Създаване и изпращане на незабавно съобщение

Можете да започнете сесия с незабавни съобщения както с един контакт, така и с няколко контакта. След като започнете сесия с незабавни съобщения, можете да поканите други контакти да се присъединят към сесията, за да създадете конферентен разговор с незабавни съобщения.

Office Communicator 2007 поддържа текстове с формат RTF в незабавните съобщения, така че можете да укажете тип и характеристики на шрифта, като например получер, подчертан или курсив текст, както и цвят на текста. Можете също да вмъквате емотикони и да поставяте текст и таблици, които сте копирали от други приложения на Microsoft Office, като например от Microsoft Word и Microsoft Excel.

Какво искате да направите?

Изпращане на незабавно съобщение на един контакт

Изпращане на незабавно съобщение до група (до няколко контакта)

Изпращане на незабавно съобщение до контакти на AOL, Yahoo, MSN или Windows Live

Изпращане на незабавно съобщение с висока важност

Добавяне на пространство между абзаците в незабавно съобщение

Форматиране на съобщението чрез промяна на шрифта, размера на шрифта, стила и цветовете

Добавяне на емотикони към незабавно съобщение за изразяване на чувства

Копиране и поставяне в незабавно съобщение

Търсене на предишен разговор с контакт

Преглед на старите разговори с незабавни съобщения

Изпращане на незабавно съобщение на един контакт

 1. В списъка с контакти щракнете двукратно върху името на даден контакт, напишете съобщение и натиснете клавиша ENTER. Ако съответният контакт не е в списъка с контакти, въведете името на потребителя в полето Търсене, след което щракнете двукратно върху името в екрана с резултати от търсенето.

 2. В прозореца за разговор напишете съобщението и натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Изпращане на незабавно съобщение до група (до няколко контакта)

Можете да изпратите незабавно съобщение до няколко контакта, избрани от списъка с контакти. Можете също да изпратите незабавно съобщение до група с контакти или до група за разпространение.

Изпращане на незабавно съобщение до група

Направете едно от следните неща:

 • За да изпратите незабавно съобщение до група за разпространение или група с контакти, щракнете с десния бутон на мишката върху името на желаната група в списъка с контакти, щракнете върху Изпращане на незабавно съобщение, напишете съобщение и натиснете клавиша ENTER.

 • За избиране на членове от дадена група разгънете съответната група в списъка с контакти, след което задръжте натиснат клавиша CTRL и изберете контактите. Щракнете с десния бутон на мишката върху последния избран контакт, след което щракнете върху Изпращане на незабавно съобщение. В прозореца за разговор напишете съобщението и натиснете клавиша ENTER.

Забележка: При започване на сесия с незабавни съобщения с трима потребители, започвате конферентен разговор с незабавни съобщения и в прозореца за разговор ще се покаже бутон за конферентен разговор. За допълнителна информация вж. темата Конферентни разговори и съвместна работа.

Най-горе на страницата

Изпращане на незабавно съобщение до контакти на AOL, Yahoo, MSN или Windows Live

Ако фирмата поддържа публична мрежа за незабавни съобщения, можете да провеждате разговори с контакти, използващи услугите за незабавни съобщения AOL, Yahoo, MSN и Windows Live.

 • В списъка с контакти щракнете двукратно върху контакта на AOL, Yahoo, MSN или Windows Live, на който искате да изпратите съобщение. Ако не можете лесно да намерите контакта в списъка с контакти, въведете URI на потребителя (Uniform Resource Identifier – Еднозначен идентификатор на ресурса, обикновено това е имейл адресът на контакта) в полето Търсене, а след това щракнете двукратно върху името на контакта в полето Резултати от търсенето.

Важно: Възможността за комуникиране с незабавни съобщения с контакти, извън фирмата ви, може да не се поддържа. Свържете се със системния администратор, за да проверите дали фирмата поддържа публична връзка с незабавни съобщения.

Забележка: За допълнителна информация вж. темата Добавяне на контакти, извън фирмата.

Най-горе на страницата

Изпращане на незабавно съобщение с висока важност

Можете да изпратите покана за незабавно съобщение с флаг за висока важност. Флагът за висока важност се показва в поканата за незабавно съобщение и улеснява получателя на съобщението да реши дали да приеме разговора.

Задаване на висока важност на дадено съобщение

 • В списъка с контакти щракнете двукратно върху даден контакт, след което в прозореца за разговор щракнете върху бутона Преглед на още опции (в горния десен ъгъл на прозореца за разговор), а след това щракнете върху Висока важност.

При изпращане на съобщението, флагът за висока важност ще се покаже в поканата за незабавното съобщение на получателя.

Най-горе на страницата

Добавяне на пространство между абзаците в незабавно съобщение

 • За да добавите пространство между абзаците в дадено незабавно съобщение, напишете абзац, задръжте натиснат клавиша CTRL и натиснете клавиша ENTER, а след това напишете и следващия абзац.

Най-горе на страницата

Форматиране на съобщението чрез промяна на шрифта, размера на шрифта, стила и цветовете

Можете да форматирате една дума или дори само един знак в областта за въвеждане на съобщение. Можете да форматирате даден текст на получер, подчертан или курсив, да променяте шрифта, цвета или размера на шрифта на избрана дума или буква. Можете също да задавате опции за форматиране на текста, които да се приложат за всички сесии с незабавни съобщения, а също така можете да промените формата само за определена сесия с незабавни съобщения.

