Преминаване към основното съдържание
Office

Създаване и печат на страници за бележки

Абонамент за Office 365, Office 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Можете да създадете страници за бележки, докато създавате вашата презентация. Можете да ги отпечатате и да ги преглеждате при изнасянето на вашата презентация.

Зелената идея... зелен лист   

Преди да отпечатате страници за бележки обаче, помислете дали вместо това да не преглеждате бележките си в "Изглед на представящия". Можете да преглеждате бележките си при изнасяне на презентацията на втори монитор, като по този начин спестявате хартия и мастило на принтера. За повече информация вижте Скрито преглеждане на бележките на представящия при представяне на презентация на няколко монитора.

Използвайте екран за бележки в нормален изглед, за да пишете бележки за вашите слайдове. За да включите нормалния изглед, в раздела Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете върху Нормален.

Екранът ''Бележки''

Фигура: Прозорецът за бележки (ограден в червено) в нормален изглед

Можете да въведете и форматирате бележките си, докато работите в нормален изглед, но за да видите как ще се отпечатат страниците за бележки и цялостния ефект на всяко едно форматиране на текста, например цветове на шрифта, превключете на изгледа "Страница за бележки". Можете също да проверите и промените горните и долните колонтитули на вашите бележки в изгледа "Страница за бележки".

Всяка страница за бележки показва миниатюра на слайд заедно с бележките, които съпътстват този слайд. В изгледа "Страница за бележки" можете да украсите бележките си с диаграми, картини, таблици или други илюстрации.

страници за бележки

(Следващите по-долу номера съответстват на числата в илюстрацията.)

 1. Страниците за бележки включват вашите бележки и всеки слайд в презентацията.

 2. Всеки слайд се отпечатва на своя собствена страница за бележки.

 3. Вашите бележки придружават слайда.

 4. Можете да добавяте данни, като например диаграми или картини, към вашите страници за бележки.

Когато добавяте бележки, имайте предвид следното:

 • Промените, добавянията и изтриванията, които правите на страница за бележки важат само за тази страница за бележки и текста на бележката в нормален изглед.

 • Ако искате да увеличите, преместите или форматирате областта на изображението или областта за бележки на слайда, направете промените в изгледа "Страница за бележки".

 • Не можете да чертаете или да поставяте картини в прозореца за бележки в нормален изглед. Превключете на изгледа "Страница за бележки" и нарисувайте или добавете картината там.

 • Картините и обектите, които добавяте в изглед на страница за бележки, се показват на отпечатаната страница за бележки, но не и на екрана в нормален изглед.

Страницата за бележки по подразбиране се състои от миниатюра на слайд в горната половина на страницата и раздел за бележки в долната половина на страницата със същия размер.

Страници за бележки по подразбиране

Ако половин страница не е достатъчно място за вашите бележки, можете да добавите повече място.

За да добавите повече място на една страница за бележки:

 1. В нормален изглед, на екрана, който съдържа разделите Структура и Слайдове, щракнете върху раздела Слайдове и след това щракнете върху слайда, към който искате да добавите повече място за бележки.

  Екранът, който съдържа разделите ''Структура'' и ''Слайдове''

 2. В менюто Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете върху Страница за бележки.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете миниатюрата на слайда, в страницата за бележки щракнете върху слайда и след това натиснете клавиша DELETE.

  • За да намалите размера на миниатюрата на слайда на страницата за бележки, плъзнете манипулатора за оразмеряване върху миниатюрата на слайда.

 4. На горната граница на контейнера за бележки плъзнете манипулатора за оразмеряване, за да увеличите контейнера за бележки колкото ви е необходимо.

За да добавите изображение, като например фигура или картина, или да форматирате всички страници за бележки в презентацията, променете образеца за бележки. Например за да добавите лого на компания или друго изображение на всички страници за бележки, добавете изображението към образеца за бележки. Или ако искате да промените стила на шрифта за всички бележки, променете стила на образеца за бележки. Можете да промените вида и местоположението на областта за слайда, областта за бележки, горните и долните колонтитули, номерата на страниците и датата.

Можете да отпечатате вашите страници за бележки с миниатюра на слайд, за да ги раздадете на аудиторията или за да получите помощ при подготовка за вашата презентация.

Забележка: Може да отпечатате само една миниатюра на слайд с бележки върху една отпечатана страница.

 1. Отворете презентацията, за която искате да отпечатате страниците за бележки с миниатюри на слайдовете.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. От лявата страна на раздела Файл щракнете върху Печат.

