Споразумение на Microsoft за предоставяне на услуга

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Последна актуализация: юни 2018 г.

Това е договор между вас и Microsoft компания, изброени в раздел 22 на този договор. Този договор се отнася за Microsoft като "ние," "ни" или "ни". Този договор се отнася за всички Microsoft Office.com и Microsoft Office Live уеб сайтове (и техните наследник сайтове), услуги (включително предпускови услуги) и софтуер, включително всички актуализации, поддръжка и съдържание. Този договор се отнася до всички тези като "услуга". Този договор обхваща и използването на допълнителни Microsoft услуги, за които се регистрирате този договор е в сила, освен ако други условия придружава тези услуги. Ако е така, се прилагат тези условия. Вие декларирате, че сте поне на 18 години или са достигнали възраст на повечето там, където живеете и че цялата информация, която предоставяте е вярно и правилно. Всяка услуга може да има други публикуваната бележки или кодове за поведение. Всички тези известия и кодове за поведение са включени чрез препратка в този договор.

Можете да използвате услугата само ако сте съгласни с тези условия. Ако не сте съгласни, не използвайте услугата. Настоящият договор ограничава нашата отговорност и отхвърля гаранции за услугата в максималната възможна степен, разрешена от закона. Прочетете внимателно тези членове от договора.

На тази страница

Кога можете да използвате услугата

Как можете да използвате услугата

Как не трябва да използвате услугата

Вашият акаунт за услугата

Потребители на асоциирани акаунти

Как можем да променим този договор

Такси и фактуриране

Промяна на услугата; отменяне или прекратяване

Ограничения на услугата

Дадена услуга може да бъде предпускова версия

Microsoft няма редакторски контрол

Поверителност

Софтуер

Материали, които Microsoft ви предоставя с лиценз

Windows Live™ ID

Вашите отношения с други

Обратна връзка

Наши известия до вас; ваши известия до нас

Без гаранция

Ограничение на отговорността

Искове се предявяват в срок до една година

Компанията Microsoft, приложимо право и място за уреждане на спорове

Тълкуване на договора

Прехвърляне

Форс мажор

Декларации

Услуга за име на домейн

Най-горе на страницата

1. Кога можете да използвате услугата
ако създавате акаунт за използване на услугата, може да започнете да използвате услугата веднага след като завършите процеса на влизане – нагоре. Както е показано по време на процеса на инсталиране, някои части от услугата може да не е налична, веднага, докато ние ги конфигурирате за употреба. Ако не създадете акаунт, за да използвате услугата, можете да използвате услугата за налични веднага.

Най-горе на страницата

2. Как можете да използвате услугата
при използване на услугата, която ще

 • ще спазвате всички закони,

 • ще спазвате всички етични правила или други декларации, направени от нас,

 • ще спазвате Правилата на Microsoft срещу нежеланата поща,

 • ще пазите вашата парола в тайна и

 • ще ни информирате незабавно, ако научите за нарушаване на сигурността, свързано с услугата.

Най-горе на страницата

3. Как не можете да използвате услугата
при използване на услугата, може да не

 • да използвате услугата по никакъв начин, който е във вреда на компанията Microsoft или нейните дъщерни компании, риселъри, дистрибутори и/или доставчици (наричани заедно “страните Microsoft”) или на клиент на страна Microsoft,

 • да участвате, улеснявате или способствате за незаконосъобразно поведение,

 • да увреждате, деактивирате, претоварвате или нарушавате услугата (или мрежите, свързани с услугата) или да се намесвате в използването или реализацията на услугата от когото и да било,

 • да препродавате или преразпространявате услугата или каквато и да е част от нея, освен ако нямате договор с Microsoft, който ви позволява това,

 • да използвате каквато и да е част от услугата като местоназначение на връзка от непоискани автоматични съобщения или непоискани комерсиални съобщения ("спам"),

 • да използвате неразрешени софтуер или услуги на трети лица за достъп до мрежата за незабавни съобщения на Microsoft (известна понастоящем като услугата .NET Messenger),

 • да използвате какъвто и да било автоматизиран процес или услуга за достъп до и/или използване на услугата (например ботове, паяци, периодично кеширане на информация съхранена от Microsoft или "мета-търсене") или

 • да използвате каквито и да било неразрешени средства, за да променяте, пренасочвате или да се опитвате да промените или пренасочите услугата.

Най-горе на страницата

4. Вашият акаунт за услуга
може да създаде акаунт за услуги и паролата за услугата. Услугата може да ви позволяват да има други хора, създаване на акаунти и паролите, свързани с вашия акаунт. Наричаме тези "свързани акаунти." Вие носите отговорност за всички действия от вашия акаунт, свързани акаунти и пароли.

Най-горе на страницата

5. свързан акаунт потребители
ако сте потребител със свързан акаунт, след което притежателя на акаунт на услуга има пълен контрол върху вашия свързан акаунт. Този контрол включва отдясно, за да прекратите услугата, затворете или променят вашия свързан акаунт по всяко време а в някои случаи, да поиска и получи компютър и информация за използването на услугата, свързани с вашия свързан акаунт. Всички данни, свързани с вашия свързан акаунт се събира и доставя на притежателя акаунт и Microsoft.

