Създаване на диаграма с помощта на уеб частта за диаграма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: В тази статия се отнася за версии на SharePoint 2010. Ако използвате SharePoint Online, вижте използване на уеб част за бързо диаграма.

Можете да използвате уеб част за диаграма, за да създадете и показване на диаграма в страница. Диаграма уеб части са полезни за визуално представяне на данни в линейни диаграми, стълбовидни диаграми и други изгледи. Диаграми разрешите вие и другите потребители, за да видите информация за производителността с един поглед.

Когато създавате и добавяне на уеб част за диаграма към страница, обикновено правите това в няколко фази. Първо можете да добавите уеб част за диаграма към страница. След това свързвате уеб част за диаграма към източник на данни и конфигуриране на диаграмата, за да показвате данни. И накрая можете по желание да промените облика на уеб част за диаграма.

В тази статия

Фаза 1: Добавяне на уеб част за диаграма към страница с уеб части

Фаза 2: Свързване към източник на данни и конфигуриране на уеб част за диаграма

Фаза 3: Промяна на облика на уеб част за диаграма

Фаза 1: Добавяне на уеб част за диаграма към страница с уеб части

По време на тази фаза създаване или отваряне на страница за редактиране, и след това добавете празна уеб част за диаграма на страницата.

 1. Започнете или създаване на страница или като отворите съществуваща страница за редактиране.

 2. В лентата щракнете върху раздела Вмъкване и след това в групата на Уеб части , щракнете върху Уеб части.

 3. В раздела категории щракнете върху Бизнес данни.

 4. В секцията за Уеб части щракнете върху Уеб част за диаграмаи след това щракнете върху Добави.

 5. Продължете да фаза 2: свързване към източник на данни и конфигуриране на уеб част за диаграма.

Най-горе на страницата

Фаза 2: Свързване към източник на данни и конфигуриране на уеб част за диаграма

По време на тази фаза изберете връзка към източник на данни и конфигурирате уеб частта за диаграма.

Забележка: Преди да започнете, уверете се, че страницата, която съдържа уеб част за диаграма е в режим на редактиране.

 1. Намерете уеб част за диаграма, която искате да редактирате и след това щракнете върху данни и облик хипертекст.

 2. В страницата на връзка с данни диаграма съветници и облик щракнете върху Свързване на диаграма към данни , за да отворите съветника за връзка към данни.

 3. В страницата Изберете източник на данни изберете тип на източник на данни и след това щракнете върху напред. Можете да изберете от опциите, които са описани в следната таблица:

Опция

Описание

Свързване към друга уеб част

Използвайте тази опция, за да свържете уеб част за диаграма към друга уеб част, която може да изпраща данни. Примери за тези уеб части са библиотека с документи или списък с контакти.

Забележка: Уверете се, че уеб частта, която искате да използвате вече е на същата страница като уеб част за диаграма.

Свързване към списък

Използвайте тази опция, за да се свържете уеб част за диаграма към списък, който се намира в една и съща колекция от сайтове.

Свързване с каталог за бизнес данни

Използвайте тази опция, за да се свързвате уеб част за диаграма на услугите за бизнес свързване (BCS) компонент. BCS позволява интеграция с външни данни, включително линия на бизнес приложения. BCS се основава на върха на каталога за бизнес данни технология, която е доставено в Microsoft Office SharePoint Server 2007. За да научите повече за услугите за бизнес свързване, вижте план за услугите за бизнес свързване.

Свързване към Excel Services

Използвайте тази опция, за да свържете уеб част за диаграма към работна книга на Excel, публикувана в Excel Services.

 1. На страницата за свързване към източник на данни изберете източника на данни, които искате да използвате и след това щракнете върху напред.

 2. В страницата на извлечете и филтрирайте данните можете да визуализирате данните, които ще се използва за уеб част за диаграма.

 3. За да конфигурирате по желание параметри, за да покажете подмножество на данните, използвайте следната процедура:

  1. Щракнете върху знака плюс (+) до филтри , за да разгънете секцията Дефиниране на параметри на филтъра .

  2. Използвайте списъка Име на параметъра , за да изберете елемент, например колона в набор от данни.

  3. Използвайте списъка тип , за да изберете тип на подходящия оператор.

  4. Използвайте полето за стойност по подразбиране , за да укажете критерий, който искате да използвате за филтъра.

  5. Щракнете върху Визуализация на данни , за да видите филтрираните данни.

  6. Повторете стъпки от 1 до 6 за всеки допълнителен параметър, който искате да използвате за диаграмата.

 4. След като сте готови с визуализацията и филтрирането на данни, щракнете върху напред.