 4. Под Настройки щракнете върху стрелката до Слайдове на цяла страница, след което под Оформление за печат щракнете върху Страници за бележки.

 5. За да зададете ориентация на страницата, щракнете върху стрелката в Портретна ориентация, след което от списъка изберете Портретна ориентация или Пейзажна ориентация.

 6. Ако искате да отпечатвате своите бележки и миниатюри на слайдовете цветно, изберете цветен принтер. Щракнете върху стрелката до Цвят, след което щракнете върху Цвят от списъка.

 7. Щракнете върху Печат.

Забележка: Може да отпечатате само една страница за бележки върху една отпечатана страница.

 1. Отворете презентацията, за която искате да отпечатате страниците за бележки без миниатюри на слайдове.

 2. Отворете всеки слайд в изглед "Страница за бележки". За да включите изгледа "Страница за бележки", в менюто Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете върху Страница за бележки.

 3. Изтриване на миниатюрата на слайда от всяка страница за бележки. За да изтриете миниатюрата на слайда, на страницата за бележки щракнете върху миниатюрата на слайда и след това натиснете клавиша DELETE.

 4. Щракнете върху раздела Файл.

 5. От лявата страна на раздела Файл щракнете върху Печат.

 6. Под Настройки щракнете върху стрелката до Слайдове на цяла страница, след което под Оформление за печат щракнете върху Страници за бележки.

 7. За да зададете ориентация на страницата, щракнете върху стрелката в Портретна ориентация, след което от списъка изберете Портретна ориентация или Пейзажна ориентация.

 8. Ако искате да отпечатвате своите бележки и миниатюри на слайдовете цветно, изберете цветен принтер. Щракнете върху стрелката до Цвят, след което щракнете върху Цвят от списъка.

 9. Щракнете върху Печат.

Използвайте екран за бележки в нормален изглед, за да пишете бележки за вашите слайдове.

1. Прозорец за бележки в нормален изглед

Можете да въведете и форматирате бележките си, докато работите в нормален изглед, но за да видите как ще се отпечатат страниците за бележки и цялостния ефект на всяко едно форматиране на текста, например цветове на шрифта, превключете на изгледа "Страница за бележки". Можете също да проверите и промените горните и долните колонтитули на вашите бележки в изгледа "Страница за бележки".

Всяка страница за бележки показва миниатюра на слайд заедно с бележките, съпътстващи този слайд. В изгледа "Страница за бележки" можете да украсите бележките си с диаграми, картини, таблици или други илюстрации. 

страници за бележки

1. Страниците за бележки включват вашите бележки и всеки слайд в презентацията.

2. Всеки слайд се отпечатва на своя собствена страница за бележки.

3. Вашите бележки придружават слайда.

4. Можете да добавяте данни, като например диаграми или картини, към вашите страници за бележки.

Картините и обектите, които добавяте в изглед на страница за бележки, се показват на отпечатаната страница за бележки, но не и на екрана в нормален изглед. Ако запишете презентацията си като уеб страница, картините и обектите не се показват, когато показвате презентацията си в уеб браузър, въпреки че вашите бележки се показват.

Промените, добавянията и изтриванията, които правите на страница за бележки важат само за тази страница за бележки и текста на бележката в нормален изглед.

Ако искате да увеличите, преместите или форматирате областта на изображението или областта за бележки на слайда, направете промените в изгледа "Страница за бележки".

Не можете да чертаете или да поставите снимки в прозореца за бележки в нормален изглед. Превключете на изгледа "Страница за бележки" и нарисувайте или добавете картината там. 

Страницата за бележки по подразбиране се състои от миниатюра на слайд в горната половина на страницата и раздел за бележки в долната половина на страницата със същия размер.

Страници за бележки по подразбиране

Ако половин страница не е достатъчно място за вашите бележки, направете едно от следните неща, за да добавите повече място за бележките:

 • За да добавите повече място на една страница за бележки, направете едно от следните неща:

  1. В нормален изглед, на екрана, който съдържа разделите "Структура" и "Слайдове", щракнете върху раздела Слайдове и след това щракнете върху слайда, към който искате да добавите повече място за бележки.

  2. В менюто Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете върху Страница за бележки.

  3. Направете едно от следните неща:

   • За да изтриете миниатюрата на слайда, на страницата за бележки щракнете върху слайда и след това натиснете Delete.

   • За да намалите размера на миниатюрата на слайда на страницата за бележки, плъзнете манипулатора за оразмеряване върху миниатюрата на слайда.

