Преминаване към основното съдържание

Справки във формули на Power Pivot

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Една от най-полезните функции в Power Pivot е възможността да създава релации между таблиците, а после да използва свързаните таблици за справки или филтриране на свързани данни. Свързаните стойности се извличат от таблици посредством езика на формулите "Изрази за анализ на данни" (DAX), предоставен с Power Pivot. DAX използва свързан модел и следователно може лесно и точно да извлече свързани или съответстващи стойности в друга таблица или колона. Ако сте запознати с VLOOKUP в Excel, тази функционалност в Power Pivot е подобна, но много по-лесна за изпълнение.

Можете да създадете формули, които правите справки, като част от изчисляема колона, или като част от мярка за използване в обобщена таблица или обобщена диаграма. За повече информация вижте следните теми:

Изчисляеми полета в Power Pivot

Изчисляеми колони в Power Pivot

Този раздел описва функциите на DAX, предоставени за справка, заедно с някои примери как се използват те.

Забележка: В зависимост от типа на справочната операция или справочната формула, която искате да използвате, може да се наложи първо да създадете релация между таблиците.

По-подробна информация за функциите за справка

Способността да прави справки в съвпадащи или свързани данни от друга таблица е особено полезна в ситуациите, в които текущата таблица има само определен вид идентификатор, но данните, които ви трябват (като например цена на продукт, име или други по-подробни стойности), се съхраняват в свързана таблица. Освен това е полезно, когато има няколко реда в друга таблица, свързани с текущия ред или текущата стойност. Например можете лесно да извлечете всички продажби, свързани с конкретен регион, магазин или продавач.

В сравнение със справочните функции на Excel, като например VLOOKUP, които се основават на масиви, или LOOKUP, които извличат първата от няколко съвпадащи стойности, DAX следва съществуващи релации сред таблиците, съединени посредством ключове, за да извлекат една свързана стойност, която отговаря точно. DAX може също да извлече и таблица със записи, които са свързани с текущия запис.

Забележка: Ако сте запознати с релационните бази данни, може да приемете справките в Power Pivot като сходни с командите за вложен подизбор в Transact-SQL.

Извличане на една свързана стойност

Функцията RELATED връща една стойност от друга таблица, свързана с текущата стойност в текущата таблица. Указвате колоната, съдържаща данните, които искате, а функцията следва съществуващи връзки между таблиците, за да внесе стойността от указаната колона в свързаната таблица. В някои случаи функцията трябва да следва верига от релации, за да извлече данните.

Например имате списък с днешните доставки, изготвен в Excel. Списъкът обаче съдържа само ИД номер на служител, ИД номер на поръчка и ИД номер на доставчик, което прави отчета труден за разчитане. За да получите допълнителната информация, която искате, може да преобразувате списъка в свързана таблица в Power Pivot, а после да създадете релация с таблици за служители и дистрибутори, като свържете ИД на служител с полето EmployeeKey и ИД на дистрибутор с полето ResellerKey.

За да се покаже справочната информация във вашата свързана таблица, добавяте две нови изчислени колони със следните формули:

= RELATED('Employees'[EmployeeName])
= RELATED('Resellers'[CompanyName])

Днешната доставки преди справката

ИД_поръчка

ИД на служител

ИД на дистрибутор

100314

230

445

100315

15

445

100316

76

108

Таблица "Служители"

ИД на служител

Служител

Дистрибутор

230

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

15

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

76

Kim Ralls

Associated Bikes

Днешната доставки на шаблон

ИД_поръчка

ИД на служител

ИД на дистрибутор

Служител

Дистрибутор

100314

230

445

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

100315

15

445

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

100316

76

108

Kim Ralls

Associated Bikes

Функцията използва релациите между свързаната таблица и служители и търговци таблицата да получите правилното име за всеки ред в отчета. Можете също да използвате свързани стойности за изчисления. За повече информация и примери вижте СВЪРЗАНАТА функция.

Извличане на списък със свързани стойности

Функцията RELATEDTABLE следва съществуваща релация и връща таблица, която съдържа всички съответстващи редове от указаната таблица. Например да предположим, че искате да откриете колко поръчки е направил всеки дистрибутор тази година. Може да създадете нова изчисляема колона в таблицата с дистрибуторите, включваща следната формула, която прави справка в досиетата на всеки дистрибутор в таблицата ResellerSales_USD и брои отделните поръчки, правени от всеки дистрибутор. Тези таблици са част от примерната работна книга на DAX. За повече информация относно примерните данни вж. Получаване на примерни данни за DAX и уроци за модели на данни.

=COUNTROWS(RELATEDTABLE(ResellerSales_USD))

В тази формула функцията RELATEDTABLE първо извлича стойността от ResellerKey за всеки дистрибутор в текущата таблица. (Не е нужно да указвате колоната с ИД където и да е във формулата, защото Power Pivot използва съществуващата релация между таблиците.) Функцията RELATEDTABLE тогава извлича всички редове от таблицата ResellerSales_USD, свързани с всеки дистрибутор, и преброява редовете. Ако няма релация (пряка или непряка) между двете таблици, ще получите всички редове от таблицата ResellerSales_USD.

Дистрибуторът Modular Cycle Systems в примерната база данни има четири поръчки в таблицата с продажбите, затова функцията връща 4. Дистрибуторът Associated Bikes няма продажби, затова функцията връща празна стойност.

Дистрибутор

Записи в таблица с продажби за този дистрибутор

Modular Cycle Systems

ИД на дистрибутор

SalesOrderNumber

445

SO53494

445

SO71872

445

SO65233

445

SO59000

ИД на дистрибутор

SalesOrderNumber

Associated Bikes

Забележка: Тъй като функцията RELATEDTABLE връща таблица, не една стойност, трябва да се използва като аргумент във функция, която извършва операциите в таблици. За повече информация вижте Функция RELATEDTABLE.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×