Най-горе на страницата

6. Как може да се промени този договор
Microsoft може да промени този договор по всяко време без предизвестие. Ако направим съществена промяна в този договор, ние ще ви уведомява, най-малко 30 дни преди извършването на промените. Ако не приемате промяната, трябва да отмените и да спрете използването на услугата преди извършването на промените. Ако не спрете да използвате услугата, продължаване на използването на услугата ще бъде в сила промененото споразумение.

Най-горе на страницата

7. таксите и фактурирането
този раздел се прилага във всички случаи, в които плащате Microsoft директно за услуга. Ако плащате фирма различно от Microsoft за услуга, след което таксите и фактурирането условия са както е посочено от тази фирма. Дори ако не плащате за услугата, все още може да се направи други таксите, свързани с използване на услугата; например таксите за телефон или интернет, мобилни текстови съобщения, безжична услуга и други предаване на данни.

 • Плащане. Когато се абонирате за услугата, вие ще ни предоставите начин на плащане. Вие ще потвърдите, че сте упълномощени да използвате начина на плащане. Вие ни упълномощавате да ви таксуваме за услугата, като използваме вашия начин на плащане и за всяка платена функция на услугата, за която сте избрали да се абонирате или да използвате, докато настоящият договор е в сила. Ако сумата, която ще бъде начислена по вашия начин на плащане, е по-голяма от предварително разрешената от вас сума, ние ще ви информираме за сумата най-малко 10 дни преди извършване на таксуването.

 • Таксите. Предварително плащате такси за обслужване. Да ви в даден момент таксува за повече от един от вашите предишни периоди на фактуриране. Ако ви кажем, че услугата ще бъдат предоставени за неопределено време или плащат recurringly, ние може да разшири вашата услуга и ви таксува за всяко подновяване на срока.

 • Актуализации на акаунта си за фактуриране. Трябва да имате цялата информация за вашия акаунт за плащане точна и актуална, включително адреса си за фактуриране и всяка дата на изтичане на срока за метода на плащане. Можете да получите достъп до и да направите промени във вашия акаунт за плащане в https://billing.microsoft.com. Можете да промените метода на плащане по всяко време. Ако кажете ни да спрете да използвате вашия метод на плащане и не предоставят алтернативен метод на плащане, ние ще отказ от услугата. Вашето съобщение няма да повлияе на таксите, които изпращаме към вашия акаунт за плащане, преди да имаме възможност да отговорим на вашето искане.

 • Оферти с пробен период. Можете да получите ограничен период от време на безплатна услуга или някои други оферта за пробен период. Освен ако ние кажете по друг начин, ако участват в пробния период предлагате, трябва да отмените услугата в края на пробния период, за да избегнете да се наложи да таксите или имате вашата услуга понижи до услугата, за която е не абонамент. Ако не откажете услугата и да ви кажа, че услугата автоматично ще се конвертират в платен абонамент в края на пробния период, след което давате ни за зареждане на метода на плащане за услугата. Ако ние понижите вашата услуга към един за които няма такса за абонамент, някои от данните ви може да не е достъпен за вас и Microsoft може да изтрие тези даннизавинаги от нашите сървъри. Вие сте отговорни за водене на необходимите стъпки, за да архивирате данните си и гарантира, че можете да запазите вашия основното предназначение бизнес.

 • Цени и повишения на цените.

  • Цената за услугата не включва данъци, такси за телефон и достъп до интернет, текстови съобщения чрез мобилни комуникации, безжични и други начини за предаване на данни, освен ако не е заявено друго. Тези данъци и такси са ваша отговорност. Валутните разплащания са въз основа на вашето споразумение с доставчика на начина на плащане.

  • Ако има конкретен период от време и цена за офертата за вашата услуга, тази цена остава в сила за въпросния период. Когато периодът на офертата завърши, ние ще ви таксуваме по нова цена за тази услуга.

  • Възможно е ние периодично да променяме цената на услугата, но ще ви изпращаме най-малко 30-дневно предизвестие, преди да влезе в сила новата цена. Ако не сте съгласни с новата цена, трябва да отмените и да спрете да използвате услугата, преди новата цена да влезе в сила. Ако услугата ви е на база определен период (например месечна или годишна), то новата цена ще започне да се прилага от датата, която ние посочим.

 • Преобразуване на услугата. Възможно е вие да промените услугата си в друга услуга. Ако направите това, вие ни упълномощавате да таксуваме по вашия начин на плащане таксите за новата услуга. Ако преминете към услуга, за която ние не начисляваме такса за абонамент или начисляваме по-ниска такса, ние ще ви върнем неизползваната част от таксата за услугата за абонамента за услуга, която сте използвали преди, или разликата в сумите на таксите за услугата. Не можете да прехвърляте върнати средства на други услуги.

