Създаване и управление на сайт "Работна област за документи"

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Сайтът "Работна област за документи" ви помага да координирате с други хора развитието на един или повече свързани документи. Сайтът предоставя инструменти за споделяне и актуализиране на файлове, както и за информиране на хората за състоянието на тези файлове.

В тази статия

Общ преглед

Създаване на сайт за работна област за документи от документ в библиотека

Създаване на празен сайт за работна област за документи

Добавяне на документ

Добавяне на потребител

Добавяне на задача

Добавяне на съобщение

Добавяне на връзка към списъка връзки

Създаване на имейл предупреждение за задача

Публикуване на документ в библиотека от сайт на работна област за документи

Изтриване на сайт на работна област за документи

Общ преглед

Посредством сайта "Работна област за документи" вие и вашите колеги може да координирате развитието на един или повече свързани документ. Сайтът предоставя инструменти за споделяне и актуализиране на файлове, както и за информиране на хората за състоянието на тези файлове. Вие и вашите колеги може да работите заедно върху сайта "Работна област за документи", за да разработите документа по следните начини:

 • Работете директно върху копието, намиращо се на сайта "Работна област за документи"

 • Работете върху локалното копие и актуализирайте копието редовно на сайта "Работна област за документи"

Вие и другите членове на работната област може да използвате сайта "Работна област за документи", за да публикувате съобщения, възлагате задачи, споделяте важни връзки и получавате предупреждения относно промени в съдържанието на сайта. Може да създадете сайт "Работна област за документи" за краткосрочен проекти и да изтриете сайта при завършването на проекта или да запазите сайта завинаги.

По подразбиране собствениците на сайта имат необходимото ниво на разрешение за създаване на сайтове за работни области на документи в рамките на съществуващ сайт. Ако сте собственик на сайта и искате да разрешите на другите членове на сайта да създават сайтове, работни области на документи, можете да дадете разрешение да създавате сайтове на Microsoft Windows SharePoint Services групата, които принадлежат на членовете на екипа.

Най-горе на страницата

Създаване на сайт "Работна област за документи" от документ в библиотека

Може да създадете сайт "Работна област за документи" от документа, който вече е в библиотеката на сайта. В зависимост от програмата може да е налице опцията за създаване на нов сайт "Работна област за документи" в рамките на програмата, съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, например Microsoft Office Word 2007. За повече информация вж. помощта в програмата.

 1. Отваряне на библиотека с документи, където се съхранява документът.

 2. Посочете към името на документа, щракнете върху стрелката, която се показва, посочете към Изпрати до и след това изберете Създаване на работна област за документи.

  Забележка: Ако опцията Създаване на работна област за документи не е налична, то нямате разрешение за създаване на работна област на този сайт. Помолете собственика на сайта да ви даде разрешение или да създаде сайта на работната област вместо вас.

 3. Щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Създаване на празен сайт "Работна област за документи"

Ако искате да създадете сайт "Работна област за документи", който да не се базира на съществуващ документ в библиотеката, може да създадете празен сайт "Работна област за документи" и по-късно да добавите един или повече документи.

 1. Отваряне на сайта, на който искате да създадете сайт "Работна област за документи".

  1. Щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху Създаване на страницата на цялото съдържание на сайта.

   Съвет: В повечето случаи можете да използвате менюто Действия за сайта Изображение на бутон вместо това да изпълни тази стъпка.

  Забележка: Вероятно ще се наложи да помолите собственика на сайта да ви даде разрешение за създаване на сайт "Работна област за документи".

 2. В списъка Уеб страници щракнете върху Сайтове и работни области.

 3. Въведете информацията за сайта "Работна област за документи", който искате да създадете, например заглавието и последната част на адреса на уеб сайта.

 4. В раздела Избор на шаблон щракнете върху раздела Сътрудничество и след това изберете Работна област за документи.

 5. В раздела Разрешения направете едно от следните неща:

  • Ако искате всички членове на родителския сайт да са членове на тази работна област, щракнете върху Използване на същите разрешения като за родителския сайт.

  • Ако искате определен набор от хора да са членове на тази работна област, щракнете върху Използване на уникални разрешения.

