Споделяне на файлове и папки в OneDrive

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате OneDrive за споделяне с хора на снимки, документи на Microsoft Office, други файлове и цели папки. Файловете и папките, които съхранявате в OneDrive, са поверителни, докато не решите да ги споделите, и можете да спрете споделянето по всяко време.

Забележка: Споделянето е ограничен в basic или "само за съхранение" OneDrive. Ограничения за начално състояние след 24 часа, но можете да надстроите до Premium Абонамент за да получите повишена ограничения за споделяне и други функции за споделяне.

 1. Отидете в уеб сайта на OneDrive и влезте със своя акаунт в Microsoft.

 2. Изберете файла или папката, които искате да споделите, като изберете кръгчето в горния ъгъл на елемента. Можете също да изберете няколко елемента, за да ги споделите заедно.

 3. В горния край на страницата изберете Споделяне.

  Екранна снимка на избирането на файл и щракването върху командата "Споделяне"

 4. В полето споделяне , който се появява, задаване на датата на изтичане или парола, ако желаете и изберете една от опциите за споделяне: получаване на връзка или имейл.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец "Споделяне"

  Забележка: Ако не виждате тези опции, вероятно сте влезли със своя служебен или учебен акаунт. Щракнете върху раздела OneDrive – служебен в горната част на тази статия, за да видите как да споделите файлове от OneDrive за бизнеса.

Получаване на връзка

Изберете тази опция, за да споделяте елементи с много хора, които може дори да не познавате лично. Например можете да използвате тези връзки, за да публикувате във Facebook, Twitter или LinkedIn или да споделяте в имейл или незабавни съобщения. Всеки, който получи връзката, може да преглежда или редактира елемента в зависимост от разрешението, което сте задали. Имайте предвид, че връзката може да бъде препратена и не се изисква влизане.

 1. Изберете Получаване на връзка.

 2. Изберете желания тип на връзката от падащия списък над бутона Получаване на връзка. Връзката автоматично се актуализира, когато изберете друга опция от падащия списък.

  За да нулирате например разрешенията, така че да станат само за преглед, щракнете върху стрелката до Всеки с тази връзка може да редактира този елемент и изчистете квадратчето за отметка Разрешаване на редактирането.

  • Само преглед – Когато споделяте елементи с този тип връзка, хората могат да виждат елементите, без да влизат. Могат и да препратят връзката на други хора.

  • Редактиране – Когато споделяте елементи с този тип връзка, хората могат да редактират отделни файлове и да добавят или изтриват файлове в споделена папка. Получателите могат да препратят връзката, да променят списъка с хора, да споделят файлове или папки и да променят разрешенията за получатели. Ако споделяте папка, хората с разрешения за редактиране могат да копират, преместват, преименуват, споделят и изтриват всичко в папката.

 3. Изберете Копирай, за да копирате връзката в клипборда.

  Екранна снимка на опцията "Получаване на връзка" в диалоговия прозорец "Споделяне" в OneDrive

  Забележка: "https://1drv.ms" е съкратен URL адрес за OneDrive. Съкратените URL адреси са полезни за споделяне на файлове чрез Twitter.

 4. Поставете връзката в имейл съобщение или другаде, където споделяте връзката. За да публикувате връзката в социална мрежа, изберете Още и след това иконата за социалната мрежа.

Изпращане по имейл

Изберете тази опция, ако искате да изпратите покана по имейл на хора или групи и да следите кого сте поканили. Това също така ви позволява да премахнете разрешението за отделни лица или групи по-късно, ако е необходимо.

 1. Щракнете върху Изпращане по имейл.

  Екранна снимка на избирането на "Изпращане по имейл" в диалоговия прозорец "Споделяне" в OneDrive

 2. Въведете имейл адресите или имената на контактите за хората, с които искате да споделите. Когато започнете да въвеждате информация в полето, можете също да изберете контакт от списъка, който се появява.

  Екранна снимка на поканването на хора, след като изберете "Изпращане по имейл" в диалоговия прозорец "Споделяне"

 3. Добавете бележка до получателите, ако искате.

 4. За да промените нивото на разрешение, изберете Може да преглежда или Може да редактира.