 • Върнати средства. Всички такси са неподлежащи на връщане, освен ако изрично не е заявено друго или ако не е предвидено друго по закон. Разходите за връщане на средства са за ваша сметка, освен ако не е предвидено друго по закон.

 • Плащания за вас. За да получите плащане, можете незабавно трябва да ни предоставя цялата информация, трябва да направим плащане (например информация за банкови сметки за получаване на плащането). Вие трябва да предоставите информация преди имате право да получите плащане начислен. Вие носите отговорност за точността на информацията, която предоставяте и всички данъци, които могат да възникнат в резултат от получаване на плащането. Ако получите плащане, което не е предназначено за вас, ние може да отмени или връщане на плащането "търсене" и вие се съгласявате да си сътрудничат с нас.

 • Онлайн декларацията; Грешки. Ние само ще ви предоставяме онлайн извлечение на плащанията. Отидете на https://billing.microsoft.com за преглед, отпечатване или обръщане хартиено копие на вашия отчет. Ако ни изпратите по пощата копие за вас, може да ви таксува извличане такса. Само можем да предоставим хартиено копие, което покрива 120 дни преди вашето искане. Ако допуснем грешка в своята сметка, ние ще я поправят веднага щом ни съобщите и изследваме задължение. Трябва да ни кажете до 120 дни след грешка първо се появява на вашата сметка. Ако не ни съобщите в рамките на този път, ние не се изисква да коригирате грешката. Ни съобщение от всички отговорност и загуби вследствие от всяка грешка, която не е доклад с нас до 120 дни след грешката първо се появява във вашето онлайн извлечение. Ако не ни съобщите в рамките на този път, ние не се изисква да коригирате грешката.

 • Начисления за закъснение. Освен доколкото това е забранено от закона, ние можем да направим начисления за закъснение, ако не заплатите навреме, независимо от споровете, които сте предизвикали относно сметката ви. Вие трябва да заплатите тези начисления за закъснение, когато ви ги фактурираме. Начислението за закъснение ще бъде по-малкото от 1% от неплатената сума за всеки месец или максималния процент, разрешен от закона. Възможно е да използваме трети лица за събиране на просрочени дължими суми. Вие трябва да заплатите всички разумни разходи, направени от нас за събирането на просрочени суми. Тези разходи могат да включват разумни адвокатски хонорари и други правни такси и разходи. Ние можем да спрем временно или да отменим услугата ви, ако не заплатите изцяло и навреме.

Най-горе на страницата

8. промени в услугата; Отменяне или прекратяване

 • От Microsoft. Ние можем да променим услугата по всяко време и по каквато и да било причина без предизвестие. Ние можем да отменим или временно да спрем вашата услуга или част от нея по всяко време и по каквато и да било причина без предизвестие, включително ако нарушите условията на този договор. Ако направим това, вашето право да използвате услугата се прекратява незабавно. Отменянето на услугата не променя задължението ви да заплатите таксите, дължими по вашата сметка за фактуриране. Ако отменим услугата без основание, ние ще възстановим неизползваната част от таксата за вашата услуга за периода на пропорционална основа.

 • От вас. Можете да анулирате вашата услуга по всяко време по някаква причина. Отидете на https://billing.microsoft.com за информация относно прекратяването на услугата ви. Някои оферти за услуги може да изисква такси за анулиране и ще плащат всички такси за анулиране, както е посочено в материали, описващи предложението. Отменяне на услугата от вас няма да промени вашето задължение да платите всички таксуване във вашия акаунт за плащане.

 • Данни. При прекратяване или отменяне на услугата от вас или от нас по каквато и да е причина. Microsoft може да изтрива вашите данни завинаги от нашите сървъри. Вие сте отговорни за предприемане на необходимите стъпки за изготвяне на резервни копия на вашите данни и осигуряване на запазването на основните ви средства за бизнеса.

 • Отказ от права и задължения. Доколкото това е необходимо за прекратяването на настоящия договор, всяка от страните се отказва от всякакви права и задължения по което и да е приложимо право или разпоредба във връзка с изискване или получаване на намесата на съда за прекратяването на договора.

Най-горе на страницата

9. ограничения на услугата
Microsoft може да установи ограничения за услугата. Например ние може да ограничи

 • броя на дните, през които услугата ще запазва имейл съобщенията, обявите в таблата за съобщения и друго съдържание, което Microsoft, вие или други потребители могат да публикуват или предоставят,

 • броя и размера на имейл съобщенията, които можете да изпратите или получавате чрез услугата,

 • максималното пространство за съхранение на сървърите на Microsoft на ваше разположение,

 • размера на честотната лента на разположение за трафик до уеб сайт, който ние хостваме за вас,

 • броя на потребителите във вашия акаунт или асоциирани акаунти,

 • броя на акаунтите за услуга, за които можете да се абонирате с една кредитна карта,

 • за колко време ще задържим неактивен акаунт за услуга, който ние определяме като такъв, в който вие не влизате за услугата продължителен период от време, и

 • броя на транзакциите, които можете да осъществите чрез услугата.

