Създаване и представяне на шоу по избор

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да маркер основно подмножество на слайдове в презентацията файл с цел да показва, че под Задаване на конкретна аудитория. PowerPoint нарича това шоу по избор.

Когато създавате шоу по избор в PowerPoint, можете да приспособите презентация за различни аудитории. Използвайте шоу по избор, да представите само някои слайдове от вашата презентация, или да създадете хипервръзка към група от слайдове в презентацията.

Има два вида на шоута по избор: основни и хипервръзки. Основно шоу по избор е отделна презентация или презентация, която включва някои от слайдовете на оригинала. Шоу по избор е бърз начин да достигнете до един или повече отделни презентации.

Основни шоута по избор

Използвайте основно шоу по избор, за да представите подмножество на слайдове от файл с презентация. Например ако вашата презентация съдържа общо пет слайдове, шоу по избор, наречена "Сайт 1" може да съдържа само слайдове 1, 3 и 5. Втората шоу по избор, наречена "Сайт 2" може да включва слайдове 1, 2, 4 и 5. Когато създавате шоу по избор от презентация, можете винаги да изпълните цялата презентация първоначалното последователно твърде.

Основно шоу по избор

1 слайдове за '' сайт 1

2 слайдове за '' сайт 2

Свързани с хипервръзка шоута по избор

Използвайте свързано с хипервръзки шоу по избор, за да организирате съдържанието в дадена презентация. Ако например създадете основно шоу по избор за новата цялостна организация във вашата компания, след това можете да създадете шоу по избор за всеки отдел в рамките на организацията и да направите връзка към тези шоута от първоначалната презентация.

Можете също да използвате шоу по избор с хипервръзки, за да създадете слайд със съдържание. Слайдът със съдържанието ви позволява да отивате в различни раздели от вашата презентация, така че можете да изберете кой раздел да покажете на вашата аудитория в определен отрязък от време.

Свързани с хипервръзка шоута по избор

1 слайд с хипервръзки

2 шоу по избор за '' отдел А

3 шоу по избор за '' отдел Б

Създаване на шоу по избор и да го представят

Създаване на основно шоу по избор

 1. Отидете на слайдшоу > слайдшоу по избора след това изберете Шоута по избор.

 2. В диалоговия прозорец Шоута по избор изберете Създай.

  Съвет: За визуализация на шоу по избор, щракнете върху името на шоуто в диалоговия прозорец Шоута по избор, след което щракнете върху Покажи.

 3. От слайдове в презентациятаизберете слайдовете, които искате да включите в шоуто по избор и след това изберете Добави.

 4. За да промените реда, в който се показват слайдовете, под слайдове в шоуто по избор, изберете слайд и след това щракнете върху една от стрелките, за да премествате слайда нагоре или надолу в списъка.

 5. Въведете име в полето име на презентацията и след това щракнете върху OK.

Създаване на свързано с хипервръзки шоу по избор

 1. Отидете на слайдшоу > слайдшоу по избора след това изберете Шоута по избор.

 2. В диалоговия прозорец Шоута по избор изберете Създай.

 3. От Слайдове в презентация, изберете слайдовете, които искате да включите в главното шоу по избор, след което щракнете върху командата Добави.

  Съвет: За да промените реда, в който се показват слайдовете, под слайдове в шоуто по избор, изберете слайд и след това щракнете върху една от стрелките, за да премествате слайда нагоре или надолу в списъка.

 4. Въведете име в полето име на презентацията и след това щракнете върху OK.

 5. За да създадете хипервръзка към поддържащо шоу във вашата презентация, изберете текста или обекта, който искате да бъде връзката.

 6. Отидете на Вмъкване > хипервръзка.

 7. В диалоговия прозорец Вмъкване на връзки, под Връзка към щракнете върху Място в този документ.