  • Ако изберете Може да преглежда, това означава, че хората, които каните, могат да преглеждат, изтеглят или копират споделяните от вас файлове.

  • Ако изберете Може да редактира, получателите могат да използват Office Online, за да редактират документи на Office, без да влизат. За да направят други промени (например добавяне или изтриване на файлове в папка), получателите трябва да влязат с акаунт в Microsoft.

   Ако изберете Може да редактира и получател препрати съобщението, всеки, който го получава, също ще може да редактира елемента, който споделяте. Хората с разрешения за редактиране също така могат да канят други хора и да им дават разрешения за редактиране за елемента.

 5. Изберете Споделяне, за да запишете настройките за разрешенията и да изпратите съобщение с връзка към елемента.

Забележки: 

 • Ако имате проблеми със споделянето от Outlook.com, вижте Не може да се споделят файлове в OneDrive от Outlook.com.

 • Ако вашият акаунт в Microsoft е настроен със "Семейна безопасност" и родителят ви е изключил управлението на контакти, можете да споделяте елементите само с хора, които вече са във вашия списък с контакти.

 • Спазвайте авторските права и внимавайте какво споделяте онлайн. Копирането или споделянето на неупълномощени материали нарушава Споразумението за услуги на Microsoft.

Даване на получателите по-големи възможности за контрол и сътрудничество с помощта на споделени папки

Когато споделяте папки с разрешения за редактиране, хората, с които споделяте, могат да добавят споделени папки към собствения си OneDrive. Това им позволява да запазят папката заедно със своите собствени папки и елементи, лесно да преместват елементи между папките и по-лесно да работят с нея офлайн. Всички актуализации, които правят, се синхронизират със споделената папка, така че всеки с достъп до папката има актуална информация.

 • За да споделите папката с връзка – изберете Получаване на връзка и в полето Споделяне изберете Всеки с тази връзка може да редактира този елемент.

 • За да споделите папката по имейл –изберете Изпращане по имейл и в полето Споделяне изберете Може да редактира.

Съвет: Получателят може да добавя споделени папки към своя OneDrive, но не и отделни файлове. Ако искате получателите да добавят файлове към своя OneDrive, първо, поставете файловете в папка и след това споделете папката.

Преглед на елементите, които сте споделили

В OneDrive.com изберете Споделени в левия екран и след това изберете Споделено от мен.

След като влезете със своя служебен или учебен акаунт в уеб сайта на OneDrive, ето как можете да споделяте файлове и папки:

 1. Отидете в уеб сайта на OneDrive и влезте със своя служебен или учебен акаунт.

  Забележка: Не използвате Office 365? Опитайте Споделяне на документи или папки в SharePoint Server.

 2. Изберете файла (или папката), който искате да споделите, и след това изберете Споделяне.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец "Споделяне", показващ връзка за хора от организацията.

 3. Въведете имената на хората или групите, с които искате да споделите, и съобщение, ако искате.

 4. (По желание) Щракнете върху падащия списък, за да промените типа на връзката. Отваря екрана с подробни данни, където можете да промените, които имат достъп до връзката и дали хората могат да редактират елемента сте споделили.

  Опции на За кого бихте искали да работи за тази връзка (опциите варират в зависимост от настройките за администратор):

  • Всеки дава достъп на всеки, който получава тази връзка – независимо дали я получава директно от вас, или е препратена от някого другиго. Това може да включва хора извън вашата организация.

  • Хора във <Вашата организация> дава на всеки във вашата организация достъп до връзката – независимо дали я получава директно от вас, или е препратена от някого другиго.

  • Хора съществуващ достъп може да се използва от хора, които вече имат достъп до документа или папката. Това не променя разрешенията на елемента. Използвайте това, ако искате да изпратите връзка към някой, който вече има достъп.

  • Определени хора дава достъп само на хората, които посочите, въпреки че е възможно други хора вече да имат достъп. Ако хората препратят поканата за споделяне, само хората, които вече имат достъп до елемента, ще могат да използват тази връзка.

  По подразбиране Позволи редактиране е включено. Ако искате хората само да преглеждат вашите файлове, изчистете отметката от квадратчето.

  Когато сте готови, щракнете върху Приложи.

