Преминаване към основното съдържание

Страница със свойства на колони (ADP)

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази страница със свойства съдържа набор от свойства за колона в дадена таблица или за набор от изходни колони в рамките на изглед или вградени функции.

Име на таблицата

Това свойство не се появява, ако работите с изглед или функция. Показва името на таблицата, съдържаща колона, чиито свойства разглеждате. Опцията за име на таблица може да се редактира само в конструктора на базата данни – не и от в рамките на конструктора на таблицата. Ако във вашата диаграма е избрана повече от една таблица, само името на първата таблица се вижда.

Име на обект

Това свойство не се появява, ако работите с таблица. Показва името на изглед или функция съдържащ изхода колона, чиито свойства разглеждате. Опцията за име на обект не е може да се редактира.

Име на колона

Показва името на избраната колона. За да покажете свойствата за друга колона, разгънете списъка име на колона.

Ако работите върху таблица, това ще покаже името на една от колоните на таблицата. Ако работите в изглед или функция, това ще покаже името на изходна колона.

Израз

Отнася се само ако работите в изглед или функция. Показва база данни на израза за изходна колона – колоната, която се появява в изхода на функцията изглед или в интернет. Ако колоната да съответства директно на една колона източник, изразът ще показва името на собственика, име на таблица и име на колона. Например ако изглед или функция включва qty колона от таблицата sales , изразът е dbo.sales.qty.

Ако колоната отговаря на производни колони, дефинирани в изглед или функция, изразът показва извличане. Например една колона, наречена profit може да има израз на revenue-expenses.

Описание

(Microsoft SQL Server 2000 само.) Показва описанието на текста на избраната колона. Стойността се съхранява като SQL Server разширяване свойство.

Тип данни

Показва типа данни на избраната колона.

Ако работите с изглед или функция, тип на данните се отнася само за изходни колони, които съответстват директно на колони в основната таблица, изглед или функция. С други думи ако изходна колона се получава, свойството тип данни е празна. Не можете да редактирате това свойство за изглед или функция.

Дължина

Отнася се само ако работите върху таблица. Показва дължината на избраната колона.

Nullable

Определя дали можете да въвеждате стойности Null в колоната.

 • NULL     Празни стойности са разрешени.

 • Не е NULL     Не са разрешени стойности NULL.

Стойност по подразбиране

Отнася се само ако работите върху таблица. Показва по подразбиране за тази колона, когато се добавя ред без стойност за тази колона в таблица. Стойността на това поле може да бъде или стойността на ограничения на SQL Server по подразбиране или името на глобален ограничение, към която е обвързана колона. Падащ списък съдържа всички глобални настройки по подразбиране дефинирани в базата данни. За да обвържете колоната глобален по подразбиране, изберете от падащия списък. Като алтернатива за да създадете ограничение по подразбиране за колоната, въведете стойността по подразбиране директно като текст.

Точност

Отнася се само ако работите върху таблица. Показва максималния брой цифри за стойности на тази колона.

Scale

Отнася се само ако работите върху таблица. Показва максималния брой цифри, които може да се появи отдясно на десетичния знак за стойностите на тази колона.

Самоличност

Отнася се само ако работите върху таблица. Показва дали колоната се използва от SQL Server като самоличност колона. Възможните стойности са:

 •      Колоната не се използва като самоличност колона.

 • Да     Колоната се използва като самоличност колона.

 • Да (не за репликация)     Колоната се използва като самоличност колона, с изключение на докато агент за репликация е Вмъкване на данни в таблицата.

Самоличност семена

Отнася се само ако работите върху таблица. Показва семена стойността на колона на самоличност. Тази опция се отнася само за колони, чиято самоличност опция е настроена на да или да (не за репликация).

Самоличност нарастване

Отнася се само ако работите върху таблица. Показва нарастване стойността на колона на самоличност. Тази опция се отнася само за колони, чиято самоличност опция е настроена на да или да (не за репликация).

