Създаване и споделяне на контакти като електронни визитки

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Електронни визитки, да го направите по-лесно да създавате, преглеждате и споделяне на информация за контакт в Outlook. Електронна визитка показва информация за контакт подобно на хартия визитна картичка. Можете да създадете електронна визитка от нова информация или информация за контакт, които вече имате в Outlook.

Създаване на електронна визитна картичка

Първата стъпка е да изберете оформлението и фона на визитката. След това добавете картини или графики. Накрая добавете полетата с информация за връзка, която искате да се вижда на електронната визитка.

 1. Изберете хора в навигационната лента. В зависимост от вашата версия на Outlook навигационната лента може да кажем хора или да се показват само важните хора икона Хора .
  Изберете иконата за хора, за да видите вашите контакти.

 2. В горния ляв ъгъл на прозореца на Outlook щракнете върху Нов контакт.
  Изберете нов контакт, за да създадете нов контакт.

 3. Във формуляра за контакт щракнете двукратно върху визитката, за да отворите полето за Редактиране на визитка .
  Щракнете двукратно върху електронната визитка да го редактират.

 4. Под Визиткатащракнете върху стрелката за оформление на списъка и след това щракнете върху оформление от списъка. Оформление на Текста само е наличен за карта с има няма картина, емблема или друго изображение.
  Можете да изберете няколко различни по подразбиране оформления за вашата визитка.

 5. Ако искате цвят на фона за визитката ви, щракнете върху Фон и после изберете цвят.

 6. Ако искате да добавите изображение, като например картина или емблема на фирма, използвайте опциите за изображения за добавяне на размера и позицията на изображението.
  Можете да добавите изображение към вашите електронни визитки.

  Забележка: за да изтриете по подразбиране или друго изображение на картата, изберете Само текста в списъка оформление . За да премахнете всички добавени информацията и да започнете отначало, щракнете върху Начално състояние на визитка.

 7. Под Полета щракнете двукратно върху поле за информация за връзка, която искате да добавите.

  • За да премахнете поле от визитката, щракнете върху това поле и после щракнете върху Премахни.

  • За да добавите разделителни редове, щракнете в полето над мястото, където искате да бъде празното пространство, щракнете върху Добавяне и после щракнете върху Празен ред.

   Съвет: По подразбиране празните разделителни редове на визитката се показват като полета Празен ред. В процеса на добавяне на информация във визитката вие можете да добавите полета за нов информация между полетата Празен ред. Например щракнете върху Празен ред, щракнете върху Добавяне и после щракнете върху поле. Полето се показва под празния ред.

  • За да разположите текст на картата, щракнете върху поле и под списъка с полета , използвайте стрелките нагоре и надолу , за да преместите полета. Можете също да преместите празни редове по този начин, за да добавите повече място между редовете на текста.
   Можете да премествате полета вашата електронна визитна картичка.

  • За да форматирате текст, използвайте бутоните за форматиране и стил в Редактиране.

 8. Когато сте готови форматиране на електронна визитка, щракнете върху OK.

Забележка: Ако щракнете върху Начално състояние на визитка, визитката се връща към проекта на Outlook по подразбиране и към информацията, въведена в полетата по подразбиране във формуляра на контакта.

Записване на електронна визитка, които получавате

Когато получите информация за контакт като електронна визитка (.vcf файл) в имейл съобщение, можете да добавите този електронна визитка към контактите на Outlook. Ако познатите ви вече включва контакт със същото име, ще имате възможност да актуализирате съществуващия контакт или създайте нов.

 1. В отворено съобщение щракнете двукратно върху електронната визитка да го отворите. ще се отвори като контакт на Outlook.

 2. Щракнете върху Запиши и затвори да записвате електронна визитка в папката с контакти.

 3. Ако е открито дублирано име на контакт, щракнете върху Добави нов контакт или Актуализирай информацията за избрания контакт.

  Ако имате дублиращ се контакт, Outlook ви пита дали искате да го актуализирате.

Изпращане на електронни визитки до други лица

Електронни визитки могат да бъдат споделени в имейл съобщения. Те осигуряват общ или личен визуална идентичност, подобна на хартия визитна картичка.

Включване на електронна визитка в имейл съобщение

 1. В ново съобщение, щракнете върху Прикачване на елемент > визитна картичкаи след това щракнете върху името в списъка.

