Събиране, изваждане, умножение и деление на стойности в контрола

Можете да помогнете на вашите потребители да попълват формулярите, базирани на вашия шаблон на формуляр, използвайки формули за изчисление на стойността за контрола въз основа на данни, които потребителят въвежда в други контроли. Изчисленията могат да включват събиране, изваждане, умножение и деление на стойности. Например ако проектирате шаблон на формуляр, който ще използват доставчици на електроенергия, за да искат разрешителни, можете да добавите формула в контрола, която автоматично да изчислява общата цена, която доставчикът трябва да плати за приложението, като умножава броя на разрешителните по цената на всяко разрешително.

В тази статия

Какво е формула?

Използване на два или повече оператора във формула

Вмъкване на математическа формула в контрола

Какво е формула?

Формулата е XPath израз, съставен от стойности, полета или групи, функции и оператори, които се използват за изчисляване и показване на други стойности. Формулите могат да се използват, за да се изпълняват следните задачи:

 • Изчисляване на математически стойности от стойности, които сте задали при проектирането на шаблона за формуляр, или стойности, които потребителите въвеждат в контроли, когато попълват формуляри, базирани на вашия шаблон за формуляр.

 • Показване на определени дати и часове.

 • Показване на стойностите, които потребителите въвеждат в една контрола, в друга контрола.

 • Задаване на стойността по подразбиране за поле или контрола.

 • Изпълнение на правило на базата на стойност, изчислена с помощта на формула.

Всеки XPath израз, който се използва във формула, е комбинация от стойности, функции и оператори и се изчислява до една стойност. Една формула може да съдържа няколко израза. Можете да си представите формулата като изречение, съставено от една или повече фрази, като всяка фраза представлява един израз във формулата.

Следващата илюстрация показва връзката между формула и израз.

Диаграма, показваща взаимоотношението между формули и изрази

Функция е израз, който връща стойност въз основа на резултатите от изчисление. Стойностите, използвани във функциите, се наричат аргументи. Можете да използвате стандартните функции на XPath 1.0, които са включени в InfoPath, както и някои функции, специфични за InfoPath. Връзки към повече информация за функциите на InfoPath можете да намерите в раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Използване на два или повече оператора във формула

Когато една формула съдържа два математически оператора или повече, InfoPath изпълнява изчислението съгласно приоритета на операторите. Следващият списък показва реда, по който се изпълняват операциите:

 1. Изчисления в скоби

 2. Умножение и деление

 3. Събиране и изваждане

Ако формулата съдържа два оператора, които имат един и същи приоритет, изчисленията се изпълняват отляво надясно.

Например представете си, че създавате шаблон на формуляр за приложение за разрешителни, който има текстово поле, което показва общата цена на всички разрешителни, подадени в приложение. Стойностите, изисквани от тази формула, идват от други текстови полета във формуляра. Текстовото поле, което показва общата цена, съдържа следната формула:

txtPermit1Qty * txtPermitCost1 + txtPermit2Qty * txtPermitCost2 /txtNumberOfPermits

Тази формула включва оператори за събиране (+), умножение (*) и деление (/). Според приоритета на операторите умножението и делението се извършват преди събирането. Тъй като операторите за умножение и деление имат един и същи приоритет, умножението се извършва преди делението, защото операторът за умножение се намира вляво от оператора за деление. Формулата се изчислява по този начин:

 1. Стойността в txtPermit1Qty се умножава по стойността в txtPermitCost1.

 2. Стойността в txtPermit2Qty се умножава по стойността в txtPermitCost2 и резултатът след това се дели на стойността в txtNumberOfPermits.

 3. Резултатът от изчислението на стъпка 1 се събира с резултатите от изчислението в стъпка 2.

За да контролирате реда на изчислението, поставете в скоби изчислението, което искате да се извърши първо. Изчисленията в скоби се извършват преди изчисленията извън скобите. Поставете изчисленията в скоби отляво на изчисленията без скоби. Изчисленията във вложени скоби се извършват от вътрешните към външните скоби.

Например да разгледаме следната формула:

((txtPermit1Qty * txtPermitCost1) + (txtPermit2Qty * txtPermitCost2))/txtNumberOfPermits

В това изчисление стойността, която се получава като резултат от умножението на стойностите в txtPermit1Qty и txtPermitCost1 се събира със стойността, която се получава като резултат от умножението на стойностите в txtPermit2Qty и txtPermitCost2. Сумата от това изчисление след това се разделя на стойността в txtNumberOfPermits.

Най-горе на страницата

Вмъкване на математическа формула в контрола

 1. Щракнете двукратно върху контролата или полето, за което желаете да създадете формулата.

 2. Изберете раздела Данни.

 3. Щракнете върху Вмъкване на формула Изображение на бутон .

 4. За да вмъкнете стойност или математически оператор във формулата, въведете стойността или символа за математическата операция в полето Формула.

  Списък с математически операции

  Операция

  Символ

  Събиране

  +

  Изваждане

  -

  Умножение

  *

  Деление

  /

  Забележка: Ако вашата формула използва оператора за деление (/), уверете се, че има интервал преди и след оператора за деление. Ако операторът за деление няма интервали преди и след себе си, InfoPath може да изтълкува "/" като разделител за стъпки в адрес на местоположение на XPath, а не като оператор за деление.

  Съвет: Математическите формули обикновено зависят от цели или десетични стойности като аргументи. За да избегнете празни стойности във вашата формула, отметнете квадратчето Считай празните стойности като нула в категорията Разширени на диалоговия прозорец Опции за формуляри.

 5. За да проверите дали е правилен синтаксисът на формулата, в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете върху Проверка на формула.

  Моята формула съдържа грешки

  Щракнете върху Покажи подробните данни в диалоговия прозорец Microsoft Office InfoPath, за да видите грешките във формулата. Следват някои предложения за отстраняване на тези грешки:

  • Ако използвате функция във вашата формула, проверете дали използвате правилните аргументи за функцията. Някои функции изискват полета или групи, докато други изискват указани стойности като аргументи. Връзки към повече информация за функциите можете да намерите в раздела Вж. също.

  • Изтрийте и въведете повторно формулата, за да се уверите, че е правилно въведена.

 6. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×