Споделяне на календар в Office 365

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Правим подобрения в начина споделени календари в Office 365 синхронизиране във вашите приложения. Тази статия е предназначена за ИТ администратори, за да им помогне да разберат промените, които са пускане в действие.

Подобрения са планирани само за календари, споделени между хората, които използват Exchange Online. Има никакви промени в споделени календари, когато един човек календар се хоства в Exchange локално.

Когато всички подобрения са завършени, да очаквате ИТ администратори и потребители на своята организация:

Тези подобрения внедрите през следващата година. В тази статия се фокусира върху промените, които може да вижда днес и предоставя подробни данни за бъдещи планове. За бърз преглед на графици вижте график на календар подобрения в клиенти по-нататък в тази статия.

Не ИТ администраторът? Ако не сте ИТ администратор и просто търсите инструкции как да споделите или делегиране на календар, вижте следните статии:

Споделяне на календар

Първото подобрение е, че потребителите могат да споделите календара си от всяка версия на Outlook и имат една и съща разрешение опциите на всички версии. Таблицата по-долу показва текущото състояние на работата за да го направите по-лесно да споделят календари.

Приложение на Outlook

Споделяне на календар

Разрешения за съгласувани и проста при споделяне

Бележки

Outlook за компютър

Стартиран в версия 1805.

Outlook for Mac

Пускане

Достъпни за потребителите в вътрешни бързо.

Outlook в уеб

Outlook за iOS

Outlook за Android

Календар на Outlook за Windows 10

✔ Видите бележки

Споделяне на календар е разрешено само за Windows 10 на PC и няма да бъдат пускани за Windows 10 Mobile.

Приемане на споделен календар

Втората подобрение е, че потребителите лесно да могат да приемат споделен календар покани от произволно приложение на Outlook и вижте тези споделени календари на всички негови устройства. Таблицата по-долу показва текущото състояние на работата за да го направите по-лесно да приема покана за споделен календар.

Приложение на Outlook

Може да приемете споделен календар

Приемане на споделеният календар се синхронизира, то всички устройства

Бележки

Outlook за PC

AV ailable, започвайки през 1805 версия.

Outlook for Mac

Пускане

Пускане

Достъпни за потребителите в вътрешни бързо.

Outlook в уеб

Outlook за iOS

Outlook за Android

Календар на Outlook за Windows 10календар за Windows 10

✔ Видите бележки

Това не е активирано за всички Windows 10 мобилни потребители.

S инхронизиране и редактиране на споделени календари

Третата подобрение е, че потребителите могат да виждат своите споделени календари на всяко устройство или календар приложение. Ако някой промени споделен календар, други хора, споделянето на календара ще видите промените веднага. Потребителите ще забележите подобрения в производителността при преглеждане и редактиране на споделени календари. Използването на споделен календар ще бъде толкова бързо и надеждни като управление на календара на потребителя.

Когато потребител споделя своя календар с хора днес, те ще видите подобрени споделеният календар опит след като приеме поканата. Въпреки това ако е споделил своя календар с хора преди тези промени са разрешени, те няма да видите тези подобрения автоматично.

За да надстроите съществуващи споделени календари към новата споделен календар, помолете потребителите да следвате инструкциите в съществуващ споделен календар в новия модел на надстройка по-нататък в тази статия. След като потребители преминете към новия модел, споделени календари ще се синхронизира с мобилните си телефони. В бъдеще съществуващи споделени календари ще бъдат надстроени автоматично, но няма график за този автоматично процеса на надстройка.

С незабавно синхронизира разрешено, споделен календар отразява промените, направени от другите веднага. В момента не всички типове на споделени календари поддържа незабавно синхронизирането. Следващите раздели обхващат вида споделени календари и календар на приложения, които поддържат незабавно синхронизирането.

Незабавно синхронизирането е разрешено само ако и двата потребители са в една и съща Office 365 клиент, или ако календара се споделя от потребител на Outlook.com .