 8. Направете едно от следните неща:

  • За да направите връзка към шоу по избор, от списъка Изберете място в този документ изберете шоуто по избор, в което искате да отидете, след което поставете отметка в квадратчето Покажи и се върни.

  • За връзка към местоположение в текущата презентация, от списъка Изберете място в този документ изберете слайда, на който искате да отидете.

Започване на шоу по избор от PowerPoint

 1. В раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху Настройка на слайдшоу.

 2. В диалоговия прозорец Настройка на презентация, в опцията Показвай слайдове щракнете върху Шоу по избор, след което изберете шоуто по избор, което искате.

 3. Щракнете върху OK.

 4. В раздела Слайдшоу, в групата Стартирай слайдшоу щракнете върху Слайдшоу по избор, след което щракнете върху Шоута по избор.

 5. В списъка Шоута по избор изберете шоу и щракнете върху Слайдшоу.

Създаване на основно шоу по избор

 1. В раздела слайдшоу , в групата стартиране на слайдшоу щракнете върху стрелката до слайдшоу по избори след това щракнете върху Шоута по избор.

 2. В диалоговия прозорец Шоута по избор щракнете върху Създай.

 3. От Слайдове в презентацията изберете слайдовете, които искате да включите в шоуто по избор, след което щракнете върху командата Добави.

  Съвет: За да изберете няколко последователни слайда, щракнете върху първия слайд и след това задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато щраквате върху последния слайд, който искате да изберете. За да изберете няколко слайда неподредена, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху всеки слайд, който искате да изберете.

 4. За да промените реда, в която се появяват слайдовете, в Слайдове в шоуто по избор щракнете върху даден слайд, след което щракнете върху една от стрелките, за да преместите слайда нагоре или надолу в списъка.

 5. Въведете име в полето Име на презентацията и след това щракнете върху бутона OK. За създаване на допълнителни шоута от всички слайдове във вашата презентация повторете стъпки от 1 до 5.

Създаване на свързано с хипервръзки шоу по избор

 1. В раздела слайдшоу , в групата стартиране на слайдшоу щракнете върху стрелката до слайдшоу по избори след това щракнете върху Шоута по избор.

 2. В диалоговия прозорец Шоута по избор щракнете върху Създай.

 3. От Слайдове в презентация, изберете слайдовете, които искате да включите в главното шоу по избор, след което щракнете върху командата Добави.

  Съвет: За да изберете няколко последователни слайда, щракнете върху първия слайд и след това задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато щраквате върху последния слайд, който искате да изберете. За да изберете няколко слайда неподредена, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху всеки слайд, който искате да изберете.

 4. За да промените реда, в която се появяват слайдовете, в Слайдове в шоуто по избор щракнете върху даден слайд, след което щракнете върху една от стрелките, за да преместите слайда нагоре или надолу в списъка.

 5. Въведете име в полето Име на презентацията и след това щракнете върху бутона OK. За създаване на допълнителни шоута от всички слайдове във вашата презентация повторете стъпки от 1 до 5.

 6. За да създадете хипервръзка от главното шоу към поддържащо шоу, изберете текста или обекта, който искате за представяне на хипервръзката.

 7. В раздела Вмъкване, в групата Връзки щракнете върху Хипервръзка.

 8. В прозореца Връзка към щракнете върху Място в този документ.

 9. Направете едно от следните неща:

  • За да направите връзка към шоу по избор, от списъка Изберете място в този документ изберете шоуто по избор, в което искате да отидете, след което поставете отметка в квадратчето Покажи и се върни.

  • За връзка към местоположение в текущата презентация, от списъка Изберете място в този документ изберете слайда, на който искате да отидете.

Започване на шоу по избор от PowerPoint

 1. В раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху Настройка на слайдшоу.

 2. В диалоговия прозорец Настройка на презентация, в опцията Показвай слайдове щракнете върху Шоу по избор, след което изберете шоуто по избор, което искате.

 3. Щракнете върху OK.