Ако надвишите публикуваните ограничения на услугата, Microsoft си запазва правото да отмени вашата услуга.

Най-горе на страницата

10. услуга може да е предпускова версия
дадена услуга може да е предпускова версия. Тя не може да работи по начин, а последната версия на функция или услуга ще. Може да го променим за окончателно, търговски версия. Ние не трябва да отделят комерсиалната версия. Ние също ангажира отдясно, за да промените предпускови услуга по всяко време без предизвестие за вас.

Най-горе на страницата

11. Microsoft не не имат редакционни контрола

 • Съдържание. Microsoft, вие или асоциираните потребители на вашия акаунт и трети лица могат да публикуват или съхраняват материали, включително данни, документи, информация, реклами, комуникации, съобщения и връзки към уеб сайтове на трети лица ("съдържание") в услугата. Услугата включва публично достъпни области, например публичен уеб сайт, който Microsoft хоства за вас, услуга за табло за обяви на дадена общност, споделен календар или друга публична област, която ви дава възможност да общувате с други ("публични области на услугата"). Тя включва и области на услугата, в които вие можете да контролирате достъпа на други, например споделени работни сайтове на сървъри на Microsoft ("частни области на услугата").

 • Права на интелектуална собственост. Microsoft не дава разрешение за, нито одобрява неразрешеното използване на съдържание, защитено с авторски и други права на интелектуална собственост. Вие разбирате, че споделянето на съдържание, което нарушава авторските права на други и правата на интелектуална собственост, нарушава този договор. Вие декларирате и гарантирате, че използването и публикуването на съдържанието от вас и други не нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица. Вие разбирате, че Microsoft може да премахне съдържание по всяко време без предизвестие, когато съдържанието нарушава настоящия договор или приложим етичен кодекс или когато имаме добросъвестна причина да вярваме, че е необходимо да бъде направено това.

 • Публикуване на съдържание. Вие разбирате, че Microsoft не контролира, нито одобрява съдържанието, което вие и други публикувате в публичните области на услугата. Microsoft не претендира за собственост на съдържанието, което вие и други публикувате или предоставяте. Като публикувате или предоставяте съдържание, вие предоставяте на Microsoft и на обществеността (за съдържание, публикувано в публични области на услугата) или на такива членове на обществеността, на които сте предоставили достъп (за съдържание, публикувано в частни области на услугата) безплатно, неограничено за целия свят и постоянно разрешение

  • да използват, променят, копират, разпространяват и показват съдържанието във връзка с услугата и

  • да публикуват вашето име към съдържанието.

   Освен това вие давате на обществеността или на такива членове на обществеността, на които сте предоставили достъп, разрешение да предоставя тези права на други. Вие декларирате и гарантирате, че разполагате с всички необходими ви права, за да предоставяте правата в този член, и че използването и публикуването на съдържанието не нарушава никакви закони. Microsoft няма да ви плащат за съдържанието, което публикувате в обществените области на услугата. Този раздел се отнася само до законно допустимо съдържание и само до степента, до която използването и публикуването на законно допустимо съдържание не нарушава закона.

 • Частни области на услугата. Вие разбирате, че може да е необходимо известно техническо обработване на съдържанието, за да

  • може да се съхранява и извлича съдържанието,

  • да се изпълнят техническите изисквания на свързващата мрежа или

  • да се изпълнят ограниченията на услугата.

 • Връзки към уеб сайтове на трети лица. Услугата може да съдържа връзки към уеб сайтове на трети лица. Тези уеб сайтове на трети лица не са под контрола на Microsoft. Ако Microsoft включва тези връзки в услугата, ние ви ги предоставяме само за удобство. Включването на тези връзки не представлява одобрение от Microsoft на който и да било уеб сайт, услуга или продукт на трети лица. Microsoft си запазва правото да дезактивира връзките към който и да е уеб сайт на трети лица, които вие или други потребители публикувате в услугата.

Най-горе на страницата

12. поверителност

 • Достъп и разкриване. За да работят и да предоставят услугите, ние събираме определена информация за вас. Ние използваме и защити тази информация, както е описано в Онлайн декларацията за поверителност на Microsoft . По-конкретно може да получите достъп до или да разкрие информация за вас, включително съдържанието на вашите съобщения, за да

  • да изпълняваме закона или да отговорим на законни искания или правни процедури,

  • да защитим правата или собствеността на Microsoft или нашите клиенти, включително прилагането на нашите споразумения или правила, на които се подчинява използването на услугите от вас, или

  • да действаме, когато добронамерено смятаме, че такъв достъп или разкриване е необходимо за защита на личната безопасност на служители или клиенти на Microsoft или на обществеността.

   Вие се съгласявате с достъпа и разкриването, изложени в този раздел.

 • Прехвърляне на лични данни. Лични данни, събрани чрез услугата може да се съхраняват и обработват в САЩ или друга страна или регион, в която Microsoft или неговите клонове или агенти поддържат офиси. Като използвате услугата, вие се съгласявате с такова прехвърляне на информация извън вашата страна или регион. Microsoft спазва неприкосновеност, зададено установена от САЩ отдел по търговия по отношение на събирането, използването и съхранението на данни от Европейския съюз. Можете да прочетете повече за прехвърляне на тези данни в Декларацията за поверителност.