Таблицата по-долу предоставя повече подробности за типовете конфигурациите, които поддържат незабавно синхронизирането. В бъдеще незабавно синхронизирането ще бъде разрешено за всички календари, споделени между Office 365 и Outlook.com потребители.

Собственик на календара

Споделен календар получател

Незабавно синхронизирането разрешено

Бележки

Office 365

Office 365
(един и същ клиент)

Office 365

Office 365
(друг клиент)

Синхронизирането става приблизително на всеки три часа.

Ако външното споделяне не е разрешено за клиент на собственика на календара, той се третира като календара се споделя на трети лица потребител.

Office 365

Outlook.com или
услуги на трети лица, като например Gmail.com

Тази конфигурация в момента генерира URL адрес на абонамент за интернет календар (ICS). Споделен календар получателят добавя споделен календар, с помощта на ICS URL и синхронизиране на времето, се определя от услугата за календари на получателя.

Например ако получателят е в Outlook.com, календарът ще се актуализира, приблизително на всеки три часа. Ако получателят е в Gmail.com, календара може да се актуализира на всеки 24 до 48 часа.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

Услуги на трети лица, като например Gmail.com

Тази конфигурация в момента генерира URL адрес на ICS. Получателят добавя споделен календар, с помощта на ICS URL и синхронизиране на времето, се определя от услугата за календари на получателя.

Например ако получателят е в Outlook.com, календарът ще се актуализира, приблизително на всеки три часа. Ако получателят е в Gmail.com, календара може да се актуализира на всеки 24 до 48 часа.

Таблицата по-долу предоставя повече подробности за приложения, които поддържат незабавно синхронизирането.

Кандидатура

Поддържа незабавни синхронизирането

Бележки

Outlook за PC

Все още няма; Вижте бележките.

Незабавно синхронизирането очаква да внедрите в Трим1 2019 за Office 365 потребители на месечна актуализация канал.

Outlook for Mac

Пускане

Достъпни за потребителите в вътрешни бързо.

Outlook в уебOutlook за Android

Календар на Outlook за Windows 10

ОСТАНАЛИТЕ приложения

Exchange ActiveSync приложения

Забележка: Exchange Уеб услуги (EWS) API няма да поддържа незабавно синхронизирането.

За да използвате незабавни синхронизирането, трябва да бъде разрешено споделен календар за незабавно синхронизиране и прилагане календар трябва да бъде актуализиран.

Ако споделеният календар е разрешен за незабавно синхронизирането и потребителят го разглежда на Outlook в уеб, Outlook за iOS, Outlook за Androidили Outlook за Mac, нов опит за синхронизиране се използва. Ако потребителят вижда същия този календар на Outlook за PC, те ще видите старата опит за синхронизиране. В момента за една и съща споделен календар, промени може да се показват по-бързо в Outlook в уебOutlook за iOS, Outlook за Androidи Outlook за Mac, отколкото в Outlook за компютър.

Технически подробности на споделен календар подобрения

Този раздел описва как тези подобрения са изпълнени, и какво се промени в архитектурата на споделени календари в Office 365.

Терминология

Ето някои условия, които ще използваме този обсъждане:

 • Споделен календар: Календар, споделен с изглед, редактиране или разрешения за представител

 • Собственик: Лицето, от когото е споделен календар

 • Получател: Лицето, на кого е споделен календар

 • Стар модел: Стария поведението на споделени календари

 • Нов модел: Нов поведението на споделени календари

Подобрения са приложими само за календари, споделени между потребители в Exchange Online. Има никакви промени в споделени календари, когато някой от потребителите се хоства в Exchange локално.

Атрибут

Стар модел

Нов модел

Как се съхранява споделен календар

Запис (подобно на хипервръзка) се съхранява в пощенската кутия на получателя. Запис на точките на собственика на пощенската кутия, но не съхранявате всички календарни данни в пощенската кутия на получателя.

Нов календар се създава в пощенската кутия на получателя и този календар съдържа копие на разрешение от притежателя на календар (започвайки една година преди датата на приемане).

Как получателят има достъп до споделения календар

Чете и записва директно от собственика на пощенската кутия.

