да зададете къде искате да се покаже заглавието на диаграмата.

 9. Направете едно от следните неща:

  1. Щракнете върху друг раздел, например раздела Оси и линии.

  2. Щракнете върху Готово, за да покажете диаграмата в нейната страница.

Оси и линиите на мрежата

Секция

Процедура

X-Axis
o r
Y-Axis

Забележка: В зависимост от типа диаграма, който се използва за диаграмата може или не може да има възможност за форматиране на ос или нейните линии на мрежата. Например ако диаграмата се показва като кръгова диаграма, не са налични в раздела оси и линиите на мрежата . От друга страна ако диаграмата се показва като стълбовидна диаграма, много опции са налични в раздела оси и линиите на мрежата .

 1. В раздела Ос X (или Ос Y) използвайте списъка Покажи оста, за да покажете или да скриете ос.

  • Изберете Автоматично или Истина, за да покажете оста.

  • Изберете Неистина, за да скриете оста.

 2. За да покажете заглавие за оста, използвайте следната процедура:

  1. Отметнете квадратчето Показване на заглавието на оста.

  2. В полето Заглавие въведете име за оста.

  3. Използвайте списъка Шрифт на заглавието, за да зададете типа, размера и стила на шрифта за името на оста.

  4. Използвайте списъка Подравняване, за да зададете къде искате да се покаже името на оста.

 3. За да покажете имената на елементите в оста, използвайте следната процедура:

  1. Отметнете квадратчето Показване на етикетите на оста.

  2. Използвайте списъка Шрифт, за да зададете типа на шрифта, размера и стила за етикетите на оста.

  3. Използвайте списъка с цветове, за да изберете цвят за етикетите на оста.

  4. За да модифицирате по желание начина на показване на надписите на оста, използвайте списъка Формат. Например ако на оста се използват дати, можете да изберете конкретен формат за дати.

  5. Отметнете квадратчето Обратно, за да покажете етикетите на оста отгоре (а не отдолу) в диаграмата.

  6. Отметнете квадратчето Презредова, за да покажете редовете в диаграмата с оцветен фон. Това е полезно, ако диаграмата е голяма или съдържа много ленти или колони.

 4. За да регулирате мащаба на оста, задайте една или повече от следните опции за настройки на осите:

  • Отметнете квадратчето Начало от нула, за да включите нулата (0) в диапазона от стойности.

  • Отметнете квадратчето Логаритмичен мащаб, за да промените мащабирането на оста, така че да използва логаритмични вместо действителни стойности. Това е полезно, ако диаграмата обхваща голям диапазон от стойности или когато равноотдалечените стойности са числа, които нарастват експоненциално (например 1, 10, 100 и т. н.), а не линейно (например 1, 2, 3 и т. н.).

  • Отметнете квадратчето Странични полета, за да оставите разстояние от която и да е страна на първите и последните елементи в диаграмата. Ако например диаграмата показва вертикални ленти, можете да отметнете квадратчето Странични полета, за да конфигурирате диаграмата да показва разстояние между ръба на диаграмата и краищата на първата и последната ленти.

  • Използвайте полето Минимум, за да зададете минимална стойност за оста.

  • Използвайте полето Максимум, за да зададете максимална стойност за оста.

 5. За да покажете в диаграмата линиите на мрежата, използвайте следната процедура:

  1. Отметнете квадратчето Показване на основните линии. Основните линии в решетката се появяват като плътни сиви линии в диаграмата и ви улесняват да виждате приблизителните стойности в диаграмата.

  2. В полето Интервал за основните линии в решетката въведете число, отговарящо на интервала, който искате да използвате за основните линии на решетката. Ако например диаграмата показва данни в единици по 100, можете да въведете 100 за интервала за основните линии на решетката.

  3. Използвайте списъка Отметки, за да зададете дали и как ще се показват отметките в диаграмата. Отметките се показват по оста, за да ви улесняват да виждате приблизителните стойности в диаграмата.

  4. За да добавите по желание друг набор от линии в решетката на диаграмата, отметнете квадратчето Покажи второстепенни линии в решетката. Второстепенните линии в решетката обикновено използват по-малки интервали от основните линии.

  5. В полето Интервал за второстепенните линии в решетката въведете число, отговарящо на интервала, който искате да използвате за второстепенните линии в решетката.

  6. Използвайте списъка Отметки, за да зададете дали и как ще се показват отметките в диаграмата. Отметките се показват по оста, за да ви улесняват да виждате приблизителните стойности в диаграмата.

 6. Направете едно от следните неща:

  1. Продължете със секцията Вторична ос X или Вторична ос Y.