 5. За да по желание да зададете как искате данните да се покаже, използвайте Обвържете вашата диаграма към данни на страницата. Направете това чрез задаване на една колона за Y полеи друга колона за X поле.

 6. Щракнете върху Готово , за да прегледате диаграмата в своята страница.

Най-горе на страницата

Фаза 3: Промяна на облика на уеб част за диаграма

След като сте създали уеб част за диаграма, можете да промените начина на показване на диаграмата. Например можете да изберете тип диаграма и Задайте настройките на дисплея, включително теми, заглавие на диаграмата и легенда, оси и линиите на мрежата и т.н.

Забележка: Преди да започнете, уверете се, че страницата, която съдържа уеб част за диаграма е в режим на редактиране.

 1. Намерете уеб част за диаграма, която искате да редактирате и след това щракнете върху данни и облик хипертекст.

 2. В страницата на връзка с данни диаграма съветници и облик щракнете върху Персонализиране на диаграмата , за да отворите съветника за персонализиране на диаграмата.

 3. На страницата Изберете тип диаграма изберете тип диаграма с помощта на следната процедура:

  1. В раздела Диаграма тип категории щракнете върху диаграма категория.

  2. В секцията Шаблони на диаграми щракнете върху шаблон на диаграма

  3. Щракнете върху Напред.

 4. В страницата на Свойства на облика на диаграмата изберете тема с помощта на следната процедура:

  1. В секцията Облик тема Използвайте списъка тема , за да изберете тема за диаграмата.

  2. Ако списъкът със Стил на рисуване е достъпен, го използвате за да зададете как искате елементите в диаграмата, за да се показват. Например ако сте избрали тип на кръгова диаграма, след което можете да използвате списъка Стил на рисуване да укажете как да показва външния ръб на "кръгова".

  3. Използвайте списъка на прозрачност , за да укажете нивото на прозрачност на цветовете на диаграма. Например изберете 0 % - твърдо , за да покажете диаграмата в богати цветове и 100 % - невидими , за да покажете диаграмата като прозрачни (без всички цветове).

 5. За да по желание да зададете ширина, височина и формат на изображението, която искате да използвате за диаграмата, използвайте раздела размер и формат .

 6. След като сте конфигурирали свойства на облика на диаграмата, щракнете върху напред.

 7. За да по желание да зададете настройки, като например заглавие на диаграма и легенда, оси и линиите на мрежата, етикети на данни и други свойства, използвайте страницата свойства на елемент на диаграма .
  Да конфигурирате един или повече от свойствата на елемент на диаграма, изберете раздел и след това използвайте следните процедури (както е приложимо):

  Заглавие и легенда

Раздел

Процедура

Заглавия

 1. Поставете отметка в квадратчето Показване на заглавие на диаграма .

 2. В полето заглавие въведете име за диаграмата.

 3. Използвайте списъка шрифт , за да укажете типа на шрифта, размера и стила за заглавие на диаграмата.

 4. Използвайте списъка цвят, за да изберете цвят за текста на заглавието на диаграмата.

 5. В секцията позиция щракнете, за да укажете къде искате заглавието на диаграмата, за да се покаже.

 6. Направете едно от следните неща:

  1. Преминете към раздела легенда .

  2. Щракнете върху друг раздел, като например раздела оси и линиите на мрежата .

  3. Щракнете върху Готово , за да прегледате диаграмата в своята страница.

Легенда

 1. Поставете отметка в квадратчето Покажи легенда .

 2. Използвайте списъка Шрифт на легендата , за да укажете типа на шрифта, размера и стила за легендата на диаграмата.

 3. В полето заглавие въведете име за легендата на диаграмата.

 4. Използвайте списъка Шрифт на заглавие , за да укажете типа на шрифта, размера и стила за заглавието на легендата на диаграмата.

 5. Използвайте списъка цвят, за да изберете цвят за текста на заглавие на диаграма легенда.

 6. Да по желание припокриване легендата на диаграмата в диаграмата, поставете отметка в квадратчето закачване на област за диаграма .

 7. Използвайте списъка стил , за да укажете дали искате легендата на диаграмата, за да се покаже като таблица, колона или ред с елементи.

 8. В секцията позиция щракнете, за да укажете къде искате легендата на диаграмата, за да се покаже.

 9. Направете едно от следните неща:

  1. Щракнете върху друг раздел, като например раздела оси и линиите на мрежата .

  2. Щракнете върху Готово , за да прегледате диаграмата в своята страница.

