Преминаване към основното съдържание
Създаване на взаимовръзка между списъци с помощта на уникални колони и колони за справки

Създаване на взаимовръзка между списъци с помощта на уникални колони и колони за справки

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да създавате зависимости между списъци с помощта на комбинация от уникални колони, справочни колони и правоприлагане (каскадно и ограничаване на изтриването), като всички те увеличават възможностите ви да създавате по-сложни бизнес решения и да ви помогнат да запазите целостта на данните.

Общ преглед на релациите между списъци

Следващите раздели предоставят важна основна информация за създаването на релации между списъците източник и целевите списъци, създаване на уникални и справочни колони, прилагане на поведението на релациите между списъци, Добавяне на основни и второстепенни колони за справки, преглед, редактиране и изтриване на елементи от релации между списъци, управление на релации между списъци, когато списъците имат много елементи, и допълнителни ползи от използването на програма за редактиране, например Microsoft SharePoint Designer 2013.

Общ преглед на взаимовръзките между списъци

1. Списъкът "елементи" е списъкът източник, а списъкът "поръчки" е списъкът цел.

2. всеки списък има уникални колони, за да се гарантира, че са съгласувани правилните данни.

3. първичната колона за справки в списъка източник "търси" колоната "ИД на поръчка" в списъка цел на базата на съвпадаща стойност.

4. вторична колона за справка в списъка източник автоматично вмъква колоната за описание на поръчките от списъка цел.

Когато създавате колона, можете да укажете, че колоната трябва да съдържа уникални стойности. Това означава, че списъкът не може да има никакви дублиращи се стойности в тази колона. Не можете да добавите елемент от списък, който съдържа дублирана стойност, да модифицирате съществуващ елемент от списък, който ще доведе до създаването на дублирана стойност, или да възстановите елемент от кошчето, ако това ще доведе до дублирана стойност. Освен това, ако създадете колона за справка в списък източник и дефинирате тази колона за уникална, колоната в списъка цел не трябва да съдържа дублирани стойности.

Забележка:  Уникалността не различава малки и главни букви, така че например ORD-231 и Ord-231 се разглеждат като дублиращи се стойности.

Една уникална колона също трябва да има индекс. Когато създавате уникална колона, може да бъдете подканени да създадете индекса и да се създаде автоматично, когато щракнете върху OK. След като една уникална колона има индекс, не можете да премахнете индекса от тази колона, освен ако първо не предефинирате колоната, за да позволите дублиращи се стойности.

Таблицата по-долу обобщава какви типове колони могат и не могат да се използват за създаване на уникални колони.

Поддържани типове колони

Неподдържани типове колони

Едноредов текст

Многоредов текст

Избор (единична стойност)

Избор (множество стойности)

"число"

Изчисляемо

Валута

Хипервръзка или картина

Дата и час

Потребителски колони

Справка (единична стойност)

LOOKUP (с много стойности)

Лице или група (единична стойност)

Лице или група (множество стойности)

Да/Не

За да създадете релация между два списъка, в списъка източник можете да създадете колона за справка, която извлича (или "търси") една или повече стойности от списък цел, ако тези стойности съвпадат със стойността в колоната за справка в списъка източник. След като създадете тази справочна колона (първичната колона), можете да продължите да добавяте допълнителни колони (вторични колони) от списъка цел към списъка източник, при условие че тези допълнителни колони имат поддържан тип данни, описани по-долу.

Таблицата по-долу обобщава какви типове колони могат и не могат да се използват за създаване на колони за справки.

Поддържани типове колони

Неподдържани типове колони

Едноредов текст

Многоредов текст

Число

Валута

Дата и час

Човек или група

Изчисляеми

Хипервръзка или картина

Потребителски колони

Да/Не

Избор

Справка

Има два типа колони за справки, които можете да създадете – колона за справка с наложена взаимовръзка и колона за справка с неналожена взаимовръзка.

Колона за справка с наложена взаимовръзка

В колона за справка с наложена взаимовръзка (наричана също цялост на връзките) можете да търсите единични стойности и да поддържате целостта на данните в списъка цел по един от следните два начина:

Каскадно изтриване    Когато един елемент в списъка цел бъде изтрит, свързаният елемент или елементи в списъка източник също се изтриват. В този случай трябва да се уверите, че всички свързани елементи се изтриват като част от една транзакция на базата данни. Например, ако изтриете поръчка в списък цел, можете да се уверите, че съответните елементи на поръчката в списъка източник също се изтриват. Не искате да имате артикули за поръчки без съответен ред, защото това ще създаде артикули за поръчка "сираци", които може да доведат до объркване по-късно.

