Създаване или персонализиране на тип съдържание на сайт

Създаване или персонализиране на тип съдържание на сайт

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Типове съдържание на сайта ви помогне по-лесно да осигури последователност в сайта. Като собственик на сайт създаване или персонализиране на тип съдържание с характеристики, които искате, например определен шаблон, определени метаданни и т.н. Например когато потребителят избере елемент от менюто на Нов елемент или Нов документ , можете да гарантирате, че персонализирано съдържание се използва.

Менюто "Нов документ" с персонализирани типове съдържание в SharePoint

За да научите повече за типовете съдържание, вижте Въведение в типовете съдържание и публикуването на типове съдържание.

Важно: За да създавате типове съдържание на сайт, трябва да имате пълен контрол за този сайт. За да създавате типове съдържание на сайт от най-горно ниво в колекция от сайтове, трябва да бъдете администратор на колекцията от сайтове.

За да създадете тип съдържание на сайт, който потребителите да използват навсякъде в сайта, следвайте тези стъпки:

Създаване на тип съдържание

 1. Отидете на сайта, за който искате да създадете тип съдържание на сайт.

 2. Щракнете върху настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Щракнете върху типове съдържание на сайта , под Галерии на Web Designer.

  Опции за галерии " Уеб дизайнер" от страницата "Настройки на сайта" в SharePoint Online

  Галерията показва всички съществуващи типове съдържание на сайт, групирани в категории. Типът, който изберете, става родителска група на вашия нов тип съдържание.

 4. В полето Показване на група изберете групата, която искате да използвате, и след това изберете Създай.

 5. В страницата "Ново съдържание на сайт" дайте име и описание за новия тип съдържание.

  Диалоговия прозорец Създаване на типове съдържание
 6. В раздела Съдържание от родителски тип изберете името на родителската група и след това изберете Съдържание от родителски тип.

 7. В раздела Група изберете дали ще поставите новия тип съдържание в съществуваща група, или ще създадете нова.

 8. Щракнете върху OK.

Когато създава новия тип съдържание, SharePoint отваря за него страницата Тип съдържание на сайт, в която можете да персонализирате допълнително този нов тип.

 1. Отидете на началната страница на сайта, който съдържа типа съдържание, което искате да преименувате.

 2. Щракнете върху настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. В Галерии на Web Designer щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. На страницата Типове съдържание на сайта щракнете върху името на тип съдържание, което искате да промените.

 5. На страницата Информация за типа съдържание на сайт, под "Настройки" щракнете върху Име, описание и група.

 6. В текстовото поле Име на секцията Име и описание променете името на типа съдържание.

 7. Когато сте готови, щракнете върху OK.

За да гарантирате, че документите са с консистентно съдържание в целия сайт и неговите подсайтове, можете да свържете шаблон на Word, Excel или PowerPoint с тип съдържание на сайт.

Може например да поискате служителите да използват стандартен шаблон на Excel, когато създават седмичен график. Ако асоциирате този шаблон с типа съдържание "График", всеки път, когато някой използва тип съдържание "График", в работния лист автоматично ще се зарежда правилният шаблон.

Можете да го още по-лесно за потребители чрез добавяне на график на типове съдържание в библиотека. След това потребителите да отворите правилния график като просто щракнете върху график в менюто Нови документи . За да научите как да направите това, вижте Добавяне на тип съдържание към списък или библиотека.

За да свържете шаблона с тип съдържание на сайт, изпълнете следните стъпки.

 1. Отидете на сайта, за който искате да свържете шаблон с тип съдържание на сайт.

 2. Щракнете върху настройки на бутона Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии "Уеб дизайнер" щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на тип съдържание, което искате да промените чрез свързване с шаблон на Word, Excel или PowerPoint.

 5. Под Настройки щракнете върху Разширени настройки.

 6. Въведете местоположението на шаблона:

  • Ако шаблонът се съхранява на сайта ви, щракнете върху Въведете URL адрес на съществуващ шаблон на документ и след това въведете URL адреса за шаблона, който искате да използвате.

  • Ако шаблонът на документа се съхранява в локалния ви компютър, щракнете върху Качване на нов шаблон на документ и след това щракнете върху Преглед. В диалоговия прозорец Избор на файл намерете файла, който искате да използвате, изберете го и след това щракнете върху Отвори.

