Събиране или изваждане на дати

Събиране или изваждане на дати

Да предположим, че искате да промените дата в графика на проект, като добавите две седмици, за да видите каква ще бъде новата дата на завършване, или искате да определите колко време ще е необходимо за извършването на една отделна дейност от списък със задачи по проект. Можете да добавите или извадите определен брой дни към или от дата с помощта на проста формула или можете да използвате функциите за работни листове, специално създадени за работа с дати в Excel.

В тази статия

Добавяне или изваждане на дни към или от дата

Добавяне или изваждане на месеци към или от дата

Добавяне или изваждане на години към или от дата

Добавяне на комбинация от дни, месеци и години към дата

Добавяне или изваждане на дни към или от дата

Да предположим, че трябва да представите счетоводния си баланс на 8 февруари 2010. Искате да прехвърлите пари в текущата си сметка, така че тези пари да пристигнат 15 календарни дни преди тази дата. Освен това знаете, че вашата сметка има 30-дневен цикъл на осчетоводяване и искате да определите кога да прехвърлите парите за вашата сметка за март 2008, така че парите да са в наличност 15 дни преди тази дата.

 1. В клетка A1 въведете 8.2.10.

 2. В клетка B1 въведете =A1-15.

 3. В клетка C1 въведете =A1+30.

 4. В клетка D1 въведете =C1-15.

Клетки A1 и C1 показват сроковете (08.2.10 и 09.3.10) на счетоводните баланси за февруари и март, а клетки B1 и D1 показват датите (24.1.10 и 23.2.10), до които трябва да прехвърлите парите си за тези дати.

Добавяне или изваждане на месеци към или от дата

Можете да използвате функцията EDATE за бързо добавяне или изваждане на конкретно число за цял брой месеци към или от дата.

Функцията EDATE изисква две стойности (наричани още аргументи): начална дата и броя месеци, които искате да добавите или извадите. За изваждане на месеци въведете отрицателно число като втория аргумент (например =EDATE("15.2.10",-5). Резултатът от тази формула е 15.9.09.

Можете да зададете стойността на началната дата или чрез препратка към клетка, която съдържа като стойност дата, или като въведете дата в кавички, като например "15.2.10".

Например искате да добавите 16 месеца към 16 октомври 2009.

 1. В клетка A5 въведете 16.10.09.

 2. В клетка B5 въведете =EDATE(A5;16).

  Функцията използва стойността в клетка A5 като датата.

 3. В клетка C5 въведете =EDATE("16.10.09";16).

  В този случай функцията използва стойност за дата, която сте въвели директно – "16.10.09."

  И двете клетки B5 и C5 трябва да показват датата 16.2.11.

  Забележка: В зависимост от формата на клетките, съдържащи въведените от вас формули, Excel може да покаже резултата като пореден номер– в този случай 16.2.11 може да се покаже като 40590.

  Excel съхранява датите като поредни номера, така че да могат да бъдат използвани в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 г. е номер 1, а 1 януари 2010 г. е номер 40179, защото е 40178 дни след 1 януари 1900 г.

 4. Ако резултатите ви се показват като поредни номера, изберете клетки B5 и C5 и продължете със следните стъпки.

 5. В раздела Начало, в групата Клетки, щракнете върху Форматиране, а след това върху Форматиране на клетки.

 6. В диалоговия прозорец Форматиране на клетки щракнете върху раздела Число.

 7. Под Категория щракнете върху Дата, след което щракнете върху OK. Стойността във всяка от клетките трябва да се покаже като дата, а не като пореден номер.

Добавяне или изваждане на години към или от дата

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирам пример?

 • Изберете примера в тази статия. Ако копирате примера в Excel Web App, копирайте и поставяйте клетките една по една. Важно: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  избиране на пример от помощта за Excel 2013 за Windows

  Избиране на пример от помощта

 • Натиснете CTRL+C.

 • Създайте празна работна книга или работен лист.

 • В работния лист изберете клетка A1 и натиснете CTRL+V. Ако работите в Excel Web App, повторете копирането и поставянето за всяка клетка в примера.

 • Важно: За да работи правилно примерът, трябва да го поставите в клетка A1 на работния лист.

 • За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша CTRL+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Показване на формули.

