Преминаване към основното съдържание

Съвети за проектирането с Power View

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ето някои съвети за работа с Power View в Excel и SharePoint, които ще ви помогнат да създавате интерактивни изгледи на данните от модели на данни в работни книги на Excel или таблични модели, разположени в екземпляри на услугите за анализ на SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) (SSAS).

В тази статия

Създаване на отчет на Power View

Power View в Excel

Power View в SharePoint

Побиране на отчет на Power View в прозореца

Защо иконите на диаграмите са маркирани в сиво?

Какво означават иконите в списъка с полета?

Полета в раздела с полета

Имена на таблици

Полета на етикети на редове

Раздел за оформления

Преглед на отчет на Power View в SharePoint в режими на четене и цял екран

Припокриващи се и вмъкнати елементи един върху друг

Разширяване на визуализация

Преоразмеряване на визуализация

Отмяна

"За съжаление, не можем да покажем вашите данни, защото тясно свързани полета са на различни оси"

Решение 1: Премахнете полето

Решение 2: Създайте дублирано поле в модела на данни

Вж. също

Създаване на отчет на Power View

Power View в Excel

Стартирането на Power View в Microsoft Excel 2013 е лесно.

В Excel, в раздела Вмъкване > Power View.

Прочетете повече за стартиране на Power View в Excel 2013.

Power View в SharePoint

Стартирайте Power View от модел на данни във файл на Excel (XLSX), споделен източник на данни (RSDS) или BISM връзка (BISM) в SharePoint Server 2013.

Модели могат да бъдат в стандартната библиотека с документи на SharePoint Server 2013 или в Галерията на Power Pivot. Средата за проектиране на Power View се отваря и видите изгледа на който да поставите вашите визуализации.

Прочетете повече относно Създаване, записване, експортиране и печатане на отчети на Power View.

Най-горе на страницата

Побиране на отчет на Power View в прозореца

Листът с отчета на Power View в Microsoft Excel (или изглед в SharePoint) е с фиксиран размер подобно на слайдовете на Microsoft Office PowerPoint, за разлика от другите работни листове на Microsoft Excel.

Преоразмеряване на Power View

По подразбиране листът се побира в прозореца и се преоразмерява, когато отворите още екрани. Например ако покажете областта на филтрите, листът се свива, за да се побере в останалата част на прозореца. Може да изключите тази функция.

За да преустановите преоразмеряването на листа, за да се побира в прозореца, изчистете бутона Побиране в прозореца.

Сега може да превъртите, за да прегледате различните части на листа.

Най-горе на страницата

Защо иконите на диаграмите са маркирани в сиво?

Когато даден елемент от лентата е забранен (маркиран в сиво), означава, че действието не е достъпно за това, което сте избрали в листа или изгледа. Например ако дадена таблица няма агрегирани числа, като суми или средни стойности, не може да я преобразувате в диаграма, затова всички икони на диаграми в раздела Проектиране ще бъдат забранени.

Добавяне на поле с цифров тип данни в таблицата.

Прочетете повече за превръщането на сума в средна стойност или друго агрегиране в Power View.

Най-горе на страницата

Какво означават иконите в списъка с полета?

Панелът отдясно на изгледа е списъкът с полета.

Разделът с полета в горната половина показва таблиците и полетата в модела на данни, върху който се основава вашият отчет на Power View. Това са полетата, които са налични за поставяне във вашия отчет.

Долната половина е разделът за оформление. Той показва опциите за оформление на полето за визуализация, която сте избрали в изгледа.

Полета в раздела с полета

Щракването върху поле го добавя в изгледа. Ако в изгледа е избрана визуализация, тогава новото поле се добавя към тази визуализация. А ако не е, тогава новото поле стартира нова визуализация в изгледа.

Или плъзнете поле в изгледа. Може да стартирате нова таблица или да я добавите към съществуваща таблица.

Имена на таблици

Разширете името на таблицата в раздела за полета, за да видите полетата в тази таблица.