 4. В раздела Слайдшоу, в групата Стартирай слайдшоу щракнете върху Слайдшоу по избор, след което щракнете върху Шоута по избор.

 5. В списъка Шоута по избор изберете шоу и щракнете върху Слайдшоу.

Създаване на презентация по избор

 1. Отворете презентацията, която искате да използвате за създаване на шоу по избор.

 2. В раздела слайдшоу щракнете върху Шоу по избори след това щракнете върху слайдшоу по избор.

  Щракнете върху шоу по избор

 3. Щракнете върху +.

 4. От Слайдове в презентацията изберете слайдовете, които искате да включите в шоуто по избор, след което щракнете върху командата Добави.

  Съвет: За да изберете няколко слайда, задръжте натиснат COMMAND , докато щраквате върху слайдове.

 5. За да промените реда, в който се показват слайдовете, под слайдове в шоуто по избор, щракнете върху слайд и след това щракнете върху Change Order Up Arrow или Change Order Down Arrow за преместване на слайда нагоре или надолу в списъка.

 6. Въведете име в полето Име на презентацията и след това щракнете върху бутона OK. За създаване на допълнителни шоута от всички слайдове във вашата презентация повторете следните стъпки.

  Съвет: За да видите как ще изглеждат шоу по избор в изглед на слайдшоу, в диалоговия прозорец Шоута по избор щракнете върху името на шоуто и след това щракнете върху Стартиране на шоуто.

Връзка към други митнически показва

Шоу по избор е бърз начин да достигнете до други шоута по избор от вашата основна презентация. Можете също да създадете таблица със съдържанието на слайда, за да свържете от. Проектиране на вашата презентация по този начин ви позволява да достигнете от таблицата със съдържанието на слайда до различни части на вашата презентация, така че да можете да изберете кои раздели, за да покажете на аудиторията в определено време. Следващите инструкции обясняват как да създадете един или повече шоута по избор и след това добавете хипервръзка от основна презентация към шоута по избор.

Забележка: Ако искате да създадете хипервръзка от една презентация в съвсем различно презентация, можете да добавите хипервръзка към друг документ. За повече информация вижте Създаване, редактиране или премахване на хипервръзка.

 1. Изберете текста или обекта, който искате за представяне на хипервръзката. Също така можете да създадете таблица със съдържанието и хипервръзка от всеки текстов запис, като начин да се придвижвате между вашето шоу по избор. За да направите това, вмъкнете нов слайд във вашата презентация, въведете съдържание и след това свържете от всеки запис.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Действие.

  Щракнете върху "Действие"

 3. В диалоговия прозорец Настройки на действия изберете как да започне действието, като направите едно от следните неща:

  За започване на действия

  Щракнете върху

  Когато щракнете върху бутона за действие

  Раздела Щракване с мишката

  Когато задържите показалеца на мишката върху бутона за действие

  Раздела Мишката над обекта

 4. Щракнете върху хипервръзка къми след това в менюто pop, щракнете върху Шоу по избор.

 5. Под Шоута по изборизберете шоуто по избор, които искате да се свържете.

  За да се върнете към слайда, към който сте започнали шоуто по избор от след по избор показват играе, поставете отметка в квадратчето Покажи и се върни . Тази опция е полезна, ако имате слайд, който служи като съдържание към шоута по избор.

 6. Щракнете върху OK.

  За да добавите допълнителни връзки към други шоута по избор, повторете тези стъпки.

Възпроизвеждане на шоу по избор

 • В раздела слайдшоу щракнете върху Шоуто по избори след това щракнете върху шоу по избор, които искате да възпроизведете.

  Причина 1

  Забележка: Ако не сте създали шоу по избор още не сте, щракнете върху Шоуто по избор, щракнете върху слайдшоу по избори след това щракнете върху +.

Създаване на презентация по избор

 1. Отворете презентацията, която искате да използвате за създаване на шоу по избор.