 • Данни за изпълнение и използване. За да ви предоставим услугата, ние можем да събираме определена информация за изпълнението на услугата, вашия компютър и използването на услугата от вас. Ние можем да качваме автоматично тази информация от вашия компютър. Тези данни няма да ви идентифицират лично.

 • Технология за филтриране. Ние можем да използваме технологични или други средства за защита на услугата, за предпазване на нашите клиенти, или да ви попречим да нарушите настоящия договор. Примерите включват филтриране за спиране на спам и вируси или подобряване на защитата. Тези средства могат да затруднят използването на услугата от вас.

 • Вашата практика по отношение на поверителността. При използването на услугата вие може да сте в състояние да събирате лични данни за трети лица в хода на вашите отношения с такива трети лица. Ако правите това, вие се съгласявате (а) да публикувате правила за поверителност на вашия уеб сайт, която като минимум представя всякаква и цялата употреба на лични данни, които събирате от трети лица, (б) да осигурите хипертекстова връзка към вашите правила за поверителност в началната страница на вашия уеб сайт и на всички страници, от които събирате лични данни от трети лица, включително страници за извличане, и (в) да използвате личните данни само както изрично е разрешено от вашите правила за поверителност.

Най-горе на страницата

13. софтуер

 • Използване. Ако получите софтуера от нас като част от услугата, използването от вас на този софтуер е обект на условията на лиценза, който ви се предоставя за приемане за този софтуер. Ако не ви е представен лиценз, тогава ние (или в зависимост от мястото, където живеете, един от нашите филиали) ви предоставят правото да използвате софтуера само за използването на услугата, разрешено от условията на този договор и само на такъв брой компютри, какъвто е посочено във вашата оферта за услугата. Ние (или в зависимост от мястото, където живеете, един от нашите филиали) си запазваме всички други права върху софтуера. Ако не ви уведомим за противното, вашето право да използвате софтуера приключва, когато вашето право да използвате услугата бъде прекратено или срокът му изтече, като вие трябва своевременно да деинсталирате софтуера. Ние можем да дезактивираме софтуера след датата, на която приключва услугата.

 • Актуализиране Ние можем автоматично да зареждаме надстройки за софтуера на вашия компютър, за да актуализираме, подобряваме или развиваме услугата.

 • Обхват на лиценза. Софтуерът е защитен с авторско право и други закони за интелектуалната собственост. Този софтуер се лицензира, а не се продава. Този договор ви предоставя определени права за използване на софтуера. Microsoft си запазва всички останали права. Вие нямате право да деасемблирате, да декомпилирате или да конструирате обратно софтуер, включен в услугата, освен ако съответното законодателство изрично не разрешава този дейност.

 • Експортиране законите. Софтуерът се подчинява Съединените щати експортиране законите и правилата. Вие трябва да отговарят на всички вътрешни и международни експортиране законите и правилата, които се отнасят за софтуера. Тези законите включват ограничения за местоназначенията, крайните потребители и крайна употреба. За допълнителна информация вижте www.microsoft.com/exporting.

Най-горе на страницата

14. материали, които Microsoft лицензи за вас

 • Мултимедийни елементи и Шаблони. Може да имате достъп до мултимедийни изображения, графична колекция, анимации, звуци, музика, фигури, видеоклипове, шаблони и други видове съдържание ("мултимедийни елементи") за изтегляне, свързани с услугата. Ако е така, можете да копирате и използвате мултимедийните елементи и лиценз, Показване и ги разпространява, заедно с вашите промени като част от вашите софтуерни продукти, включително вашите уеб сайтове, но може да не (i) продавате, лицензирате или разпространявате копия на медийните елементи от себе си или като част от всяка колекция от сайтове или продукт, ако основната стойност на продукта е в мултимедийните елементи; (ii) предоставят на клиентите на вашия продукт никакви права да лицензирате или разпространявате мултимедийните елементи; (iii) лицензирате или разпространявате някое от мултимедийни елементи, които включват представяне на конкретни лица, правителствата, емблеми, инициали, емблеми, търговски марки или обекти за търговски цели или към express или загатват за одобрение или асоциация с всеки продукт, обект или дейност; или (iv) да създавате нецензурни или скандални работи, както е определено от закона по време работата се създава, използват мултимедийни елементи.

  Ако получите мултимедийни елементи и шаблони от Office.com уеб сайта на Microsoft (или наследник сайт), можете да ги използвате само ако имате валиден лиценз за пакет на Microsoft Office или някоя от нейните програми или Microsoft софтуер продукт, който включва Microsoft клип Галерия или Microsoft Clip Organizer (или Microsoft замяна на Microsoft Clip Organizer).

