Справка за заместващите символи в Access

Тази тема дава справочна и ограничена практическа информация за използване на заместващи символи, предоставени от Access.

За информация относно намирането на заместващи символи в база данни на Access, вж. статиите Използване на диалоговия прозорец "Търсене и заместване" за промяна на данните, Създаване на проста заявка за селектиране и Актуализация на данните в база данни.

В тази тема

За поддържаните набори от символи

Установяване кой ANSI стандарт поддържа дадена база данни

ANSI-89 заместващи символи

ANSI-92 заместващи символи

Типове данни, които можете да търсите с помощта на заместващи символи

За поддържаните набори от символи

Access поддържа два набора от заместващи символи, тъй като поддържа два стандарта за структурирания език за заявки (SQL) – ANSI-89 и ANSI-92. Като правило, можете да използвате заместващи символи ANSI-89 при изпълнение на заявки и операции за търсене и заместване в бази данни на Access – файлове от типа .accdb и .mdb. Можете да използвате заместващи символи ANSI-92, когато изпълнявате заявки в проектите на Access – файлове на Access, които са свързани с бази данни на Microsoft SQL Server. Проектите на Access използват стандарта ANSI-92, тъй като SQL Server използва този стандарт.

Въпреки това Access предоставя и изключение от това правило. Следващата таблица изброява методите или инструментите, които можете да използвате за търсене и заместване на данни, и показва ANSI стандарта по подразбиране, който да използвате с всеки инструмент.

Метод за търсене или инструмент

Тип на файла, в който се извършва търсенето

Използван набор от заместващи символ

Диалогов прозорец "Търсене и заместване"

База данни на Access (.mdb и .accdb файлове)

ANSI-89

Диалогов прозорец "Търсене и заместване"

Проект на Access (.adp и .accdp файлове)

ANSI-92

Заявка за селектиране или актуализиране

База данни на Access (.mdb и .accdb файлове)

ANSI-89

Заявка за селектиране или актуализиране

Проект на Access (.adp и .accdp файлове)

ANSI-92

Диалогов прозорец Търсене и заместване, заявка за селектиране или актуализиране

Набор за бази данни на Access за поддръжка на стандарта ANSI-92

ANSI-92

Най-горе на страницата

Установяване кой ANSI стандарт поддържа дадена база данни

Следвайте тези стъпки, за да намерите и по желание да промените ANSI настройката за дадена база данни.

 1. Щракнете върху Файл > Опции. Забележка: ако използвате Access 2007, щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Опции на Access.

  Показва се диалоговият прозорец Опции на Access.

 2. Щракнете върху Конструктори на обекти и в раздела Проектиране на заявки, под SQL синтаксис, съвместим сървър (ANSI 92) направете едно от следните неща:

  • Изберете Тази база данни, за да промените отворената база данни на стандарта ANSI-92.

   -или-

   Изчистете отметката от квадратчето, за да зададете стандарта ANSI-89 за отворената база данни.

  • Изберете По подразбиране за нови бази данни, за да зададете всички нови бази данни, създадени с вече отворения екземпляр на Access, да бъдат на стандарта ANSI-92.

   -или-

   Изчистете отметката от квадратчето, за да зададете стандарта ANSI-89 за новите бази данни.

 3. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

ANSI-89 заместващи символи

Използвайте този набор от заместващи символи, когато използвате диалоговия прозорец Търсене и заместване за търсене и (по желание) заместване на данни в база данни на Access или проект на Access. Можете също да използвате тези символи, когато изпълнявате заявки за селектиране и актуализиране към база данни на Access, но не ги използвате в заявки, изпълнявани спрямо проект на Access. За повече информация относно използването на заявки за селектиране и актуализиране, вж. статиите Създаване на проста заявка за селектиране и Актуализиране на данните в база данни.

Символ

Описание

Пример

*

Съвпада с произволен брой знаци. Можете да използвате звездичката (*) навсякъде в текстов низ.

wh* намира what, white и why, но не awhile или watch.

?

Съвпада с произволен единичен буквен знак.

B?ll намира ball, bell и bill.

[ ]

Съвпада с произволен единичен знак в скобите.

b[ae]ll намира ball и bell, но не bill.

!

Съвпада с произволен единичен знак, който не е в скобите.

b[!ae]ll намира bill and bull, but not ball or bell.

-

Съвпада с кой да е знак от диапазон от знаци. Трябва да зададете знаците във възходящ ред (от A до Z, а не от Z до A).

b[a-c]d намира bad, bbd и bcd.

#

Съвпада с произволен цифров знак.

1#3 намира 103, 113 и 123.

Най-горе на страницата

ANSI-92 заместващи символи

Използвайте този набор от заместващи символи, когато изпълнявате заявки за селектиране и актуализиране спрямо проекти на Access (.adp файлове), и когато се използва коя да е от двата типа заявки или диалоговият прозорец Търсене и заместване за търсене в бази данни, зададени да използват стандарта ANSI-92.

Символ

Описание

Пример

%

Съвпада с какъв да е брой знаци Може да се използва като първи или последен знак в низ от знаци.

wh% намира what, white и why, но не awhile или watch.

_

Съвпада с произволен единичен буквен знак.

B_ll намира ball, bell и bill.

[ ]

Съвпада с произволен единичен знак в скобите.

b[ae]ll намира ball и bell, но не bill.