   Добавяне на текстови полета за шаблон в страницата "Разширени настройки" за тип съдържание

 7. Под Да се актуализират ли всички типове съдържание, които се наследяват от този тип? щракнете върху Да, ако искате да актуализирате всички типове съдържание, които се наследяват от този тип съдържание с шаблона на документа.

 8. Щракнете върху OK.

Колоните за тип съдържание представят метаданните. За да добавите елемент в метаданните, добавете нова колона.

Вашата организация например може да иска да следи определен набор от метаданни за поръчки за покупка – например номер на сметка, номер на проект и ръководител на проекта. Ако добавите колони за тази информация към типа съдържание "Поръчка за покупка", SharePoint ще подканва потребителите да въвеждат тази информация, когато записват работата си. Освен това, ако добавите типа съдържание към списък или библиотека, ще можете да дефинирате изглед, за да покажете колоните.

Забележка: За да добавите колона към тип съдържание, първо трябва да изберете типа съдържание. Ако не можете да изберете типовете съдържание, които се виждат, значи сайтът наследява своите типове съдържание от родителски сайт. За да добавите колона към типа съдържание, трябва да направите тази промяна в родителския сайт.

 1. Отидете на сайта, за който искате да добавите колона в типа съдържание на сайт.

 2. Щракнете върху настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии "Уеб дизайнер" щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание, към който искате да добавите колона.

 5. В Колони щракнете върху Добавяне от съществуващи колони на сайт.

 6. В раздела Избор на колони под Избор на колони от изберете родителската група за колоната.

 7. Под Налични колони изберете името на желаната колона и след това щракнете върху Добави.

 8. В раздела Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци изберете дали искате да актуализирате всички типове съдържание, които наследяват този тип съдържание на сайт, като отметнете Не или Да.

Информационният панел на документа е налична за Word, Excel и PowerPoint в Microsoft Office 2010 и по-късно. Информационният панел на документа показва формуляр на InfoPath в тези документи, където потребителите могат да въвеждат информация за метаданните в панела.

Информационният панел на документа показва текстови полета във формуляр, за да бъдат събирани метаданни от потребителите.

Да предположим, че искате да сте сигурни, че хората от екипа по продажбите посочват името и телефонния номер на фирмата във всяка една оферта. Можете да създадете тип съдържание "Оферта" и да включите името и телефонния номер на фирмата в информационния панел на документа. Когато отворят документ за оферта, потребителите ще въвеждат или актуализират името и телефонния номер, които са задължителни. Когато потребителят запише документа, SharePoint автоматично актуализира метаданните, съхранени като колони в библиотеката с документи.

За да научите повече за типовете съдържание и метаданните, вижте Добавяне на колони с метаданни към тип съдържание.

За да настроите информационния панел на документа за даден тип съдържание на документ, изпълнете следните стъпки:

 1. Отидете на сайта, за който искате да промените типа съдържание на сайт.

 2. щракнете върху бутона Опции за Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии "Уеб дизайнер" щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Изберете името на типа съдържание на сайт, което искате да промените.

  Забележка: Ако показаните имена на типове съдържание не са хипервръзки, значи този сайт наследява своите типове съдържание на сайт от друг (родителски) сайт. За да актуализирате типа съдържание на сайт, отидете на родителския сайт.

 5. Под Настройки щракнете върху Настройки на информационния панел на документа.

 6. В раздела Шаблон за информационния панел на документа направете едно от следните неща:

  • За да използвате шаблон по подразбиране, който показва метаданните (колоните), които сте дефинирали за типа съдържание, щракнете върху Използвай шаблона по подразбиране за приложения на Microsoft Office.

  • За да използвате съществуващ шаблон, щракнете върху Използване на съществуващ персонализиран шаблон (URL, UNC или URN), а после въведете пътя до местоположението на шаблона.

  • За да качите съществуващ потребителски шаблон (XSN), щракнете върху Качване на съществуващ персонализиран шаблон (XSN) за използване, а после щракнете върху Преглед, за да намерите шаблона, който искате да използвате.

  • За да създадете потребителски панел в InfoPath, щракнете върху Създаване на нов персонализиран шаблон.

   Забележка: Ако изберете тази опция, InfoPath стартира и показва шаблона по подразбиране, който можете да персонализирате, за да създадете потребителски панел.

 7. В раздела Показвай винаги задайте дали искате документите с този тип съдържание да показват информационния панел автоматично.

 8. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×