Създаване на библиотека с документи или тип на съдържание за сайт за вашия шаблон на формуляр

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Много екипи използват Microsoft Windows SharePoint Services, за да събират информация и да споделят файлове. Ако такъв е случаят във вашата организация, можете да използвате сайт на SharePoint като начин за вашите потребители да споделят, проследяват и обединяват формуляри на Microsoft Office InfoPath, които попълват. Например екип по продажби може да използва сайт на SharePoint като място за попълване, записване и разглеждане на данни от формуляри за отчети на продажби.

В тази статия

Преди да започнете

Въведение в създаването на библиотеки или типове на съдържание за сайт

Създаване на библиотека, когато публикувате шаблон на формуляр

Създаване на тип на съдържание за сайт, когато публикувате шаблон на формуляр

Преди да започнете

Когато публикувате шаблон на формуляр към библиотека с документи, всеки формуляр, който се създава в тази библиотека с документи ще се основава на този шаблон за формуляр. Публикуване на шаблон на формуляр в библиотека с документи ви позволява да бързо да разположите формуляр за еднократна употреба, като например неофициална проучване, за да разберете предпочитанията за ресторант за обяд на екип.

Ако публикувате шаблон на формуляр на сървър, който се изпълнява Windows SharePoint Services 3.0, можете да направите следното:

Публикуване на шаблон на формуляр като тип съдържание на сайт     Когато публикувате шаблон на формуляр като тип съдържание на сайт, които позволяват на потребителите да присвоите множество шаблони за формуляри на една библиотека с документи или да присвоите шаблона на формуляр към няколко библиотеки в колекция от сайтове. Колекция от сайтове е набор от уеб сайтове на виртуален сървър, които имат един и същи собственик и споделят административни настройки. Всяка колекция от сайтове съдържа уеб сайт на най-високо ниво и може да съдържа една или повече подсайтове. Може да има няколко колекции от сайтове на всеки виртуален сървър. Използвайте тип съдържание на сайт, когато искате да широко да използвате повторно информация или да разрешите събирането на данни от много формуляри на едно място.

Разрешаване на потребителите да редактират полета с помощта на изглед на лист с данни    Можете да позволите на потребителите да добавят или редактират данни за поле с помощта на изглед на лист с данни или като редактират свойствата за формуляр в библиотека с документи. Това позволява на потребителите да добавите или актуализирате данните за един или повече формуляри без всъщност отваряне на формуляри.

Забележка: Изглед на лист с данни са разрешени в уеб браузъра само за потребители, които имат Microsoft Office Access 2007 инсталиран.

Най-горе на страницата

Въведение в създаването на библиотеки или типове на съдържание за сайт

За да създадете библиотека или тип на съдържание за сайт, трябва да имате достъп до сайт на SharePoint. Трябва също да имате разрешения да създавате библиотека или тип на съдържание за сайт на този сайт.

Поддръжка за библиотеки и типове съдържание на сайта е различен в зависимост от това дали вашият сървър се изпълнява Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 или Windows SharePoint Services 3.0. Следователно трябва да помолите администратора на сървъра, ако не сте сигурни коя версия на Windows SharePoint Services се изпълнява на сървъра.

Следващата информация описва някои от разликите при създаване на библиотека с документи или тип на съдържание за сайт на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services 2.0 или Windows SharePoint Services 3.0.

Windows SharePoint Services 2.0

Когато публикувате шаблон на формуляр на сайт, който се базира на Windows SharePoint Services 2.0, създавате библиотека с документи. Библиотеката с документи е папка, в която се съхраняват и споделят колекция от формуляри, базирани на един и същи шаблон на формуляр. Всеки формуляр в библиотека с формуляри е свързан с дефинирана от потребителя информация, която се показва в съдържанието за тази библиотека.

За да публикувате шаблон на формуляр в библиотека с формуляри на сайт, който се базира на Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, трябва да сте част от групата на уеб дизайнерите на сайта на този сайт.

