Създаване и присвояване на цветови категории

Outlook за Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Цветните категории ви позволяват лесно да откривате и групирате свързани елементи в Microsoft Outlook. Присвоете цветна категория на група от взаимносвързани елементи, като например бележки, контакти, срещи и имейл съобщения, така че да можете бързо да ги проследявате и организирате. Можете също така да присвоявате повече от една цветна категория на елементите.

преглед на цветните категории във вашата папка "Входящи"
Цветните категории ви позволяват бързо да преглеждате и намирате свързани елементи.

Можете да изберете от набор от категории по подразбиране или да създадете собствени категории и след това да присвоите категориите на елементите си в Outlook. Цветовете на категориите се показват на видно място в изгледите на таблица, като например папката "Входящи", и в самите отворени елементи. Можете да преименувате категориите на нещо по-смислено за вас или да изберете различни цветове за категориите. Тази гъвкавост ви позволява да проектирате система от цветни категории, която отговаря на вашия личен стил на работа.

Присвояване на цветна категория на имейл съобщение

За да присвоите цветна категория на съобщение от списъка със съобщения, щракнете с десния бутон върху съобщението. Изберете Категоризиране, след което изберете категория от списъка.

Съвет: Ако щракнете с десния бутон върху съобщението и видите само опции за маркиране на съобщението с флаг, опитайте да щракнете с десния бутон в празното място, вдясно от името на подателя.

Забележки: 

 • Ако искате да присвоите втора или трета цветна категория, можете да извършвате това действие много пъти.

 • Не можете да присвоите цветна категория на съобщение от екрана за четене или от списъка със съобщения, ако използвате изглед на разговор в Outlook 2016. За повече информация вижте Научете повече за изгледа на разговор.

За да присвоите цветна категория от екрана за четене или от отворено съобщение, изберете Категоризиране от групата Етикети на лентата и след това изберете категория от списъка.

Ако не виждате Категоризиране на лентата, изберете падащото меню под Етикети.

Изберете падащия списък "Етикети", след което изберете "Категоризиране".

Забележка: Падащият списък Категоризиране показва десетте най-често използвани категории. Ако имате допълнителни категории, ще трябва да изберете Всички категории, за да видите останалата част от списъка.

 1. В произволна папка със съобщения, в групата Етикети на лентата изберете Категоризиране > Всички категории.

  Командата "Всички категории" в групата "Етикети"

  Забележка:  За елементите от календар групата Етикети се показва в раздела Среща или Събрание. За отворен контакт или задача групата Етикети се показва в раздела Контакт или Задача.

 2. В диалоговия прозорец Цветови категории изберете Създай.

 3. Въведете име за категорията, изберете цвят и ако желаете – клавишна комбинация. След това изберете OK.

  Диалогов прозорец "Добавяне на нова категория"

Категорията "Бързо щракване" е категория по подразбиране, която можете да зададете в някои изгледи на таблица. Ако например изключите екрана за четене или преместите екрана за четене под списъка със съобщения, ще видите допълнителни колони в папка "Входящи", включително "Получено", "Категория" и "Споменаване". За да присвоите категория "Бързо щракване" на съобщение в един от тези изгледи, можете да щракнете в колоната "Категория", за да зададете категория.

 1. На лентата, в групата Етикети изберете Категоризиране > Задаване на бързо щракване.

 2. Използвайте падащото меню, за да изберете цветна категория, след което изберете OK.

Съвет: В отворено съобщение можете да щракнете върху Задаване на бързо щракване в менюто Категоризиране, за да зададете цветната категория по подразбиране за всички бъдещи съобщения, а не само за избраното съобщение.

Какво искате да направите?

Цветът добавя видимост към вашите елементи в Outlook. Ако създадете категория, наречена "Проект на Явор" например, и й присвоите елементи, можете да следите всички събрания, контакти и съобщения, свързани с проекта.

Цветни категории в календара
Цветните категории свързват сродни елементи в Outlook за лесна идентификация. Тук с цветната категория, показана в заглавката на отворен елемент и в календара, можете да видите, че и двата елемента се отнасят за "Проект на Явор".

Цветните категории се показват на видно място в изгледите на таблица, като например папката "Входящи", и в самите отворени елементи. Наборът от шест цветни категории по подразбиране е създаден, за да се персонализира. Можете да преименувате категориите на нещо по-смислено за вас или да изберете различни цветове за категориите. Освен тези шест категории можете да създадете толкова още цветни категории, колкото ви трябват, и можете също така да присвоявате няколко цветни категории на елементите. Тази гъвкавост ви позволява да проектирате система от цветни категории, която отговаря на вашия личен стил на работа.

преглед на цветните категории във вашата папка "Входящи"
Цветните категории ви позволяват бързо да преглеждате и намирате свързани елементи.

Можете също да изберете категория "бързо щракване", която ви позволява да щракнете само веднъж в папката си "Входящи" или друг изглед на таблица, за да присвоите цветна категория по подразбиране на елемент на Microsoft Outlook. Научете повече в Присвояване на категория "Бързо щракване".