 5. Когато сте готови да изпратите връзката, щракнете върху Изпрати.

Получаване на връзка към файл или папка, която можете да копирате

Друг начин за споделяне е да получите връзка към файл или папка, която можете да копирате и поставите в текстово съобщение или в уеб сайт. Хората, с които споделяте тези връзки, могат също да препратят връзката на други хора.

 1. Във вашия OneDrive щракнете върху Копиране на връзка. Връзката автоматично се копира в клипборда.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец "Копиране на връзка"

 2. (По желание) Щракнете върху падащия списък, за да промените типа на връзката. Отваря екрана с подробни данни, където можете да промените, които имат достъп до връзката и дали хората могат да редактират елемента сте споделили.

  Опции на За кого бихте искали да работи за тази връзка (опциите варират в зависимост от настройките за администратор):

  • Всеки дава достъп на всеки, който получава тази връзка – независимо дали я получава директно от вас, или е препратена от някого другиго. Това може да включва хора извън вашата организация.

  • Хора във <Вашата организация> дава на всеки във вашата организация достъп до връзката – независимо дали я получава директно от вас, или е препратена от някого другиго.

  • Хора съществуващ достъп може да се използва от хора, които вече имат достъп до документа или папката. Това не променя разрешенията на елемента. Използвайте това, ако искате да изпратите връзка към някой, който вече има достъп.

  • Определени хора дава достъп само на хората, които посочите, въпреки че е възможно други хора вече да имат достъп. Ако хората препратят поканата за споделяне, само хората, които вече имат достъп до елемента, ще могат да използват тази връзка.

  По подразбиране Позволи редактиране е включено. Ако искате хората само да преглеждат вашите файлове, изчистете отметката от квадратчето.

  Когато сте готови, щракнете върху Приложи.

 3. Поставете връзката (Ctrl+V), където искате, като например в текстово съобщение или в уеб сайт.

Забележки: 

 • Разрешението, дадено чрез връзка за споделяне, важи, докато съществува връзката. Например когато връзка бъде забранена, достъпът се анулира (въпреки че е възможно хората все още да имат достъп до файла по друг начин).

 • Когато е избрана позволи редактиране : след като влязат, хората във вашата организация може да редактирате, копирате или изтегляне на файлове. Когато позволи редактиране не е избрана, хората във вашата организация могат да виждат файла, но можете да правите промени. Въпреки това те могат да все още копиране или изтегляне на файлове.

 • Може да успеете да споделяте файлове с външни потребители (хора, които не са във вашата мрежа), като ги поканите като "Гости", или чрез създаване и публикуване на връзки за гости. Тези връзки са налични по подразбиране в Office 365, но администраторите да изключите външното споделяне на вашите сайтове. За подробности вижте споделяне SharePoint файлове или папки.

Споделяне с мобилните приложения на OneDrive

За информация и помощ вижте:

Имате нужда от още помощ?

Вижте също Office 365 Разширено защита

Онлайн

Получаване на онлайн помощ
Вижте повече страници за поддръжка за OneDrive и OneDrive за бизнеса.
За мобилното приложение на OneDrive вижте Отстраняване на проблеми при мобилното приложение OneDrive.

Икона за поддръжка на имейл

Поддръжка по имейл
Ако все още имате нужда от помощ, разклатете мобилното си устройство, докато сте в приложението OneDrive, или изпратете имейл до екипа за поддръжка на OneDrive. За да се свържете с поддръжката за OneDrive за бизнеса от компютър PC или Mac, отворете центъра за дейности, изберете Още > Изпращане на обратна връзка > Не харесвам нещо.

Администраторите на OneDrive за бизнеса могат също да прегледат техническата общност за OneDrive за бизнеса, помощта за администратори на OneDrive за бизнеса или да се свържат с поддръжката на Office 365 за фирми.

Форуми на общността на Office 365

Имате обратна връзка?
OneDrive UserVoice е мястото, където можете да предлагате функциите, които искате да добавим към OneDrive. Макар че не можем да гарантираме някакви определени функции или срокове, ще отговорим на всяко предложение, което получи най-малко 500 гласа.

Отидете на UserVoice за OneDrive.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×