Оси и линиите на мрежата

Раздел

Процедура

Оста x
o r
оста y

Забележка: В зависимост от типа диаграма, който се използва за диаграмата може или не може да има възможност за форматиране на ос или нейните линии на мрежата. Например ако диаграмата се показва като кръгова диаграма, не са налични в раздела оси и линиите на мрежата . От друга страна ако диаграмата се показва като стълбовидна диаграма, много опции са налични в раздела оси и линиите на мрежата .

 1. В секцията оста x (или оста y) Използвайте списъка Покажи оста , за да покажете или скриете дадена ос.

  • Изберете автоматично или е вярно за показване на оста.

  • Изберете False за скриване на оста.

 2. За да покажете заглавие за оста, използвайте следната процедура:

  1. Поставете отметка в квадратчето Показвай надпис на ос .

  2. В полето заглавие въведете име за оста.

  3. Използвайте списъка Шрифт на заглавие , за да укажете типа на шрифта, размера и стила за името на оста.

  4. Използвайте списъка подравняване , за да укажете къде искате името на оста, за да се покаже.

 3. За да покажете имена на елементи в оста, използвайте следната процедура:

  1. Поставете отметка в квадратчето Показвай етикетите на оста .

  2. Използвайте списъка шрифт , за да укажете типа на шрифта, размера и стила за етикетите на оста.

  3. Използвайте списъка цвят, за да изберете цвят за етикетите на оста.

  4. За по желание да промените начина на показване на етикетите на оста, използвайте списъка формат . Например можете да изберете определен формат за дати, ако датите са използвани в дадена ос.

  5. Поставете отметка в квадратчето възстановени да покажете етикетите на оста в горната част на диаграмата (за разлика от долната част на диаграмата).

  6. Поставете отметка в квадратчето Interlaced да показва оцветения фон редове в диаграмата. Това е полезно, ако диаграмата е голяма или съдържа много стълбове или колони.

 4. За да регулирате на мащаба на оста, задайте едно или повече от следните опции за настройките на осите:

  • Отметнете квадратчето стартиране от нула , за да включите нула (0) в диапазон от стойности.

  • Изберете квадратчето логаритмичен мащаб , за да промените мащабирането на ос да използва логаритмична стойности вместо действителните стойности. Това е полезно, ако диаграмата покрива голям диапазон от стойности или когато стойностите по равномерно разположени са числа, които се увеличи експоненциално (например 1, 10, 100, и т.н.) вместо последователни стойности, които увеличават линейно (например 1, 2, 3, и т.н.).

  • Изберете квадратчето странични полета , за да включите интервал от двете страни на първия и последния елемент в диаграмата. Например ако диаграмата показва вертикални линии, може да изберете квадратчето странични полета , за да конфигурирате диаграмата, за да покажете разстоянието между ръба на диаграмата и краищата на ленти за собственото и фамилното.

  • Използвайте полето минималната за да зададете минимална стойност за оста.

  • Използвайте полето максимална , за да зададете максималната стойност за оста.

 5. За да покажете линиите на мрежата в диаграмата, използвайте следната процедура:

  1. Поставете отметка в квадратчето Показване на основни линии на мрежата . Основна мрежа се показват като плътен сиви линии в диаграмата и са полезни за по-лесно видите приблизително диаграма стойности.

  2. В полето интервал за редовете от основна мрежа въведете число, което съответства на интервала, който искате да използвате за основните мрежата линии. Например ако диаграмата показва данните в единици за 100, може да въведете 100 за интервал, за да покажете линиите на мрежата на големи.

  3. Използвайте списъка с Отметки , за да определите дали и как отметки ще бъдат показани в диаграмата. Отметки се показват по оста, за да го направите по-лесно да видите приблизително диаграма стойности.

  4. Да ако желаете да добавите друг набор от линиите на мрежата в диаграмата, поставете отметка в квадратчето Показване на второстепенните линии на мрежата . Второстепенните линии обикновено използват по-малки интервали от мрежата за основните линии.

  5. В полето интервал за второстепенните линии въведете число, което отговаря на интервала, които искате да използвате за второстепенните линии.

  6. Използвайте списъка с Отметки , за да определите дали и как отметки ще бъдат показани в диаграмата. Отметки се показват по оста, за да го направите по-лесно да видите приблизително диаграма стойности.

 6. Направете едно от следните неща:

  1. Преминете към раздела Вторична ос x или Вторична ос y .

  2. Щракнете върху друг раздел, като например раздела етикети на данни и без маркери .

  3. Щракнете върху Готово , за да прегледате диаграмата в своята страница.

Вторична ос x
или
вторичната ос x

Вторичната ос x обикновено се показва в горната част на диаграма, докато вторичната ос x обикновено се показва в дясната част на диаграмата.

