Създаване и печат на страници за бележки

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да създадете страници за бележки , докато създавате вашата презентация. Можете да ги отпечатате и да ги прегледате при изнасяне на вашата презентация.

Зелена идея... зелен лист

Въпреки това преди отпечатването страници с бележки, помислете за преглед на вашите бележки в изглед на представящия вместо това. Можете да преглеждате вашите бележки, докато представяте презентация на втория монитор за запазване на хартия и мастило на принтера. За повече информация вижте на изглед на представящия, при изнасяне на презентация на няколко монитора.

Използвайте екран за бележки в нормален изглед, за да пишете бележки за вашите слайдове. За да стигнете до нормален изглед, в раздела изглед , в групата Изгледи на презентация, щракнете върху нормален.

Екранът ''Бележки''
Прозорец за бележки (ограден в червено) в нормален изглед

Можете да въведете и форматирате вашите бележки, докато работите в нормален изглед, но за да видите как ще се отпечатат вашите страници с бележки и да видите пълния ефект на текст, форматиране, например цветове на шрифта, превключване към изглед на страница с бележки. Можете също да проверите и промените горните и долните колонтитули на вашите бележки в изглед на страница с бележки.

Всяка страница с бележки показва миниатюра на слайд, както и бележките, които съпровождат този слайд. В изглед на страница с бележки можете да символ бележките си с диаграми, картини, таблици или други илюстрации.

страници за бележки

(Следните номера съответстват на числата в илюстрацията.)

 1. Страниците с бележки съдържат вашите бележки и всеки слайд в презентацията.

 2. Всеки слайд се отпечатва на страница с бележки.

 3. Вашите бележки да придружава слайда.

 4. Можете да добавите данни, като например диаграми или картини, към вашите страници с бележки.

Докато добавяте бележки, помнете следното:

 • Промените, добавянията и изтриванията, които правите в страница с бележки важат само за тази страница с бележки и за текста на бележката в нормален изглед.

 • Ако искате да увеличите, преместване или форматиране на област за изображението на слайда или областта за бележки, направете вашите промени в изглед на страница с бележки.

 • Не можете да чертаете или поставяне на картини в прозореца за бележки в нормален изглед. Превключване към изглед на страница с бележки и да чертаете или да добавите картината там.

 • Картини и обекти, които добавяте в изглед на страница с бележки се показват на отпечатаната страница с бележки, но не на екрана в нормален изглед.

Страница с бележки по подразбиране се състои от миниатюра на слайд в горната половина на страницата и еднакво средни секция за бележки в долната част на страницата.

Страници за бележки по подразбиране

Ако половин страница не е достатъчно място за вашите бележки, можете да добавите повече място.

За да добавите повече място единична страница с бележки:

 1. В нормален изглед, в екрана, който съдържа разделите структура и слайдове щракнете върху раздела слайдове и след това щракнете върху слайда, към който искате да добавите повече място за бележки.

  Екранът, който съдържа разделите ''Структура'' и ''Слайдове''

 2. В менюто изглед , в групата Изгледи на презентация щракнете върху Страница с бележки.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете миниатюрата на слайда на страница с бележки, щракнете върху слайда и след това натиснете клавиша DELETE.

  • За да намалите размера на миниатюрата на слайда на страница с бележки, плъзнете манипулатора за оразмеряване върху миниатюрата на слайда.

 4. В горната граница на контейнер за бележки плъзнете манипулатора за оразмеряване, за да увеличите контейнер за бележки по-голямата част на страницата, като ви е необходим.

За да добавите колекция, например на фигурата или картината, или да форматирате всички страници с бележки във вашата презентация, промените в образеца за бележки. Например за да сложите емблема на фирма или други произведение на изкуството на всички страници с бележки, добавете изкуството в образеца на бележки. Или, ако искате да промените стила на шрифта за всички бележки, промяна на стила на образец за бележки. Можете да промените вида и местоположението на областта за слайда, областта за бележки, горни колонтитули, долни колонтитули, номера на страници и дата.

Можете да отпечатате вашите страници с бележки с миниатюра на слайд на ръка на аудиторията си или да ви помогне да подготвите за вашата презентация.

Забележка: Можете да отпечатате само една миниатюра на слайд с бележки, една отпечатана страница.

 1. Отворете презентацията, за която искате да отпечатате страниците с бележки с миниатюри на слайдове.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. От лявата страна на раздела " файл " щракнете върху печат.

 4. Под Настройки щракнете върху стрелката до Слайдове на цяла страница, след което под Оформление за печат щракнете върху Страници с бележки.