Ако щракнете върху самото име на таблицата, Power View добавя полетата по подразбиране на таблицата в изгледа. Полетата по подразбиране се определят в модела на данни, върху който се основава вашият отчет.

Полета на етикети на редове

Агрегиранията ∑ в дадена таблица са полетата, маркирани със символа сигма, ∑. Агрегирането е цифрова стойност, която указва размера, количеството, мащаба, важността или обхвата на нещо. Агрегиранията се определят в модела, върху който се основава вашият отчет. Трябва ви поне едно агрегиране, за да създадете диаграмна визуализация.

За повече информация вж. Конфигуриране на свойства на поведение на таблици за отчети на Power View.

Може да използвате и неагрегирано поле като агрегирано. Например ако имате поле "Име на продукт", може да го добавите към таблица и после да го настроите на "Брой". Вж. Промяна на сума в средна стойност или в друг агрегат в Power View.

Икона на калкулатор в Power View Изчисляеми полета в таблицата са маркирани с калкулатор Икона на калкулатор в Power View символ. Понякога те се наричат изчисляеми мерки. Всеки изчисляемо поле има своя собствена формула, създадена с DAX. Не можете да променяте агрегиране, например, ако е сума, той може да бъде само сума.

Прочетете повече относно Създаване на визуализации в Power View.

Най-горе на страницата

Раздел за оформления

Елементите в раздела за оформление се различават в зависимост от типа визуализация, която сте избрали в изгледа. Например ако сте избрали диаграма, ще видите полета в полетата "Стойност", "Ос" и "Серии". Ето някои действия, които можете да предприемете в раздела за оформление:

Плъзнете полета от раздела с полета на списъка с полета към полетата в раздела за оформление. Това ще ги добави към избраната визуализация в изгледа.

Изтрийте полета от раздела за оформление. Това няма да ги изтрие от модела.

Променете агрегат в раздела за оформление. По подразбиране повечето агрегати са суми. Можете окончателно да промените агрегирането по подразбиране, като използватеPower Pivot. Или можете да промените агрегирането на базата на използването, като щракнете върху стрелката до името на полето в полето "Стойности" и след това изберете "Средно", "Минимум", "Максимум" или "Брой".

Можете да промените поле, което не е агрегирано, и да го направите агрегирано. За повече информация вижте Превръщане на сума в средна стойност или друго агрегиране в Power View.

Създаване на контейнер с плочки. Например ако сте избрали диаграма, можете да създадете плочки с плъзгане на поле към плочката по. За повече информация вижте плочки в Power View.

Можете да създавате множества, като плъзгате поле във вертикални или хоризонтални полета за множества в раздела на оформлението. За повече информация вижте Визуализации на множества в Power View.

Най-горе на страницата

Преглед на отчет на Power View в SharePoint в режими на четене и цял екран

В режим на четене отчетът заема целия браузър. В режим на цял екран отчетът заема целия екран, както подсказва името, подобно на слайдшоу на PowerPoint. Това е режимът, в който трябва да представяте с Power View.

В раздела Начало > Режим на четене или Цял екран.

И в двата режима лентата и списъкът с полета са скрити, за да има повече място за визуализациите в изгледа. Областта на филтрите запазва състоянието, в което е била в режим на проектиране – ако е видима в режим на проектиране, тогава и в режим на четене или цял екран ще бъде видима.

В режимите на четене и цял екран може да се местите между изгледите във вашия отчет, като използвате клавишите със стрелките или щракнете върху иконата за показване на няколко изгледа в долната лява част. Можете да работите с визуализациите на отчета по същия начин, по който работите и в режим на проектиране.

Но не можете да редактирате отчета в режими на четене и цял екран. Например не можете да местите, преоразмерявате или триете визуализации или да копирате, пренареждате или триете изгледи.

Натиснете ESC, за да излезете от режима на цял екран и да се върнете в режима, в който сте били за последно, независимо дали е режим на проектиране, или четене.

Най-горе на страницата

Припокриващи се и вмъкнати елементи един върху друг

Елементите в изгледа може да се припокриват или напълно да се покриват един друг. Например можете да вмъкнете малка диаграма в по-голяма. За да подобрите работата при проектиране, може да преместите обекти на преден фон или изцяло отпред, или на заден фон, или отзад.

