Създаване на времева скала

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако искате да създадете графично представяне на поредица от събития, като контролни точки в даден проект или основните събития на живота на човек, можете да използвате времева скала графика SmartArt. След като създадете времевата скала, можете да добавите повече дати, преместване дати, промяна на оформления и цветове и прилагане на различни стилове.

Пример ''Базова времева линия''

Създаване на времева скала

 1. В раздела Вмъкване щракнете върху SmartArt.

  Щракване върху SmartArt

 2. В галерията избор на графика SmartArt щракнете върху процесаи след това щракнете двукратно върху оформлението на времева скала.

  Съвет: Има две времева скала графики SmartArt: базова времева линия и Времева линия с кръгови акценти, но можете също да използвате почти всеки процес, свързани с графика SmartArt.

  Времеви линии с графика SmartArt

 3. Щракнете върху [текст]и след това въведете или поставете вашия текст в графика SmartArt.

  Забележка: Можете също да отворите Текстовия екран и въведете текста там. Ако не виждате Екрана "текст", в разделапроектиране на Инструменти за SmartArt, щракнете върху Текстовия екран.

Други задачи за времева линия

 1. Щракнете върху фигура във времевата скала.

  Щракване върху точката на последната дата

 2. В разделапроектиране на Инструменти за SmartArtнаправете едно от следните неща:

  • За да добавите по-ранна дата, щракнете върху Добавяне на фигураи след това щракнете върху Добави фигурата пред.

  • За да добавите по-късна дата, щракнете върху Добавяне на фигураи след това щракнете върху Добави фигурата след.


   В раздела "Проектиране" щракнете върху "Добави фигура".

 3. В полето дата въведете датата, която искате.

 1. Във времевата скала щракнете върху дата, която искате да преместите.

  Избиране на датата от времевата линия

 2. В разделапроектиране на Инструменти за SmartArtнаправете едно от следните неща:

  • За да преместите дата по-рано от избраната дата, щракнете върху Премести нагоре.

 3. За да преместите дата по-късно от избраната дата, щракнете върху Премести надолу.

Преместване на дата нагоре или надолу

 1. Щракнете върху SmartArt графика времевата скала.

 2. В разделапроектиране на Инструменти за SmartArt, в групата оформления щракнете върху още Бутон "Още" .

  Щракнете, за да видите още оформления

  Забележка: Да видите само времева линия и процеса, свързани с оформления, в долната част на списъка с оформления щракнете върху Още оформленияи след това щракнете върху процеса.

 3. Изберете времевата скала или процес, свързани с графика SmartArt, подобно на следното:

  • За да покажете напредване във времевата скала, щракнете върху Процес на акцентиране.

   Процес акценти

  • За да създадете времева скала със снимки или снимки, щракнете върху Списък с непрекъснати картини. Кръговите фигури са предназначени да съдържат картини.

   Списък непрекъснати картини

 1. Щракнете върху SmartArt графика времевата скала.

 2. В разделапроектиране на Инструменти за SmartArtщракнете върху Промяна на цветовете.

  Промяна на цветове на времева линия

  Забележка: Ако не виждате раздела Инструменти за SmartArt"проектиране ", уверете се, че сте избрали времевата скала.

 3. Щракнете върху желаната от вас комбинация на цветове.

Съвет: Поставете показалеца върху произволна комбинация за да видите визуализация на изгледа на цветовете във вашата времева скала.

Стил на SmartArt се прилага комбинация от ефекти, например стил на линия, релефна рамка или 3-D перспектива, с едно щракване, за да дадете на вашата времева скала по професионално завършен вид.

 1. Щракнете върху времевата скала.

 2. В разделапроектиране на Инструменти за SmartArtщракнете върху желания стил.

  Избор на нов стил

  Съвет: За още стилове щракнете върху още Бутон "Още" , в долния десен ъгъл на полето със стилове .

Вж. също

Създаване на времева скала

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  Група ''Фигури'' в раздела ''Вмъкване''.

 2. В галерията избор на графика SmartArt щракнете върху процесаи след това щракнете двукратно върху оформление на времевата скала (например Базова времева линия).

 3. За да въведете текста, направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележка: Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху контролата.

   Контрола "Текстов екран"

  • Щракнете в запис в графиката SmartArt и след това въведете вашия текст.

   Забележка: За най-добри резултати използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас записи.

Други задачи за времева линия

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да добавите друг запис за.

 2. Щракнете върху съществуващ запис, който е разположена най-близо до мястото, където искате да добавите нов запис.

 3. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката до Добавяне на фигура.

  Групата "Създаване на графика" на раздела "Проектиране" под "Инструменти за SmartArt"

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt или проектиране раздели, се уверете, че сте избрали графиката SmartArt. Да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да отворите раздела " проектиране ".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете запис след избрания запис, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете запис преди избрания запис, щракнете върху Добави фигурата пред.