 5. За да зададете ориентация на страницата, щракнете върху стрелката в Портретна ориентацияи след това щракнете върху Портретна ориентация или Пейзажна ориентация в списъка.

 6. Ако искате да отпечатате вашите бележки и миниатюри на слайдовете в цвят, изберете цветен принтер. Щракнете върху стрелката до цвяти след това щракнете върху цвят в списъка.

 7. Щракнете върху Печат.

Забележка: Може да отпечатате само една страница за бележки върху една отпечатана страница.

 1. Отворете презентацията, за която искате да отпечатате страниците с бележки без миниатюри на слайдове.

 2. Отворете всеки слайд в изглед на страница с бележки. За да стигнете до страница с бележки, в менюто изглед , в групата Изгледи на презентация, щракнете върху Страница с бележки.

 3. Изтриване на миниатюрата на слайда от всяка от страниците с бележки. За да изтриете миниатюрата на слайда на страница с бележки, щракнете върху миниатюрата на слайда и след това натиснете клавиша DELETE.

 4. Щракнете върху раздела Файл.

 5. От лявата страна на раздела " файл " щракнете върху печат.

 6. Под Настройки щракнете върху стрелката до Слайдове на цяла страница, след което под Оформление за печат щракнете върху Страници с бележки.

 7. За да зададете ориентация на страницата, щракнете върху стрелката в Портретна ориентацияи след това щракнете върху Портретна ориентация или Пейзажна ориентация в списъка.

 8. Ако искате да отпечатате вашите бележки и миниатюри на слайдовете в цвят, изберете цветен принтер. Щракнете върху стрелката до цвяти след това щракнете върху цвят в списъка.

 9. Щракнете върху Печат.

Използвайте екран за бележки в нормален изглед, за да пишете бележки за вашите слайдове.

Забележки

1. екрана за бележки в нормален изглед

Можете да въведете и форматирате вашите бележки, докато работите в нормален изглед, но за да видите как ще се отпечатат вашите страници с бележки и да видите пълния ефект на текст, форматиране, например цветове на шрифта, превключване към изглед на страница с бележки. Можете също да проверите и промените горните и долните колонтитули на вашите бележки в изглед на страница с бележки.

Всяка страница с бележки показва миниатюра на слайд, заедно с бележките, свързани с този слайд. В изглед на страница с бележки можете да символ бележките си с диаграми, картини, таблици или други илюстрации. За повече информация относно добавянето на ефект, картина или WordArt към вашите страници с бележки вижте Добавяне на ефект, текстово поле, WordArt, картина или фигура към страници с бележки.

страници за бележки

1. страници с бележки включват вашите бележки и всеки слайд в презентацията.

2. всеки слайд се отпечатва на страница с бележки.

3. на бележките на слайда.

4. можете да добавите данни, като например диаграми или картини, към вашите страници с бележки.

Картини и обекти, които добавяте в изглед на страница с бележки се показват на отпечатаната страница с бележки, но не на екрана в нормален изглед. Ако запишете вашата презентация като уеб страница, картини и обекти не се показват когато показвате презентацията в уеб браузър, въпреки че вашите бележки.

Промените, добавянията и изтриванията, които правите в страница с бележки важат само за тази страница с бележки и за текста на бележката в нормален изглед.

Ако искате да увеличите, преместване или форматиране на област за изображението на слайда или областта за бележки, направете вашите промени в изглед на страница с бележки.

Не можете да чертаете или да поставяте картини в прозореца за бележки в нормален изглед. Превключване към изглед на страница с бележки и да чертаете или да добавите картината там. За да добавите ефект, картина или WordArt към вашите страници с бележки, вижте Добавяне на ефект, текстово поле, WordArt, картина или фигура към страници с бележки.

Страница с бележки по подразбиране се състои от миниатюра на слайд в горната половина на страницата и еднакво средни секция за бележки в долната част на страницата.

Страници за бележки по подразбиране

Ако половината от страница не е достатъчно място за вашите бележки, направете едно от следните неща, за да добавите повече място за вашите бележки:

 • За да добавите повече място единична страница с бележки, направете следното:

  1. В нормален изглед в прозореца, който съдържа структурата и раздели на слайдове в раздела слайдове , щракнете върху слайда, към който искате да добавите повече място за бележки.

  2. В менюто изглед , в групата Изгледи на презентация щракнете върху Страница с бележки.

  3. Направете едно от следните неща:

   • За да изтриете миниатюрата на слайда на страница с бележки, щракнете върху слайда и след това натиснете Изтриване.

   • За да намалите размера на миниатюрата на слайда на страница с бележки, плъзнете манипулатора за оразмеряване върху миниатюрата на слайда.