Чете и записва от локално копие на споделен календар, съхранен в пощенската кутия на получателя.

Как споделеният календар се синхронизира промени

Приложението периодично анкети на собственика на пощенската кутия за промени и ги синхронизира.

Услугата незабавно синхронизира промени в локално копие на получателя. Това води насочени уведомяване на приложение, което се синхронизира промените незабавно.

Приложения на получателя да използвате за достъп до споделения календар

 • Outlook за компютър

 • Outlook for Mac

 • Outlook в уеб

 • Outlook за компютър

 • Outlook for Mac

 • Outlook в уеб

 • Outlook за iOS

 • Outlook за Android

 • Календар на Outlook за Windows 10

 • Всички приложения на отдих и EAS

За повече подробности вижте функционалност разлики в новия модел на споделени календари по-нататък в тази статия.

Потребители, които приемат на нов споделен календар покана от Outlook в уеб, Outlook за iOSили Outlook за Android автоматично ще започнете да използвате новия модел на споделянето на календари.

Най-лесният начин за потребител, за да проверите дали има подобрения (което означава новия модел на споделянето на календари) е да проверите дали споделеният календар се показва на мобилния си телефон. Ако е така, споделеният календар вече е надстроен до новия модел.

Ако предпочитате да използвате MFCMapi, ще трябва да потвърди, че са налице следните условия:

 • Локална папка за споделеният календар се показва в календара дървото.

 • В общи изгледи съществува запис > съдържание на свързана таблица. Името на наименувано свойство на записа е SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId и ще сочи към Идентификатор на местни споделен календар папка.

За споделени календари, за да се възползвате от тези подобрения потребителите трябва да пресъздадете споделеният календар като направите следното:

 1. Помолете собственика на календара, за да споделите повторно календар с тях. Те могат да направите това от произволно приложение на Outlook, включително Outlook за iOS или Outlook за Android.

 2. Приемане на покана за споделен календар, чрез Outlook в уеб, Outlook за iOSили Outlook за Android. Важно е, че потребителят приеме поканата от Outlook в уеб, Outlook за iOSили Outlook за Android. Ако потребителят приеме поканата, с помощта на Outlook за компютър или Outlook for Mac, споделеният календар няма да бъдат разрешени с тези подобрения. Съществуващи споделени календари не трябва да бъдат премахнати преди повторно приемане.

  Потребителите могат да приемат споделени календари в един от двата начина:

  • Получите покана за споделяне по имейл и щракнете върху бутона приеми. (Не забравяйте, както е посочено по-горе, потребителите трябва да приемете покана по имейл от Outlook в уеб, Outlook за iOSили Outlook за Android.)

  • Отворете календара, като потърсите в директорията на собственика на календара. Отваряне на споделен календар от указател или адресна книга ще добави календар по стар модел на споделянето.

В бъдеще споделени календари ще надстрои до новия модел, независимо какъв метод потребителят избере.

Методи за синхронизиране на споделени календари

Този раздел описва къде и кога незабавно синхронизирането възниква в текущото състояние на работата си. Следващата таблица показва типовете синхронизирането, които съществуват за споделени календари в новия модел.

Метод на актуализация

Как се синхронизира промени

Поддържани календари (в момента)

Незабавно актуализации

Промените се синхронизират веднага. Отнася се за календари споделени между потребители в една и съща Office 365 клиент или споделени от потребител на Outlook.com .

 • Споделени от потребител на Outlook.com на Outlook.com или Office 365 потребител.

 • Споделени директно между Office 365 потребители в един и същ клиент.

Периодични актуализации

Синхронизиране на промените периодично (в рамките на три часа в повечето случаи). Получателите няма да видите промените в споделен календар веднага, но копието ще се актуализира на всеки няколко часа.

 • Споделени косвено между Office 365 потребители в един и същ клиент (чрез потребителски разрешения по подразбиране, или чрез на група за защита с повече от 100 членове).

 • Споделени между Office 365 потребители в различни клиенти с външното споделяне разрешени.

