Създаване на библиотека с формуляри

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Библиотеката с библиотека ви предоставя лесен начин за споделяне и проследяване на XML базираните формуляри, които се използват за събиране на информация. Например може да създадете библиотека с формуляри за формулярите с разходни отчети на вашия екип.

Общ преглед

Създаване на библиотека с формуляри

Редактиране на шаблон за формуляр

Укажете шаблон по избор

Общ преглед

Формулярът е базиран върху шаблон. Представете си, че проектирате шаблон на разходния отчет, който ще използва вашият екип. Всеки разходен отчет, който се попълва от някого, е формуляр.

Формулярът, който попълват хората, е .xml файл, който съдържа данните (единствено данните), въведени във формуляра, например датата и количеството на разхода. Всичко останало, която съставя разходния отчет, е предоставено от шаблона на формуляра. След като хората попълнят формулярите, може да обедините данните от формуляра или да ги експортирате за анализ.

В библиотеката с формуляри може да използвате функциите за версии и одобрение, за да управлявате вашите формуляри, както управлявате файловете в другите типове библиотеки. Може да проследявате версии, за да разглеждате хронологията на версиите и да възстановите предишни версии, ако това е необходимо. Може и да укажете формулярите да останат в чакащо състояние, докато не бъдат одобрени или отхвърлени от някого, който има разрешение за това.

Библиотеката с формуляри е удобен начин да съхранявате на едно място вашите формуляри, но може да съхранявате други типове библиотеки, например библиотеки с документи. Може да използвате типове съдържание, за да бъдат формулярите налични в други библиотеки, например библиотека с документи на екипа.Връзки към повече информация за типове съдържание може да намерите в раздела Вж. още.

Библиотеката с формуляри идва с файл за контейнер, който трябва да заместите с вашия шаблон. За да създадете или персонализирате шаблон, използвайте програма за проектиране на XML базиран формуляр, например Microsoft Office InfoPath 2007 или XML редактор, съвместим с Windows SharePoint Services 3.0.

Когато публикувате шаблон в библиотеката с формуляри, колоните на библиотеката се базират на колоните на шаблона.

Въпреки че библиотеките с формуляри може да съхраняват други типове файлове, има предимства в работата с XML файлове и персонализирането на шаблона със съвместима програма. Може да обедините данните от формулярите, а заглавията или полетата, които сте задали в шаблона, се появяват като колони в библиотеката с шаблони.

Забележка: За да създадете библиотека с формуляри, трябва да имате разрешение за управляване на списъците на сайта, където искате да създадете библиотеката с формуляри.

Най-горе на страницата

Създаване на библиотека с формуляри

Някои програми за проектиране на XML базирани формуляри като Office InfoPath 2007 ви разрешават да създадете библиотека на SharePoint сайта, когато публикувате шаблон на формуляра от програмата за проектиране на формуляри. В повечето случаи започвате, като запишете копие на шаблона и след това го публикувате в библиотеката. Повече информация за публикуване на шаблони на формуляри може да намерите в "Помощ" в програмата за проектиране на XML базирани формуляри или XML редактора.

Ако програмата за проектиране за формуляри създаде библиотека за вас, не се налага да следвате тази процедура, за да създадете библиотеката от Windows SharePoint Services 3.0. След като програмата създаде библиотеката за вас, може да промените настройките, които искате, в библиотеката на SharePoint сайта.

Вашата програма за проектиране на формуляри предоставя опцията да публикувате шаблон в съществуваща библиотека. Използвайте тази процедура, за да създадете библиотека с формуляри, преди да публикувате шаблона. Например може да искате да създадете библиотеката, промените настройките й и да добавите към нея потребители и групи, преди да публикувате шаблона на формуляра.

 1. Щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху Създаване на страницата на цялото съдържание на сайта.

  Съвет: В повечето случаи можете да използвате менюто Действия за сайта Изображение на бутон вместо това да изпълни тази стъпка.

 1. Под Библиотеки щракнете върху Библиотека с формуляри.

  1. В полето Име въведете името за библиотеката. Въвеждането на име за библиотеката е задължително.

   Името се показва в горната част на страницата на библиотеката, става част от адреса на тази страница и се показва в елементите за навигация, които помагат на потребителите да намерят и отворят библиотеката.

  1. В полето Описание въведете описание на целта на библиотеката. Описанието не е задължително.

   Описанието се появява в горния край на страницата на библиотеката, под името на библиотеката. Ако планирате да разрешите получаването на съдържание по имейл за библиотеката, можете да добавите имейл адреса на библиотеката към описанието й, така че хората да го намират лесно.

 2. За да добавите връзка към тази библиотека в "Бързо стартиране", уверете се, че Да е избрано в секцията Навигация.

 3. Ако разделът Входяща електронна поща се появи, администраторът е разрешил на вашия сайт да получава съдържание по имейл. Ако искате хората да добавят формуляри към библиотеката с формуляри, като ги изпращат към имейл съобщенията, щракнете върху Да под Разрешаване на библиотеката с документи да получава имейл. След това в полето Имейл адрес въведете първата част на адреса, който искате хората да използват за библиотеката с формуляри.