 2. Ако не видите желаното име, щракнете върху Други визитни картички, щракнете върху името в списъка Класирано като и натиснете OK.

Включване на електронна визитка в имейл подпис

Чрез добавяне на вашата електронна визитка към имейл подпис, вашата информация за контакт е включена във всяко съобщение, което изпращате. За повече информация вижте включване на електронна визитка в имейл подпис .

Създаване на електронни визитки

Както е показано на екрана на електронна визитна картичка за Борислав Димитров, създаването на картата започва с формуляр и след това води до диалоговия прозорец може да се редактира.

Една електронна визитка показва подмножество на информацията в свързания с нея формуляр на контакта

 1. Формуляр за контакт, който съдържа информация за Борислав Димитров.

 2. Изглед на диалоговия прозорец Редактиране на визитка със съответните полета, попълнени за Борислав Димитров електронна визитна картичка.

Можете да създадете електронна визитка от нова информация, или можете да базирате нова карта на съществуващо. Ако искате да създадете множество електронни визитки, които имат някои общи информация за връзка, може да е по-лесно да промените съществуваща карта. Например, може да искате да имате три карти – една за работа, един за домашно ползване и един за членство в клуб.

Преди да добавите или промените информацията за контакта, изберете оформление и фон за вашата карта. Добавете всички картини или други графики. Всеки елемент ви помага да разположите текста, когато добавите информация за контакт.

 1. В Outlook 2010, в Контакти, в раздела Начало , в групата Създай изберете Нов контакт.

  Командата ''Нов контакт'' на лентата

  В Outlook 2007, в "Контакти" щракнете върху Създай > контакт.

 2. Във формуляра за контакт щракнете върху визитна картичка , за да отворите полето за Редактиране на визитка .

 3. Под Карта за проектиранев оформлението на падащия списък изберете оформление. Оформление на Текста само е налична за карта с няма картина, емблема или друго изображение.

  Забележка: Когато стартирате, оформлението по подразбиране Outlook картата се вижда в полето Визуализация до секцията Визитката . Можете също да използвате това изображение и възможности за избор на оформление за вашата карта.

 4. Ако искате цвят на фона за визитката, изберете фони изберете цвят.

 5. Ако искате да добавите изображение, като картина или емблема на фирма, използвайте опциите за изображения, за да добавите, оразмерите и разположите изображението.

Забележка: За да изтриете по подразбиране или друго изображение на картата, изберете Само текста в списъка оформление . За да премахнете всички добавени информацията и да започнете отначало, изберете Начално състояние на визитка.

 1. За да премахнете поле от картата, изберете полето и след това изберете Премахни.

 2. За да добавите разделителни редове, изберете полето над мястото, където искате празното пространство и след това изберете Добавяне > Празен ред.

  Съвет: По подразбиране разделителни редове на картата се показват като полета на Празни редове . Докато добавяте информация към картата, можете да добавите нови полета с информация между полетата Празен ред . Например, изберете Празен ред > Добави, след което изберете поле. Полето се показва под празен ред.

 3. За да разположите текст на картата, изберете поле и под списъка с полета , използвайте стрелките нагоре и надолу , за да преместите полета. Можете също да преместите празни редове по този начин да добавите повече място между редовете на текста.

 4. За да форматирате текст, използвайте бутоните за форматиране и стил в Редактиране.

Забележка: Ако изберете Начално състояние на визитка, визитката се връща към проекта на Outlook по подразбиране и информацията, въведена в полетата по подразбиране във формуляра на контакта.

Записване на контакт или на електронна визитка

Когато получите информация за контакт като електронна визитка или формуляр за контакт (като виртуална контакт файл (.vcf)) в имейл съобщение. Можете да щракнете с десния бутон на картата или прикачен .vcf файл и след това изберете опции. Ако познатите ви вече включва същото име, можете да актуализирате съществуващия контакт или създайте нов.

 1. В отворено съобщение щракнете с десния бутон върху картата и след това изберете Добавяне към контактите на Outlook.

 2. В раздела контакт в групата действия изберете Запиши и затвори.

 3. Ако е открито Дублирано име на контакт, направете едно от следните неща:

  • Изберете Добавяне на нов контакт , за да създадете нов контакт.

  • Изберете да актуализирате информацията за избрания контакт , за да видите списък на съществуващите дублирани контакти.