Windows SharePoint Services 3.0

Когато публикувате шаблон на формуляр на сайт, който се базира на Windows SharePoint Services 3.0, можете да създадете библиотека с документи, която функционира като библиотека с формуляри в Windows SharePoint Services 2.0. или можете да създадете тип на съдържание за сайт за вашия шаблон на формуляр. Трябва да имате поне разрешение за дизайн на сайт на Windows SharePoint Services 3.0, за да публикувате шаблон на формуляр в библиотека с документи или за да създадете тип на съдържание за сайт.

Забележка: За да създадете шаблон за формуляр, разрешен за браузър, трябва да публикувате вашия шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Връзки към повече информация за InfoPath Forms Services ще намерите в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Създаване на библиотека, когато публикувате шаблон на формуляр

Следващата процедура описва как да създадете библиотека, като публикувате шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services 2.0 или Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Запишете вашия шаблон на формуляр.

 2. В менюто Файл щракнете върху Публикувай.

 3. В съветника за публикуване щракнете върху Към сървър на SharePoint с или без InfoPath Forms Services и след това щракнете върху Напред.

 4. В полето Въведете местоположението на вашия сайт на формулярни услуги на SharePoint или InfoPath въведете местоположението на сайта на SharePoint и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника щракнете върху Библиотека с документи и след това изберете Напред.

  Забележка: Ако публикувате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, в сайт на SharePoint, квадратчето за отметка Разрешение този формуляр да се попълва, използвайки браузър не е налично. За да създадете шаблон за формуляр, разрешен за браузър, трябва да публикувате вашия шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Връзки към повече информация за InfoPath Forms Services ще намерите в раздела Вж. още.

 6. Щракнете върху Създаване на нова библиотека с документи и след това изберете Напред.

 7. В полето Име въведете име за библиотеката с документи.

 8. Ако желаете, въведете описание в полето Описание.

  Името и описанието на шаблона на формуляра ще се появят в изгледа по подразбиране в библиотеката с документи.

 9. Направете едно от следните неща:

  Добавяне на колона

  1. Щракнете върху Добавяне.

  2. Направете едно от следните неща:

   • За да добавите нова колона на библиотеката с документи, изберете полето, чиито данни искате да се появяват в колоната, изберете (Няма: Създаване на нова колона в тази библиотека) в списъка Група за колони на сайта и след това въведете име за колоната в полето Име на колона.

   • За да използвате колона на съществуваща библиотека с документи или колона на сайт, изберете категорията в списъка Група за колони на сайта и след това изберете име в списъка Име на колона.

    Ако изберете повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или да се обединяват всички стойности.

    1. За да разрешите на потребителите да добавят или редактират данни за това поле с помощта на изглед на лист с данни или като редактират свойствата за формуляр в библиотека с документи, поставете отметка в квадратчето позволи на потребителите да редактирате данните в това поле с помощта на лист с данни или свойства на страница .

     Забележка: За да използвате изглед на лист с данни, потребителите трябва да имат Microsoft Office Access 2007 , инсталирана на компютъра си.

  Премахване на колона

  1. Под Име на колонащракнете върху името на полето, чиято съответна колона, която искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

  Промяна на колона

  1. Под Име на колона щракнете върху името на полето, чиято съответна колона желаете да промените, и след това щракнете върху Промяна.

  2. Направете едно от следните неща:

   • Въведете ново име за колоната в полето Име на колона.

   • Изберете категорията в списъка Група за колони на сайта и след това изберете име в списъка Име на колона.

    Ако изберете повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или да се обединяват всички стойности.

    1. За да разрешите на потребителите да добавят или редактират данни за това поле с помощта на изглед на лист с данни или като редактират свойствата за формуляр в библиотека с документи, поставете отметка в квадратчето позволи на потребителите да редактирате данните в това поле с помощта на лист с данни или свойства на страница .

     Забележка: За да използвате изглед на лист с данни, потребителите трябва да имат Microsoft Office Access 2007 , инсталирана на компютъра си.