Забележка: В зависимост от типа диаграма, който се използва за диаграмата може или не може да има възможност да покажете Вторична ос или нейните линии на мрежата.

 1. В секцията Вторичната ос x (или Вторична ос y) Използвайте списъка Покажи оста за да покажете или скриете дадена Вторична ос.

  • Изберете автоматично или е вярно за показване на оста.

  • Изберете False за скриване на оста.

 2. За да покажете заглавие за вторичната ос, използвайте следната процедура:

  1. Поставете отметка в квадратчето Показвай надпис на ос .

  2. В полето заглавие въведете име за оста.

  3. Използвайте списъка Шрифт на заглавие , за да укажете типа на шрифта, размера и стила за името на оста.

  4. Използвайте списъка подравняване , за да укажете къде искате името на оста, за да се покаже.

 3. За да показвате имена на елементи във вторичната ос, използвайте следната процедура:

  1. Поставете отметка в квадратчето Показвай етикетите на оста .

  2. Използвайте списъка шрифт , за да укажете типа на шрифта, размера и стила за етикетите на оста.

  3. Използвайте списъка цвят, за да изберете цвят за етикетите на оста.

  4. За по желание да промените начина на показване на етикетите на оста, използвайте списъка формат . Например можете да изберете определен формат за дати, ако датите са използвани в дадена ос.

  5. Поставете отметка в квадратчето възстановени да покажете етикетите на оста в горната част на диаграмата (за разлика от долната част на диаграмата).

  6. Поставете отметка в квадратчето Interlaced да показва оцветения фон редове в диаграмата. Това е полезно, ако диаграмата е голяма или съдържа много стълбове или колони.

 4. За да регулирате на мащаба на вторичната ос, задайте едно или повече от следните опции за настройките на оста:

  • Отметнете квадратчето стартиране от нула , за да включите нула (0) в диапазон от стойности.

  • Изберете квадратчето логаритмичен мащаб , за да промените мащабирането на ос да използва логаритмична стойности вместо действителните стойности. Това е полезно, ако диаграмата покрива голям диапазон от стойности или когато стойностите по равномерно разположени са числа, които се увеличи експоненциално (например 1, 10, 100, и т.н.) вместо последователни стойности, които увеличават линейно (например 1, 2, 3, и т.н.).

  • Изберете квадратчето странични полета , за да включите интервал от двете страни на първия и последния елемент в диаграмата. Например ако диаграмата показва вертикални линии, може да изберете квадратчето странични полета , за да конфигурирате диаграмата, за да покажете разстоянието между ръба на диаграмата и краищата на ленти за собственото и фамилното.

  • Използвайте полето минималната за да зададете минимална стойност за оста.

  • Използвайте полето максимална , за да зададете максималната стойност за оста.

 5. За да покажете линиите на мрежата в диаграмата, използвайте следната процедура:

  1. Поставете отметка в квадратчето Показване на основни линии на мрежата . Основна мрежа се показват като плътен сиви линии в диаграмата и са полезни за по-лесно видите приблизително диаграма стойности.

  2. В полето интервал за редовете от основна мрежа въведете число, което съответства на интервала, който искате да използвате за основните мрежата линии. Например ако диаграмата показва данните в единици за 100, може да въведете 100 за интервал, за да покажете линиите на мрежата на големи.

  3. Използвайте списъка с Отметки , за да определите дали и как отметки ще бъдат показани в диаграмата. Отметки се показват по оста, за да го направите по-лесно да видите приблизително диаграма стойности.

  4. Да ако желаете да добавите друг набор от линиите на мрежата в диаграмата, поставете отметка в квадратчето Показване на второстепенните линии на мрежата . Второстепенните линии обикновено използват по-малки интервали от мрежата за основните линии.

  5. В полето интервал за второстепенните линии въведете число, което отговаря на интервала, които искате да използвате за второстепенните линии.

  6. Използвай Отметки списък, за да зададете дали и как отметки ще бъдат показани в диаграмата. Отметки се показват по оста, за да го направите по-лесно да видите приблизително диаграма стойности.

 6. Направете едно от следните неща:

  1. Щракнете върху друг раздел, като например раздела етикети на данни и без маркери .

  2. Щракнете върху Готово , за да прегледате диаграмата в своята страница.

Етикети на данни и без маркери

Раздел

Процедура

Етикети

 1. Поставете отметка в квадратчето Показвай етикети за показване на етикети, като например стойности, в диаграмата.

