Създаване на автоматично изпълняваща се презентация

Създаване на автоматично изпълняваща се презентация

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате автоматично изпълняваща се презентация, за да се изпълнява без присъствие на оператор в кабина или публичен терминал на търговско изложение или конгрес, а също можете да я запишете като видео и да я изпратите на даден клиент.

Office 2016, 2013 и 2010

За да настроите една презентация на PowerPoint така, че да се изпълнява автоматично, направете следното:

 1. В раздела Слайдшоу щракнете върху Настройка на слайдшоу.

 2. Под Тип на презентацията изберете някое от следните неща:

  • За да позволите на хората, гледащи вашето слайдшоу, да имат контрол над това кога да преминават нататък през слайдовете, изберете Представена от докладчик (на цял екран).

  • За да представите своето слайдшоу в прозорец, където контрол върху преминаването напред през слайдовете не е наличен за гледащите хора, изберете Преглеждана от потребител (прозорец).

  • За да изпълните циклично слайдшоуто, докато гледащите хора натиснат Esc, изберете Преглеждана в кабина (на цял екран).

   показва самоизпълняващ се диалогов прозорец на powerpoint

Когато изберете следните типове на показване: Представена от докладчик (на цял екран) и Преглеждана в кабина (на цял екран), ще искате да упражните и запишете времената за ефектите и слайдовете.

 1. В раздела Слайдшоу щракнете върху Репетиция на времената.

  Забележка:  Таймерът на презентацията се стартира веднага след като натиснете Репетиция на времената.

  Появява се лентата с инструменти Репетиция и полето Време за слайдовете започва да засича времето на презентацията.

  показва полето за времена на запис за powerpoint
  Лентата с инструменти "Репетиция"

  1 Напред (преминаване към следващия слайд)

  2 Пауза

  Изнесено означение Време за слайдовете

  Изнесено означение Повтори

  5 Общо време на презентацията

 2. Докато засичате времето за вашата презентация, можете да направите едно или няколко от следните неща на лентата с инструменти Репетиция:

  • За да се придвижите на следващия слайд, щракнете върху Напред.

  • За да спрете временно записването на времето, щракнете върху Пауза.

  • За да пуснете отново записването на време след временното спиране, щракнете върху Пауза.

  • За да зададете точен интервал от време за поява на един слайд, въведете продължителността в полето Време за слайдовете.

  • За да започнете отначало записването на времето за текущия слайд, щракнете върху Повтори.

 3. След като настроите времето за последния слайд, в поле за съобщения се показва общото време за презентацията и въпрос дали искате да направите някое от следните неща:

  • За да запазите записаните времена за слайдовете, щракнете върху Да.

  • За да отхвърлите записаните времена за слайдовете, щракнете върху Не.

   Появява се изглед за сортиране на слайдове и се показва времето на всеки слайд във вашата презентация.

За да запишете дикторски текст, компютърът трябва да има звукова карта и микрофон, както и извод за микрофон, ако микрофонът не е вграден в компютъра.

 1. В раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху стрелката на бутона Запис на слайдшоу.

  Показва бутона "Запис на слайдшоу" в PowerPoint

 2. Изберете една от следните възможности:

  • Започни записването от началото

  • Започни записването от текущия слайд

 3. В диалоговия прозорец Запис на слайдшоу отметнете квадратчето Дикторски текст и лазерна показалка и при необходимост отметнете и изчистете отметката от квадратчето Времена на слайдове и анимации.

 4. Щракнете върху Започване на записването.

  Съвети: 

  • За да направите пауза в дикторския текст, в контекстното меню Записване, в изгледа Слайдшоу щракнете върху Пауза. За да възобновите дикторския текст, щракнете върху Подновяване на записа.

  • Пауза в дикторския текст

 5. За да завършите записването на слайдшоуто, щракнете с десния бутон върху слайда и след това щракнете върху Край на шоуто.

 6. Записаните времена на слайдшоуто се записват автоматично и слайдшоуто се появява в изглед за сортиране на слайдове с времена под всеки слайд.

Можете да запишете дикторски текст преди да изпълните презентацията, или можете да го запишете по време на презентацията и включва коментарите на аудиторията. Ако не искате дикторски текст в цялата си презентация, можете да запишете отделни звуци или коментари в избраните слайдове или обекти. За повече подробности вижте запис на слайдшоу с дикторски текст и времена на слайдове.

