Преминаване към основното съдържание

Споделяне на задачи с други лица

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази функция изисква акаунт за Microsoft Exchange Server или Microsoft Office 365. Повечето домашни и лични акаунти не използвайте Microsoft Exchange или Microsoft Office 365.

Когато се използва с Microsoft Exchange акаунт, могат да бъдат споделени задачи между хората. Споделяне на задачата не е ограничено до само папката по подразбиране задачи , която е създадена във всички профили в Outlook. Можете да създадете папки за допълнителни задачи и да изберете кои от тези папки да споделите. Например можете да създадете папка със задачи за проект. След това можете да споделяте достъпа до задача папка с колегите си, така че те да преглеждате списъка със задачи.

Споделяне на папката по подразбиране задачи с определени хора

Папката по подразбиране задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити.

 1. Щракнете върху задачи в навигационния екран.

  Папка по подразбиране обикновено се намира под Моите задачи, показани като задачи. Ако имате няколко папки, уверете се, че изберете папката по подразбиране задачи .

 2. Щракнете върху папка >споделяне на задачи

 3. В полето До въведете името на получателя на съобщението с поканата за споделяне.

  Уверете се, че квадратчето позволи на получателя да прегледате вашата папка "задачи" е избрано.

 4. Ако желаете можете да промените темата.

 5. Ако желаете можете да поискате разрешения за преглед на получателя по подразбиране папка " задачи ". За да направите това, поставете отметка в квадратчето Поискайте разрешение да разглеждате папка "задачи" на получателя .

  Забележка: Ако искате да поискате достъп до папка "задачи" различна от папката по подразбиране задачи , трябва да изпратите имейл съобщение с искане за разрешение за достъп до конкретната папка.

 6. Въведете в основния текст на съобщението информацията, която желаете да включите.

 7. Щракнете Изпрати.

 8. Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и щракнете върху OK, ако то е вярно.

Папката по подразбиране задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити.

 1. Щракнете върху задачи в навигационния екран.

  Папка по подразбиране обикновено се намира под Моите задачи, показани като задачи. Ако имате няколко папки, уверете се, че изберете папката по подразбиране задачи .

 2. Щракнете върху папка >разрешения за папка.

 3. В раздела "Разрешения", в полето Име щракнете върху По подразбиране.

 4. Под разрешенияв списъка Ниво на разрешение, изберете ниво на разрешение.

  Обяснение на нива на разрешение

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Публикуващ редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

  Публикуващ автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Сътрудник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

  Можете да създадете разрешения по избор, като изберете съответните квадратчета и опции под разрешения.

Папката по подразбиране задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити. Можете да създадете папки за допълнителни задачи, които могат да бъдат преименувани или изтрити. Този раздел включва инструкции за изпробване папките, които създавате.

 1. Щракнете върху задачи в навигационния екран и след това с десния бутон върху папката, която искате да споделите.

 2. Посочете споделяне > споделяне на задачи.

 3. В полето до въведете името на получателя на съобщението с поканата за споделяне.

 4. Ако желаете можете да промените темата.

 5. Ако желаете можете да дадете разрешения на получателя да промените вашите елементи на задача, като поставите отметка в квадратчето получателят да добавите, редактирате и изтриване на елементи в тази папка "задачи" .

 6. Въведете в основния текст на съобщението информацията, която желаете да включите.

 7. Щракнете Изпрати.

 8. Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и щракнете върху OK, ако то е вярно.

Папката по подразбиране задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити. Можете да създадете папки за допълнителни задачи, които могат да бъдат преименувани или изтрити. Този раздел включва инструкции за изпробване папките, които създавате.

 1. Щракнете върху задачи в навигационния екран и щракнете с десния бутон задача папката, която искате да споделите.

 2. Посочете споделяне > разрешения за папка.

 3. В раздела разрешения , в полето име щракнете върху по подразбиране.

 4. Под разрешенияв списъка Ниво на разрешение, изберете ниво на разрешение.

  Обяснение на нива на разрешение

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Публикуващ редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

  Публикуващ автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Сътрудник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

  Можете да създадете разрешения по избор, като изберете съответните квадратчета и опции под разрешения.