 2. Използвайте списъка Стойност на етикета , за да изберете типа на етикетите, които искате да покажете. Например за да покажете стойности, които са в източника на данни, който се използва за диаграмата, изберете Показване на стойности по подразбиране.

 3. Използвайте списъка шрифт , за да укажете типа на шрифта, размера и стила за етикетите на данни.

 4. Използвайте списъка цвят, за да изберете цвят за етикетите на данни.

 5. За по желание да промените начина на показване на етикетите на данни, използвайте списъка формат . Например можете да изберете определен формат за дати, ако датите са използвани в диаграмата.

 6. За показване на етикети на данни по желание под ъгъл в диаграмата, в полето Ъгъл на етикета , въведете число. Числото, което въвеждате съответства на колко градуса по часовниковата стрелка, че искате да покажете етикетите на данни. Например за да покажете етикетите на данни по-леко, надолу ъгъл, който може да въведете "10" в полето Ъгъл на етикета .

 7. Използвайте списъка Подравняване на етикета , за да укажете къде искате етикетите на данни да се показват в диаграмата. Например за да покажете етикетите на данни извън самата диаграма стойности, изберете извън в списъка Подравняване на етикета .

 8. Направете едно от следните неща:

  1. Преминете към секцията на Маркери за данни .

  2. Щракнете върху друг раздел, като например раздела хипервръзки и пояснения .

  3. Щракнете върху Готово , за да прегледате диаграмата в своята страница.

Маркери за данни

 1. Поставете отметка в квадратчето Показване на маркери за открояване на точки от данни в диаграмата.

 2. Използвайте списъка Стил на маркера , за да изберете типа на маркера, който искате да използвате.

 3. В полето Размер на маркер въведете число, за да зададете размер (в пиксели) на маркери за данни, които искате да използвате.

 4. Направете едно от следните неща:

  1. Щракнете върху друг раздел, като например раздела хипервръзки и пояснения .

  2. Щракнете върху Готово , за да прегледате диаграмата в своята страница.

Хипервръзки и пояснения

Раздел

Процедура

Хипервръзки и Пояснения

Можете да добавите хипервръзки и пояснения към три типа на елементите в уеб част за диаграма:

 • Серия от диаграма (което отговаря на ленти в стълбовидна диаграма)

 • Легендата на диаграмата

 • Етикети на данни в диаграмата

Можете да използвате хипервръзките, за да насочите диаграма потребители към други сайтове, които съдържат допълнителна информация. Можете да използвате пояснения, за да покажете коментари или бележки като допълнителна информация в диаграмата.

Забележка: Диаграма потребителите ще виждат само пояснения и хипервръзки, когато те позиционирайте мишката над елемент на конкретна диаграма. Например за да видите серия пояснение или щракнете върху хипервръзка в стълбовидна диаграма, диаграмата потребителят трябва да позиционирате мишката над лента в диаграмата.

 1. Използвайте списъка на Серия от данни , за да изберете серията от данни, за която искате да добавите хипервръзка или пояснение.

  Забележка: Ако диаграмата съдържа само една серия от данни, списъка на Серия от данни съдържа само по подразбиране.

 2. Използвайте полето Серия хипервръзка , за да зададете адрес на уеб сайта (URL адреса) за даден сайт, като например уеб сайт или екипен сайт. В диаграмата хипервръзката ще бъде приложен към елементи на серия, като например ленти в стълбовидна диаграма.

 3. Използвайте полето Серия пояснение , за да въведете информация, например бележка, която ще се показва, когато диаграма позициониране на мишката над елемент на серия, например стълбовидна в стълбовидна диаграма.

 4. Използвайте полето Легенда хипервръзка да зададете адрес на уеб сайта (URL адреса) за даден сайт, като например уеб сайт или екипен сайт. В диаграмата хипервръзката ще бъде приложен към легендата на диаграмата.

 5. Използвайте полето Пояснение на легенда , за да въведете информация, например бележка, която ще се показва, когато диаграма позициониране на мишката над легендата на диаграмата.

 6. Използвайте полето за Етикет на хипервръзка да зададете адрес на уеб сайта (URL адреса) за даден сайт, като например уеб сайт или екипен сайт. В диаграмата хипервръзката ще бъде приложен към етикети на данни в диаграмата.

 7. Използвайте полето Етикет пояснение , за да въведете информация, например бележка, която ще се показва, когато диаграма позициониране на мишката над етикет на данни в диаграмата.

 8. Направете едно от следните неща:

  1. Щракнете върху друг раздел, като например раздела " заглавие" и "легенда ".

  2. Щракнете върху Готово , за да прегледате диаграмата в своята страница.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×