Създаване на графика SmartArt

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Създайте Графика SmartArt за бързо и лесно да визуално представяне на вашата информация. Можете да изберете измежду много различни оформления, да общуват вашето съобщение или идеи. Графики SmartArt могат да бъдат създадени в Excel, Outlook, PowerPointи Word, и те могат да бъдат използвани в цялата Office.

За общ преглед на Графики SmartArt, включително и съображения за избор на най-добри графика и тип оформление, за да покажете данните си или изразяване концепция вижте избор на графика SmartArt.

Вмъкване на графика SmartArt и добавяне на текст към нея

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  SmartArt в раздела "Вмъкване"

 2. В диалоговия прозорец Избор на графика SmartArt щракнете върху типа и оформлението, които искате.

 3. Въведете своя текст, като направите едно от следните неща:

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележки: 

   • Ако текстовият екран не е видим, щракнете върху контролата стрелка от лявата страна на графиката SmartArt.

   • За да добавите текст, като напр. заглавие, в произволна позиция близо до или върху вашата графика SmartArt, в раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле, за да вмъкнете текстово поле. Ако искате да се вижда само текстът в текстовото ви поле, щракнете с десния бутон върху текстовото поле, щракнете върху Форматиране на фигура или Форматиране на текстово поле и след това задайте текстовото поле да няма фонов цвят и граница.

  • Щракнете в поле на графиката SmartArt, след което въведете текста. За да получите най-добри резултати, използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

Добавяне или изтриване на фигури в графика SmartArt

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, към която искате да добавите друга фигура.

 2. Щракнете върху съществуваща фигура, която е разположена най-близо до мястото, където искате да добавите новата фигура.

 3. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката до Добавяне на фигура.

  Бутонът "Добавяне на фигура" в групата "Създаване на графика"

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графиката SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да отворите раздела Проектиране.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете фигура след избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете фигура пред избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата пред.

Забележки: 

 • За да добавите фигура от текстовия екран, щракнете върху съществуваща фигура, преместете курсора преди или след текста, където искате да добавите фигурата, и след това натиснете клавиша ENTER.

 • За да изтриете фигура от своята графика SmartArt, щракнете върху фигурата, която искате да изтриете, и след това натиснете клавиша DELETE. За да изтриете цялата графика SmartArt, щракнете върху границата на графиката SmartArt и след това натиснете клавиша DELETE.

 • За да добавите фигура като изнесено означение или линия, вижте Добавяне на фигури.

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Можете да приложите цветови вариации, които са получени от цветове на тема, към фигурите във вашата графика SmartArt.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  Бутонът "Промяна на цветовете" в раздела "Проектиране" в инструментите за SmartArt

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да отворите раздела Проектиране.

 3. Щракнете върху желаната от вас цветова вариация.

Прилагане на стил на графика SmartArt към графика SmartArt

Стилът на графика SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, например стил на линиите, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към фигурите в графиката SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран облик.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на графика SmartArt.

  За да видите още стилове на графика SmartArt, щракнете върху бутона Още Бутон "Още" .

Вмъкване на Графика SmartArt и добавяне на текст към него

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  Вмъкване на графика SmartArt от лентата

 2. В менюто на типовете, който се появява посочете типа и след това изберете оформление.

 3. Въведете своя текст, като направите едно от следните неща:

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележки: 

   • Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху стрелката контрола в лявата страна на Графика SmartArt.

   • За да добавите текст, като например заглавие, в произволна позиция близо до или в горната част на вашия Графика SmartArt, в раздела Вмъкване , в групата текст , щракнете върху Текстово поле , за да вмъкнете текстово поле. Ако искате само текста в текстовото поле да се показва, щракнете с десния бутон на текстовото поле, щракнете върху Форматиране на фигура или Форматиране на текстово полеи след това задайте текстовото поле да има без цвят на фона и без граница.

  • Щракнете в поле в Графика SmartArtи след това въведете вашия текст. За най-добри резултати използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

Добавяне или изтриване на фигури в графика SmartArt

 1. Щракнете върху Графика SmartArt , който искате да добавите друга фигура.