Когато се използва с Microsoft Exchange акаунт, могат да бъдат споделени задачи между хората. Споделяне на задачата не е ограничено до само папката по подразбиране задачи , която е създадена във всички профили в Outlook. Можете да създадете папки за допълнителни задачи и да изберете кои от тези папки да споделите. Например можете да създадете папка със задачи за проект. След това можете да споделяте достъпа до задача папка с колегите си, така че те да преглеждате списъка със задачи.

За по-добра среда за работа със задача за споделяне, включително делегираното собствеността на задачите, ви препоръчваме да използвате задача функционалността на Windows SharePoint Services 3.0. Задачи на SharePoint могат да се преглеждат от в рамките на Microsoft Office Outlook 2007.

Съвет: Всяко съобщение, контакт или задача в Outlook да от маркирания частни, така че други хора няма да виждате елемента, когато споделяне на папки.

Споделяне на задачите работи чрез покани за споделяне и имейл съобщения с искания за споделяне. Поканите за споделяне предлагат на получателя достъп до вашата папка на задача. При изпращане на покана за споделяне за вашата папка " задачи " по подразбиране, можете да помолите получателя да сподели папката си по подразбиране за задачи .

Забележка: Ако искате да поискате достъп до папка със задачи, които получателят създадени – не им по подразбиране папка " задачи " – трябва да изпратите имейл съобщение с искане за разрешение да използва конкретната папка. Получателят може да ви изпрати покана за споделяне за папката по подразбиране задача.

Споделяне на папката по подразбиране задачи с определени хора

Папката по подразбиране задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити.

 1. В задачи, в навигационния екран щракнете върху споделяне на моите задачи папка.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран, щракнете върху Навигационен екрани след това щракнете върху споделяне на моите задачи папка.

 2. В полето До въведете името на получателя на съобщението с поканата за споделяне.

 3. Ако желаете можете да промените темата.

 4. Ако желаете можете да поискате разрешения за преглед на получателя по подразбиране папка " задачи ". За да направите това, поставете отметка в квадратчето Поискайте разрешение да разглеждате папка "задачи" на получателя .

  Забележка: Ако искате да поискате достъп до папка "задачи" различна от папката по подразбиране задачи , трябва да изпратите имейл съобщение с искане за разрешение за достъп до конкретната папка.

 5. Въведете в основния текст на съобщението информацията, която желаете да включите.

 6. Щракнете Изпрати.

 7. Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и щракнете върху OK, ако то е вярно.

Папката по подразбиране задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити.

 1. В задачи, в навигационния екран щракнете с десния бутон на папка " задачи " по подразбиране.

  Това обикновено се намира под Моите задачи, показани като задачи.

 2. Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран, щракнете върху Навигационен екрани след това щракнете с десния бутон на папка по подразбиране задачи .

  Това обикновено се намира под Моите задачи, показани като задачи.

 3. Щракнете върху Промяна на разрешенията за споделяне.

 4. В раздела "Разрешения", в полето Име щракнете върху По подразбиране.

 5. Под разрешенияв списъка Ниво на разрешение, изберете ниво на разрешение.

  Обяснение на нива на разрешение

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Публикуващ редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

  Публикуващ автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Сътрудник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

  Можете да създадете разрешения по избор, като изберете съответните квадратчета и опции под разрешения.

Папката по подразбиране задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити. Можете да създадете папки за допълнителни задачи, които могат да бъдат преименувани или изтрити. Този раздел включва инструкции за изпробване папките, които създавате.

 1. В задачи, в навигационния екран щракнете с десния бутон върху папката задача, която искате да споделите.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран, щракнете върху Навигационен екрани след това щракнете с десния бутон задача папката, която искате да споделите.

 2. Щракнете върху Име на папката за споделяне.

 3. В полето до въведете името на получателя на съобщението с поканата за споделяне.

 4. Ако желаете можете да промените темата.

 5. Ако желаете можете да дадете разрешения на получателя да промените вашите елементи на задача, като поставите отметка в квадратчето получателят да добавите, редактирате и изтриване на елементи в тази папка "задачи" .