Е RowGuid

Отнася се само ако работите върху таблица. Показва дали колоната се използва от SQL Server като ROWGUID колона. Можете да зададете тази стойност, за да само за колона, която е идентифицираща колона.

Формула

(SQL Server 7.0 или по-висока само.) Отнася се само ако работите върху таблица. Показва формулата за изчисляема колона.

Правилата за съпоставяне

(SQL Server 2000 само.) Отнася се само ако работите върху таблица. Показва последователност за сортиране, който SQL Server се отнася по подразбиране за колоната всеки път, когато се използват стойностите на колоните за сортиране на редове с резултат от заявката. За да използвате по подразбиране съпоставя последователност за базата данни, изберете < база данни по подразбиране >.

Формат

(SQL Server 2000 само.) Показва формата на показване за колоната. За да промените формата, изберете формат от списъка.

Цифри след десетичния знак

Показва броя на десетичните позиции, за да се използва за показване на стойности на тази колона. Ако изберете автоматично, броя на десетичните позиции, се определя от стойността, изберете във формат.

Маска на въвеждане

(SQL Server 2000 само.) За да промените маската за въвеждане, щракнете в това текстово поле, след което щракнете върху бутона, който се появява заедно с него.

Надпис

(SQL Server 2000 само.) Показва текста на етикета, който се показва по подразбиране във формуляри с тази колона.

Индексирано

(SQL Server 2000 само.) Отнася се само ако работите върху таблица. Показва дали съществува индекс на колона. Възможните стойности са:

 •      Не индекс съществува на колоната.

 • Да (дублира OK)     Без уникален индекс една колона съществува на колоната.

 • Да (без дублиране)     Уникален индекс една колона съществува на колоната.

Хипервръзка

(SQL Server 2000 само.) Указва дали стойностите в тази колона може да се тълкува като хипервръзки.

IME режим

(SQL Server 2000 само.) Определя IME (редактор) състоянието на колоната, когато потребителите въвеждат стойности в тази колона. Вашият избор са:

 • Няма контрола     Контрол е по подразбиране.

 • В     Показва IME е включен и знаците за китайски, японски или корейски могат да бъдат въведени като стойности за тази колона.

 • Изключване Показва IME е изключен. Когато потребителите въвеждат стойности в колоната, клавиатурата работи по същия начин като режим на английски език на въвеждане.

 • Забраняване на     Подобно на "Изкл", освен че "Забрани" не позволява на потребителите да включите IME.

 • Хирагана     Валидни за японски IME само.

 • Катакана     Валидни за японски IME само.

 • Катакана с половин Валидни за японски IME само.

 • Алфа пълна     Валидни за японски и корейски IME само.

 • Алфа Валидни за японски и корейски IME само.

 • Хангул-пълен     Валидни за IME на корейски само.

 • Хангул     Валидни за IME на корейски само.

IME режим на изречение

(SQL Server 2000 само.) Определя кои допълнителни при конвертиране на IME се прилага по подразбиране, когато потребителите въвеждат стойности в колоната. Вашият избор са:

 • Фаза се предвиждат     Показва основното ниво на преобразуване. Това е по подразбиране.

 • Множествена клауза     Поддържа преобразуване чрез допълнителни речници с име, географски и пощенски данни.

 • Разговор     Поддържа преобразуване, който се разпознава разговорни език.

 • Няма     Забранява конвертиране на знаците.

Фуригана

(SQL Server 2000 само.) Показва, че дадена колона, в която се съхранява фуригана еквивалент на текста, въведена от потребителя. Когато потребителят въведе стойност в тази колона, тази стойност се съхранява и освен това фуригана еквивалент на въведения текст се съхранява в колона, наречена в тази контрола.

Пощенски адрес

(SQL Server 2000 само.) Задава контрола или поле, което показва или адрес отговаряща на въведените пощенски код или клиент щрихкод данни, съответстващи на въведен адрес.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×