 4. За да се създава версия при всяко връщане на файла в библиотеката с формуляри, в раздела Хронология на версиите на документи, щракнете върху Да.

  След това можете да изберете дали да се съхраняват както основни, така и второстепенни версии, и по колко версии от всеки вид искате да проследявате.

 5. В раздела Шаблон на документа изберете шаблона на формуляра, който искате да зададете като тип на формуляра за всички формуляри в библиотеката.

 6. Щракнете върху Създай.

Забележка: Когато потребителят създава формуляра, по подразбиране той се отваря в програма за редактиране на формуляри, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, ако някой я е инсталирал на твърдия диск на потребителя. Ако няма инсталирана съвместима програма, формулярът се отваря в браузър. Може да укажете формулярът да се отваря в браузър винаги, като се променят разширените настройки за библиотеката.

Най-горе на страницата

Редактиране на шаблон на формуляр

Някои XML редактори или програми за проектиране на XML базирани формуляри, които са съвместими с Windows SharePoint Services, например Office InfoPath 2007, редактират и публикуват шаблона на формуляра от XML редактора или от програмата за проектиране на формуляри.

Някои програми за проектиране на формуляри може да изискат да редактирате локална версия на шаблона и след това да я публикувате отново в библиотеката от програмата. За повече информация относно публикуването на шаблони на формуляри вж. "Помощ" във вашата програма за проектиране на XML базирани формуляри или XML редактор.

Използвайте следната процедура, ако нямате локално копие на шаблона и трябва да получите копие от SharePoint сайта. В зависимост от настройките на вашата програма за проектиране на шаблони шаблонът може да се отвори само четене. Може да се наложи да запишете поправения шаблон първо на твърдия ви диск и след това да го публикувате отново.

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на библиотеката с формуляри.

 3. Под Общи настройки изберете Разширени настройки.

 4. В раздела Шаблон на документ под полето URL адрес на шаблона щракнете върху Редактиране на шаблон.

 5. Шаблонът ще отвори XML редактор или програма за проектиране на XML базирани формуляри, съвместима с Windows SharePoint Services, например Office InfoPath 2007.

 6. Направете промените, които искате и след това запишете шаблона.

  В зависимост от програмата за проектиране на формуляри може да се наложи да публикувате отново шаблона в библиотеката на SharePoint сайта от програмата ви.

 7. В SharePoint сайта в края на страницата Разширени настройки на библиотеката с формуляри щракнете върху ОК.

Забележка: Ако хората на вашия сайт вече са попълнили формулярите, базирани на оригиналния шаблон, помислете как промените в шаблона може да засегнат формулярите. Например добавянето на поле, което потребителите трябва да попълнят, може да доведе до грешки в оригиналните формуляри, попълнени преди добавянето на полето.

Най-горе на страницата

Задаване на персонализиран шаблон

За да персонализирате шаблона на формуляра за библиотеката с формуляри, използвайте XML редактор или програма за проектиране на XML базирани формуляри, съвместима с Windows SharePoint Services. Програмата ви може да ви препоръча да персонализирате шаблона и да го публикувате отново от програмата. Например може да направите промените в локалното копие на шаблона в Office InfoPath 2007 и след това да го публикувате отново в SharePoint сайта. Не е необходимо да задавате пътя до персонализирания шаблон от вашия SharePoint сайт. За повече информация вж. помощта в програмата.

Следната процедура ви показва как да зададете персонализиран шаблон от вашия SharePoint сайт. За да зададете персонализиран шаблон, трябва първо да публикувате или копирате вашия персонализиран шаблон в папката "Формуляри" на библиотеката и след това да насочите библиотеката към мястото на шаблона.

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. В менюто действия Изображение на меню щракнете върху Отваряне с Windows Explorer.

 3. В Windows Explorer намерете персонализирания шаблон, който създадохте.

 4. Щракнете с десния бутон на мишката върху файла и след това изберете Копиране от контекстното меню.

 5. Щракнете върху бутона Назад, докато се върнете в библиотеката, и след това щракнете върху папката Формуляри, за да я отворите.

 6. Щракнете с десния бутон на мишката в празно място в прозореца на папката, след което изберете Постави от контекстното меню.

 7. Затворете Windows Explorer и се върнете към библиотеката на сайта.

 8. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на библиотеката с формуляри.

 9. Под Общи настройки изберете Разширени настройки.

 10. В раздела Шаблон на документ въведете адреса на шаблона, който искате да използвате, в полето URL адрес на шаблон. Местоположението е уеб адресът на шаблона на SharePoint сайта, относителен спрямо името на сайта. Например ако шаблонът ви се казва Orders.xml и го добавите към папката "Формуляри" в библиотеката "Споделени документи", трябва да въведете /Shared Documents/Forms/Orders.xml в полето URL адрес на шаблон.

  Ако настройките в раздела Шаблон на документ не са налични, може да са разрешени множество типове съдържание. За да видите дали са разрешени множество типове съдържание, проверете дали е избрано Да под Да се позволи ли управление на типове съдържание? в раздела Типове съдържание. В такъв случай трябва да редактирате шаблона за типа на съдържанието, ако имате разрешение за промяна настройките на библиотеката.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×