Създаване, използване и премахване на умни етикетчета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да спестите време, като използвате умни етикетчета за извършване на действия в Microsoft Office Excel, които обикновено отваряте други програми, за да извършите. Умни етикетчета разпознават и етикета типове конкретна данни (например имена или борсова лента символи) с бутон за Действия с умни етикетчета за да го направите лесно можете да изпълните някои от най-често срещаните задачи за този тип на данните. Можете да щракнете върху бутона Действия с умни етикетчета , за да изберете подходящо действие.

Какво искате да направите?

Научете повече за умни етикетчета

Използване на умно етикетче

Промяна на опции за умни етикетчета

Проверка за нови умни етикетчета

Премахване на умни етикетчета

Научете повече за умни етикетчета

Лилави триъгълници в ъглите на клетки в работен лист показват наличието на умно етикетче, която да предадете информация или да ви помогне да бързо завършване на задача от полезни.

Как да използвате умни етикетчета

Когато Excel разпознае типа на данните, се маркират с индикатор на умно етикетче, което е Пурпурен триъгълник в ъгъла на клетка от работен лист. За да откриете кои действия можете да предприемете с умно етикетче, преместете точката на вмъкване над клетката, съдържаща индикатор на умно етикетче, докато се появи бутона за Действия с умни етикетчета изображение на бутон и след това щракнете върху стрелката до бутона, за да видите меню с действия.

Доверяване на цифров сертификат

1. умно етикетче показатели

2. бутон за Действия с умни етикетчета

Например ако въведете финансов символ на САЩ (например MSFT) в клетка, бутона Действия на умните етикетчета предоставя списък с действия с умни етикетчета, които можете да изпълнявате.

Ако запишете работна книга на Excel, който съдържа умни етикетчета като уеб страница, можете да изпълнявате задачи в уеб, като използвате Microsoft Internet Explorer 5 или по-нова версия. Можете също да използвате умни етикетчета в Microsoft Office Outlook имейл съобщенията и в Microsoft Office Word.

Два често срещани примери

Получаване на подробна информация за финансови и показване на вашия календар на Outlook са два често срещани начина, които можете да използвате умно етикетче.

Финансов символ

След като въведете САЩ символа (например MSFT) в клетка в работен лист в Excel, можете да използвате опции за умни етикетчета, за да получите незабавен достъп до публикувана в Web информация за фирмата, без да се налага да отворите отделен прозорец на браузъра Internet.

Например можете да щракнете върху умно етикетче и след това изберете действието Последни новини от MSN MoneyCentral. Браузърът се отваря в уеб страница, която съдържа новини и информация за фирмата, която сте избрали. Когато сте готови, можете да затворите браузъра и да продължите да работите в Excel.

Календар на Outlook

Други действия, които можете да предприемете, е да покажете вашия календар на Outlook от работен лист, базиран на дата в клетка – без да се налага да отваряте и навигирайте до тази дата в Outlook.

Вместо да навигирате в Outlook дата, въведете дата в работен лист на Excel, щракнете върху бутона Действия на умните етикетчета изображение на бутон и след това изберете действието, Показване на моя календар. Ако вече не се изпълнява Outlook, се стартира и календара на Outlook се отваря с датата, въведена. Ако вече се изпълнява Outlook, календар се показва веднага.

Как работят умните етикетчета

Excel разпознава някои типове данни, които отбелязва с умни етикетчета. Типа на действия, които можете да предприемете, зависят от данните, които Excel разпознава и етикети с умно етикетче. Например ако въведете валиден борсови символ в клетка в работен лист на Excel, символа е разпознат и дава умно етикетче, което предоставя следните опции:

 • Вмъкване на обновяема борсова цена

 • Борсова на MSN пари Централна

 • Фирма отчета на MSN пари Централна

 • Последните новини на MSN пари Централна

Индикаторите за умните етикетчета се показват в клетка в работния лист, докато пишете. Те може да се появяват, когато отворите по-рано записана работната книга.

Забележка : Умни етикетчета са включени по подразбиране в Excel.

Как да получите още умни етикетчета

В уеб можете да намерите допълнителни умни етикетчета, създадени от Microsoft, от други фирми или от информационни технологии (ИТ) професионалисти, които дизайн по избор умни етикетчета и действия за конкретни продукти или услуги, с които работите. Например, ако работите в отдел за продажби, можете да щракнете върху по избор "име на продукт" умни етикетчета във вашия документ, което предлага действия като "проверка на качеството на склад" или "цена".

Забележка : Типовете умни етикетчета, които идват с Excel може да се различава в зависимост от езика, който е активиран.

Най-горе на страницата

Използване на умно етикетче

 1. Уверете се, че са включени умни етикетчета.

  Как да включите умни етикетчета

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

  2. Щракнете върху категорията проверка и след това щракнете върху Опции за автокоригиране.

   Появява се диалоговият прозорец "автокоригиране" .

  3. Щракнете върху раздела Умни етикетчета .

  4. Поставете отметка в квадратчето етикет на данни с умни етикетчета .

