Съвети за подготовка на пощенския ви списък с имейли

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Без значение колко умно е вашето имейл съобщение, то ще има слабо въздействие, ако го изпратите на неподходящи хора.

Колкото повече можете да насочите вашия пощенски в потребителски сегмент, който може да се интересувате от конкретна оферта, толкова по-голяма си имейл кампания процент на успех. План за посвещава между трета и половината от вашето имейл кампания време и бюджет за уточняване на вашия пощенски списък за насочване на подходящия клиент сегменти.

Можете да ограничите вашия пощенски списък на имена и имейл адреси, или можете да включите повече подробности за всеки клиент, така че да можете да категоризирате клиенти в сегменти, които имат смисъл за вашата фирма.

В тази статия

Как да използвате данните на клиентите

Създаване на пощенски списък

Комбиниране на списъци от множество източници в един списък

Уточняване на списъка получатели

Как да използвате данните на клиентите

След като получите информация за вашите клиенти и потенциални клиенти, проследяване на атрибутите, които общите може да бъде много полезно. По-подробно, че да заснемете във вашия пощенски списък, още опции, които имате за насочване на вашите съобщения.

Но се уверете, че подробните данни, които можете да проследите са данните, които ще използвате. Повече сложност добавите към вашия пощенски списък, повече работа, трябва да направите, за да поддържате вашия списък.

Например можете да използвате данните на клиентите в някое от следните начини.

 • Поща на клиенти в конкретна езикова променлива     Филтриране на вашия пощенски списък по град или пощенски код, така че да можете лесно да обяви промоция само за клиенти, които се намират в определено място.

 • Добави персонализиран поздрав     Персонализиране на пощенски чрез включване на получателите на първите или последните имена в реда за поздрав от името на разделяне на отделни полета за данни на заглавие, собствено имеи фамилно име .

 • Фокус върху получателите на определена възраст     Уведомете клиентите на продуктите или услугите, които са подходящи за тези клиенти етап от жизнения (например планиране за пенсиониране на двадесет или с планиране за пенсиониране в техните 50-те) чрез събиране на дати на раждане на вашите клиенти като година на раждане (например "1945").

  Ако искате да предложите промоционален подарък за всички клиенти, чийто рожден ден се пада в текущия месец, може да събере техните рождени дати като месец, ден, година (например "1 януари 2000 г.").

 • Според конкретните отделен пощенски съобщения по пол     Обяви новата продуктова линия само мъже или само жени, като включите всеки клиент Пол ("мъж" или "жена") във вашия пощенски списък.

 • Използвай покупка история     Изпращане на специални съобщения до тези, които са направили последните големи покупки или уведомява Клиентите, когато имате нови модели на любимите си марки. За да направите това, трябва да проследявате клиентските покупка история. Можете също да да уведомите потребителите за подобни продукти ("клиенти, които сте закупили вашия елемент, също така този елемент, полезни").

Най-горе на страницата

Създаване на пощенски списък

В най-основни пощенски списък е текстов файл, който разделя записи на получателите в общи полета. Тези списъци обикновено поемане на формата на работни листове или таблици, с всеки запис в отделен ред, разделен на колони, които съдържат полета в отделни данни, като основен пощенски списък на снимката тук.

Основен пощенски списък в диалоговия прозорец на получатели на циркулярни документи.

Сложен списък може да включва полета за допълнителни данни, например предпочитания за размера и цвета на продукт, покупка история, дата на раждане и пол.

Ако създавате пощенски списък за първи път, можете да го направите, без да излизате Publisher.

Създаване на списък с получатели

 1. В менюто инструменти посочете съобщения и каталозии след това щракнете върху Създаване на списък с адреси.

 2. Преди да започнете да въвеждате информация за вашия списък, можете да персонализирате полета чрез добавяне, премахване, преименуване или повторна полета, които се появяват в диалоговия прозорец Нов списък с адреси .

  Как?

  1. Щракнете върху Персонализиране на колонии след това направете някое от следните неща:

   • За да добавите поле, щракнете върху Добави. В диалоговия прозорец Добавяне на поле въведете име за вашето ново поле и след това щракнете върху OK.

   • За да премахнете поле, изберете полето, под Имена на полетаи след това щракнете върху Изтрий.

   • За да преименувате поле, изберете полето, под Имена на полетаи след това щракнете върху Преименуване. В диалоговия прозорец Преименуване на поле въведете ново име в полето и след това щракнете върху OK.