 • След като копирате примера в празен работен лист, можете да го приспособите към нуждите си.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Дата

Години за добавяне (или изваждане)

9.6.2009

15

2.9.2009

-5

10.12.2010

25

Формула

Описание (Резултат)

=DATE(YEAR(A2)+B2;MONTH(A2);DAY(A2))

Добавя 3 години към 9.6.2009 (9.6.2012)

=DATE(YEAR(A3)+B3;MONTH(A3);DAY(A3))

Изважда 5 години от 9.6.2009 (9.6.2004)

=DATE(YEAR(A4)+B4;MONTH(A4);DAY(A4))

Добавя 25 години към 10.12.2010 (10.12.2035)

Как работи формулата

Във всяка от трите формули конкретният брой години от колона B се сумира със стойността за годината, която се получава от датата в колона A.

Например в клетка A6 функцията YEAR се използва за датата в клетка A2 (9.6.2009) и връща 2009 като годината. След това формулата добавя 3 (стойността в клетка B2) към стойността за годината, което води до резултат 2012. В същата формула функцията MONTH връща стойността 6, а функцията DAY връща стойността 9. Тогава функцията DATE комбинира тези три стойности в дата, която е след три години – 9.6.2012.

Можете да използвате подобна формула за добавяне на месеци към дата. Например като използвате предишната дата от примера, можете да добавите 9 месеца към датата 9.6.2009, като използвате следната формула: =DATE(YEAR(A2);MONTH(A2)+9;DAY(A2)). Тази формула връща датата 9.3.2010.

Добавяне на комбинация от дни, месеци и години към дата

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирам пример?

 • Изберете примера в тази статия. Ако копирате примера в Excel Web App, копирайте и поставяйте клетките една по една. Важно: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  избиране на пример от помощта за Excel 2013 за Windows

  Избиране на пример от помощта

 • Натиснете CTRL+C.

 • Създайте празна работна книга или работен лист.

 • В работния лист изберете клетка A1 и натиснете CTRL+V. Ако работите в Excel Web App, повторете копирането и поставянето за всяка клетка в примера.

 • Важно: За да работи правилно примерът, трябва да го поставите в клетка A1 на работния лист.

 • За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша CTRL+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Показване на формули.

 • След като копирате примера в празен работен лист, можете да го приспособите към нуждите си.

1

2

3


4


5

A

B

Дата

9.6.2009

Формула

Описание (Резултат)

=DATE(YEAR(A2)+3;MONTH(A2)+1;DAY(A2)+5)

Добавя 3 години, 1 месец и 5 дни към 9.6.2009 (14.7.2012)

=DATE(YEAR(A2)+1;MONTH(A2)+7;DAY(A2)+5)

Добавя 1 година, 7 месеца и 5 дни към 9.6.2009 (14.1.2011)

Формулата в примера има следните аргументи (аргументът е стойност, подавана на дадена функция).

Формула за сумиране на дати

Формула за сумиране на дати

Изображение на бутон начална_дата: Дата или препратка към клетка, съдържаща дата.

Изнесено означение 2 години_добавяне: Брой на годините, които трябва да се добавят.

Изображение на бутон месеци_добавяне: Брой на месеците, които трябва да се добавят

Изнесено означение 4 дни_добавяне: Брой на дните, които трябва да се добавят

Как работи формулата

Във всяка от формулите към датата, съдържаща се в клетка А2, се добавят определен брой години, месеци и дни.

Например в клетка A5 (втората формула) функцията YEAR се използва за датата в клетка A2 (9.6.2009) и връща като година 2009. След това формулата добавя 1 към стойността за годината, което води до резултат 2010. Функцията MONTH връща стойност 6 и към стойността се добавят 7 месеца. Тъй като общо 6 месеца плюс 7 месеца прави 13 месеца, функцията DATE добавя 1 година към стойността за година – резултатът е 2011. Функцията DATE след това вади 12 от стойността за месеца и получената стойност е 1 за месеца. Функцията DAY връща стойност 9, към което се добавят 5 дни, и полученият резултат е 14. Накрая функцията DATE комбинира тези три стойности (2011, 1 и 14) в дата, която е след една година, седем месеца и 5 дни – 14.1.2011.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×