Форматиране на текстовите съобщения за всички разговори с незабавни съобщения

 1. В заглавната лента на Office Communicator щракнете върху бутона Меню, изберете Инструменти, след което щракнете върху Опции.

 2. Изберете раздела Общи, след което щракнете върху Промяна на шрифта.

 3. В диалоговия прозорец Промяна на шрифта или цвета на текста, форматирайте текста по желания от вас начин, а след това щракнете върху бутона OK.

Форматиране на текстовите съобщения за текущата сесия с незабавни съобщения

Можете да промените формата на текстовите съобщения по време на дадена сесия с незабавни съобщения. Можете също да форматирате избрани части от текста с различни шрифтове, цветове, да ги направите получер, курсив и др. Промените, направени на формата на шрифта, ще се приложат само за текущия разговор.

 • За да форматирате текстови съобщения по избор (например, да направите дума в получер формат), в прозореца за разговор изберете желания за форматиране текст, след което щракнете върху Промяна на шрифта или цвета на текста. Направете желаните промени в падащия диалогов прозорец, а след това щракнете в областта за въвеждане, за да затворите диалоговия прозорец и да приложите промените. Избраният текст ще се форматира според промените. Също така, всеки въведен след промяната на форматирането текст, ще се въвежда в новия формат.

 • За да промените общо текстовите съобщения, щракнете върху Промяна на шрифта и цвета на текста в областта за въвеждане, след което променете форматирането на текста в падащия диалогов прозорец, а след това щракнете в областта за въвеждане, за да затворите диалоговия прозорец и да приложите промените. Избраният текст ще се форматира според промените. Всеки въведен след промяната на форматирането текст, ще се въвежда в новия формат.

Най-горе на страницата

Добавяне на емотикони към незабавно съобщение за изразяване на чувства

Думите не винаги могат да изразят начина, по който се чувствате, така че можете да добавяте графични изображения, наречени "емотикони", към съобщенията си, за да изразите чувствата и емоциите си.

 1. В областта за въвеждане на прозореца за разговор щракнете върху мястото, на което искате да добавите емотикон, а след това щракнете върху бутона Избор на емотикон в областта за въвеждане.

 2. Щракнете върху даден емотикон, за да го добавите към съобщението и да затворите падащия списък, като щракнете в областта за въвеждане на прозореца за разговор.

  Забележка: Потребителите на AOL и Yahoo Messenger ще виждат текстови знаци на емотиконите, вместо графичните им изображения.

Най-горе на страницата

Копиране и поставяне в незабавно съобщение

Office Communicator 2007 поддържа RTF формат на текста, така че можете да копирате текст от друго приложение на Microsoft Office, включително от Word, Excel, OneNote и PowerPoint, и да го поставите в дадено незабавно съобщение. Можете също да копирате RTF текст от прозореца за разговор и да го поставите в друго приложение на Office. При поставяне на RTF текст от дадено приложение на Office в незабавно съобщение или обратно, Communicator не променя оригиналния формат, включително границите на клетките на електронна таблица на Excel.

Копиране на текст от разговор с незабавни съобщения

 1. В областта за съобщение на прозореца за разговор на изберете текста, който искате да копирате, щракнете с десния бутон на мишката върху текста, след което щракнете върху Копирай.

 2. Можете да поставите текста във всяко приложение на Office и форматът на текста ще се запази.

Поставяне на текст в незабавно съобщение

 1. В избраното приложение на Office копирайте желание текст и го поставете в дадено незабавно съобщение.

 2. В областта за въвеждане на прозореца за разговор щракнете с десния бутон на мишката върху мястото, на което искате да поставите текста, след което щракнете върху Постави.

Забележка: Не можете да поставяте графики или обекти в областта за въвеждане на незабавни съобщения. Можете да поставяте само текст.

Търсене на предишен разговор с контакт

Office Communicator 2007 предоставя функцията "Търсене на предишни разговори". С помощта на тази функция можете да щракнете с десния бутон на мишката върху даден контакт в списъка с контакти, след което да щракнете върху Търсене на предишни разговори, за да отворите Outlook и да покажете списък с всички разговори със съответния контакт, независимо от това дали разговорите са били с незабавни съобщения, телефон, аудио/видео или конферентни разговори.

Търсене на предишен разговор с контакт

 • В списъка с контакти на Office Communicator щракнете с десния бутон на мишката върху даден контакт, а след това щракнете върху Търсене на предишни разговори.

Най-горе на страницата

Преглед на старите разговори с незабавни съобщения

Communicator предоставя опцията за записване на копие на разговорите с незабавни съобщения в папката с хронология на разговорите на Outlook в пощенската кутия на Outlook. По подразбиране тази опция е изключена.

Преглед на папката с хронология на разговорите

 • В заглавната лента на Office Communicator щракнете върху бутона Меню, посочете Инструменти, след което щракнете върху Преглед на хронологията на разговорите.

Преглед на папката с хронология на разговорите

 • Отворете Outlook, а след това в пощенската кутия щракнете върху папката Хронология на повикванията.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×