Преминаване към основното съдържание

Създаване или изтриване на кратко текстово поле

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да добавите кратко текстово поле в таблица, когато трябва да съхранявате по-малки суми на текстови данни, като например имена, адреси и телефонни номера. Кратък текстови полета могат да съхраняват до 256 буквено-цифрови знаци. Можете да покажете всички 256 знака в полето от таблицата и в контрола на формуляр или отчет. За разлика от дълги текстови полета не можете да приложите RTF форматиране към данни в поле от кратък текст. Въпреки това можете да приложите формати за показване по избор и можете също да приложите маски за въвеждане, които контролират как потребителите въвеждат данни.

В тази статия

Добавяне на кратко текстово поле в изглед на лист с данни

Добавяне на кратко текстово поле в изглед за проектиране

Задаване или промяна на свойства на поле за кратък текст

Изтриване на кратко текстово поле

Кратък текст свойство препратка към поле на

Добавяне на кратко текстово поле в изглед на лист с данни

Можете да добавите кратко текстово поле към нова или съществуваща таблица в Изглед на лист с данни.

Добавяне към съществуваща таблица

 1. Отворете таблицата в Изглед на лист с данни.

 2. Ако е необходимо, превъртете хоризонтално до първото празно поле.

 3. Изберете щракнете, за да добави и след това изберете Кратък текст от списъка.

 4. Щракнете двукратно върху новия заглавен ред и след това въведете смислено име за новото поле.

 5. Запишете промените.

Добавяне на нова таблица

 1. В раздела Създаване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

 2. Щракнете върху Запиши и в диалоговия прозорец Запиши като въведете име за новата таблица.

 3. Изберете щракнете, за да добави и след това изберете Кратък текст от списъка.

 4. Щракнете двукратно върху новия заглавен ред и след това въведете смислено име за новото поле.

 5. Запишете промените.

Най-горе на страницата

Добавяне на кратко текстово поле в изглед за проектиране

Можете да добавите кратко текстово поле към нова или съществуваща таблица в Изглед за проектиране.

Добавяне към съществуваща таблица

 1. Отворете таблицата в Изглед за проектиране.

 2. В колоната Име на полето изберете първия празен ред и след това въведете име за полето.

 3. Избиране на съседна клетка в колоната Тип данни и след това изберете Кратък текст от списъка.

 4. Запишете промените.

Добавяне на нова таблица

 1. В раздела Създаване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

 2. Щракнете върху Запишии в диалоговия прозорец Запиши като въведете име за новата таблица.

 3. С десния бутон върху раздела на документа за новата таблица и щракнете върху Режим на проектиране.

 4. В колоната Име на полето изберете първия празен ред и след това въведете име за полето.

 5. Избиране на съседна клетка в колоната Тип данни и след това изберете Кратък текст от списъка.

 6. Запишете промените.

Най-горе на страницата

Задаване или промяна на свойства на поле за кратък текст

Можете да използвате Изглед на лист с данни , за да зададете подмножество на свойства на поле, като се изисква или уникални, но използвайте Изглед за проектиране , за да зададете всички налични свойства, включително Маска на въвеждане или надпис.

 1. Отворете таблицата в Изглед за проектиране.

 2. В раздела " Общи " в долната част на конструктора на таблица, под Свойства на полеНамерете свойството, което искате да промените.

 3. Изберете полето до името на свойството. В зависимост от свойството може да въведете данни, стартирайте конструктора на изрази, като щракнете върху Бутон "Конструктор" или изберете опция от списъка.

  За информация как да използвате всяка свойство на поле изберете свойство и след това натиснете F1.

Най-горе на страницата

Изтриване на кратко текстово поле

Важно    Когато изтриете кратко текстово поле, което съдържа данни, губите тези данни окончателно – не можете да отмените изтриването. Поради тази причина трябва да архивирате вашата база данни, преди да изтриете всички полета на таблица или други компоненти на база данни.

Изтриване от изглед на лист с данни

 1. Отворете таблицата в Изглед на лист с данни.

 2. Намерете полето кратък текст, щракнете с десния бутон заглавния ред (име) и след това щракнете върху Изтриване на поле.

 3. Щракнете върху да, за да потвърдите изтриването.

Изтриване от изглед за проектиране

 1. Отворете таблицата в Изглед за проектиране.

 2. Щракнете върху селектора на ред (празен квадрат) до текстовото поле и след това натиснете клавиша DELETE, или щракнете с десния бутон селектора на ред и след това щракнете върху Изтриване на редове.

 3. Щракнете върху да, за да потвърдите изтриването.