ICS абонамент

URL адрес на абонамент за интернет календар (ICS) се генерира, когато се споделя календара. Получателят да използвате този URL адрес за добавяне на споделен календар към услугата за календари, които използват. С ICS URL адрес на получателя на услугата за календари избира кога да се синхронизират календара, за да получавате нови актуализации. Ако получателят е Outlook.com потребител, синхронизирането ще се случи, приблизително на всеки три часа.

 • Споделени между Office 365 потребители в различни клиенти с външното споделяне забранени.

 • Споделени от потребител на Office 365 на Outlook.com потребител.

 • Споделени от Office 365 или потребител на Outlook.com на някого с помощта на календар на трети лица услуга, като например Gmail.

Потребителят може да бъде предоставен достъп до споделен календар в един от следните начини:

 • Директен разрешения: Собственика на календара споделени директно на получателя и получателят е в списъка поотделно в списък с разрешения на собственика на календара.

 • Група разрешения: Собственик на календар на споделен календар на група за защита, от които получателят е член.

 • По подразбиране разрешения: Собственика на календара по подразбиране разрешение за потребители в същата организация, и получателят е достъп чрез разрешение по подразбиране.

В момента незабавно синхронизирането само и е разрешена за директни разрешения за група разрешения ако размерът на групата е под 100. В бъдеще незабавно синхронизирането ще бъде разрешено за трите типа разрешение. Освен това ако потребителят е споделил на повече от 500 получатели (човек или група всеки, се броят като един получател), незабавно синхронизирането няма да бъдат разрешени.

Незабавно синхронизирането за споделяне извън вашия клиент не се поддържа в момента. Въпреки че можете да споделяте в тези конфигурации, синхронизирането ще се случи периодично. Има два типа на клиент на кръстосано споделяне:

 • Office 365 на друг потребител на Office 365 (ако външното споделяне е разрешено).

  Пълен споделеният календар се създава, но синхронизиране ще се случи, приблизително на всеки три часа. Незабавно синхронизирането в крайна сметка ще бъде разрешено за тази настройка.

 • Office 365 на Outlook.com потребител. Ако външното споделяне е изключено, споделяне на друг потребител на Office 365 също попада в тази група.

  URL адрес на ICS се генерира, когато споделяте, което получателят може да използва, за да добавите към всяка услуга, календар. С ICS абонамент на получателя на услугата за календари избира кога да синхронизирате ICS абонамент за получаване на новите актуализации. Ако получателят е Outlook.com или потребител на Office 365 синхронизиране ще се случи, приблизително на всеки три часа.

Споделяне с потребител на външни услуги като Gmail е различен вид на споделянето на календари. В тези сценарии URL адрес на абонамент за интернет календар (ICS) се генерира, която сочи към разрешение от притежателя на календара. Получателите могат да използват този URL адрес за преглед на календара в уеб браузър, или го добавите към услугата свои собствени календари чрез добавяне на интернет календар с помощта на ICS URL. С ICS абонамент на получателя на услугата за календари избира кога да синхронизирате ICS абонамент за получаване на новите актуализации. Ако получателят е Outlook.com потребител, синхронизирането ще се случи, приблизително на всеки три часа. Ако получателят използва друг календар услуга, като например Gmail.com, синхронизиране може да не се случи, като често.

Функционалност разлики в новия модел на споделени календари

Споделени календари, които използват новия модел се различават от стария модел в няколко области на функционалност, включително напомняния, разрешения, делегирани събрания и други клиенти.

В първата фаза на подобрения за споделяне на календар, винаги ще виждате получатели "напомняне = нито" за споделени елементи на календара, независимо от стойността на true напомняне за даден елемент. Ако редактиране на получател с access се опитва да промените напомнянето на споделен календар елемент, новата стойност за напомняне ще бъдат записани локално само за получателя а не за собственик.

Напомняния в стария модел: В стария модел на споделянето на получателя достъп до пощенската кутия на собственика на календара директно. Следователно когато даден получател преглежда елемент от календар, те видя една и съща стойност напомняне, че собственикът видял. Клиенти на Outlook знаят как да се открие кои календари са били споделени календари, така че те не показват изскачащи напомняния за всички елементи на споделен календар.