  2. Щракнете върху друг раздел, например раздела Етикети на данни и маркери.

  3. Щракнете върху Готово, за да покажете диаграмата в нейната страница.

Вторична ос x
или
вторичната ос x

Вторичната ос X обикновено се показва отгоре в диаграмата, докато вторичната ос Y обикновено се показва от дясната страна на диаграмата.

Забележка: В зависимост от типа диаграма, който се използва за диаграмата може или не може да има възможност да покажете Вторична ос или нейните линии на мрежата.

 1. В раздела Вторична ос X (или Вторична ос Y) използвайте списъка Показване на оста, за да покажете или да скриете ос.

  • Изберете Автоматично или Истина, за да покажете оста.

  • Изберете Неистина, за да скриете оста.

 2. За да покажете заглавие за вторичната ос, използвайте следната процедура:

  1. Отметнете квадратчето Показване на заглавието на оста.

  2. В полето Заглавие въведете име за оста.

  3. Използвайте списъка Шрифт на заглавието, за да зададете типа, размера и стила на шрифта за името на оста.

  4. Използвайте списъка Подравняване, за да зададете къде искате да се покаже името на оста.

 3. За да покажете имената на елементите на вторичната ос, използвайте следната процедура:

  1. Отметнете квадратчето Показване на етикетите на оста.

  2. Използвайте списъка Шрифт, за да зададете типа на шрифта, размера и стила за етикетите на оста.

  3. Използвайте списъка с цветове, за да изберете цвят за етикетите на оста.

  4. За да модифицирате по желание начина на показване на надписите на оста, използвайте списъка Формат. Например ако на оста се използват дати, можете да изберете конкретен формат за дати.

  5. Отметнете квадратчето Обратно, за да покажете етикетите на оста отгоре (а не отдолу) в диаграмата.

  6. Отметнете квадратчето Презредова, за да покажете редовете в диаграмата с оцветен фон. Това е полезно, ако диаграмата е голяма или съдържа много ленти или колони.

 4. За да регулирате мащаба на вторичната ос, задайте една или повече от следните опции за настройки на осите:

  • Отметнете квадратчето Начало от нула, за да включите нулата (0) в диапазона от стойности.

  • Отметнете квадратчето Логаритмичен мащаб, за да промените мащабирането на оста, така че да използва логаритмични вместо действителни стойности. Това е полезно, ако диаграмата обхваща голям диапазон от стойности или когато равноотдалечените стойности са числа, които нарастват експоненциално (например 1, 10, 100 и т. н.), а не линейно (например 1, 2, 3 и т. н.).

  • Отметнете квадратчето Странични полета, за да оставите разстояние от която и да е страна на първите и последните елементи в диаграмата. Ако например диаграмата показва вертикални ленти, можете да отметнете квадратчето Странични полета, за да конфигурирате диаграмата да показва разстояние между ръба на диаграмата и краищата на първата и последната ленти.

  • Използвайте полето Минимум, за да зададете минимална стойност за оста.

  • Използвайте полето Максимум, за да зададете максимална стойност за оста.

 5. За да покажете в диаграмата линиите на мрежата, използвайте следната процедура:

  1. Отметнете квадратчето Показване на основните линии. Основните линии в решетката се появяват като плътни сиви линии в диаграмата и ви улесняват да виждате приблизителните стойности в диаграмата.

  2. В полето Интервал за основните линии в решетката въведете число, отговарящо на интервала, който искате да използвате за основните линии на решетката. Ако например диаграмата показва данни в единици по 100, можете да въведете 100 за интервала за основните линии на решетката.

  3. Използвайте списъка Отметки, за да зададете дали и как ще се показват отметките в диаграмата. Отметките се показват по оста, за да ви улесняват да виждате приблизителните стойности в диаграмата.

  4. За да добавите по желание друг набор от линии в решетката на диаграмата, отметнете квадратчето Покажи второстепенни линии в решетката. Второстепенните линии в решетката обикновено използват по-малки интервали от основните линии.

  5. В полето Интервал за второстепенните линии в решетката въведете число, отговарящо на интервала, който искате да използвате за второстепенните линии в решетката.

  6. Използвай Отметки списък, за да зададете дали и как отметки ще бъдат показани в диаграмата. Отметки се показват по оста, за да го направите по-лесно да видите приблизително диаграма стойности.

 6. Направете едно от следните неща:

  1. Щракнете върху друг раздел, например раздела Етикети на данни и маркери.

  2. Щракнете върху Готово, за да покажете диаграмата в нейната страница.

Етикети на данни и без маркери

Секция

Процедура

Етикети

 1. Отметнете квадратчето Показване на етикети, за да показвате в диаграмата етикети, например стойности.