  4. В горната граница на контейнер за бележки плъзнете манипулатора за оразмеряване, за да увеличите контейнер за бележки по-голямата част на страницата, като ви е необходим.

 • Ако имате нужда от повече от една страница на вашите бележки, направете следното:

  1. В нормален изглед в прозореца, който съдържа структурата и раздели на слайдове в раздела слайдове , щракнете върху интервал след слайда, към който искате да добавите повече бележки, за да.
   Добавяне на скрит слайд

  2. В раздела Начало , в групата слайдове щракнете върху Нов слайди след това щракнете върху Оформление по избор.

  3. В нормален изглед в прозореца, който съдържа структура и слайдове раздели, в раздела слайдове с десния бутон върху слайда, който току-що добавихте и след това щракнете върху Скрий слайда.

   Забележки: 

   • В раздела слайдове скрит слайд икона изображение на икона се показва с номера на слайда в нея, до миниатюрата на слайда, който сте скрили.

   • Скрити слайдове не се показват във вашата презентация, освен ако не можете да ги покажете с десния бутон върху миниатюрата на слайда отново и след това щракнете върху Скрий слайда .

  4. В менюто изглед , в групата Изгледи на презентация щракнете върху Страница с бележки.

  5. В страницата с бележки щракнете върху слайда и след това натиснете Изтриване.

  6. Плъзнете манипулатора за оразмеряване горната граница на контейнер за бележки да обхване цялата страница.

   Забележка: След попълването на бележките за видими вашите слайдове, трябва да отворите вашите скрити слайдове в изглед на Страница с бележки и да подновите пишете бележките си.

  7. За да добавите още скрити слайдове да върши работа като страници с допълнителни бележки, повторете стъпки от 1 до 6.

За да добавите рисунка, например на фигурата или картината или да форматирате всички страници с бележки във вашата презентация, променете бележки образец. Например за да поставите емблема на фирма или други произведение на изкуството на всички от вашите страници с бележки, добавете изкуството в образеца на бележки. Или, ако искате да промените стила на шрифта за всички бележки, промяна на стила на образец за бележки. Можете да промените вида и местоположението на областта за слайда, областта за бележки, горни колонтитули, долни колонтитули, номера на страници и дата.

Ако запишете вашата презентация като уеб страница, вашите бележки автоматично се показват, освен ако не решите да ги скриете. Заглавията на слайдовете ще станат съдържанието на презентацията и вашите бележки се показват под всеки слайд. Вашите бележки да попълвате на ролята на докладчика, като вашата аудитория фон и подробни данни, които ще предоставят докладчик по време на презентация на живо.

Ако не искате вашите бележки, за да се показва на уеб страницата, да ги изключите, преди да запишете файла като уеб страница.

Можете да отпечатате вашите страници с бележки с миниатюра на слайд на ръка на аудиторията си или да ви помогне да подготвите за вашата презентация. Когато печатате по този начин, можете да отпечатате само една миниатюрата на слайда на страница.

 1. Отворете презентацията, за която искате да отпечатате страниците с бележки с миниатюри на слайдове.

 2. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху стрелката до печати след това щракнете върху Визуализация на печата.

 3. В групата Настройка на страниците щракнете върху стрелката под полето Печатай и след това щракнете върху Страници с бележки.

 4. За да зададете ориентация на страницата, щракнете върху стрелката под ориентацияи след това щракнете върху портретна или пейзажна.

 5. За да зададете горни и долни колонтитули, щракнете върху Опциии след това щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 6. Щракнете върху Печат.

  Забележка: Ако искате да отпечатате вашите бележки и миниатюри на слайдовете в цвят, изберете цветен принтер. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху стрелката до печати след това щракнете върху Визуализация на печата. Под печатщракнете върху Опции, посочете Цвят/с нива на сивотои след това щракнете върху цвят.

 1. Отворете презентацията, за която искате да отпечатате страниците с бележки без миниатюри на слайдове.

 2. Отваряне на всеки слайд в изглед на страница с бележки.

 3. Изтриване на миниатюрата на слайда от всяка от страниците с бележки.

 4. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху стрелката до печати след това щракнете върху Визуализация на печата.

 5. В групата Настройка на страниците щракнете върху стрелката под полето Печатай и след това щракнете върху Страници с бележки.

 6. За да зададете ориентация на страницата, щракнете върху стрелката под ориентацияи след това щракнете върху портретна или пейзажна.

 7. За да зададете горни и долни колонтитули, щракнете върху Опциии след това щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 8. Щракнете върху Печат.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×