Поведение промяна в новия модел: В новия модел на споделяне споделеният календар се съхранява локално в пощенската кутия на получателя. Следователно когато мобилни приложения синхронизирате тези споделени календари, те може да не винаги Проверете дали е споделен календар. В тези случаи ние открихме, когато стойността на true напомняне е синхронизиран с получател, който е бил използването на трети лица EAS или ОСТАНАЛИТЕ клиент, получателят е наводнен с напомняния за събрания на други хора. Намерим начини за подобряване на средата на напомняния без нарушаване на други клиенти.

Следващата таблица предоставя примери за как напомняния се различават в стари и нови модели на споделени календари, е.

Сценарий

Напомняне стойност вижда от собственика на

R eminder стойност вижда от получателя в СТАРИЯ модел на споделянето

Напомняне стойност вижда от получателя в новия модел на споделянето

Собственик на календара създава среща в споделения календар с напомняне за 30 минути

30 минути

30 минути

None

Календар получател създава среща в споделения календар с напомняне за 30 минути

30 минути (и участниците получават събрание с напомняне за 30 минути)

30 минути

None

Календар получател може да редактира съществуващо събрание в споделения календар да има 60-минутни напомняне

60 минути (ако редактират чрез стар модел)

30 минути (ако редактират чрез нов модел)

60 минути

60 минути (получателят получава напомняне в изскачащ прозорец 60 минути преди събранието Старт)

В миналото имаше няма съгласуван набор от опции за ниво на разрешение в Outlook клиенти. Като част от тези подобрения актуализирана клиенти на Outlook ще се покаже опростени и съгласуван набор от нива на разрешения за споделяне.

Нива на наследени разрешения

Нива на разрешение за опростено

Не се споделя

Не се споделя

Няма

Няма

Свободно/заето време

Само наличност

Може да преглежда, когато съм зает

Заетост, тема, местоположение

Ограничени подробни данни

Да показвате заглавия и местоположения

Проверяващ

Пълни подробни данни

Може да видите всички подробни данни

Редактор

Може да редактира

Собственик

Публикуващ редактор

Публикуващ автор

Автор

Нередактиращ автор

Сътрудник

По избор

По избор

Делегиране

Делегиране

Ако собственикът използва Outlook в уеб, Outlook за iOS, Outlook за Androidили Outlook за Mac, за да промените разрешенията, на получателя копие на календара е непосредствено повторно синхронизират новото ниво на разрешение.

Ако собственикът използва друго приложение, за да промените разрешенията, календарът ще се синхронизират повторно някъде в следващите няколко часа, но няма да стане веднага.

Ако собственикът премахва разрешенията на някого в календара, това действие ще бъдат открити в рамките на няколко часа и едно от следните три неща ще се случи:

 • Ако получателят е в същата организация, и собственика на календара е моята организация (по подразбиране) потребител, зададено на всяко разрешение, различна от няма, ще се актуализира календара на получателя да отрази на потребителя по подразбиране на ниво на разрешение. Споделеният календар ще остане на новия модел, но то може да има различно ниво на разрешение.

 • Ако получателят е в същата организация и собственика на календара не споделя своя календар на потребителя, моята организация (по подразбиране), споделен календар ще бъде премахнат от пощенската кутия на получателя. Получателят няма да виждате споделен календар в техния списък със календар.

 • Ако получателят е в друга организация, споделеният календар спира синхронизирането, но не се премахва.

Винаги представители са можете да покажете делегирано събрание съобщения от мобилния си телефон, защото поканите се получават в папката си "Входящи". Въпреки това в миналото, представители не са имали всяка индикация дали поканата за събрание не е за тях или за всеки, който те са представител за.

За по-добри този сценарий, Outlook за iOS и Outlook за Android са добавени потребителски интерфейс за да го ясно за кого е предназначена поканата за събрание. Например Забележка "Получено за Теодор Deyong" в следните екрана, който показва, че поканата и поща за Теодор, не са за представител.