 2. Щракнете върху съществуваща фигура, която е разположена най-близо до мястото, където искате да добавите новата фигура.

 3. В раздела Проектиране на SmartArt , в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката до Добавяне на фигура.

  Добавяне на фигура към графика SmartArt

  Ако не виждате раздела Проектиране на SmartArt , се уверете, че сте избрали Графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху Графика SmartArt да отворите раздела Проектиране на SmartArt .

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете фигура след избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете фигура пред избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата пред.

Забележки: 

 • За да добавите фигура при използване на текстовия екран, щракнете върху съществуваща фигура, преместете курсора, преди или след текста, където искате да добавите фигура и след това натиснете клавиша ENTER.

 • За да изтриете фигура от вашия Графика SmartArt, щракнете върху фигурата, която искате да изтриете и след това натиснете клавиша DELETE. За да изтриете цялата си Графика SmartArt, щракнете върху границата на вашия Графика SmartArtи след това натиснете клавиша DELETE.

 • За да добавите фигура като изнесено означение или линия, вижте Добавяне на фигури.

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Можете да прилагате цветови вариации, които са получени от цветове на тема към фигури във вашия Графика SmartArt.

 1. Щракнете върху вашата Графика SmartArt.

 2. В раздела Проектиране на SmartArt , в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  Промяна на цветовете на графика SmartArt

  Ако не виждате раздела Проектиране на SmartArt , се уверете, че сте избрали Графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху Графика SmartArt да отворите раздела Проектиране на SmartArt .

 3. Щракнете върху желаната от вас цветова вариация.

Прилагане на стил на SmartArt към Графика SmartArt

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, като например линия стил, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към фигурите във вашата Графика SmartArt да създадете уникален и професионално проектиран изглежда.

 1. Щракнете върху вашата Графика SmartArt.

 2. В раздела Проектиране на SmartArt , в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания стил на SmartArt, която искате.

  За да видите още стилове на SmartArt, щракнете върху бутона още .

  Щракнете върху стрелката за надолу посочващо да видите още опции за стил на графика SmartArt

Вмъкване на Графика SmartArt и добавяне на текст към него

 1. В менюто Вмъкване изберете Графика SmartArt.

 2. В раздела на лентата, в групата Вмъкване на графика SmartArt , изберете желания вид на графиката SmartArt искате (списък, процесаи т.н.) и след това изберете оформление.

 3. Въведете своя текст, като направите едно от следните неща:

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележки: 

   • Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху редактор на управлението в лявата страна на Графика SmartArt.

   • За да добавите текст, като например заглавие, в произволна позиция близо до или в горната част на вашия Графика SmartArt, в раздела Вмъкване , в групата текст , щракнете върху Текстово поле , за да вмъкнете текстово поле. Ако искате само текста в текстовото поле да се показва, щракнете с десния бутон на текстовото поле, щракнете върху Форматиране на фигура или Форматиране на текстово полеи след това задайте текстовото поле да има без цвят на фона и без граница.

  • Щракнете в поле в Графика SmartArtи след това въведете вашия текст. За най-добри резултати използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас полета.

Добавяне или изтриване на фигури в графика SmartArt

 1. Щракнете върху Графика SmartArt , който искате да добавите друга фигура.

 2. Контрол щракване съществуваща фигура, която е разположена най-близо до мястото, където искате да добавите новата фигура.

 3. В контекстното меню посочете Добавяне на фигураи след това изберете желаната опция за вмъкване:

  • За да вмъкнете фигура след избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете фигура пред избраната фигура, щракнете върху Добави фигурата пред.

  Забележки: 

  • За да добавите фигура при използване на текстовия екран, щракнете върху съществуваща фигура, преместете курсора, преди или след текста, където искате да добавите фигура и след това натиснете клавиша ENTER.

  • За да изтриете фигура от вашия Графика SmartArt, щракнете върху фигурата, която искате да изтриете и след това натиснете клавиша DELETE. За да изтриете цялата си Графика SmartArt, щракнете върху границата на вашия Графика SmartArtи след това натиснете клавиша DELETE.

  • За да добавите фигура като изнесено означение или линия, вижте Добавяне на фигури.