Office 2007

Когато проектирате автоматично изпълняваща се презентация, вземайте предвид средата, в която ще се показва – например дали щандът или публичният терминал ще са на ненаблюдавано обществено място, или под наблюдение. Вземайки предвид средата, можете по-добре да определите какви елементи да добавите към вашата презентация, колко контрол да дадете на аудиторията и какви стъпки да предприемете за предотвратяване на неправилно използване.

Когато проектирате автоматично изпълняваща се презентация, помислете за използването на следните опции:

 • Хипервръзки и бутони за действия    Можете да използвате хипервръзки, за да улесните аудиторията с придвижването из презентацията или с преминаването към други програми. Можете също да използвате бутоните за действия – вградени бутони за навигация, с които презентацията може да изглежда и да се използва като уеб страница с бутоните "Начало", "Помощ", "Напред", "Назад" и т. н.

 • Дикторски текст    Можете да добавите записан дикторски текст, който да се възпроизвежда заедно с презентацията.

 • Автоматични или ръчни времена на слайдовете    Можете да настроите презентацията да се изпълнява сама, като използвате автоматични времена, или да я настроите така, че аудиторията да се придвижва из нея колкото бързо желае чрез щракане върху бутоните за действия. Ако настроите презентацията да се изпълнява на публичен терминал, ще може да се щраква само върху обектите с хипервръзки или бутони за действия.

Ако искате аудиторията да се придвижва свободно из вашата автоматично изпълняваща се презентация, можете да добавите хипервръзки или бутони за действия, за да осигурите навигация.

 • Хипервръзки    

  Можете да добавите хипервръзки, които препращат към шоута по избор, към конкретни слайдове в презентацията, към други презентации, към документи на Microsoft Office Word, работни листове на Microsoft Office Excel, местоположения в интернет или интранет или имейл адреси. Можете да създадете хипервръзка от всеки обект, включително текст, фигури, таблици, графики и картини.

  За да научите как да добавите хипервръзка, вижте Създаване или редактиране на хипервръзка.

 • Бутони за действия    

  PowerPoint включва готови бутони за действия, които можете да добавите към презентацията и да дефинирате хипервръзки за тях. Бутоните за действия съдържат фигури, като например стрелки надясно или наляво. Използвайте ги, когато искате да включите лесно разбираеми символи за преминаване към следващия, предишния, първия и последния слайд. PowerPoint също така има бутони за действия за възпроизвеждане на филми или звуци.

Добавянето на дикторски текст може да помогне за по-ясно представяне на информацията в автоматично изпълняващата се презентация.

За да запишете дикторски текст, настолни компютри изискват звукова карта, микрофон и извод за микрофон. Преносими компютри изискват само микрофон и извод за микрофон. Можете да запишете дикторски текст преди да изпълните презентацията, или можете да го запишете по време на презентацията и включва коментарите на аудиторията. Ако не искате дикторски текст в цялата си презентация, можете да запишете отделни звуци или коментари в избраните слайдове или обекти.

Забележка: Бъдете готови да започнете да засичате времето за вашата презентация, веднага щом изпълните първата стъпка от тази процедура.

 1. В раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху Репетиция на времената.

  Появява се лентата с инструменти Репетиция и полето Време за слайдовете започва да засича времето на презентацията.

  диалогов прозорец ''репетиция''
  Лентата с инструменти "Репетиция"

  1 Напред (преминаване към следващия слайд)

  2 Пауза

  Изнесено означение Време за слайдовете

  Изнесено означение Повтори

  5 Общо време на презентацията

 2. Докато засичате времето за вашата презентация, направете едно или няколко от следните неща на лентата с инструменти Репетиция:

  • За да се придвижите на следващия слайд, щракнете върху Напред.

  • За да спрете временно записването на времето, щракнете върху Пауза.

  • За да пуснете отново записването на време след временното спиране, щракнете върху Пауза.

  • За да зададете точен интервал от време за поява на един слайд, въведете продължителността в полето Време за слайдовете.

  • За да започнете отначало записването на времето за текущия слайд, щракнете върху Повтори.

 3. След като настроите времето за последния слайд, в поле за съобщения се показва общото време за презентацията и въпрос дали искате да направите някое от следните неща:

  • За да запазите записаните времена за слайдовете, щракнете върху Да.