Най-горе на страницата

Кратък текст свойство препратка към поле на

Когато използвате изглед за проектиране за добавяне на кратко текстово поле в таблица, можете да настроите и да промените броя на свойствата за полето. Това таблица показва свойства на полето кратък текст описва какво всеки от тях и обяснява последствията от Задаване или промяна на тях.

Свойство

Използване

Размер на полето

Управлява размера на вашите кратки текстови полета. Валидни стойности: 0 до 255. Ако оставите това свойство празно, полето приема 256 знака.

Форматиране

Въведете по избор знаците за форматиране, за да дефинирате формат за показване. Формати, дефинирани от тук се показват в листовете с данни, формуляри и отчети.

Маска на въвеждане

Можете да дефинирате маска за въвеждане, когато трябва да контролирате как потребителите въвеждат данни в полето.

За повече информация относно използването на маски за въвеждане вижте статията Създаване на маска за въвеждане да въведете поле или управлявате стойностите в конкретен формат.

Надпис

Указва името на вашия кратко текстово поле. Това свойство приема до 2048 знака. Ако не зададете надпис, Access прилага име на поле по подразбиране.

Стойност по подразбиране

Задава стойността, която автоматично се показва в поле, когато създавате нов запис. Например в таблица на адреси, можете да зададете стойността по подразбиране за полето "град" в определен град. Когато потребителите добавят запис в таблицата, те могат или да приемат тази стойност, или въведат името на друг град. Максималната дължина: 255 знака.

Правило за проверка

Определя изисквания за данните, въведени в цял запис, отделно поле или контрола. Когато потребителят въведе данни, който нарушава правилото, можете да използвате свойството Текст за проверка за да зададете получените съобщението за грешка. Максималната дължина: 2048 знака.

За повече информация за създаване на правила за проверка вижте статията Създаване на валидиращо правило за проверка на данни в поле.

Текст на проверката за валидност

Задава текста в съобщението за грешка, което се появява, когато потребителите нарушава валидиращо правило. Максималната дължина: 255 знака.

За повече информация за създаване на правила за проверка вижте статията Създаване на валидиращо правило за проверка на данни в поле.

Задължителен

Когато това свойство е настроено на да, трябва да въведете стойност в полето или във всички контроли, които са свързани към поле. Освен това стойността не може да бъде null.

Разреши нулева дължина

Когато това свойство е настроено на да, можете да въведете низове с нулева дължина в поле. Низ с нулева дължина не съдържа символи. Можете да го използвате за да посочи, че няма стойност съществува за поле. Въведете низ с нулева дължина като въведете две двойни кавички без интервал между тях ("").

Индексирано

Използвайте индекс, за да ускорите заявки, сортиране, и изпълнение на операции за групиране срещу голям обем от данни. Можете също да използвате индекси да предпазите потребителите от въвеждане на дублирани стойности. Възможности за избор:

 • Не     Изключва индексирането (по подразбиране).

 • Да (възможно дублиране)     Индексиране на полето и позволява дублиращи се стойности. Например може да имате дублирани собствено и фамилно име.

 • Да (без дублиране)     Индексиране на полето и не позволява дублиращи се стойности.

Компресиране на Unicode

Access използва Unicode за представяне на данни в текст, дълъг текст и полетата с хипервръзки. Тъй като Unicode използва 2 байта за знак вместо 1, заема повече място за съхранение.

За да отстрани този ефект и гарантират оптимална производителност, Access задава стойността по подразбиране на това свойство да за текст, дълъг текст и полетата с хипервръзки. Когато свойството е настроено на да, всеки знак, чиито първият байт е 0 е компресиран, когато той се записва и некомпресирани, когато бъдат извлечени.

IME режим

Указва редактор, инструмент за използване на английски версии на Access с файловете, създадени в корейски или японски версии на Access. Стойност по подразбиране: Няма контрол. За повече информация относно използването на това свойство натиснете F1.

IME режим на изречение

Указва типа на данните, можете да въвеждате с помощта на редактор. За повече информация относно използването на това свойство натиснете F1.

Умни етикетчета

В Access 2010 само Задайте един или повече умни етикетчета за поле и всички проверки, обвързана с полето. Умните етикетчета са компоненти, които разпознава типовете данни в поле и ви позволяват да се действия, базирани на този тип. Например в поле от имейл адрес, умно етикетче може да създадете ново имейл съобщение или добавите адреса към списъка с контакти.

Щракнете върху Бутон "Конструктор" за да видите списък на налични умни етикетчета.

Подравняване на текст

Задава подравняване на данни в текстово поле. Възможности за избор:

 • Общи     Подравнява целия текст вляво.

 • Left     Подравнява целия текст вляво.

 • Центриране     Центрове за целия текст.

 • Right     Подравнява целия текст отдясно.

 • Разпространение на     Подравнява целия текст равномерно от двете страни на поле или текстово поле.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×