Ограничаване на изтриването    Когато се опитате да изтриете елемент в списъка цел и има един или повече свързани елементи в списъка източник, не можете да изтриете елемента в списъка цел. В този случай трябва да сте сигурни, че свързаният елемент в списъка цел е запазен. Например, ако някой се опита да изтрие елемент от поръчка от списък цел, клиентът може все още да чака този ред, и искате да предотвратите възникването на операция за изтриване, докато поръчката бъде обработена. Не искате поръчката на клиента да бъде случайно изтрита, защото това би засегнало възможността ви да завършите поръчката.

Налагане на взаимовръзка между списъци

1. операцията за каскадно изтриване гарантира, че всички свързани елементи се изтриват в една транзакция на базата данни.

2. операция за ограничаване на изтриването предпазва от изтриване на елементи в списъка цел, ако съществуват свързани елементи от списъка източник.

Накратко, налагането на поведение на релация между списъци ви помага да запазите вашите данни валидни и помага за предотвратяване на несъответствия, които могат да причинят проблеми надолу по пътя.

Забележка:  За да създадете или модифицирате наложена взаимовръзка, трябва да имате разрешение "управление на списъци" в списък.

Колоната за справки, която налага релация, също трябва да има индекс. Когато създавате колона за справки, която налага релация, може да бъдете подканени да създадете индекса и да се създаде автоматично, когато щракнете върху OK. След като колоната за справки, която налага релация, има индекс, не можете да премахнете индекса от тази колона, освен ако първо не премахнете наложената релация.

Колона за справка с неналожена взаимовръзка

В колона за справка с неналожена взаимовръзка, от списъка източник можете да търсите единични или много стойности в списъка цел. Освен това, когато изтриете елемент в списъка източник, при условие че имате разрешение за изтриване в списъка, няма допълнителни ограничения за изтриване или операции за изтриване, които се появяват в списъка цел.

Един от полезните ефекти при създаването на релации между списъци е, че можете да показвате и редактирате колони от два или повече списъка на една страница. Когато създавате справочна колона в списък източник, първичната колона показва стойности от колоната целева страница, но можете също да укажете, че допълнителни вторични колони от списъка цел също се показват заедно с първичната колона и другия списък източник колони.

Стойността за първична колона е връзка, върху която можете да щракнете, за да покажете всички стойности на колони на този елемент в списъка цел. Всяка вторична стойност на колона от списъка цел се показва като текст в колоната "списък източник". Ако създадете колона за справка с множество стойности, всяка колона от целевия списък, независимо дали е първично, или вторично, показва техните множество съответни стойности, които са разделени с точка и запетая. Можете да манипулирате тези основни и второстепенни колони в списъчен изглед по същия начин, по който са колоните от списъка източник, като например добавяте, премахвате, филтрирате и сортирате.

Името на първичната колона е име, което предоставяте, когато създавате колоната за справки. По подразбиране всяко вторично име на колона следва Стандартна конвенция за именуване на име на колона на <primary в Source list>: <column Name в TARGET list>. Промяна на името на първичната колона следователно променя имената на всички вторични колони. Можете обаче да промените имената и описанията на вторичните колони по подразбиране, за да направите имената по-смислени за вас.

Колони за справки с множество стойности

1. първична колона за справка с множество стойности.

2. вторична колона за справка с множество стойности.

3. името на колоната е променено от име по подразбиране на GetID: заглавие към инструменти.

Когато създавате релации между списъци с помощта на справочни колони, уникални колони и списъци с наложена взаимовръзка, можете да достигнете до Ресурсен праг или лимит и може да бъде блокиран при следните обстоятелства:

 • Ако направите дадена колона уникална в съществуващ списък, в който има повече елементи от прага на списъчен изглед (но имайте предвид, че добавянето на един елемент към списък, който прави списъка по-голям от прага на списъчен изглед, е операция, която обикновено не е блокирана).

 • Ако включите каскадно изтриване или ограничаване на изтриването за справочно поле в списък, който има повече елементи от прага на списъчен изглед.

 • Надвишили сте прага на справка за списъчен изглед, който по подразбиране е дванадесет колони за справки.

 • Броят на елементите в операция за изтриване е над 1 000.

Вижте управление на списъци и библиотеки с много елементи за повече информация за управлението на списъци с много елементи.

Как да: създаване или модифициране на уникална колона

Предупреждение:  Не можете да създадете уникална колона в списък с дефинирани разрешения на ниво елемент, не можете да прекъснете наследяването на разрешения от списък към елемент от списък, ако списъкът съдържа уникална колона, не можете да създадете уникална колона или да модифицирате колона така, че да бъде уникална в списък, който CONT съдържа елементи с уникални разрешения или този, който има разрешени одобрение на съдържание, и не можете да копирате файл в библиотека с помощта на командата Отвори с Explorer , ако тази библиотека съдържа уникална колона.