Екранна снимка показва екран на мобилно устройство с покана за елемент от календар. Екранна снимка показва екран на мобилно устройство с пощенски елемент.

Нов модел на споделянето на календари се различава в други пощенски клиенти в някои сценарии, които са описани по-долу.

 • В клиентите на EAS получатели с разрешения само за четене ще видите опцията за създаване на събрание или отговаряне на събрание от този календар само за четене. Това ще запишете локално на кеш на клиента, но промените са отхвърлен от сървъра. Промени на получателя няма да бъдат отразени в разрешение от притежателя на календара, тъй като не разполага с разрешения за редактиране. Този проблем възниква, защото EAS клиенти не прави разлика между само за четене или с разрешения за четене и запис на споделени календари и да се отнасяте всички календари като редактира.

 • Някои други клиенти са клиента логика към винаги Добавяне на текущия потребител като участник на събрания. Следователно ако потребителят използва основен календар приложения на своя телефон и преглеждане на събрание в календара на някой друг, те може да видите неговото име в списъка на участниците. Това се появява само ако те преглеждате календара на други календарни приложения – когато разглеждат същото събрание на Outlook за iOS или Outlook за Android, те няма да виждате името му в списъка на участниците.

 • Не поддържаме споделен календар подобрения за базирани на EWS клиенти, така че подобрения не са налични в произволно приложение на календар, който използва EWS, като например Mac OS X.

  Забележки: 

  • Outlook for Mac в момента използва EWS и показва наследени споделени календари, които не са тези подобрения.

  • Приложението календар в Mac OS X използва EWS и показва наследени споделени календари, които не са тези подобрения.

Често задавани въпроси

Не искам календарите на моите потребители да се синхронизира с мобилни телефони. Какви настройки да използвам, за да забраните това?

Ние нямаме никакви планове за да позволите на споделен календар подобрения да бъде изключено за клиентите.

Моите потребители се отнася за използване на данни при синхронизиране на споделени календари мобилните си телефони. Какво трябва да им кажа?

Ако изчистите отметката от опцията за споделен календар в списъка с календари, Outlook за iOS, Outlook за Androidи Windows 10 Mobile няма да се синхронизира календари, които не са избрани. Повечето мобилни приложения за календар също трябва да следват това поведение.

Това също се отнася календари на ресурси?

Всеки календар, които могат да бъдат споделени отговаря на изискванията за тези подобрения. Ако даден потребител акции своя календар, календар на споделена пощенска кутия или календар за пощенска кутия на ресурс, и получателят приема чрез Outlook в уеб, Outlook за iOSили Outlook за Android, те ще започнете да виждате тези подобрения.

Въпреки това за пощенски кутии за ресурси в частност има някои несъответствия с начина, по който, разрешения се показват в списъка с разрешения на Outlook в сравнение с на центъра за администриране на разрешения за списък. Работим да направите разрешенията показват последователно. Въпреки това споделен календар функция работи както е описано по-горе за пощенска кутия календари на ресурси и получателят ще могат да виждат ресурс календара на мобилния си телефон.

Сега поддържате споделяне на календар на Office 365 групи?

Все още не но е високо в списъка ни. Можете да направите в момента само споделяне на календари с отделни потребители или групи за защита.

Времева скала на календара подобренията в клиенти

По-долу е Резюме на текущото състояние на подобрения в календара. Времеви скали, изброени по-долу могат да бъдат променяни.

Подобрение

Уеб

PC *

Mac *

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Споделяне на моя календар с опростени разрешения

✔ **

4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018

Не се планира

Приемете календар, така че да е в новия модел

✔ **

4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018

Синхронизиране веднага през новия модел

Месечен канал:
ТРИМ1 2019

ТРИМ3 2018

* Важи само за клиенти, които са закупили Microsoft Office на абонамент за месечна или годишна база.

** Разположение в версия 1805.

Сродни теми

Споделяне на календара в Outlook в уеб за бизнес
делегиране на календар в Outlook в уеб за бизнес
управление на някой друг календар в Outlook в уеб

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×