За да улесните намирането на вашите категоризирани пощенски елементи, е добавена папка за търсене Категоризирана поща към Папки за търсене в навигационния екран, която предоставя изглед на всички категоризирани пощенски елементи. В тази папка можете да сортирате и да групирате категоризираните елементи. Можете също да създадете допълнителни папки за търсене по категория за определени категории.

Въпреки че можете да използвате и да персонализирате шестте цветни категории по подразбиране, може да се наложи да създадете нови, докато продължавате да организирате своите елементи. Свойствата, които можете да приложите към всяка категория, са цвят, име и клавишна комбинация.

 1. На лентата с инструменти щракнете върху Категоризиране Изображение на бутон .

 2. Щракнете върху Всички категории.

  Меню "Цветна категория"

 3. Щракнете върху Създай.

  Отваря се диалоговият прозорец Добавяне на нова категория.

  Диалогов прозорец "Добавяне на нова категория"

 4. В полето Име въведете име за новата цветна категория.

 5. В списъка Цвят изберете желания цвят и след това щракнете върху OK.

  Забележки: 

  • Избирането на клавишна комбинация е по желание.

  • Ако искате да създадете цветна категория без зададен цвят, щракнете върху Няма в палитрата с цветове. Категорията ще прилага име (и ако изберете клавишна комбинация) към елементите и ще можете да сортирате и да групирате елементите според категорията. Елементите също така ще бъдат налични в съответната папка за търсене по категории.

Присвояване на цветна категория на елемент на Outlook

За да можете да присвоите дадена категория, тя трябва да фигурира в списъка на цветните категории. Ако цветната категория не фигурира в списъка, може едновременно да създадете нова цветна категория и да я присвоите на елемент.

Забележка: При първото присвояване на цветна категория по подразбиране на елемент получавате подкана да преименувате категорията. Тогава можете също да промените цвета на категорията, да я преименувате и да изберете клавишна комбинация.

Присвояване на цветна категория на елемент в изглед на таблица

Присвояването на цветни категории на елементи в папката "Входящи" или други изгледи на таблица е подобно за всички типове елементи в Outlook.

Забележка: Присвояването на цветни категории в изглед на карта в "Контакти" (например изглед на визитки) или в изглед на икони в "Бележки" е същото като присвояването на цветни категории в изглед на таблица.

 • За да присвоите цветна категория, направете едно от следните неща:

  • Изберете елемента, щракнете върху Категоризиране Изображение на бутон и след това щракнете върху цветна категория.

  • Щракнете с десния бутон върху елемента, посочете Категоризиране Изображение на бутон в контекстното меню и след това щракнете върху цветна категория.

   Само 15-те последно използвани цветни категории се появяват в менюто Категоризиране. За да видите повече категории или да създадете нова категория, щракнете върху Всички категории. За да присвоите цветна категория от диалоговия прозорец Цветни категории, трябва да поставите отметка в квадратчето до цветната категория.

   Диалоговият прозорец Цветни категории също така е бърз начин да присвоите повече от една категория на даден елемент.

   Забележки: 

   • В изгледите на времева линия, като напр. тези, предлагани в "Задачи" и "Дневник", единственият начин да присвоите цветна категория на елемент е да използвате метода с контекстното меню по-горе.

   • За изглед на дневник бутонът Категоризиране не се показва на лентата с инструменти по подразбиране. За да добавите този бутон, в менюто Инструменти щракнете върху Персонализиране. В раздела Команди, в списъка Категории щракнете върху Действия. В списъка Команди щракнете върху Категоризиране и го плъзнете на лентата с инструменти на мястото, където искате да се показва.

Цветни категории по подразбиране имат общи имена, например "Червена категория" и "Синя категория". За да откривате и организирате лесно своите категоризирани елементи, можете да преименувате цветните категории, като използвате имена, които имат смисъл за вас.

Забележка: Ако промените цветна категория, която вече е присвоена на елементи, всички елементи, на които е присвоена тази категория, се актуализират с новото име.

 1. На лентата с инструменти щракнете върху Категоризиране Изображение на бутон .

 2. Щракнете върху Всички категории.

  Меню "Цветна категория"

 3. В списъка Име щракнете върху името на цветна категория и след това щракнете върху Преименуване.

 4. В списъка Име въведете новото име за цветната категория.

  • За автоматично присвояване на цветната категория, която преименувате, към елементите, които са избрани в основния прозорец на Microsoft Outlook, изберете квадратчето за отметка до цветната категория в списъка Име и след това щракнете върху OK.

  • Първия път, когато присвоявате съществуваща цветна категория към елемент, ще бъдете подканени да преименувате цветната категория.

 1. На лентата с инструменти щракнете върху Категоризиране Изображение на бутон , а след това щракнете върху Задаване на бързо щракване.

 2. В диалоговия прозорец Задаване на бързо щракване, в списъка изберете цветната категория.

Смяната с друга категория "Бързо щракване" не променя цветната категория, която вече е присвоена на някой елемент. Ако обаче промените името или цвета на цветна категория, всички елементи, на които е присвоена тази категория, се актуализират с новото име или цвят.