Подреждане на реда на визуализацията в Power View

Изберете визуализация в областта за проектиране.

В раздела Проектиране >

Преместване напред

Преместване отпред

Изпращане назад

Изпращане отзад

Съвет:  Ако една визуализация е пред горния десен ъгъл на друга, е възможно да се окаже трудно да изберете филтъра или изскачащата икона за задната визуализация. Изведете отпред тази визуализация, за да филтрирате, и след това я изпратете отново отзад.

Ако добавите нова визуализация при пълен изглед, Power View я поставя върху съществуващите елементи в изгледа.

Най-горе на страницата

Разширяване на визуализация

Всички визуализации имат '' бутон за отделяне Икона на изскачащ прозорец на Power View в горния десен ъгъл. Когато щракнете върху него, визуализацията се появява да разгънете да попълните цялата изглед на Power View, или ако сте в четене или цял екран режим, да попълните цялата режим. Това е само временно. Останалата част от отчета е все още отдолу и когато щракнете върху иконата за изскачане отново, визуализацията връща към му място в отчета.

Забележка: Плочки нямате изскачане бутон.

Преоразмеряване на визуализация

Визуализациите се преоразмеряват автоматично, когато добавяте нови полета към тях. Можете също да ги преоразмерите ръчно.

  1. Изберете визуализацията.

  2. Посочете с показалеца на мишката над един от манипулаторите за оразмеряване на визуализацията (манипулатор за оразмеряване се показва, когато посочите средата на една от пунктираните сиви линии около визуализацията). Показалецът на мишката се променя в двупосочна стрелка. Показалец с двупосочна стрелка за промяна на размера в Power View

  3. Плъзнете двупосочната стрелка до желания размер за визуализацията.

Забележка: След като преоразмерите ръчно визуализацията, тя повече няма да се преоразмерява автоматично, за да побира новите полета. Вместо това ще се показват ленти за превъртане, така че можете да превъртате съдържанието на визуализацията. За да се върнете към режима на автоматичен размер, щракнете двукратно върху манипулаторите за оразмеряване.

Отмяна

Една от най-удобните функции при проектирането в Power View е, че можете да отмените почти всяко действие. Това ви дава възможност да експериментирате и да се учите, защото после можете да отмените действието. Можете да отмените няколко стъпки в реда, в който сте ги извършили.

Отмяна и връщане в Power View

Забележка:  В Excel листовете на Power View разполагат със свои бутони Отмяна и Връщане. Това са големите стрелки напред и назад в раздела на Power View.

"За съжаление, не можем да покажем вашите данни, защото тясно свързани полета са на различни оси"

Това съобщение се показва в Power View, ако визуализацията има едно и също поле в повече от една област, например и в двете области "Ос" и "Легенда".

Ако създавате отчети на Power View в SharePoint (RDLX файлове) с многомерен модел в услугите за анализ на SQL Server, може да видите това съобщение дори при различни полета, ако те са "тясно свързани" (ако споделят някои ключови полета). Това ограничение се дължи на добавянето на поддръжка за многомерни модели.

Решение 1: Премахнете полето

Премахнете полето от всички тези области, с изключение на една. Ако например имате колонна диаграма с едно и също поле в "Ос" и "Легенда", премахнете полето от "Легенда" и го оставете само в "Ос".

Решение 2: Създайте дублирано поле в модела на данни

Ако имате достъп до модела на данни за отчет на Power View, създайте копие на това поле. Да кажем, че имате колонна диаграма с полето "Страна" в "Ос" и в "Легенда". В модела на данни, създайте изчисляема колона с формулата "= [Страна]" и я наименувайте "Страна2". След това, в Power View, плъзнете "Страна" до "Ос" и "Страна2" – до "Легенда".

Вж. също

Видеоклипове за Power View и Power Pivot

Урок: Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

Power View: Изследване, визуализиране и представяне на данните ви

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×