 6. Ако искате горната лента за връзки да се показва на страниците на новия сайт, се уверете, че е избрано Да се използва ли горната лента за връзки от родителския сайт в раздела Наследяване на навигация.

 7. Щракнете върху Създай.

Най-горе на страницата

Добавяне на документ

Независимо дали създавате сайт "Работна област за документи" от съществуващ документ, или от празен сайт "Работна област за документи", по всяко време може да добавяте нови документи към сайта "Работна област за документи".

 1. На началната страница на сайта "Работна област за документи" щракнете върху Споделени документи.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете или добавите нов документ, щракнете върху Създай.

  • За да добавите съществуващ документ, щракнете върху Качване и след това изберете Преглед, за да намерите файла, който искате да добавите. Изберете го и след това щракнете върху Отвори. Ако в библиотеката с документи вече съществува файл със същото име и ако не искате да презапишете съществуващия документ, премахнете отметката Заместване на съществуващите файлове.

 3. Щракнете върху OK.

Може да добавите свързано копие на документ от друга библиотека в библиотеката на сайта "Работна област за документи" Споделени документи, като създадете местоназначение "Изпрати до". Когато оригиналният документ или свързаното копие се актуализира, може лесно да актуализирате копието на другото местоположение. Връзки към повече информация относно добавянето на свързани копия на документи към други библиотеки може да се намерят в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Добавяне на потребител

За да добавите потребителите към сайта "Работна област за документи", трябва да имате разрешение за добавяне на членове към родителския сайт или сайта "Работна област за документи". Ако не може да добавяте потребители към сайта "Работна област за документи", обърнете се към собственика на родителския сайт.

 1. На началната страница на сайта "Работна област за документи" в списъка Членове щракнете върху името на групата, към която искате да добавите потребител.

 2. В менюто Създай Ново меню щракнете върху Добавяне на потребители.

 3. В раздела Добавяне на потребители въведете името, името или имейл адреса на потребителя или групата, която искате да добавите. Ако добавите повече от един потребител, разделете всяко име с точка и запетая (;). Можете също да щракнете върху Преглед на Изображение на бутон да потърсите и изберете лицето от указателя на.

 4. В раздела Даване на разрешение щракнете върху групата, към която искате да добавите потребителя.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне на задача

Използвайте списъка Задачи на сайта "Работна област за документи", за да назначите повече работни елемента на себе си или други членове на работната област. След това членовете може лесно да актуализират и споделят състоянието на възложените задачи. Използвайте списъка Задачи, за да дадете приоритет и поставите краен срок на задачите, както и да въведете състоянието на задачата и процента на изпълнената работа. Като собственик на сайта "Работна област за документи", може да добавите полета по избор към списъка Задачи, както правите с всеки друг списък на SharePoint сайта. Връзки към повече информация за персонализиране на списъци може да намерите в раздела Вж. още.

 1. В началната страница на сайта на работна област за документи, под задачищракнете върху Добавяне на нова задача.

 2. Въведете име за задачата в полето заглавие .

 3. В списъка приоритет щракнете върху приоритета на задачата.

 4. В списъка състояние щракнете върху състоянието на задачата.

 5. За да възложите задачата на някого, направете едно от следните неща в раздела Възложена на :

  • Въведете имейл адреса на лицето, което искате да възложите задачата.

  • Въведете пълното име на лицето, което искате да възложите задачата и след това щракнете върху Проверка на имената Изображение на бутон . Ако лицето, което се намира в указателя, името се отнася до имейл адреса на това лице. Ако лицето не бъде намерен в директорията, е намерено няма точно съвпадение се показва съобщението.

  • Щракнете върху Преглед на Изображение на бутон да потърсите и изберете лицето от указателя на. Когато сте готови, щракнете върху OK.

 6. Ако е необходимо, въведете кратко описание на задачата в полето Описание .

 7. В полето Начална дата въведете датата, когато започва задачата.

 8. В полето Крайна дата въведете датата, когато задачата трябва да бъдат изпълнени.

 9. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне на съобщение

Използвайте списъка Съобщения, за да публикувате съобщенията, важни за проекта за членовете на екипа, например крайни срокове и промени в крайните резултати, представяне на нови членове на екипа и друга информация.