 6. Въведете в основния текст на съобщението информацията, която желаете да включите.

 7. Щракнете Изпрати.

 8. Прегледайте съдържанието на диалоговия прозорец за потвърждение и щракнете върху OK, ако то е вярно.

Папката по подразбиране задачи в Outlook се създава във всеки профил на Outlook. Тази папка не могат да бъдат преименувани или изтрити. Можете да създадете папки за допълнителни задачи, които могат да бъдат преименувани или изтрити. Този раздел включва инструкции за изпробване папките, които създавате.

 1. В задачи, в навигационния екран щракнете с десния бутон на задачата папката, която искате да споделите.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран, щракнете върху Навигационен екрани след това щракнете с десния бутон задача папката, която искате да споделите.

 2. Щракнете върху Промяна на разрешенията за споделяне.

 3. В раздела "Разрешения", в полето Име щракнете върху По подразбиране.

 4. Под разрешенияв списъка Ниво на разрешение, изберете ниво на разрешение.

  Обяснение на нива на разрешение

  С това ниво на разрешение (или роля)

  Можете

  Собственик

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

  Публикуващ редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

  Редактор

  Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

  Публикуващ автор

  Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

  Автор

  Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

  Сътрудник

  Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

  Проверяващ

  Само да четете елементи и файлове.

  По избор

  Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

  Няма

  Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

  Можете да създадете разрешения по избор, като изберете съответните квадратчета и опции под разрешения.

Можете да промените или анулирате разрешенията на някого достъп до вашите папки със задача по всяко време.

 1. В задачи, в навигационния екран щракнете с десния бутон на папка "задачи", за която искате да промените разрешенията.

  Забележка: Ако използвате навигационния екран в намален изглед, в навигационния екран, щракнете върху Навигационен екрани след това с десния бутон върху папката за задача, за която искате да промените разрешенията.

 2. Щракнете върху Промяна на разрешенията за споделяне.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Промяна на разрешенията за всеки   

   1. В раздела "Разрешения", в полето Име щракнете върху По подразбиране.

   2. Под разрешенияв списъка Ниво на разрешение, изберете ниво на разрешение.

    Обяснение на нива на разрешение

    С този готова на ниво (или роля)

    Можете

    Собственик

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

    Публикуващ редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

    Редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

    Публикуващ автор

    Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

    Автор

    Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

    Сътрудник

    Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

    Проверяващ

    Само да четете елементи и файлове.

    По избор

    Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

    Няма

    Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

    Можете да създадете разрешения по избор, като изберете съответните квадратчета и опции под разрешения.

  • Промяна на разрешението за едно лице   

   1. В раздела разрешения, в полето име щракнете върху името на лицето, чийто достъп, която искате да промените.

   2. Под разрешенияв списъка Ниво на разрешение, изберете ниво на разрешение.

    Обяснение на нива на разрешение

    С това ниво на разрешение (или роля)

    Можете

    Собственик

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове и да създавате подпапки. Като собственик на папката можете да сменяте нивата на разрешение за тази папка, които другите имат. (Не важи за представители.)

    Публикуващ редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове, както и да създавате подпапки. (Не важи за представители.)

    Редактор

    Да създавате, четете, променяте и изтривате всички елементи и файлове.

    Публикуващ автор

    Да създавате и четете елементи и файлове, да създавате подпапки, да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали. (Не важи за представители.)

    Автор

    Да създавате и четете елементи и файлове и да променяте и изтривате елементи и файлове, които сте създали.

    Сътрудник

    Само да създавате елементи и файлове. Съдържанието на папката не се появява. (Не важи за представители.)

    Проверяващ

    Само да четете елементи и файлове.

    По избор

    Да изпълнявате дейности, които са определени от собственика на папката. (Не важи за представители.)

    Няма

    Нямате разрешения. Не можете да отваряте папката.

    Можете да създадете разрешения по избор, като изберете съответните квадратчета и опции по ваш избор под разрешения.

   3. Повторете стъпка 2 за всяко лице, чиито достъп, който искате да промените в списъка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×