   Проблем:    Не виждам умни етикетчета в списъка на програмите за разпознаване

   Ако не виждате списък на умни етикетчета в списъка разпознаване (в раздела " Умни етикетчета " в диалоговия прозорец Автокоригиране ), добавката умни етикетчета трябва да бъдат инсталирани. Направете следното:

   1. На системния диск на вашия компютър Намерете следната папка:

    \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Smart етикет

   2. Стартирайте програмата SmartTagInstall.exe.

  5. Щракнете върху OK два пъти.

 2. Преместете точката на вмъкване над Пурпурен триъгълник в клетка, докато се появи бутона за Действия с умни етикетчета изображение на бутон .

 3. Щракнете върху стрелката до бутона и след това изберете действие от списъка.

Най-горе на страницата

Промяна на опции за умни етикетчета

Има няколко опции за умни етикетчета, които можете да зададете да контролирате използването на умни етикетчета. Следните процедури обясняват как да зададете тези опции.

Включване или изключване на умни етикетчета

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху категорията проверка и след това щракнете върху Опции за автокоригиране.

 3. В диалоговия прозорец Автокоригиране щракнете върху раздела Умни етикетчета .

 4. Отметнете или изчистете квадратчето за отметка за етикет на данни с умни етикетчета .

Промяна на индикатора за умни етикетчета

Можете да изберете да покажете бутона Действия на умните етикетчета само или показване на бутона и Пурпурен триъгълник.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху категорията проверка и след това щракнете върху Опции за автокоригиране.

 3. В диалоговия прозорец Автокоригиране щракнете върху раздела Умни етикетчета .

 4. В списъка Показвай умните етикетчета като изберете Само бутон или индикатор и бутон.

Проверяване на работна книга за нови умни етикетчета

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху категорията проверка и след това щракнете върху Опции за автокоригиране.

 3. В диалоговия прозорец Автокоригиране щракнете върху раздела Умни етикетчета .

 4. Поставете отметка в квадратчето етикет на данни с умни етикетчета .

 5. Щракнете върху Проверка на работната книга , за да намерите всички умни етикетчета в работната книга.

Скриване на умни етикетчета

Можете да скриете умни етикетчета от изглед в работна книга.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху категорията проверка и след това щракнете върху Опции за автокоригиране.

 3. В диалоговия прозорец Автокоригиране щракнете върху раздела Умни етикетчета .

 4. В списъка Показвай умните етикетчета като щракнете върху няма.

Записване или отхвърляне на умни етикетчета

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху категорията проверка и след това щракнете върху Опции за автокоригиране.

 3. В диалоговия прозорец Автокоригиране щракнете върху раздела Умни етикетчета .

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да запишете всички умни етикетчета, поставете отметка в квадратчето Включи умни етикетчета в тази работна книга .

  • За да отхвърлите всички умни етикетчета, изчистете отметката от квадратчето етикет на данни с умни етикетчета и след това изчистете отметката от квадратчето Включи умни етикетчета в тази работна книга .

 5. Затворете и отворете отново работната книга.

Най-горе на страницата

Проверка за нови умни етикетчета

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху категорията проверка и след това щракнете върху Опции за автокоригиране.

 3. В диалоговия прозорец Автокоригиране щракнете върху раздела Умни етикетчета .

 4. Щракнете върху още умни етикетчета.

  Страница със списък на умни етикетчета и действия се показва във вашия уеб браузър.

Най-горе на страницата

Премахване на умни етикетчета

Можете да премахнете отделно умно етикетче, някои умни етикетчета или всички умни етикетчета в работна книга.

Премахване на отделно умно етикетче от клетка

 1. Преместете точката на вмъкване над клетката, докато се появи бутона за Действия с умни етикетчета изображение на бутон .

 2. Щракнете върху стрелката до бутона и след това щракнете върху Премахни това умно етикетче.

Премахване на конкретни типове умни етикетчета

Тази процедура премахва някои умни етикетчета, но оставя функция е включена.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху категорията проверка и след това щракнете върху Опции за автокоригиране.

 3. В диалоговия прозорец Автокоригиране щракнете върху раздела Умни етикетчета .

 4. Под разпознаванеизчистете квадратчетата за отметка за умни етикетчета, които искате да премахнете.

 5. Щракнете върху OK.

 6. Затворете и отворете отново работната книга.

Премахване на всички умни етикетчета

Може да искате да премахнете умни етикетчета, защото сте копирали текст, съдържащ умни етикетчета от друг документ във вашата работна книга или умни етикетчета може да са разпознати в документ, който е записан на компютъра на някой друг.

Важно : Тази процедура премахва всички умни етикетчета, включително умни етикетчета, които са означени от модули за разпознаване, които вече не е възможно да имате на компютъра ви и умни етикетчета, които се разпознават в документ на компютъра на някой друг. Не можете да отмените това действие.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху категорията проверка и след това щракнете върху Опции за автокоригиране.

 3. В диалоговия прозорец Автокоригиране щракнете върху раздела Умни етикетчета .

 4. Изчистете отметката от квадратчето етикет на данни с умни етикетчета и след това изчистете отметката от квадратчето Включи умни етикетчета в тази работна книга .

 5. Затворете и отворете отново работната книга.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×