   • За да промените реда на полетата, изберете полето, което искате да преместите и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу , докато застане там, където желаете.

  2. Повторете тези стъпки, докато приключите с изменение на списъка с имена на полета и след това щракнете върху OK.

 3. В диалоговия прозорец Нов списък с адреси въведете информацията за първия запис в съответните полета (заглавие, собствено име, фамилно имеи т.н.).

 4. Когато приключите с въвеждането на информацията за първия запис, щракнете върху Нов запис или натиснете клавиша TAB.

 5. Повторете стъпки 3 и 4, докато сте приключили с добавянето на записи.

 6. Щракнете върху OK.

 7. В диалоговия прозорец Запиши списък с адреси въведете име за вашия адресен списък в полето име на файл .

  По подразбиране списък с адреси се записва в папката мои източници на данни. Това е най-добре да пазите списъка с адресите тук, защото това е папката по подразбиране, в която Microsoft Publisher търси източници на данни.

 8. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Комбиниране на списъци от няколко източника

Ако имате или закупуване на пощенски списъци, Publisher улеснява за комбиниране и промяна на списъци с клиенти от множество източници в Publisher. Можете да изберете това, което работи най-добре за вас чрез събирането на Publisher пощенския си списък от произволна комбинация от други списъци, създадени в следните програми:

 • Microsoft Office Excel

 • Microsoft Office Outlook

 • Microsoft Office Outlook с Business Contact Manager

 • Microsoft Office Access

Можете също да използвате списъци, които можете да закупите, като например тези от Microsoft списък Builder.

Задайте списък за добавяне

 1. В менюто инструменти щракнете върху пощенски съобщения и каталозии след това щракнете върху Циркулярни имейли , за да отворите прозореца на задачите Циркулярни имейли .

  Ако публикацията, която е свързан към списъка с получатели, проверете връзката и след това щракнете върху Редактиране на списъка получатели в прозореца на задачите Циркулярни имейли . Ако публикацията, която не е свързан към съществуващ списък с получатели, щракнете върху една от опциите под Създаване на списък с получателии след това щракнете върху следващия: създаване или свързване към списък с получатели.

 2. В диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи , под Добавяне към списъка с получателинаправете едно от следните неща:

  • Щракнете върху избор на съществуващ списък, изберете източник на данни в диалоговия прозорец Избор на източник на данни и след това щракнете върху Отвори.

  • Щракнете върху избор от контактите на Outlook (Ако бъдете подканени да изберете профил за поща, щракнете върху профила, който искате) и след това щракнете върху OK. Изберете папка или списък за разпространение в диалоговия прозорец Избор на контакти и след това щракнете върху OK.

  • Щракнете върху тип на нов списък, добавете тези записи, които искате в диалоговия прозорец Нов списък с адреси и след това щракнете върху OK.

Разрешаване на несъответствия при комбинирането на списъци

Когато добавите един пощенски списък в друг, едно или повече полета в списъка с добавена не може да има съвпадение в съществуващия списък. Например списък с адреси, които искате да добавите могат да включват " CompanY име ", но първоначалния списък не може да.

Publisher ви подканва да коригирате несъответствия между полетата в списъци на различни източника като отворите диалоговия прозорец Добавяне към списъка на получателите .

 1. В диалоговия прозорец Добавяне към списъка на получателите изберете поле, което не е вкаран в колоната приключен , изберете полето, към което искате да отговаря в списъка полета на получателя списък със съответстващите им полета и след това щракнете върху съвпадение.

 2. В Съответствие с диалоговия прозорец поле Проверете дали сте избрали полето е в списъка под съвпадение със списъка получатели или изберете друг и след това щракнете върху OK.

 3. Ако трябва да добавите ново поле към списъка на получателите да направите съвпадение, изберете полето, което искате да добавите в новия списък (левия списък в диалоговия прозорец Добавяне към списъка на получателите ), щракнете върху Добавии след това щракнете върху OK. Добавен полета се показват под нови полета, за да се добавят към списъка на получателите.

  Съвет: Премахване на допълнително поле, като го изберете в полето нов полета да се добавят към списъка с получатели и след това щракнете върху Премахни.

Изображение на диалоговия прозорец за добавяне към списъка на получателите

Как среща полета, когато Publisher не питай ме да?

