Спецификации на Access 2010

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия съдържа информация за ограниченията на файлове на база данни на Microsoft Access и обектите. В повечето случаи, когато база данни, надвишава следните ограничения може да е индикация за дизайн на въпрос. Използване на информацията в тази статия и внимателно проучване на проект на база данни може да ви помогне да намерите това, което трябва да се коригира за успешно изпълнение. Например импортиране на данни директно от Microsoft Excel в Access без нормализиране може да доведе до създаване на допълнителни полета (колони). Ако искате информация за проектирането на бази данни или нормализиране, прегледайте ресурсите в раздела допълнителна информация .

В тази статия

Спецификации на база данни

Спецификации на проект

Допълнителна информация

Спецификации на бази данни

Следващият списък на таблици се отнася за Microsoft Access 2010 и бази данни на Access 2007:

Общи

Атрибут

Максимум

Общ размер за база данни на Access 2010 (.accdb), включително всички обекти на бази данни и данни

2 гигабайта, минус необходимото пространство за системата обекти.

Забележка : Можете да заобиколите това ограничение за размера на чрез свързване към таблици в други бази данни на Access. Можете да свържете към таблици в множество файлове на бази данни, всеки от които може да бъде по-голям от 2 ГБ.

Съвет : За повече информация за намаляването на размера на вашата база данни вижте помощ за предотвратяване и коригиране на проблеми с файл на база данни с помощта на уплътняване и поправка.

Общ брой на обектите в база данни

32 768

Брой на модулите (включително формулярите и отчетите, чието свойство С модул е настроено на True)

1 000

Брой на знаците в име на обект

64

Брой на знаците в парола

14

Брой на знаците в потребителско име или име на група

20

Брой на едновременно работещите потребители

255

Най-горе на страницата

Таблица

Атрибут

Максимум

Брой на знаците в име на таблица

64

Брой на знаците в име на поле

64

Брой на полетата в таблица

255

Брой на отворените таблици

2,048, включително свързани таблици и таблиците, отваря вътрешно от Access

Размер на таблица

2 гигабайта минус паметта, необходима за системните обекти

Брой на знаците в текстово поле

255

Брой на знаците в поле Memo

65,535 при въвеждане на данни чрез потребителския интерфейс;
1 гигабайт на съхранение знак при въвеждането на данни програмно

Размер на поле за OLE обект

1 гигабайт

Брой на индексите в таблица

32, включително индекси вътрешно създадени за поддържане на релации между таблици, единично поле и съставни индекси.

Броят на полетата в индекс или първичен ключ

10

Брой на знаците в съобщение за проверка

255

Брой знаци в правило за проверка, включително пунктуация и оператори

2,048

Брой знаци в таблица или поле описание

255

Брой на знаците в запис (с изключение на полета Memo и OLE обекти), когато свойството Компресиране на Unicode на полетата е настроено на Да

4 000

Брой на знаците в настройка на свойство на поле

255

Най-горе на страницата

Заявки

Атрибут

Максимум

Брой на наложените релации

32 на таблица минус броя на индексите в таблицата за полета или комбинации от полета, които не са включени в релации*

Брой на таблиците в заявка

32*

Брой на съединенията в заявка

16*

Брой на полетата в набор записи

255

Размер на набор записи

1 гигабайт

Ограничение за сортиране

255 знака в едно или повече полета

Брой на нива на вложени заявки

50*

Брой на знаците в клетка в мрежата за проектиране на заявки

1024

Брой на знаците за параметър в параметрична заявка

255

Брой на операторите AND в клауза WHERE или HAVING

99*

Брой на знаците в SQL команда

Около 64 000*

*Максималните стойности може да бъдат по-ниски, ако заявката съдържа многозначни полета за справка.

Най-горе на страницата

Формуляри и отчети

Атрибут

Максимум

Брой на знаците в етикет

2 048

Брой на знаците в текстово поле

65 535

Ширина на формуляр или отчет

22,75 инча (57.79 см)

Височина на секция

22,75 инча (57.79 см)

Височина на всички секции плюс секцията за заглавки (в режим на проектиране)

200 инча (508 см)

Брой на нивата на вложени формуляри или отчети

7

Брой на полетата или изразите, по които можете да сортирате или групирате в отчет

10

Брой на колонтитулите в отчет

1 горен/долен колонтитул на отчет;
1 горен/долен колонтитул на страница;
10 горни/долни колонтитули на група

Брой на отпечатаните страници в отчет

65 536

Брой на контролите и секциите, които можете да добавите през периода на съществуване на формуляра или отчета

754

Брой на знаците в SQL команда, които служат като свойство Източник на записи или Източник на редове на формуляр, отчет или контрола (за .accdb и .adp)

32 750

Най-горе на страницата

Макрос

Атрибут

Максимум

Брой на действията в един макрос

999

Брой на знаците в условие

255

Брой на знаците в коментар

255

Брой на знаците в аргумент на действие

255

Най-горе на страницата

Спецификации на проекти

Следващият списък на таблици се отнася за Access 2010 и проекти с Access 2007:

Общи

Атрибут

Максимум

Брой на обектите в проект на Access (.adp)

32 768

Брой на модулите (включително формулярите и отчетите, чието свойство С модул е настроено на True)

1 000

Брой на знаците в име на обект

64

Брой колоните в таблица

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 и 2005)

Най-горе на страницата

Формуляри и отчети

Атрибут

Максимум

Брой на знаците в етикет

2 048

Брой на знаците в текстово поле

65 535

Ширина на формуляр или отчет

22 инча (55,87 см)

Височина на секция

22 инча (55,87 см)

Височина на всички секции плюс секцията за заглавки (в режим на проектиране)

200 инча (508 см)

Брой на нивата на вложени формуляри или отчети

7

Брой на полетата или изразите, по които можете да сортирате или групирате в отчет

10

Брой на колонтитулите в отчет

1 горен/долен колонтитул на отчет;
1 горен/долен колонтитул на страница;
10 горни/долни колонтитули на група

Брой на отпечатаните страници в отчет

65 536

Брой на контролите и секциите, които можете да добавите през периода на съществуване на формуляра или отчета

754

Брой на знаците в SQL команда, които служат като свойство Източник на записи или Източник на редове на формуляр, отчет или контрола (за .accdb и .adp)

32 750

Най-горе на страницата

Макрос

Атрибут

Максимум

Брой на действията в един макрос

999

Брой на знаците в условие

255

Брой на знаците в коментар

255

Брой на знаците в аргумент на действие

255

Най-горе на страницата

Допълнителна информация

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×