^

Съвпада с произволен единичен знак, който не е в скобите.

b[€ae]ll намира bill и bull, но не ball или bell.

-

Съвпада с кой да е знак от диапазон от знаци. Трябва да зададете знаците във възходящ ред (от A до Z, а не от Z до A).

b[a-c]d намира bad, bbd и bcd.

БЕЛЕЖКИ:

 • За да намерите заместващи знаци, които се намират във вашите данни, поставете знака, който искате да намерите, в скоби, ето така: [#]. Следвайте това правило, когато търсите звездички (*), въпросителни знаци (?), знаци за диез (#), отварящи скоби ([) и тирета (-). Не използвайте скоби, когато търсите удивителни (!) или затварящи скоби (]). За да намерите тези знаци с помощта на диалоговия прозорец Търсене и заместване на, въведете знака в полето Търси без заграждащи скоби. Можете следвате същия подход, когато търсите знаците с помощта на заявка. Например следният синтаксис връща всички записи, които съдържат удивителен знак, независимо къде във вашите данни се намира знакът: Like "*!*".

  За информация относно използването на диалоговия прозорец Търсене и заместване на, вж. статията Използване на диалоговия прозорец "Търсене и заместване" за промяна на данни. За информация относно използването на заявки за селектиране и актуализиране, вж. статиите Създаване на проста заявка за селектиране и Актуализиране на данните в база данни.

  Ако търсите едновременно тире и други знаци, поставете тирето преди или след всички останали знаци в скобите, например така: [-#*] или [#*-]. Обаче ако имате удивителен знак (!) след отваряща скоба, поставете тирето след удивителния знак: [!-].

 • За да търсите чифт отварящи и затварящи скоби ([]), трябва да оградите и двата знака в скоби, ето така: [[]]. Трябва да направите това, тъй като Access тълкува единична двойка скоби като низ с нулева дължина.

Най-горе на страницата

Типове данни, които можете да търсите с помощта на заместващи символи

При проектиране на таблица се задава типът на данните за всяко поле в таблицата. Например задавате тип данни дата/час за полета, които съдържат информация за дата. Тази таблица описва типовете данни, които можете да търсите с помощта на заместващи символи. Не забравяйте, че в някои случаи можете да използвате заместващи символи в диалоговия прозорец Търсене и заместване, но не и в заявки, както и обратното.

Тип данни

Използвайте в...

Текст

Диалогов прозорец Търсене и заместване, заявки

Паметна бележка

Диалогов прозорец Търсене и заместване, заявки

Число

Диалогов прозорец Търсене и заместване, заявки

Дата/Час

Диалогов прозорец Търсене и заместване, заявки

Забележка: Регионалните настройки може да повлияят на начина, по който използвате заместващи символи. Вижте бележките в края на този раздел за повече информация.

Валута

Диалогов прозорец Търсене и заместване, заявки

Автономериране

Диалогов прозорец Търсене и заместване, заявки

OLE обект

Няма.

Да/Не

Заявки, но вие нямате нужда от тях. За повече информация вижте бележките в края на този раздел

Хипервръзка

Диалогов прозорец Търсене и заместване, заявки

Съветник за справки

Зависи от типа на данните в полето източник.

БЕЛЕЖКИ:

 • Можете да използвате заместващи символи в диалоговия прозорец Търсене и заместване за търсене в полета за дата/час, ако приложеният към тези полета формат, показва като текст цяла дата или част от нея. Например можете да търсите с помощта на низ, като например *ар*-10-2007, както в резултатите ще се включва всеки месец, който съдържа буквите "ар" – януари, февруари и т.н. Не забравяйте, че тъй като трябва да търсите с помощта на форматиране, приложено към данните, трябва да изберете опция в диалоговия прозорец – квадратчето за отметка Търси полетата като форматирани. За информация относно използването на тази отметка вж. статията Използване на диалоговия прозорец "Търсене и заместване" за промяна на данни.

 • Датата и часът, зададени във вашите регионални настройки на Windows, може да повлияят на онова, което виждате, и как можете да търсите. Например някои потребители може да видят датите като римски цифри, като например 07-IX-1997 вместо 07-СЕП-1997. Като правило можете да търсите в онова, което виждате, а не в онова, което мислите, че Access съхранява в таблицата. С други думи, можете да търсите с помощта на низ, като например *- IX-2007, за да намерите всички записи за септември същата година.

  Освен това, ако текстът в поле за дата съдържа диакритични знаци, като например á или ä, трябва да включите тези знаци във вашия низ за търсене или търсенето ще бъде неуспешно. Можете да заобиколите наличието на диакритични знаци с помощта на заместващи символи. Ако видите дата, като например 3-heinä-2007, можете да търсите с помощта на низ като този: *-hein* -2007.

 • Когато търсите поле Да/Не с диалоговия прозорец Търсене и заместване, Access игнорира полето и диалоговият прозорец няма да върне никакви записи. Когато търсите "Да/Не"-поле с помощта на заявка, можете да използвате заместващи символи, но имайте предвид, че полетата "Да/Не" връщат само две стойности (0 за false и -1 за true), така че заместващият символ не добавя никаква стойност към търсенето. Например използването на критерий от рода на =-1 връща същите резултати като "Like *1".

 • Не можете да търсите полета на OLE обекти.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×