 2. Използвайте списъка Стойност на етикет, за да изберете типа на етикета, който искате да покажете. Например за да покажете стойности, които са в източника на данни, който се използва за диаграмата, изберете Показване на стойностите по подразбиране.

 3. Използвайте списъка Шрифт, за да зададете типа, размера и стила на шрифта за етикетите на данните.

 4. Използвайте списъка с цветове, за да изберете цвят за етикетите на данните.

 5. За да модифицирате по желание начина на показване на етикетите на данните, използвайте списъка Формат. Например ако в диаграмата се използват дати, можете да изберете конкретен формат за дати.

 6. За да покажете по желание етикетите на данните в някой ъгъл на диаграмата, в полето Ъгъл на етикета въведете число. Въведеното число съответства на градусите по часовниковата стрелка, на които искате да са завъртени етикетите на данните. Например за да показвате етикетите на данните под малък ъгъл надолу, можете да въведете “10” в полето Ъгъл на етикета.

 7. Използвайте списъка Подравняване на етикети, за да зададете къде в диаграмата искате да се показват етикетите на данните. Например, за да покажете етикетите на данните извън действителните стойности на диаграмата, изберете Отвън в списъка Подравняване на етикет.

 8. Направете едно от следните неща:

  1. Продължете със секцията Маркери за данни.

  2. Щракнете върху друг раздел, например раздела Хипервръзки и пояснения.

  3. Щракнете върху Готово, за да покажете диаграмата в нейната страница.

Маркери за данни

 1. Отметнете квадратчето Показване на маркерите, за да осветите точки от данните в диаграмата.

 2. Използвайте списъка Стил на маркера, за да изберете типа на маркера, който искате да използвате.

 3. В полето Размер на маркера въведете число, задаващо размера (в пиксели) на маркерите за данни, които искате да използвате.

 4. Направете едно от следните неща:

  1. Щракнете върху друг раздел, например раздела Хипервръзки и пояснения.

  2. Щракнете върху Готово, за да покажете диаграмата в нейната страница.

Хипервръзки и пояснения

Секция

Процедура

Хипервръзки и Пояснения

Можете да добавите хипервръзки и пояснения към три типа елементи в уеб частта за диаграма:

 • Серия на диаграмата (която отговаря на лентите в стълбовидна диаграма)

 • Легендата на диаграмата

 • Етикети на данни в диаграмата

Можете да използвате хипервръзки, за да препращате потребителите на диаграмата към други сайтове, съдържащи допълнителна информация. Можете да използвате пояснения, за да показвате коментари или бележки като допълнителна информация в диаграмата.

Забележка: Диаграма потребителите ще виждат само пояснения и хипервръзки, когато те позиционирайте мишката над елемент на конкретна диаграма. Например за да видите серия пояснение или щракнете върху хипервръзка в стълбовидна диаграма, диаграмата потребителят трябва да позиционирате мишката над лента в диаграмата.

 1. Използвайте списъка Серия от данни, за да изберете серията от данни, за която искате да добавите хипервръзка или пояснение.

  Забележка: Ако диаграмата съдържа само една серия от данни, списъка на Серия от данни съдържа само по подразбиране.

 2. Използвайте полето Хипервръзка на серия, за да зададете адрес на уеб сайт (URL адрес), например уеб сайт или екипен сайт. В диаграмата хипервръзката ще бъде прикачена към елементи на серия, например ленти в стълбовидна диаграма.

 3. Използвайте полето Пояснение на серия, за да въведете информация, например забележка, която ще бъде показана, когато потребител на диаграмата постави мишката над елемент на серия, например лента в стълбовидна диаграма.

 4. Използвайте полето Хипервръзка на легенда, за да зададете адрес на уеб сайт (URL адрес), например уеб сайт или екипен сайт. В диаграмата хипервръзката ще бъде прикачена към легендата на диаграмата.

 5. Използвайте полето Пояснение на легенда, за да въведете информация, например забележка, която ще бъде показана, когато потребител на диаграмата постави мишката над легендата на диаграмата.

 6. Използвайте полето Хипервръзка на етикет, за да зададете адрес на уеб сайт (URL адрес), например уеб сайт или екипен сайт. В диаграмата хипервръзката ще бъде прикачена към етикети на данни.

 7. Използвайте полето Пояснение на етикет, за да въведете информация, например забележка, която ще бъде показана, когато потребител на диаграмата постави мишката над етикет на данни в диаграмата.

 8. Направете едно от следните неща:

  1. Щракнете върху друг раздел, например раздела Заглавие и легенда.

  2. Щракнете върху Готово, за да покажете диаграмата в нейната страница.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×