 10. Когато приключите с избора на колони за вашата библиотека, щракнете върху Напред.

 11. На следващата страница на съветника проверете дали информацията е правилна и след това щракнете върху Публикуване.

Най-горе на страницата

Създаване на тип на съдържание за сайт, когато публикувате шаблон на формуляр

Следващата процедура описва как да създадете тип на съдържание за сайт, като публикувате шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Запишете вашия шаблон на формуляр.

 2. В менюто Файл щракнете върху Публикувай.

 3. В съветника за публикуване щракнете върху Към сървър на SharePoint с или без InfoPath Forms Services и след това щракнете върху Напред.

 4. В полето Въведете местоположението на вашия сайт на формулярни услуги на SharePoint или InfoPath въведете местоположението на сайта на SharePoint и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника щракнете върху Тип съдържание на сайта (разширен) и след това изберете Напред.

  Забележка: Ако публикувате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, в сайт на SharePoint, квадратчето за отметка Разрешение този формуляр да се попълва, използвайки браузър не е налично. За да създадете шаблон за формуляр, разрешен за браузър, трябва да публикувате вашия шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Връзки към повече информация за InfoPath Forms Services ще намерите в раздела Вж. още.

 6. Щракнете върху Създаване на нов тип съдържание и след това изберете Напред.

 7. В полето Име въведете име за типа на съдържание.

 8. Ако желаете, въведете описание в полето Описание.

  Името и описанието на типа на съдържание ще се показват в списъка от типове на съдържание за сайт, който е наличен за сайта на SharePoint.

 9. На следващата страница на съветника изберете местоположение за шаблона на формуляра и след това щракнете върху Напред.

 10. Направете едно от следните неща:

  Добавяне на колона на сайт

  1. Щракнете върху Добавяне.

  2. Направете едно от следните неща:

   • За да добавите нова колона на библиотеката с документи, изберете полето, чиито данни искате да се появяват в колоната, изберете (Няма: Създаване на нова колона на сайта) в списъка Група за колони на сайта и след това въведете име за колоната в полето Име на колона.

   • За да използвате съществуваща колона на сайт, изберете категорията в списъка Група за колони на сайта и след това изберете името от списъка Име на колона.

    Ако изберете повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или да се обединяват всички стойности.

    1. За да разрешите на потребителите да добавят или редактират данни за това поле с помощта на изглед на лист с данни или като редактират свойствата за формуляр в библиотека с документи, поставете отметка в квадратчето позволи на потребителите да редактирате данните в това поле с помощта на лист с данни или свойства на страница .

     Забележка: За да използвате изглед на лист с данни, потребителите трябва да имат Microsoft Office Access 2007 , инсталирана на компютъра си.

  Премахване на колона на сайт

  1. Под Име на колонащракнете върху името на полето, чиято съответна колона, която искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

  Промяна на колона на сайт

  1. Под Име на колона щракнете върху името на полето, чиято съответна колона желаете да промените, и след това щракнете върху Промяна.

  2. Изберете полето и след това направете едно от следните неща:

   • Въведете ново име за колоната в полето Име на колона.

   • Изберете категорията в списъка Група за колони на сайта и след това изберете име в списъка Име на колона.

    Ако изберете повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или да се обединяват всички стойности.

    1. За да разрешите на потребителите да добавят или редактират данни за това поле с помощта на изглед на лист с данни или като редактират свойствата за формуляр в библиотека с документи, поставете отметка в квадратчето позволи на потребителите да редактирате данните в това поле с помощта на лист с данни или свойства на страница .

     Забележка: За да използвате изглед на лист с данни, потребителите трябва да имат Microsoft Office Access 2007 , инсталирана на компютъра си.

 11. Когато приключите с избора на колони за вашия тип на съдържание за сайт, щракнете върху Напред.

 12. На следващата страница на съветника проверете дали информацията е правилна и след това щракнете върху Публикуване.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×