 • Документи. Можете да имате достъп до информация в услугата от рода на бели книги, статии от бази знания, таблици с данни и често задавани въпроси (FAQ) ("документи"). Вие можете да използвате документите само за информационни цели. Вие нямате право да копирате, разпространявате, променяте или да правите производни на документите. Образователните институции, които са официално акредитирани по местното законодателство, могат да изтеглят и копират документите само за разпространение в класните стаи.

 • Ограничения. Предоставеният лиценз за използване на мултимедийни елементи, шаблони и документи, предоставен с услугата, не включва лиценз за дизайн или оформление на услугата или уеб сайт, притежаван, експлоатиран, лицензиран или контролиран от Microsoft. Нямате право да копирате каквито и да било емблема, графика, звук или изображение от услугата, освен с изричното разрешение на Microsoft. Microsoft и неговите доставчици не уверяват и не гарантират, че мултимедийните елементи, шаблони и документи са точни и подходящи за вашите цели. Включването им в услугата не представлява одобрение на тях от страна на Microsoft. Нищо, което е на разположение от услугата, не е предназначено да бъде професионална консултация, включително, но не само, инвестиционна, данъчна или правна консултация.

Най-горе на страницата

15. Windows Live™ ID
ние може да ви предостави идентификационни данни на Windows Live ID за да използвате с услугата. Windows Live ID е многофункционално удостоверяване уеб услуга, която улеснява можете да влезете в уеб сайтове. Не можете да използвате софтуер или хардуер, който намалява броят на потребителите директно достъпа до или използването на Windows Live ID (понякога го наричат "каналите" или "Обединяване" на софтуера или хардуера). Вие сте носите отговорност за всякакви взаимоотношения с трети лица (включително рекламодатели), които поддържат Windows Live ID, включително доставка и плащане за стоки и услуги. Този договор се отнася за вас, когато имате достъп до или използване на идентификационни данни на Windows Live ID. Когато използвате Windows Live ID, за да получат достъп до всеки сайт или услуга, правилата и условията за този сайт или услуга може да важат за вас. Прегледайте условията за използване за всеки сайт или услуга, които посещавате.

Най-горе на страницата

16. си взаимоотношения с други хора
ако получите нещо от трето лице (включително трети лица, които предлагат услуги) чрез услугата, разбирате, че връзката ви по отношение на тези неща с трето лице а не с Microsoft. В случай че вземане, което се отнася до или implicates ви връзка с трето лице, ви трябва само към него трети лица и вие ще не към него всички Microsoft, дори ако Microsoft помощта в фактурирането за третата лице, което предлага. Вие сте отговорни за отношенията си с трети лица, включително

 • доставка и плащане за стоки и услуги,

 • обработка и удостоверяване на поръчки, плащания и други сделки,

 • всякаква поддръжка за клиентите във връзка с поръчки или сделки (например загубени поръчки, спорове по фактуриране, плащания и др.),

 • определяне, събиране и превеждане на съответните органи на всички данъци (ако има такива), произтичащи от или във връзка с такива поръчки или сделки, и

 • закупуване и използване от вас и вашите асоциирани партньори на продукти и услуги от трети лица.

Вие декларирате и гарантирате, че

 • продуктите и услугите, които рекламирате, продавате и разпространявате, са законни за продажба и разпространение и не нарушават настоящия договор,

 • разполагате с всички необходими лицензи да продавате, разпространявате и рекламирате стоките и услугите, които предлагате,

 • всички продажби и реклами са в съответствие с приложимото право, и

 • ще спазвате всички приложими закони и наредби (включително законите за личните данни, които са свързани с вашето събиране на информация от трети лица).

Най-горе на страницата

17. обратна връзка
ако дадете обратна връзка за услугата на Microsoft, Вие предоставяте на Microsoft, без такси, отдясно, за да използвате, споделяне и комерсиализира вашата обратна връзка по някакъв начин и цел. Можете също така да трети лица, без такси, на патентни права, необходими за своите продукти, технологии и услуги, за да използвате или да взаимодейства с определени части от софтуер на Microsoft или услуга, която включва обратна връзка. Няма да дадете обратна връзка, която се подчинява лиценз, който изисква Microsoft да лицензирате му софтуера или документацията на трети лица, защото вашата обратна връзка се включват в тях. Тези права оцеляване този договор.

Най-горе на страницата

18. нашите съобщения за вас; Вашите съобщения до нас
този договор е по електронен път. Ние обещаха да ви изпратим определена информация във връзка с услугата и имаме право да ви изпрати тази информация по електронен път. Може да има друга информация за услугата, която законът изисква да се изпрати до вас. Може да изпращаме тази информация за вас по електронен път.

Можем да ви изпращаме необходимата информация

 • чрез имейл до имейл адреса, който сте посочили, когато сте се абонирали за услугата, или

 • в вашата начална страница, когато първо ви изпрати имейл съобщение ви предупреди за бележката на вашата начална страница.

Известията ще се считат за предадени и получени на датата на предаване на имейла. Доколкото можете да осъществявате достъп и да използвате услугата, вие разполагате с необходимия софтуер и хардуер за получаване на тези известия. Ако не сте съгласни да получавате известия по електронен път, трябва да отмените услугата.

