Създаване или изпълнение на макрос

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Word можете да автоматизирате често използвани задачи чрез създаване и изпълнение на макроси. Макросът е последователност от команди и инструкции, които групирате като единична команда, за да изпълнявате дадена задача автоматично.

За да пестите време в задачи, които изпълнявате често, съчетайте стъпките в макрос. Първо трябва да запишете макроса. След това можете да го изпълните, като щракнете върху бутон на лентата с инструменти за бърз достъп или натиснете клавишна комбинация. Това зависи от начина, по който ще го настроите.

 1. Щракнете върху Изглед > Макроси > Запис на макрос.

  Записване на макрокоманда

 2. Въведете име за макроса.

  Полето ''Име на макрос''

 3. За да използвате този макрос във всеки нов документ, който създавате, уверете се, че полето Съхрани макроса в показва Всички документи (Normal.dotm).

  Поле за избор къде да се съхранява макросът

 4. За да изпълнявате макроса, когато щракнете върху бутон, щракнете върху Бутон.

  Щракнете, за да присвоите бутон на макроса

 5. Щракнете върху новия макрос (той е с име, подобно на Normal.NewMacros.<име на вашия макрос>) и щракнете върху Добави.

  Макросът и бутонът ''Добави''

 6. Щракнете върху Промяна.

  Бутонът ''Промяна'' в прозореца ''Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп''

 7. Изберете изображение на бутон, въведете желаното име и щракнете двукратно върху OK.

  Опции за бутон в прозореца за промяна на бутон

 8. Сега е време да запишете стъпките. Щракнете върху командите или натиснете клавишите за всяка стъпка в задачата. Word записва вашите щраквания и натискания на клавиши.

  Забележка: Използвайте клавиатурата, за да изберете текст, докато записвате макроса. Макросите не записват селекции, направени с мишката.

 9. За да завършите записването, щракнете върху Изглед > Макроси > Край на записването.

  Командата ''Край на записването''

Бутонът за вашия макрос се показва в лентата с инструменти за бърз достъп.

Бутон за макрос в лентата с инструменти за бърз достъп

За да изпълните макроса, щракнете върху бутона.

 1. Щракнете върху Изглед > Макроси > Запис на макрос.

  Записване на макрокоманда

 2. Въведете име за макроса.

  Полето ''Име на макрос''

 3. За да използвате този макрос във всеки нов документ, който създавате, уверете се, че полето Съхрани макроса в показва Всички документи (Normal.dotm).

  Поле за избор къде да се съхранява макросът

 4. За да изпълните макроса, когато натиснете клавишна комбинация, щракнете върху Клавиатура.

  Щракнете, за да присвоите на макроса клавишна комбинация

 5. Въведете комбинация от клавиши в полето Натиснете нова комбинация от клавиши.

 6. Проверете дали тази комбинация вече не е присвоена на нещо друго. Ако е присвоена, опитайте с друга комбинация.

 7. За да използвате тази клавишна комбинация във всички нови документи, които създавате, се уверете, че полето Запиши измененията в съдържа Normal.dotm.

 8. Щракнете върху Назначи.

 9. Сега е време да запишете стъпките. Щракнете върху командите или натиснете клавишите за всяка стъпка в задачата. Word записва вашите щраквания и натискания на клавиши.

  Забележка: Използвайте клавиатурата, за да изберете текст, докато записвате макроса. Макросите не записват селекции, направени с мишката.

 10. За да завършите записването, щракнете върху Изглед > Макроси > Край на записването.

  Командата ''Край на записването''

За да изпълните макроса, натиснете клавишите от комбинацията.

За да изпълните макрос, щракнете върху бутона в лентата с инструменти за бърз достъп, натиснете клавишната комбинация или изпълнете макроса от списъка Макроси.

 1. Щракнете върху Изглед > Макроси > Преглед на макросите.

  Командата ''Преглед на макросите''

 2. В списъка под Име на макрос щракнете върху макроса, който искате да изпълните.

 3. Щракнете върху Изпълни.

За да направите макрос от един документ достъпен във всички нови документи, добавете го към шаблона Normal.dotm.

 1. Отворете документа, съдържащ макроса.

 2. Щракнете върху Изглед > Макроси > Преглед на макросите.

  Командата ''Преглед на макросите''

 3. Щракнете върху Организатор.

  Бутонът ''Организатор'' в полето ''Преглед на макросите''

 4. Щракнете върху макроса, който искате да добавите към шаблона Normal.dotm, и щракнете върху Копирай.

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Персонализиране на лентата.

 2. Под Избирай команди от щракнете върху Макроси.

 3. Щракнете върху желания макрос.

 4. Под Персонализиране на лентата щракнете върху раздела и групата по избор, където искате да добавите макроса.

Ако нямате група по избор, щракнете върху Нова група. След това щракнете върху Преименуване и въведете име за вашата група по избор.

 1. Щракнете върху Добави.

 2. Щракнете върху Преименуване, за да изберете изображение за макроса, и въведете желаното име.

 3. Щракнете два пъти върху OK.

 1. В раздела Разработчик, в групата Код щракнете върху Макроси.

 2. В полето име на макрос въведете име за макроса.

  Забележка: Ако ви даде нов макрос същото име като вграден макрос в Word, действията на новия макрос ще заместят вграден макрос. За да видите списък с вградени макроси, щракнете върху Команди на Word в списъка макроси в .

 3. В списъка макроси в щракнете върху шаблон или документ, в който искате да се съхрани макросът.