   Съвет: Можете да щракнете двукратно върху даден контакт, актуализирайте информацията във формуляра на контакта и след това я запишете.

Новата информация за контакт се записва в "Контакти" и включва електронна визитна картичка. Можете да промените информацията за контакт по всяко време.

 1. В заглавката на съобщението щракнете двукратно върху прикачения .vcf файл, за да отворите картата във формуляр за контакт в " Контакти".

 2. В раздела Контакти в групата действия изберете Запиши и затвори.

  Забележка: Ако вече имате контакт със същото име, когато изберете Запиши и затвори, можете да добавите нов контакт или да актуализирате съществуващ контакт.

В групата действия можете да изберете Запиши и Създай. Това действие записва контакта и след това отваря нов, празен формуляр за контакт.

Изпращане на електронни визитки до други лица

Електронните визитки може да бъдат споделяни с имейл съобщения. Те предоставят корпоративен или личен визуален идентификационен документ, подобен на хартиена визитка. Начинът, по който получателите виждат електронната визитка, зависи от използваното от тях имейл приложение.

 • Получатели, които използват Microsoft Outlook     Електронна визитка в Outlook 2010 или Office Outlook 2007, се появява в съобщението, точно както го виждате. Получателят щраква двукратно картата, за да запишете информацията за контакта си в контактите на Outlook.

  Получатели, които използват предишни версии на Outlook или други имейл приложения, които използват HTML да преглеждате съобщения също вижте електронна визитка в съобщението си. Тези карти, обаче са само изображения и не може да се отвори с едно щракване. .Vcf файл, който съдържа информация в електронна визитна картичка е приложен към съобщението.

 • Получатели, които виждат съобщенията в обикновен текст     Хора, чиито имейл програмата използва обикновен текст не виждат изображение на електронна визитка. .Vcf файл, който съдържа информация в електронна визитна картичка е приложен към съобщението.

Във всяко имейл приложение прикачения .vcf файл може да бъде отворен и записан в списъка с контакти.

Прикачен .vcf файл в заглавката на съобщение

 1. В ново съобщение, в раздела съобщение , в групата включи изберете Прикачване на елемент > визитна картичкаи след това изберете име в списъка.

 2. Ако не виждате името, което искате, cchoose други визитни картички, изберете името в списъка Класирано като и след това изберете OK.

  Командата ''Прикачване на други визитки'' в лентата

  Забележки: 

  • Менюто визитка включва последните 10 имена на контакти, които сте вмъкнали като електронни визитки в съобщения.

  • Можете да вмъкнете няколко електронни визитки в съобщение.

  • За да се различават повтарящите се имена в менюто визитка , изберете други визитни картички. Повече информация се появява, включително визуализация на визитката в диалоговия прозорец Вмъкване на визитка .

  • Ако плъзнете визитка от изгледа визитни в ново съобщение, само .vcf файл е включен, когато съобщението е изпратено. Този прикачен .vcf файл отваря формуляра на контакта с цялата информация, която получателя да записвате в списък с контакти.

Чрез добавяне на вашата електронна визитка към имейл подпис, вашата информация за контакт е включена във всяко съобщение, което изпращате. Имейл подпис може да съдържа само за електронен бизнес карта получателите могат да щракнете с десния бутон картата в подпис (или щракнете с десния бутон .vcf файл), за да го запишете директно в своите контакти.

Как изглежда в едно съобщение подпис с електронна визитка

 1. В ново съобщение, в раздела съобщение , в групата включване изберете подпис > подписи.

  Командата ''Подписи'' на лентата

 2. В раздела Имейл подпис , под избор на подпис за редактиранеизберете подписа, към който искате да добавите визитка.

  Ако искате да създадете нов подпис, изберете Създай, въведете име за подписа и след това щракнете върху OK. След това щракнете върху името на нов подпис в списъка избор на подпис за редактиране .

 3. В полето Редактиране на подпис въведете текста, който желаете да включите в подписа.

 4. За да добавите електронна визитка, поставете курсора там, където искате картата, за да се показват в текста на подписа, изберете визиткаи след това изберете име на контакт в списъка Класирано като . Изберете OK.

Изтегляне на безплатна електронна визитна картичка шаблони. Използване на карта за професионално проектирани шаблони на Office Online или да получите идеи за проектиране ваша собствена.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×