Можете също да зададете вашата текуща категория "Бързо щракване" от менюто Категоризиране във всеки отворен елемент.

Можете да присвоите категорията "Бързо щракване" към повечето елементи в Outlook, когато ги преглеждате в изглед на таблица, като например папката ви "Входящи", или в лентата на задачите.

 • Във вашата папка Входящи или друг изглед на таблица щракнете върху колоната Категории до съобщение. Това добавя в колоната цвета, свързан с вашата категория "Бързо щракване". Ако отворите елемента, цветът и името на цветната категория се появяват близо до горната част на елемента.

  Забележки: 

  • Можете да премахнете категорията "Бързо щракване", като просто щракнете върху колоната Категории отново.

  • Можете да присвоите едновременно категорията "Бързо щракване" към няколко елемента. Просто изберете всички елементи и след това щракнете върху колоната Категории до един от елементите.

Като асоциирате клавишна комбинация с цветна категория, можете бързо да присвоите цветна категория на елемент, като например имейл съобщение, като изберете елемента в папката "Входящи" или друг изглед на таблица и след това натиснете клавишната комбинация. Можете също да използвате клавишната комбинация, за да присвоите едновременно дадена цветна категория към няколко елемента.

 1. На лентата с инструменти на основния прозорец на Microsoft Office Outlook 2007 щракнете върху Категоризиране Изображение на бутон .

 2. В дъното на менюто щракнете върху Всички категории.

 3. В списъка Име поставете отметка в квадратчето за цветна категория.

 4. В списъка Клавишна комбинация изберете клавишна комбинация.

Не можете да нулирате списъка с шестте категории по подразбиране от самия Office Outlook 2007. Тези категории по подразбиране се предлагат като контейнери, които можете да персонализирате, ако е необходимо.

Въпреки че не можете да възстановите шестте категории по подразбиране в Outlook, можете да създадете отново списъка. Или можете да изпълните команда, като използвате ключ за команден ред в диалоговия прозорец Изпълнение на Windows, за автоматично възстановяване на списъка с шестте категории.

Повторно създаване на списъка в Outlook

Основният набор от цветни категории е създаден, за да се персонализира. Можете да преименувате категориите и да ги свържете с различни цветове. Освен тези шест цветни категории е лесно да създавате нови цветни категории. Следват шестте цветни категории по подразбиране в Outlook 2007.

Червена категория

Жълта категория

Синя категория

Оранжева категория

Зелена категория

Лилава категория

Свойствата, които можете да приложите към всяка категория, са цвят, име и клавишна комбинация. Ако промените цветна категория, която вече е присвоена на елементи, цветната категория се актуализира в тези елементи.

Забележка: Ако надстройвате от друга версия на Outlook, когато инсталирате Office Outlook 2007, първия път, когато отворите списъка с цветни категории, се показват шестте цветни категории по подразбиране, както и всички категории, които са били приложени към елементи във вашата по-стара версия на Outlook.

Възстановяване на списъка с помощта на ключ за команден ред

Ето ключа за команден ред, който ще възстанови цветовете и имената на шестте категории по подразбиране в списъка с категории. Научете повече за използването на ключовете за команден ред.

Важно: Изпълнението на този ключ за команден ред ще изтрие всички категории по избор, които сте създали. Ако сте надстроили до Office Outlook 2007 от друга версия на Outlook, ще бъдат изтрити всички категории по избор или категории от главния списък на категориите. Елементите ще запазят името на категорията, но не и цвета.

Първо, проверете местоположението на файла outlook.exe на компютъра си. Ако сте приели местоположенията по подразбиране за папките, когато сте инсталирали Office Outlook 2007, файлът outlook.exe се намира в c:\програмни файлове\microsoft office\office12\outlook.exe.

Ако не намирате файла outlook.exe в това местоположение, потърсете файла и си отбележете пълния му път.

 1. Изпълнете едно от следните неща:

  • Windows Vista    

   • Щракнете върху Старт Изображение на бутон , посочете Всички програми, щракнете върху Принадлежности и после щракнете върху Изпълнение.

  • Microsoft Windows XP или Microsoft Windows Server 2003    

   • Щракнете върху Старт и след това върху Изпълнение.

 2. В диалоговия прозорец Изпълнение въведете кавички, после пълния път за outlook.exe и завършете с други кавички. Другата възможност е да щракнете върху Преглед, за да намерите и изберете файла. В този случай кавичките се добавят автоматично.

 3. След затварящата кавичка въведете интервал и после въведете ключа /cleancategories. Например ако използвате местоположението за инсталиране по подразбиране, текстът, който трябва да въведете, трябва да изглежда ето така:

  "c:\програмни файлове\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Щракнете върху OK.

  Забележка: 

  • Ключовете не отчитат разликата между главни и малки букви. Например /CLEANCATEGORIES действа по същия начин като /cleancategories.

  • Не забравяйте да включите поне един интервал преди ключа.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×