 2. В раздела слайдшоу , под възпроизвеждане на слайдшоущракнете върху Шоута по избори след това щракнете върху Редактиране на шоута по избор.

  Причина 1

 3. Щракнете върху Създай.

 4. От Слайдове в презентацията изберете слайдовете, които искате да включите в шоуто по избор, след което щракнете върху командата Добави.

  Съвет: За да изберете няколко слайда, задръжте натиснат COMMAND , докато щраквате върху слайдове.

 5. За да промените реда, в който се показват слайдовете, под слайдове в шоуто по избор, щракнете върху слайд и след това щракнете върху Change Order Up Arrow или Change Order Down Arrow за преместване на слайда нагоре или надолу в списъка.

 6. Въведете име в полето Име на презентацията и след това щракнете върху бутона OK. За създаване на допълнителни шоута от всички слайдове във вашата презентация повторете следните стъпки.

  Съвет: За да видите как ще изглеждат шоу по избор в изглед на слайдшоу, в диалоговия прозорец Шоута по избор щракнете върху името на шоуто и след това щракнете върху Покажи.

Връзка към други митнически показва

Шоу по избор е бърз начин да достигнете до други шоута по избор от вашата основна презентация. Можете също да създадете таблица със съдържанието на слайда, за да свържете от. Проектиране на вашата презентация по този начин ви позволява да достигнете от таблицата със съдържанието на слайда до различни части на вашата презентация, така че да можете да изберете кои раздели, за да покажете на аудиторията в определено време. Следващите инструкции обясняват как да създадете един или повече шоута по избор и след това добавете хипервръзка от основна презентация към шоута по избор.

Забележка: Ако искате да създадете хипервръзка от една презентация в съвсем различно презентация, можете да добавите хипервръзка към друг документ. За повече информация вижте Създаване, редактиране или премахване на хипервръзка.

 1. За да създадете хипервръзка от основния към поддържащо шоу по избор, във вашата презентация, изберете текста или обекта, който искате за представяне на хипервръзката. Също така можете да създадете таблица със съдържанието и хипервръзка от всеки текстов запис, като начин да се придвижвате между вашето шоу по избор. За да направите това, вмъкнете нов слайд във вашата презентация, въведете съдържание и след това свържете от всеки запис.

 2. В раздела слайдшоу под Настройка, щракнете върху Настройки на действия.

  Slide Show tab, Set Up group

 3. В диалоговия прозорец Настройки на действия изберете как да започне действието, като направите едно от следните неща:

  За започване на действия

  Щракнете върху

  Когато щракнете върху бутона за действие

  Раздела Щракване с мишката

  Когато задържите показалеца на мишката върху бутона за действие

  Раздела Мишката над обекта

 4. Щракнете върху хипервръзка къми след това в менюто pop, щракнете върху Шоу по избор.

 5. Под Шоута по изборизберете шоуто по избор, които искате да се свържете.

  За да се върнете към слайда, към който сте започнали шоуто по избор от след по избор показват играе, поставете отметка в квадратчето Покажи и се върни . Тази опция е полезна, ако имате слайд, който служи като съдържание към шоута по избор.

 6. Щракнете върху OK.

  За да добавите допълнителни връзки към други шоута по избор, повторете стъпки от 1 до 6.

Възпроизвеждане на шоу по избор

 • В раздела слайдшоу , под възпроизвеждане на слайдшоущракнете върху Шоута по избори след това щракнете върху шоу по избор, които искате да възпроизведете.

  Причина 1

  Забележка: Ако не сте създали потребителско Покажи още, щракнете върху Редактиране на шоута по избори след това щракнете върху Създай.

Вж. също

Добавяне, редактиране или премахване на преходи между слайдове

Изнасяне на презентацията

PowerPoint Online не поддържа шоута по избор. Трябва да използвате настолна версия на PowerPoint за създаване на шоу по избор.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×