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Можете да прилагате цветови вариации, които са получени от цветове на тема към фигури във вашия Графика SmartArt.

 1. Щракнете върху вашата Графика SmartArt.

 2. В раздела SmartArt , в групата Стилове на SmartArt графика щракнете върху цветове.

 3. Щракнете върху желаната от вас цветова вариация.

Прилагане на стил на SmartArt към Графика SmartArt

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, като например линия стил, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към фигурите във вашата Графика SmartArt да създадете уникален и професионално проектиран изглежда.

 1. Щракнете върху вашата Графика SmartArt.

 2. В раздела SmartArt , в групата Стилове на SmartArt графика щракнете върху желания стил на SmartArt, която искате.

  За да видите още стилове на SmartArt, щракнете върху бутона още .

  Щракнете върху стрелката за надолу посочващо да видите още опции за стил на графика SmartArt

В PowerPoint за уебможете да добавите и да редактирате Графики SmartArt.

Вмъкване на графика SmartArt и добавяне на текст към нея

 1. В раздела Вмъкване изберете SmartArt.

  В раздела Вмъкване изберете SmartArt

 2. В падащото меню изберете оформлението, което искате.

  Графиката се вмъква в слайда. Текстов редактор се появява от лявата страна на графиката. Всеки елемент с водещ символ в редактора на съответства на един елемент в графиката.

  Добавяне на текст към графика SmartArt в своята текстов редактор от лявата страна
 3. За да въведете текст, щракнете върху до водещ символ в текстов редактор и след това въведете вашия текст или поставете текста, който сте копирали от друго място.

Добавяне или изтриване на фигури в графика SmartArt

Добавяне на фигури в текстов редактор, като натиснете клавиша Enter, за да добавите друг елемент с водещ символ.

Изтриване на фигури в текстов редактор като изтриване назад над елемент с водещ символ, който искате да премахнете.

Промяна на цветовете на цялата графика SmartArt

Можете да приложите цветови вариации (които са получени от презентация цветове на тема) към фигурите във вашия Графика SmartArt.

 1. Щракнете върху вашата Графика SmartArt.

 2. В лентата, под Инструменти за SmartArtизберете Промяна на цветовете.

  Под инструменти за SmartArt изберете промяна на цветовете за да отворите галерията с цвят

 3. В менюто, което се появява изберете цветова вариация, който искате.

Прилагане на стил на SmartArt към графика

Стилът на SmartArt представлява комбинация от ефекти, например стил на линия, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към фигурите във вашата Графика SmartArt да създадете професионален вид.

 1. Щракнете върху вашата Графика SmartArt.

 2. В лентата, под Инструменти за SmartArtизберете стилове.

  Под инструменти за SmartArt изберете стрелката още стилове, за да отворите галерията "стилове на SmartArt"

 3. В менюто, което се появява изберете желания стил.

  Посочете с мишката по избор, за да видите описание име за опцията.

Обръщане на реда на фигури в графика

По подразбиране фигури в графика са подредени от ляво надясно (или на часовниковата стрелка, ако графиката е кръгов).

За да обърнете реда на фигурите:

 1. Изберете графиката.

 2. В лентата, под Инструменти за SmartArtизберете отдясно наляво.

Промяна на нивото на списъка на елемент

Текстовият екран работи като контур или списък с водещи символи, който насочва информация директно към вашата Графика SmartArt. Всеки Графика SmartArt определя свое собствено съответствие между водещите символи в текстов редактор и набора от фигури в Графика SmartArt.

За да отстъп към ред в текстовия екран, изберете реда, който искате да направите отстъп и след това под Инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , щракнете върху понижи.

За да намалите нивото на списъка, изберете реда, който искате да отстъп и след това щракнете върху повиши (или натиснете Shift + Tab).

Съвети

 • За да преоразмерите цялата си Графика SmartArt, щракнете върху границата на вашия Графика SmartArtи след това плъзнете манипулаторите за оразмеряване, навън или навътре, докато ви Графика SmartArt е желания от вас размер.

 • В PowerPoint на Windows или macOS ако вече имате текст в слайд, можете да конвертирате текст от слайд в графика SmartArt.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×