  4. На горната граница на контейнера за бележки плъзнете манипулатора за оразмеряване, за да увеличите контейнера за бележки колкото ви е необходимо.

 • Ако имате нужда от повече от една страница за вашите бележки, направете следното:

  1. В нормален изглед, на екрана, който съдържа разделите "Структура" и "Слайдове", в раздела "Слайдове" щракнете върху интервала, след слайда, към който искате да добавите повече бележки.

  2. В раздела Начало, в групата Слайдове щракнете върху Нов слайд, след което щракнете върху Оформление по избор.

  3. В нормален изглед, на екрана, който съдържа разделите "Структура" и "Слайдове", в раздела Слайдове щракнете върху слайда, който сте добавили, и след това щракнете върху Скрий слайда.

   Забележки: 

   • В раздела Слайдове иконата на скрития слайд се показва с номера на слайда до миниатюрата на слайда, който сте скрили.

   • Скритите слайдове не се показват във вашата презентация, освен ако не отмените скриването, като щракнете с десния бутон върху миниатюрата на слайда отново и след това щракнете върху Скрий слайда отново.

  4. В менюто Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете върху Страница за бележки.

  5. На страницата за бележки щракнете върху слайда и след това натиснете Delete.

  6. Плъзнете манипулатора за оразмеряване на горната граница на контейнера за бележки, за да обхванете цялата страница.

   Забележка: След като сте попълнили бележките за вашите видими слайдове, ще трябва да отворите вашите скрити слайдове в изгледа Страница за бележки и да продължите да пишете бележките си.

  7. За да добавите повече скрити слайдове, които да действат като допълнителни страници за бележки, повторете стъпки от 1 до 6.

За да добавите изображение, като например фигура или картина, или да форматирате всички страници за бележки в презентацията, променете образеца за бележки. Например за да добавите емблема на компания или друго изображение на всички ваши страници за бележки, добавете изображението към образеца за бележки. Или ако искате да промените стила на шрифта за всички бележки, променете стила на образеца за бележки. Можете да промените вида и местоположението на областта за слайда, областта за бележки, горните и долните колонтитули, номерата на страниците и датата.

Ако запишете презентацията като уеб страница, вашите бележки се показват автоматично, освен ако не решите да ги скриете. Заглавията на слайдовете стават съдържание на презентацията, а бележките ви се появяват под всеки слайд. Вашите бележки могат да допълнят ролята на представящия, като дават на аудиторията ви предварителната информация и детайлите, които той би представил по време на презентация на живо.

Ако не искате вашите бележки да се показват в уеб страницата, можете да ги изключите, преди да запишете файла като уеб страница.

Можете да отпечатате вашите страници за бележки с миниатюра на слайд, за да ги раздадете на аудиторията или за да получите помощ при подготовка за вашата презентация. Когато печатате по този начин, можете да отпечатате само по една миниатюра на слайд на страница.

 1. Отворете презентацията, за която искате да отпечатате страниците за бележки с миниатюри на слайдовете.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office , щракнете върху стрелката до Печат, след което щракнете върху Визуализация на печата.

 3. В групата Настройка на страниците щракнете върху стрелката под Печатай и след това щракнете върху Страници за бележки.

 4. За да зададете ориентацията на страницата, щракнете върху стрелката под Ориентация, след което щракнете върху Портретна или Пейзажна.

 5. За да зададете горни и долни колонтитули, щракнете върху Опции, след което щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 6. Щракнете върху Печат.

  Забележка: Ако искате да отпечатвате своите бележки и миниатюри на слайдовете цветно, изберете цветен принтер. Щракнете върху бутона Microsoft Office , щракнете върху стрелката до Печат, след което щракнете върху Визуализация на печата. Под </c3>Печат</c0>, щракнете върху Опции, посочете Цветно/нива на сивото, след което щракнете върху Цвят.

 1. Отворете презентацията, за която искате да отпечатате страниците за бележки без миниатюри на слайдове.

 2. Отворете всеки един слайд в изглед "Страница за бележки".

 3. Изтриване на миниатюрата на слайда от всяка страница за бележки.

 4. Щракнете върху бутона Microsoft Office , щракнете върху стрелката до Печат, след което щракнете върху Визуализация на печата.

 5. В групата Настройка на страниците щракнете върху стрелката под Печатай и след това щракнете върху Страници за бележки.

 6. За да зададете ориентацията на страницата, щракнете върху стрелката под Ориентация, след което щракнете върху Портретна или Пейзажна.

 7. За да зададете горни и долни колонтитули, щракнете върху Опции, след което щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 8. Щракнете върху Печат.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×