За да изтриете запис от вашата времева скала, направете едно от следните неща:

 • В графиката SmartArt изберете текста за текстово поле за записа, който искате да изтриете и след това натиснете клавиша DELETE.

 • В текстовия екран изберете всички от текста за записа, който искате да изтриете и след това натиснете клавиша DELETE.

  Забележки: 

  • За да добавите фигура от текстовия екран:

   1. На нивото на фигурата, поставете курсора в края на текста, където искате да добавите нова фигура.

   2. Натиснете ENTER, след което въведете текста, който искате да се съдържа в новата фигура.

 1. В текстовия екран изберете записа, който искате да преместите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преместите записа към по-ранна дата, под Инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , в групата Създаване на графика щракнете върху Премести нагоре.

  • За да преместите записа на по-късна дата, под Инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , в групата Създаване на графика щракнете върху Премести надолу.
   Групата "Създаване на графика" на раздела "Проектиране" под "Инструменти за SmartArt"

   Ако не виждате Инструменти за SmartArt или проектиране раздели, се уверете, че сте избрали графиката SmartArt. Да се наложи да щракнете двукратно върху графиката SmartArt, за да отворите раздела " проектиране ".

 1. Щракнете върху времева скала, която искате да промените и след това щракнете върху Промяна на оформление.

 2. Щракнете върху процесаи след това направете едно от следните неща:

  • За проста, но ефективна времева скала щракнете върху Базова времева линия.

   Basic Timeline

  • За да покажете напредване, времева линия или последователни стъпки в задача, процес или работен поток, щракнете върху Процес на акцентиране.

   Процес акценти

  • За да демонстрираме времева скала със снимки или снимки, щракнете върху Списък с непрекъснати картини. Кръговите фигури са предназначени да съдържат картини.

   Списък непрекъснати картини

Забележка: Можете също да промените оформлението на вашата графика SmartArt, като щракнете върху опция за оформление в групата оформления в раздела проектиране под Инструменти за SmartArt. Когато посочите на опция за оформление на SmartArt графика промените да ви покаже визуализация как ще изглежда с това оформление.

За бързо Добавяне на качеството на конструктор на преглед и полски към вашата графика SmartArt, можете да промените цветовете или прилагане на стил към вашата времева скала. Можете също да добавите ефекти, например блясъци, обли ръбове или 3D ефекти. Като използвате Microsoft PowerPoint 2010, можете също да анимирате вашата времева скала.

Можете да приложите комбинации на цветове, които са получени от цветове на тема към записите във вашата графика SmartArt.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто цвят искате да промените.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  Промяна на цветовете на графика SmartArt.

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графиката SmartArt.

 3. Щракнете върху желаната от вас комбинация на цветове.

Съвет: Когато поставите показалеца върху миниатюра, можете да видите как въздействат цветовете върху графиката SmartArt.

 1. В графиката SmartArt щракнете с десния бутон на границата на елемента, който искате да промените и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

 2. За да промените цвета на границата на записа, щракнете върху Цвят на линия, щракнете върху цвят на Изображение на бутон и след това щракнете върху желания цвят.

 3. За да промените стила на границата на записа, щракнете върху Стил на линияи след това изберете стилове на линии, които искате.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да промените.

 2. С десния бутон върху границата на запис и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

 3. Щракнете върху запълванеи след това щракнете върху Плътно запълване.

 4. Щракнете върху Цвят Изображение на бутон , след което щракнете върху желания цвят.

За да промените фона с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветовеи след това или да щракнете върху цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор на цветове по избор и цветове в стандарт раздел не се актуализират, ако по-късно промените документа тема.

За да зададете до каква степен да може да се вижда през цвета на фона, преместете плъзгача Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да промените процентната стойност на прозрачността от 0% (напълно непрозрачно, настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, например стил на линия, релефна рамка или 3-D перспектива, които можете да приложите към записите във вашата графика SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран изглед.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да промените.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на графика SmartArt.

  Текстово поле пред изображението

  За да видите още стилове на графика SmartArt, щракнете върху бутона Още Бутон "Още" .

 • Когато поставите показалеца върху миниатюра, можете да видите как въздейства стилът на SmartArt върху графиката SmartArt.

Вж. също

Създаване на времева скала

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху SmartArt.

  Групата 'Илюстрации'' от лентата

 2. В галерията избор на графика SmartArt щракнете върху процесаи след това щракнете двукратно върху оформление на времевата скала (например Базова времева линия).

 3. За да въведете текста, направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху [Текст] в текстовия екран, след което въведете текста.

  • Копирайте текста от друго местоположение или програма, щракнете върху [Текст] в текстовия екран и поставете текста.

   Забележка: Ако текстовият екран не се вижда, щракнете върху контролата.

