Съвети за оптимизиране на IMAP миграции

Когато предприемете миграция чрез протокола за достъп до имейл чрез интернет (IMAP) от локален Exchange Server към Office 365, имате няколко възможности за оптимизиране на производителността при мигриране.

Оптимизиране на IMAP миграции

Ето някои съвети за оптимизиране на IMAP миграция:

 • Увеличаване на ограниченията за връзките с вашия IMAP сървър.      Много защитни стени и имейл сървъри имат ограничения за броя връзки от даден потребители, броя връзки от даден IP адрес и общи ограничения за връзките. Преди да мигрирате пощенски кутии, се уверете, че вашата защитна стена и IMAP сървър са конфигурирани да позволяват голям или максимален брой връзки за следните настройки:

  • Общият брой връзки към IMAP сървъра.

  • Броят на връзките от определен потребител. Това е важно, ако използвате акаунт на администратор във файла, съдържащ стойности, разделени със запетая, (CSV файла) за мигрирането, защото всички връзки към IMAP сървъра са направени от този потребителски акаунт.

  • Броят на връзките от определен IP адрес. Обикновено това ограничение е наложено от защитната стена или имейл сървъра.

  Ако на вашия IMAP сървър се изпълнява Microsoft Exchange Server 2010 или Exchange 2007, настройките по подразбиране за ограниченията на връзките са ниски. Трябва да увеличите тези ограничения, преди да мигрирате имейла. По подразбиране Exchange 2003 не ограничава броя на връзките.

  За повече информация вижте

 • Промяна на DNS настройката за време на живот (TTL) на MX записа.      Преди да стартирате мигрирането на пощенски кутии, променете настройката за TTL на домейновата именна система (DNS) на текущия MX запис на по-кратък интервал, например 3600 секунди (1 час). След това, когато промените MX записа така, че да сочи към вашата имейл организация на Office 365, след като всички пощенски кутии са мигрирани, актуализираният MX запис трябва да се разпространи по-бързо поради съкратения TTL интервал.

 • Изпълнение на една или повече тестови партиди за мигриране.      Изпълнете няколко малки партиди за IMAP мигриране, преди да мигрирате по-голям брой потребители. При тестова миграция можете да направите следното:

  • Проверка на формата на .csv файла.

  • Тестване на крайната точка за мигриране, използвана за свързване с IMAP сървъра.

  • Проверка дали можете успешно да мигрирате имейла с помощта на идентификационните данни на администратор, ако е приложимо.

  • Определяне на оптималния брой едновременни връзки към IMAP сървъра, което да намали влиянието на пропускателната способност на интернет.

  • Проверка дали папките, които сте изключили, не се мигрират към пощенските кутии на Office 365.

  • Определяне колко време е необходимо, за да мигрирате партида потребители.

  • Използвайте CSV файлове с един и същ брой редове и стартирайте партидите на равномерни интервали през деня. След това сравнете общото оперативно време за всяка тестова партида. Това сравнение ще ви помогне да прецените колко време ще отнеме мигрирането на всички пощенски кутии, колко голяма трябва да бъде всяка партида за мигриране и колко на брой едновременни връзки към IMAP сървъра трябва да използвате за балансиране на скоростта на мигриране и пропускателна способност на интернет.

 • Използване на идентификационни данни на администратор в CSV файла за мигриране на имейл.      Този метод най-малко пречи на работата и е най-малко неудобен за потребителите и ще помогне за намаляване на грешките при синхронизиране, причинени, когато потребителите променят паролата на локалния си акаунт. Това също ще ви спести необходимостта да получавате или променяте потребителски пароли. Ако използвате този метод, не забравяйте да се уверите, че акаунтът на администратор, който използвате, има необходимите разрешения за достъп до пощенските кутии, които мигрирате.

  Забележка: Ако решите да използвате идентификационни данни на потребител в CSV файла, помислете за глобална промяна на паролите на потребителите и след това забрана на потребителите да променят паролата си в своя локален акаунт, преди да мигрирате своите пощенски кутии. Ако потребителите сменят паролата си, преди пощенската им кутия да бъде мигрирана към пощенската кутия, базирана на облака, мигрирането ще бъде неуспешно. Ако те променят паролата си, след като пощенската кутия бъде мигрирана, новите имейли, изпратени до пощенската кутия на IMAP сървъра, няма да бъдат мигрирани към тяхната пощенска кутия в Office 365.

 • Не изтривайте пощенски кутии или не променяйте техните SMTP адреси по време на мигрирането.      Системата за мигриране ще съобщи за грешка, когато не може да намери пощенска кутия, която е мигрирана. Трябва да завършите мигрирането и да изтриете партидата за мигриране, преди да изтриете или промените SMTP адреса на пощенска кутия в Office 365 или локална пощенска кутия, която е мигрирана.

 • Комуникация с вашите потребители.      Уведомете потребителите предварително, че ще мигрирате съдържанието на техните локални пощенски кутии към вашата организация на Office 365. Имайте предвид следното:

  • Информирайте потребителите, че имейл съобщенията, които са по-големи от 35 МБ, няма да бъдат мигрирани. Помолете потребителите да запишат много големите съобщения и прикачени файлове на локалния си компютър или на преносимо USB устройство.

  • Помолете потребителите да изтрият старите или ненужните имейл съобщения от своите локални пощенски кутии преди мигрирането. Това помага за намаляване на размера на данните, които трябва да се мигрират, и може да намали общото време за мигриране. Или може вие да почистите техните пощенски кутии.

  • Предложете на потребителите да архивират входящите си пощенски кутии.

  • Кажете на потребителите кои папки няма да бъдат мигрирани, ако е приложимо.

  • Папките с наклонена черта (/) в името не се мигрират. Ако потребителите искат да мигрират папки, които съдържат наклонени черти в техните имена, те трябва да преименуват папките или да заместят наклонените черти с друг знак, като например знак за долна черта (_) или тире (-).

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×