Може да даде Microsoft известия, както е посочено на началната страница или https://billing.microsoft.com.

Най-горе на страницата

19. никаква гаранция
Microsoft предоставя никаква гаранция за надеждността, точността, или актуалността на услугата или резултатите, получени от услугата. Разбирате, че механизми за защита в услугата имат свойствена ограничения и че вие сте отговорни за определяне дали услугата отговаря на вашите нужди.

Ние предоставяме услугата "както е", "с всички неизправности" и "както се предлага". Вие поемате риска да я използвате. В максималната степен разрешена от закона страните Microsoft не дават изрични уверения, гаранции или условия. Вие можете да имате допълнителни права съгласно вашето местно право, които настоящият договор не може да промени. Доколкото това е разрешено от закона, ние изключваме всякакви подразбиращи се гаранции или условия, включително такива за продаваемост, годност за определена цел, работно усилие, ненарушаване на права и задоволително качество.

Най-горе на страницата

20. ограничаване на отговорността
можете да възстановите от страните, Microsoft само преки щети на стойност за вашата такса за услугата за един месец до или еквивалент на 5 Щ.Д (което е по-голямо). В рамките на позволеното от закона, не можете да възстановите други щети от Microsoft страни, включително косвени пропуснати ползи, специални, косвени или случайни щети.

Това ограничение се отнася до всичко, свързано с:

 • услугата,

 • съдържание (включително програмен текст) на интернет сайтове на трети лица, програми на трети лица или поведение на трети лица,

 • вируси или други забраняващи функции, които влияят на вашия достъп до или използването на услугата,

 • несъвместимост между услугата и други услуги, софтуер и хардуер,

 • закъснения или неуспех при иницииране, провеждане или завършване на предавания, сделки или отношения с трети лица във връзка с услугата по точен и навременен начин и

 • искове за нарушения по договора или гаранцията или условията в тях, отговорност в тесен смисъл, небрежност или друго закононарушение.

То също така важи дори в случай че

 • това средство за съдебна защита не ви компенсира изцяло за загуби или не изпълни по същество предназначението си или

 • Microsoft знае или трябва да знае за възможността от такива щети.

В някои щати изключението при или ограничението на случайни и причинно обусловени щети не е разрешено и затова ограниченията или изключенията по-горе може да не се отнасят за вас. Те може да не се отнасят за вас и защото вашата провинция или страна или регион може да не разрешават изключването или ограничаването на случайни, причинно обусловени или други щети.

Най-горе на страницата

21. претенции трябва да се предявяват в рамките на една година
в рамките на позволеното от закона, искове, свързани с този договор или услугата трябва да бъдат прехвърлени в рамките на една година. Период за една година започва на дата, когато искането първо могло да се намира. Това, ако не са представени, и след това този искането окончателно е ограничено. Този раздел се отнася за вас и вашия наследници. То също така важи за Microsoft и нейните наследници и присвоява.

Най-горе на страницата

22. Microsoft фирма, приложимото законодателство и място за разрешаване на спорове

Настоящият договор е между вас и компанията Microsoft за вашата страна или регион. Изберете от таблицата по-долу страната или региона, където живеете (ако се абонирате за услугата като физическо лице) или където се намира вашето предприятие (ако се абонирате за услугата от името на вашето предприятие). До нея ще намерите компанията Microsoft, която сключва договора с вас, и избора на право и местоположение за решаване на спорове с компанията Microsoft.

Най-горе на страницата

23. договор тълкуване
всички части на този договор са валидни в максимално рамките на позволеното от закона. Съд могат да провеждат, че ние не може да се наложи част от този договор, както е записано. Ако това се случи, тази част ще бъдат заменени с условия, които са най-близки предназначението на частта, ние не може да се наложи. Останалата част от този договор няма да се промени. Този договор, заедно с всички кодове на поведение и други указания, е целият договор между вас и Microsoft по отношение на услугата. Замества всеки друг договор или отчети, свързани с услугата. Ако имате задължения за поверителност, свързани с услугата, тези задължения остават в сила (например, може да сте били проверка за предпускова версия на тази услуга). Заглавията разделите в Договора не ограничават другите условия на този договор.

Най-горе на страницата

24. възлагане
Microsoft може да възлага това споразумение, изцяло или частично, по всяко време без предизвестие за вас. Не можете да присвоите този договор или част от него, на други лица. Всеки опит да се направи това е невалиден. Вместо това можете да отмените вашата услуга. След това другата страна, може да създаде акаунт за услугата и да влизат в договор с нас.

Най-горе на страницата

25. форсмажорни
Microsoft не носи отговорност за загуба или повреда или се считат за нарушения по договора поради всяко събитие или обстоятелства извън нашия контрол, включително, война, нашествие, електрически недостиг, терористични атаки, земетресения или на форсмажорни.