   Контрола "Текстов екран"

  • Щракнете в запис в графиката SmartArt и след това въведете вашия текст.

   Забележка: За най-добри резултати използвайте тази опция, след като добавите всички желани от вас записи.

Други задачи за времева линия

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да добавите друг запис за.

 2. Щракнете върху съществуващ запис, който е разположена най-близо до мястото, където искате да добавите нов запис.

 3. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Създаване на графика щракнете върху стрелката под Добавяне на фигура.

  SharePoint Designer 2010 в менюто ''Действия за сайта''

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графиката SmartArt.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете запис след избрания запис, щракнете върху Добави фигурата след.

  • За да вмъкнете запис преди избрания запис, щракнете върху Добави фигурата пред.

За да изтриете запис от вашата времева скала, щракнете върху записа, който искате да изтриете и след това натиснете клавиша DELETE.

Забележки: 

 • За да добавите фигура от текстовия екран:

  1. На нивото на фигурата, поставете курсора в края на текста, където искате да добавите нова фигура.

  2. Натиснете ENTER, след което въведете текста, който искате да се съдържа в новата фигура.

  3. За да добавите поле на помощник, натиснете ENTER, когато е избрано поле на помощник в текстовия екран.

 • За да преместите запис, щракнете върху записа и след това го плъзнете до новото му местоположение.

 • За да преместите запис на много малки стъпки, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато натискате клавишите със стрелки на клавиатурата.

 1. Щракнете върху времева скала, която искате да промените и след това щракнете върху Промяна на оформление.

 2. Щракнете върху процесаи след това направете едно от следните неща:

  • За проста, но ефективна времева скала щракнете върху Базова времева линия.

   Basic Timeline

  • За да покажете напредване, времева линия или последователни стъпки в задача, процес или работен поток, щракнете върху Процес на акцентиране.

   Процес акценти

  • За да демонстрираме времева скала със снимки или снимки, щракнете върху Списък с непрекъснати картини. Кръговите фигури са предназначени да съдържат картини.

   Списък непрекъснати картини

Забележка: Можете също да промените оформлението на вашата графика SmartArt, като щракнете върху опция за оформление в групата оформления в раздела проектиране под Инструменти за SmartArt. Когато посочите на опция за оформление на SmartArt графика промените да ви покаже визуализация как ще изглежда с това оформление.

За бързо Добавяне на качеството на конструктор на преглед и полски към вашата графика SmartArt, можете да промените цветовете или да приложите стил на SmartArt към вашата времева скала. Можете също да добавите ефекти, например блясъци, обли ръбове или 3D ефекти. Използване на презентации на PowerPoint 2007, можете да анимирате вашата времева скала.

Можете да приложите комбинации на цветове, които са получени от цветове на тема към записите във вашата графика SmartArt.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, чийто цвят искате да промените.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете.

  Изберете "Ново събитие"

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графиката SmartArt.

 3. Щракнете върху желаната от вас комбинация на цветове.

Съвет: Когато поставите показалеца върху миниатюра, можете да видите как въздействат цветовете върху графиката SmartArt.

 1. В графиката SmartArt щракнете с десния бутон на границата на елемента, който искате да промените и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

 2. За да промените цвета на границата на записа, щракнете върху Цвят на линия, щракнете върху цвят на Изображение на бутон и след това щракнете върху желания цвят.

 3. За да промените стила на границата на записа, щракнете върху Стил на линияи след това изберете стилове на линии, които искате.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да промените.

 2. С десния бутон върху границата на запис и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

 3. Щракнете върху запълванеи след това щракнете върху Плътно запълване.

 4. Щракнете върху Цвят Изображение на бутон , след което щракнете върху желания цвят.

За да промените фона с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветовеи след това или да щракнете върху цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор на цветове по избор и цветове в стандарт раздел не се актуализират, ако по-късно промените документа тема.

За да зададете до каква степен да може да се вижда през цвета на фона, преместете плъзгача Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да промените процентната стойност на прозрачността от 0% (напълно непрозрачно, настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Стилът на SmartArt представлява комбинация от различни ефекти, например стил на линия, релефна рамка или 3D, която можете да приложите към записите във вашата графика SmartArt, за да създадете уникален и професионално проектиран изглед.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да промените.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху желания от вас стил на графика SmartArt.

  Изберете "Ново събитие"

  За да видите още стилове на графика SmartArt, щракнете върху бутона Още Бутон "Още" .

Ако използвате PowerPoint 2007, можете да анимирате вашата времева скала да подчертаете всеки запис.

 1. Щракнете върху времевата линия, която искате да анимирате.

 2. В раздела анимации , в групата анимации щракнете върху анимацияи след това щракнете върху един по един.

  изображение на раздела ''анимации''

Забележка: Ако копирате времева скала, която има анимация, приложена към нея в друг слайд, анимацията също се копира.

Вж. също

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×