 • В Циркулярни имейли прозореца на задачите под повече елементиизберете адресни полетаи след това щракнете върху Съгласуване на полета.

Записване на пряк път към списък на обединения

Можете да създадете пряк път към комбинираните списък за използване в други пощенски съобщения. Всеки път, когато редактирате отделен запис в списъка с обединения, редактиран запис също се актуализира в оригиналния файл на източник ако този файл е достъпен за редактиране. Ако не искате да актуализирате на оригиналния файл, експортирайте списъка на получателите към нов файл.

 1. В прозореца на задачите Циркулярни имейли (стъпка 3: изберете имейл обединяване на изходните данни), под подготовка за проследяване на това пощенско съобщение, щракнете върху записване на пряк път към списъка на получателите.

 2. В диалоговия прозорец Записване на файл въведете име за вашия комбиниран адресен списък в полето име на файл .

  По подразбиране списък с адреси се записва в папката мои източници на данни. Това е най-добре да пазите списъка с адресите тук, защото това е папката по подразбиране, в която Microsoft Office Publisher търси източници на данни.

 3. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Уточняване на списъка получатели

Когато полетата в различни източника списъци съвпадение, всички записи се показват в съществуващия списък в диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи, където можете да филтрирате, сортирате и изберете получателите да включите в обединяването електронна поща. Поставете отметка в квадратчето до всеки получател, който искате да включите и изчистете отметката от квадратчето до всеки получател, който искате да изключите.

Отметнете или изчистете всички елементи

 • Отметнете или изчистете квадратчето за отметка в заглавния ред.

Филтриране на елементите на списък

Ако искате да използвате само определени записи в списъка, можете да филтрирате списъка от конкретно поле или критерий. След като филтрирате списъка, можете да използвате отметки в квадратчетата, за да включвате или изключвате записи.

 1. Щракнете върху стрелката до заглавието на колоната на елемента, който искате да филтрирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху (празни места) за показване на всички записи, в които съответното поле е празно.

  • Щракнете върху (непразни) за показване на всички записи, в които съответното поле съдържа информация.

  • Щракнете върху (разширени) , за да се отвори диалоговият прозорец филтриране и сортиране , който можете да използвате за филтриране на няколко критерия.

   Забележка: Можете също да отворите диалоговия прозорец филтриране и сортиране , като щракнете върху филтър под уточняване на списъка получатели в Получатели на циркулярни документи.

 3. Съвет: Ако вашият източник на данни съдържа записи, които споделят една и съща информация и има 10 или по-малко уникални стойности в колоната, можете да филтрирате по конкретна информация. Например ако има повече от един адрес, които фигурира Австралия като страна или регион, можете да филтрирате по Австралия.

 4. Диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи показва само отбелязаните записи. За да покажете отново всички записи, щракнете върху (всички).

Сортиране на елементи в списъка

Ако искате да видите елементи по азбучен ред можете да сортирате елементите във вашия списък. Направете едно от следните неща:

 • В диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи щракнете върху заглавието на колоната на елемента, който искате да сортирате.

  Например ако искате да показвате списъка по азбучен ред на фамилното име, щракнете върху заглавката на колоната Фамилно име .

 • За да сортирате с помощта на няколко критерия, щракнете върху сортиране под уточняване на списъка получатели в диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи . В диалоговия прозорец филтриране и сортиране изберете критериите, които искате да сортирате.

  Щракнете върху OK, за да се върнете към прозореца на задачите Циркулярни имейли .

Намиране на дубликати

За да предотвратите дублирани пощенски съобщения, можете да намерите и премахване на записи в списъка за обединения, за който повечето (но не непременно всички) полета съвпадат.

 1. В диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи щракнете върху намиране на дублирани думи.

 2. В диалоговия прозорец Намиране на дублирани записи оставя проверява само тези записи, които искате да включите и след това щракнете върху OK.

Намиране на конкретен получател или група получатели, които споделят общи атрибут

За да идентифицирате лице или група от хора, които споделят общи атрибути (например фамилно име, пощенски код или раждане месец), можете да търсите списъка.

 1. В диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи щракнете върху намиране на получател.

 2. В диалоговия прозорец Намиране на запис въведете атрибут, който искате да намерите в полето за Търсене на текст, задайте полето или полетата, които искате да търсите и след това щракнете върху Намери следващ.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×