Най-горе на страницата

26. известия
Stock оферти
Stock оферти в услугата се предоставят от S & P ComStock, Inc., освен ако е посочено, котировките се забавят поне 20 минути (NASDAQ котировките се забавят поне 15 минути) . Котировките, обозначени като "в реално време кавички" се предоставят без забавяне след получаването им от S & P ComStock, Inc. Вашата действителното получаване на оферти в реално време може да бъде засегната от забавянето при предаване по интернет и от други причини. Всички борсова са обозначени с "час на Последна транзакция" да показват актуалността на данните.

Цялата информация, предоставена от S&P ComStock, Inc. ("ComStock") и техните филиали ("ComStock информацията") и включена в услугата, е притежание на или лицензирана на ComStock и филиалите им и на всеки потребител е разрешено да съхранява, манипулира, анализира, преформатира, отпечатва и показва ComStock информацията само за лично ползване. В никакъв случай никой потребител няма право да публикува, препредава, преразпространява или по друг начин да възпроизвежда каквато и да било ComStock информация в какъвто и да било формат за когото и да било и никой потребител няма право да използва ComStock информация в или във връзка с какъвто и да било бизнес или търговско предприятие, включително, но не само, каквито и да било ценни книжа, инвестиции, счетоводство, банково дело, юридически или медиен бизнес или предприятие. Преди извършване на търговия с ценни книжа на базата на ComStock информация се препоръчва да се консултирате с вашия брокер или друг финансов представител, за да проверите ценовата информация. Нито ComStock, нито техните филиали дават изрични или подразбиращи се гаранции (включително, но не само, гаранция за продаваемост или годност за конкретна цел или употреба) по отношение на ComStock информацията. ComStock информацията се предоставя на потребителите "както е". Нито ComStock, нито техните филиали са отговорни пред който и да било потребител или пред когото и да било за прекъсване, неточност, грешка или пропуск, независимо от причината, в ComStock информацията, както и за каквито и да било вреди (независимо дали преки, причинно обусловени, наказателни или назидателни) в резултат от нея.

Декларация за авторско право
Цялото съдържание на услугата е предмет на © 2007 Microsoft Corporation и/или техни доставчици, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. Всички права запазени.

Зачитане на авторското право
Зачитайте правата на творците и създателите. Съдържание от рода на музика, снимки и видеофилми може да е защитено от законите за авторско право. Хората, появяващи се в съдържанието, могат да имат правото на контрол върху използването на своя образ. Вие нямате право да споделяте съдържание на други хора, ако не притежавате правата, нямате разрешение от собственика или такова споделяне не е законно по друг начин.

Търговска марка на Забележка за
Microsoft е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation. Знак за търговска информация е достъпна в http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Всички права са запазени.

Бележки и процедури за вземане на искове нарушаване на авторски права
под заглавие 17, САЩ код, Section 512 (c) (2), трябва да се изпраща уведомления за нарушение на авторски права нашите определен представител. Всички запитвания не се отнасят до процедурата по-долу ще получите отговор. Вижте уведомяване и процедура за предявяване на искове нарушаване на авторски права.

Най-горе на страницата

27. услуга за име на домейн

 • Услуга. Ако регистрирате, подновяване или прехвърляне на име на домейн чрез услугата, Microsoft ви свързва с акредитирани регистратор, наречен Melbourne го ограничена. Melbourne IT или друг акредитирани регистратор ще регистриране, подновяване или прехвърлят името на домейна. Домейн услуга поръчки за домейните ccTLD и gTLD ("домейн услуга договори") са договори между Melbourne IT или друг регистратор на акредитирани и а не между вас и Microsoft. Услугата се отнасят за регистрацията, подновяването и прехвърлянето на името на вашия домейн. Използването на името на домейна също е обект на правилата на Интернет корпорация за присвоени имена и адреси ("ICANN"). Тези правила включва ICANN единни домейн име спор разделителна способност политика намира се в https://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Microsoft не контролира наличието на никое име на домейн, което вие желаете да регистрирате или подновите. Вие декларирате и заявявате, че всяко име на домейн, което регистрирате, подновите или прехвърлите чрез услугата и Melbourne IT, няма да наруши правата на трети лица.

 • Публичен регистър. Вие разбирате, че информацията за връзка с вас, като вашето име, пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес, се събира от Melbourne IT и се поставя в публичен регистър.

 • Прекратяване на услугата. С изключение на първите 5 дни след като се абонирате за услугата, ако вие или ние отменим вашата услуга, името на вашия домейн ще остане регистрирано за текущия годишен срок. Обаче то вече няма да работи с услугата. То няма да работи с вашата услуга за имейл и няма да сочи към вашия уеб сайт. Вие сте отговорни за подновяването и заплащането на приложимата такса за подновяване за името на вашия домейн, след като вие или ние отменим вашата услуга. Отменянето на вашата услуга може да включва такси за отменяне и вие ще заплатите всички такси за отменяне, както е посочено в материалите, описващи офертата. Отменянето на услугата от вас не променя задължението ви да заплатите всички начисления и таксите за отменяне по вашата сметка за фактуриране.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×