  За да направите вашия макрос от всички документи, не забравяйте да щракнете върху Normal.dotm.

 4. Щракнете върху Създай , за да отворите редактора на Visual Basic.

След като отворите редактора на Visual Basic, може да искате повече информация относно работата с Visual Basic for Applications. За повече информация щракнете върху Помощ за Microsoft Visual Basic в менюто " помощ " или натиснете F1.

Можете да запишете последователност от действия, или можете да напишете макрос от самото начало чрез въвеждане на Visual Basic for Applications код в Редактор на Visual Basic.

Забележка: За да работите с макроси в Office Word 2007, трябва да покажете раздела разработчик .

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Популярни.

 3. Под най-важни опции за работа с WordПоставете отметка в квадратчето "Показване на разработчик" в лентата .

  Забележка: Лентата е компонент на Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

 1. В раздела Разработчик, в групата Код щракнете върху Запис на макрос.

  Групата "Код" в раздела "Разработчик"
 2. В полето име на макрос въведете име за макроса.

  Забележка: Ако ви даде нов макрос същото име като вграден макрос в Office Word 2007, действията на новия макрос ще заместят вграден макрос. За да видите списък с вградени макроси, в раздела разработчик , в групата код щракнете върху макроси. В списъка макроси в изберете Команди в Word.

 3. В полето съхрани макроса в щракнете върху шаблон или документ, в който искате да се съхрани макросът.

  Важно: За да направите вашия макрос от всички документи, не забравяйте да щракнете върху Normal.dotm.

 4. В полето Описание въведете описанието на макроса.

 5. Направете едно от следните неща:

  • Започни записването    За да започнете записването на макроса, без да го присвояване на бутон в лентата с инструменти за бърз достъп или клавишна комбинация, щракнете върху OK.

  • Създаване на бутон    За да присвоите на макроса бутон в лентата с инструменти за бърз достъп, направете следното:

   1. Щракнете върху бутон.

   2. Под Персонализиране на инструменти за бърз достъп, изберете документа (или всички документи) за който искате да добавите макроса към лентата с инструменти за бърз достъп.

    Важно: За да направите вашия макрос от всички документи, не забравяйте да щракнете върху Normal.dotm.

   3. Под диалоговия прозорец Избирай команди от щракнете върху макроса, който записвате и след това щракнете върху Добави.

   4. За да персонализирате бутона, щракнете върху Промяна.

   5. Под символщракнете върху символа, който искате да използвате за вашия бутон.

   6. В полето Показвано име въведете името на макроса, който искате да покажете.

   7. Щракнете върху OK два пъти, за да започне записването на макроса.

    Символа, който сте избрали се показва в лентата с инструменти за бърз достъп. Името, което въвеждате се показва, когато посочите към символа.

  • Присвояване на клавишна комбинация    За да присвоите на макроса клавишна комбинация, направете следното:

   1. Щракнете върху клавиатура.

   2. В полето команди щракнете върху макроса, който записвате.

   3. В полето натиснете нова комбинация от клавиши въведете ключ последователност, която искате и след това щракнете върху Присвояване.

   4. Щракнете върху Затвори да започне записването на макроса.

 6. Извършете действията, които искате да включите в макроса.

  Забележка: Когато записвате макрос, можете да използвате мишката, за да щракнете върху команди и опции, но да не изберете текст. Трябва да използвате клавиатурата, за да изберете текст. За повече информация за избиране на текст с помощта на клавиатурата вижте избиране на текст.

 7. За да спрете да записвате вашите действия, щракнете върху Край на записването в групата код .

Промяна на клавишна комбинация за макрос

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Персонализиране.

 3. До клавишни комбинациищракнете върху Персонализиране.

 4. В списъка категории щракнете върху макроси.

 5. В списъка с макроси щракнете върху макроса, който искате да промените.

 6. В полето натиснете нова комбинация от клавиши въведете клавишна комбинация, която искате да изберете.

 7. Отметнете полето Текущи клавиши , за да се уверите, че не се присвояване на клавишна комбинация, която вече използвате да извършвате различни задачи.

 8. В списъка Запиши промените в щракнете върху опцията, която съответства на мястото, където искате да изпълните макроса.

  Важно: За да направите вашия макрос от всички документи, не забравяйте да щракнете върху Normal.dotm.

 9. Щракнете върху Затвори.

 1. В раздела Разработчик, в групата Код щракнете върху Макроси.

  Групата "Код" в раздела "Разработчик"

 2. В списъка под име на макросщракнете върху макроса, който искате да изпълните.

 3. Щракнете върху Изпълни.

 1. В раздела Разработчик, в групата Код щракнете върху Макроси.

  Групата "Код" в раздела "Разработчик"

 2. В полето име на макрос въведете име за макроса.

  Забележка: Ако ви даде нов макрос същото име като вграден макрос в Office Word 2007, действията на новия макрос ще заместят вграден макрос. За да видите списък с вградени макроси, щракнете върху Команди на Word в списъка макроси в .

 3. В списъка макроси в щракнете върху шаблон или документ, в който искате да се съхрани макросът.

  За да направите вашия макрос от всички документи, не забравяйте да щракнете върху Normal.dotm.

 4. Щракнете върху Създай , за да отворите редактора на Visual Basic.

След като отворите редактора на Visual Basic, може да искате повече информация относно работата с Visual Basic for Applications. За повече информация щракнете върху Помощ за Microsoft Visual Basic в менюто " помощ " или натиснете F1.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×