Създаване или промяна на препратка към клетка

препратка към клетка сочи към клетка или диапазон от клетки в работен лист и може да се използва във формула, така че Microsoft Office Excel може да намери стойностите или данните, които искате да изчисли тази формула.

В една или няколко формули можете да използвате препратка към клетка, за да посочите:

 • Данни от една или няколко съседни клетки в работния лист.

 • Данни, които се съдържат в различни области на работен лист.

 • Данни в други работни листове в същата работна книга.

Например:

Тази формула:

Препраща към:

И връща:

=C2

Клетка C2

Стойността в клетка C2.

=A1:F4

Клетките от A1 до F4

Стойностите във всички клетки, но трябва да натиснете Ctrl+Shift+Enter, след като въведете формулата.

=Актив-Пасив

Клетките с имена "Актив" и "Пасив"

Стойността в клетката с име "Пасив" извадена от стойността в клетката с име "Актив".

{=Седмица1+Седмица2}

Диапазоните от клетки с имена Седмица1 и Седмица2

Сумата от стойностите на диапазоните от клетки с имена "Седмица1" и "Седмица2" като формула за масив.

=Лист2!B2

Клетка B2 в "Лист2"

Стойността в клетка B2 в "Лист2".

Какво искате да направите?

Създаване на препратка към клетка в същия работен лист

Създаване на препратка към клетка в друг работен лист

Създаване на препратка към клетка с помощта на командата "Свържи клетки"

Промяна на препратката към клетка в друга препратка към клетка

Промяна на препратка към клетка в наименуван диапазон

Превключване между относителни, абсолютни и смесени препратки

Създаване на препратка към клетка в същия работен лист

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да въведете формулата.

 2. В лента за формули Изображение на бутон въведете = (знак за равенство).

 3. Направете едно от следните неща:

  • Адресиране на една или няколко клетки    За да създадете препратка, изберете клетка или диапазон от клетки в същия работен лист.

   Можете да плъзнете границата на селекцията от клетки, за да преместите селекцията или да плъзнете ъгъла на границата, за да разширите селекцията.

  • Адресиране на дефинирано име    За да създадете препратка към дефинирано име, направете едно от следните неща:

   • Въведете името.

   • Натиснете клавиша F3, изберете името в полето Поставяне на име, а след това щракнете върху OK.

    Забележка: Ако няма квадратче в ъгъла на кодираната с цвят граница, препратката е към наименуван диапазон.

 4. Направете едно от следните неща:

  • Ако създавате препратка в единична клетка, натиснете клавиша Enter.

  • Ако създавате препратка във формула за масив (например A1:G4), натиснете Ctrl+Shift+Enter.

   Препратката може да е единична клетка или диапазон от клетки, а формулата за масив може да е такава, която изчислява един или няколко резултата.

Най-горе на страницата

Създаване на препратка към клетка в друг работен лист

Можете да препращате към клетки, които са в други работни листове в същата работна книга, поставяйки пред името на работния лист и препратката към клетката, последвана от удивителен знак (!). В следващия пример функцията за работен лист, наречена AVERAGE, изчислява средната стойност за диапазона B1:B10 в работния лист с име "Маркетинг" в същата работна книга.

Пример на препратка към лист
Препратка към диапазон от клетки на друг работен лист в същата работна книга

1. Препраща към работния лист, наречен "Маркетинг"

2. Препраща към диапазона от клетки между B1 и B10, включително

3. Разделя препратката към работен лист от препратката към диапазон от клетки

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да въведете формулата.

 2. В лента за формули Изображение на бутон въведете = (знак за равенство) и формулата, която искате да използвате.

 3. Щракнете върху раздела на работния лист, към който искате да се препраща.

 4. Изберете клетката или диапазона от клетки, към който искате да се препраща.

Забележка: Ако името на другия работен лист съдържа небуквени знаци, трябва да поставите името (или пътя) в единични кавички (').

Най-горе на страницата

Създаване на препратка към клетка с помощта на командата "Свържи клетки"

Като алтернатива, можете да копирате и поставите препратка към клетка, а след това да използвате командата Свържи клетки, за да създадете препратка към клетка. Можете да използвате тази команда за:

 • Лесно показване на важна информация на по-видно място. Да речем, че имате работна книга, която съдържа много работни листове, и във всеки работен лист има клетка, която показва обобщена информация за другите клетки в този работен лист. За да наблегнете на тези обобщаващи клетки, можете да създадете препратка към клетка за тях в първия работен лист на работната книга, което ви позволява да виждате обобщена информация за цялата работна книга в първия работен лист.

 • Улесняване на създаването на препратки към клетки между работни листове и работни книги. Командата Свържи клетки автоматично поставя правилния синтаксис вместо вас.

 1. Щракнете върху клетката, съдържаща данните, с които искате да се свържете.

 2. Натиснете Ctrl+C или отидете на раздела Начало и в групата Клипборд щракнете върху Копиране изображение на бутон .

  Група "Клипборд" в раздела "Начало"

 3. Натиснете Ctrl+V или отидете на раздела Начало и в групата Клипборд щракнете върху Поставяне изображение на бутон .

  По подразбиране, когато поставяте копирани данни, се показва бутонът Опции за поставяне изображение на бутон .

 4. Щракнете върху бутона Опции за поставяне и след това щракнете върху Постави връзката изображение на бутон .

Най-горе на страницата

Промяна на препратката към клетка в друга препратка към клетка.

 1. Щракнете двукратно върху клетката, съдържаща формулата, която искате да промените. Excel осветява с различен цвят всяка клетка или диапазон от клетки, адресирани от формулата.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преместите препратка към клетка или диапазон към друга клетка или диапазон, плъзнете кодираната с цвят граница на клетката или диапазон към новата клетка или диапазон.

  • За да включите повече или по-малко клетки в една препратка, плъзнете някой ъгъл на границата.

  • В лента за формули Изображение на бутон изберете препратката във формулата, а след това въведете нова препратка.

  • Натиснете клавиша F3, изберете името в полето Поставяне на име, а след това щракнете върху OK.

 3. Натиснете клавиша Enter или за формула за масив натиснете Ctrl+Shift+Enter.

Най-горе на страницата

Промяна на препратка към клетка в наименуван диапазон

Често пъти, ако дефинирате име за диапазон от клетки, след като въведете препратка към клетка във формула, може да пожелаете да актуализирате съществуващите препратки към клетки към дефинираните имена.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Избере диапазона от клетки, съдържащ формули, в които искате да заместите препратките към клетки с дефинирани имена.

  • Изберете единична празна клетка, за да промените препратките към имена във всички формули на работния лист.

 2. В раздела Формули, в групата Дефинирани имена щракнете върху стрелката до Дефиниране на име и после върху Използване на имена.

  Група "Дефинирани имена" в раздела "Формули"

 3. В полето Приложи имена щракнете върху едно или няколко имена, а след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Превключване между относителни, абсолютни и смесени препратки

 1. Изберете клетката, съдържаща формулата.

 2. В лента за формули Изображение на бутон изберете препратката, която искате да промените.

 3. Натиснете F4, за да превключите между типовете препратки.

За повече информация относно различните типове препратки към клетки вж. Общ преглед на формулите.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×