  • За да отхвърлите записаните времена за слайдовете, щракнете върху Не.

   Появява се изглед за сортиране на слайдове и се показва времето на всеки слайд във вашата презентация.

Настройването на презентация за изпълнение на публичен терминал ви позволява да изберете дали при щракване с мишката върху екрана да се преминава към следващия слайд. Ако например искате презентацията да се показва с определена скорост, задайте автоматични времена и след това задайте презентацията да се изпълнява на публичен терминал. За да дадете повече контрол на потребителите, може да добавите към слайдовете навигация, като например хипервръзки или бутони за действия.

 1. В раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху Настройка на слайдшоу.

 2. Под Тип на презентацията щракнете върху Преглеждана в кабина (на цял екран).

Важно: Ако настроите презентацията да се изпълнява на публичен терминал, не забравяйте да използвате автоматични времена или хипервръзки за навигация. В противен случай вашата автоматично изпълняваща се презентация няма да продължи след първия слайд.

Вж. също

Office 2016

За да настроите PowerPoint презентация да се стартира автоматично, направете следното:

 1. В раздела Слайдшоу щракнете върху Настройка на слайдшоу.

 2. Под Тип на презентацията изберете някое от следните неща:

  • За да представите своето слайдшоу в прозорец, където контрол върху преминаването напред през слайдовете е наличен за гледащите хора, изберете преглеждана от потребител (прозорец).

  • За да изпълните циклично слайдшоуто, докато гледащите хора натиснат Esc, изберете Преглеждана в кабина (на цял екран).

   Забележка: Избирането на тази опция автоматично избира непрекъснат цикъл до "Esc" отметнете квадратчето и кара вашето слайдшоу, за да се изпълнява циклично.

  Опциите за показване за тип

Ако искате слайдшоу да се изпълнява автоматично в кабина, можете да контролирате кога и как слайдовете предварително. За да направите това, можете да приложите един и същи преход към всички слайдове в презентацията и задаване на прехода да преминете автоматично след определен интервал от време.

 1. В раздела " преходи " щракнете върху прехода, който искате.

  Опциите в раздела "преходи"

  За да видите още преходи, посочете преход и след това щракнете върху Стрелка за преместване надолу .

 2. Направете следното, в раздела " преходи ":

  • За да зададете времето, което се показва всеки слайд, изберете след и въведете броя на секундите, които искате.

  • За да зададете продължителността на всеки преход между слайдове, въведете времето в полето продължителност .

  • Щракнете върху Приложи към всички.

  Настройки на преход за слайд

Office 365 абонати да експортирате презентация като филмов файл. Вижте записване на презентация като филмов файл за повече подробности.

Office 2011

За да настроите PowerPoint презентация да се стартира автоматично, направете следното:

 1. В раздела слайдшоу щракнете върху Настройка на слайдшоу.

 2. Под Тип на презентацията изберете някое от следните неща:

  • За да представите своето слайдшоу в прозорец, където контрол върху преминаването напред през слайдовете е наличен за гледащите хора, изберете преглеждана от потребител (прозорец).

  • За да изпълните циклично слайдшоуто, докато гледащите хора натиснат Esc, изберете Преглеждана в кабина (на цял екран).

   Забележка: Избирането на тази опция автоматично избира непрекъснат цикъл до "Esc" отметнете квадратчето и кара вашето слайдшоу, за да се изпълнява циклично.

  Опциите за показване за тип

Ако искате слайдшоу да се изпълнява автоматично в кабина, можете да контролирате кога и как слайдовете предварително. За да направите това, можете да приложите един и същи преход към всички слайдове в презентацията и задаване на прехода да преминете автоматично след определен интервал от време.

 1. В раздела " преходи " щракнете върху прехода, който искате, като например изреже, плавен преход, изтриване или разделяне.

  За да видите още преходи, посочете преход и след това щракнете върху стрелката за надолу под преходи галерията.

 2. Направете следното, в раздела " преходи ":

  • За да зададете времето, което се показва всеки слайд, изберете след и въведете броя на секундите, които искате.

  • За да зададете продължителността на всеки преход между слайдове, въведете времето в полето продължителност .

  • Под Приложи къмщракнете върху Всички слайдове.

Office 365 абонати да експортирате презентация като филмов файл. Вижте записване на презентация като филмов файл за повече подробности.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×