 1. ПриДвижете се до сайта, съдържащ списъка.

 2. Щракнете върху името на списъка в "бързо стартиране" или в менюто Настройки на Бутон за настройки на Office 365 щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това под секцията списък щракнете върху името на списъка.

 3. Щракнете върху списъчен _GT_ Create COLUMN.

 4. В полето име на колони въведете име за колоната.

 5. Под Типът информация в тази колона е щракнете върху една от следните опции:

  • Едноредов текст

  • Многоредов текст

  • Избор

  • Число

  • Валута

  • Дата и час

  • Да/Не

  • Справка (единична стойност)

  • Лице или група (единична стойност)

 6. В секцията допълнителни настройки на колона , под прилагане на уникални стойности щракнете върху да.
  Ако изберете тип данни, който не се поддържа, или за да създадете колона за справка, която позволява множество стойности, не се показват налагане на уникални стойности.

 • Не можете да премахнете индекса на уникална колона. Ако искате да премахнете индекса, трябва да промените колоната от уникална колона към такава, която позволява първо дублиращи се стойности, и след това да премахнете индекса.

 • Ако се опитате да промените съществуваща колона от дублиращи се стойности към уникални стойности, може да ви е забранено да извършвате тази операция, ако съществуващата колона съдържа дублиращи се стойности. В този случай първо трябва да премахнете всички повтарящи се стойности, а след това да промените колоната, за да позволите дублиращи се стойности на уникална колона.

 • Ако искате да промените типа на данните на уникалната колона, трябва да направите следното: Променете колоната, за да разрешите повтарящи се стойности, премахнете индекса, променете колоната на другия поддържан тип данни и след това направете колоната уникална.

Как да: създаване на колона за справка

Тези стъпки ще ви преведе през настройването на колоната за търсене, която показва първичната колона, и по желание – вторична колона в списък. Първичната колона може да бъде индексирана, но тъй като вторичната колона (или полето) се управлява от основната, той не може да бъде уникален или индексиран.

 1. ПриДвижете се до сайта, съдържащ списъка.

 2. Щракнете върху името на списъка в "бързо стартиране" или в менюто Настройки на Бутон за настройки на Office 365 щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това под секцията списък щракнете върху името на списъка.

 3. Щракнете върху списъки след това щракнете върху Създаване на колона.

 4. В полето име на колони въведете име за колоната.

 5. Под Типът информация в тази колона ещракнете върху търсене.

 6. В полето получаване на информация от изберете списък цел.

 7. В полето в тази колона изберете Първична колона.

 8. Под Добавяне на колона, за да покажете всяко от тези допълнителни полета, за всяка вторична колона, която искате да добавите, щракнете върху квадратчето за отметка до името на колоната. Изброяват се само колоните с поддържани типове данни.

 9. По-късно, ако искате да добавите или да премахнете вторични колони, модифицирайте колоната за справка и направете желания избор.

  Забележка:  Не можете да индексирате вторична колона, нито да създавате вторична колона уникална.

 10. Ако искате колоната за справки да се показва в изгледа по подразбиране, изберете Добавяне към изглед по подразбиране.

 11. За да създадете наложена взаимовръзка, изберете налагане на поведение на релация и след това щракнете върху ограничаване на изтриванеТо или каскадно изтриване.

 12. Щракнете върху OK.

Как да: създаване на релации във формулярите за показване и редактиране

След като създадете колона за справка, можете да модифицирате формулярите за показване и редактиране на списъка цел, така че да се показват свързаните данни от списъка източник. Например можете да редактирате страницата за показване или редактиране за списъка с поръчки, за да добавите списъка с свързани елементи и автоматично да свържете двата съответстващи уеб части за списъчен изглед заедно, като предадете стойността на колоната за справка.

 1. В списъка цел (например поръчки) щракнете върху раздела списък , щракнете върху уеб части за формуляри в секцията персонализиране на списък и след това щракнете върху Покажи формуляра по подразбиране или редактиране на формуляр по подразбиране.

 2. В основната зона на уеб части щракнете върху Добавяне на уеб част.

 3. Щракнете върху Вмъкни, щракнете върху свързан списък, след което изберете свързания списък (например "елементи").

  Забележка:  Показват се само списъци, за които имате разрешение за Преглед на елементите .

Двата списъка се свързват автоматично. След като запишете страницата, когато покажете или редактирате елемент от списъка с поръчки, свързаните елементи в списъка елементи също се показват.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×