 1. В началната страница на сайта на работна област за документи щракнете върху Добавяне на ново съобщение.

 2. В полето заглавие въведете заглавие за съобщението.

 3. В полето основен текст въведете пълния текст на съобщението.

 4. Ако искате съобщението да изтече автоматично след определена дата, въведете датата в полето изтича .

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне на връзка към списъка връзки

Може да използвате списъка Връзки, за да споделите връзките, важни за членовете на екипа. Списъкът може да предостави бърз и лесен достъп до свързана информация и ресурси, например други уеб сайтове.

 1. В началната страница на сайта на работна област за документи щракнете върху Добавяне на нова връзка.

 2. В раздела URL въведете адреса на уеб страница или друг тип на ресурс, към който искате да се свържете и след това въведете описание за връзката.

  Текст, който въвеждате в полето тип описанието се появява като име на връзката в списъка връзки . Можете да включите бележки за връзката в секцията " бележки ", но тази информация не се показва в изгледа по подразбиране на списъка връзки , който се появява на началната страница на сайта на работна област за документи.

 3. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Създаване на имейл предупреждение за задача

След като създадете задачи и ги възложите на членове на работната област, може да изберете да получите имейл предупреждения, известяващи ви за промени в елементите в списъка Задачи. Членовете може да създават свои собствени предупреждения, за да бъдат известявани по имейл за промени в други елементи, които ги интересуват.

Забележка: Може да създадете имейл предупреждения за задачи само ако администраторът на сървъра е разрешил на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services, да се изпраща имейл.

 1. В началната страница на сайта на работна област за документи щракнете върху задачи.

  Ако списъкът на задачите не се показва на началната страница, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху задачи.

 2. В менюто действия за Изображение на меню щракнете върху Предупреждавай ме.

 3. В секцията Заглавие въведете име за вашето предупреждение.

 4. В секцията Изпращане на предупреждения до името ви е включен по подразбиране в полето потребители . Можете да изпратите предупреждения на други членове, като добавите техните имена в полето потребители , разделени с точка и запетая (;).

 5. В раздела Тип промени изберете типа на промените, към която искате да бъдете уведомявани.

 6. В секцията Изпращане на известявания за тези промени изберете филтър за получаване на промени, въз основа на определени критерии.

  Съвет: Можете също да изберете да получавате известявания за елементи, показани в определен изглед на списъка на задачите .

 7. В раздела Кога да се изпращат предупреждения изберете колко често искате да получавате известявания.

 8. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Публикуване на документ в библиотека от сайта "Работна област за документи"

Ако вашият сайт "Работна област за документи" се базира на съществуващ документ, който се съхранява в библиотека, може да актуализирате оригиналното копие с промените, направени на копието на документа на сайта "Работна област за документи".

 1. На сайта "Работна област за документи" отворете библиотеката, която съдържа документа.

 2. Посочете към името на документа, щракнете върху стрелката, която се показва, посочете към Изпрати до и след това изберете Публикуване на мястото на източника.

Най-горе на страницата

Изтриване на сайт "Работна област за документи"

След като приключи проектът на документацията и окончателните версии на документите се преместят на други места, изберете да изтриете сайта "Работна област за документи". За тази цел трябва да има ниво на разрешение "пълен контрол". По подразбиране собствениците на сайта имат това ниво на разрешение.

Важно: Проверете дали сте публикували всички документи на друго местоположение, преди да изтриете сайта "Работна област за документи". Когато го изтриете, всички документи, библиотеки, списъци и данни от списъците, настройки на сайта, нива на разрешение и информация за защита, които се съдържат в сайта "Работна област за документи", се унищожават окончателно.

 1. В началната страница на сайта щракнете върху менюто Действия за сайта Изображение на бутон и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  На сайта, за който се персонализира менюто Действия за сайта, посочете към Настройки на сайта и след това изберете настройките, които искате да видите.

 1. В колоната Администриране на сайт щракнете върху Изтриване на този сайт.

 2. Щракнете върху Изтриване и след това върху ОК, за да потвърдите, че искате да изтриете този сайт.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×