Скриване на стойностите за грешки и индикаторите за грешки в клетките

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Да предположим, че вашите формули от електронна таблица съдържат грешки, които сте предвидили и не искате да ги коригирате, но искате да подобрите показването на резултатите. Разполагате с няколко начина да скриете стойностите на грешки и индикаторите за грешки в клетките.

Формулите могат да връщат грешки по много причини. Например делението на 0 не е разрешено и ако въведете формулата =1/0, Excel връща #DIV/0. Стойностите за грешки включват #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! и #VALUE!.

Конвертиране на грешка в нула и използване на формат за скриване на стойността

Можете да скриете стойностите на грешки, като ги преобразувате в число, например 0, и след това приложите условен формат, който скрива стойността

Създаване на примерна грешка

 1. Отворете празна работна книга или създайте нов работен лист.

 2. Въведете 3 в клетка B1, въведете 0 в клетка C1, а в клетка A1 въведете формулата =B1/C1.
  В клетка A1 се появява грешката #DIV/0!.

 3. Изберете A1 и натиснете F2, за да редактирате формулата.

 4. След знака за равенство (=) въведете IFERROR, последвано от отваряща скоба.
  IFERROR(

 5. Преместете курсора в края на формулата.

 6. Въведете ;0) – т. е. точка и запетая, последвано от нула и затваряща скоба.
  Формулата =B1/C1 става =IFERROR(B1/C1;0).

 7. Натиснете клавиша ENTER, за да завършите формулата.
  Съдържанието на клетката сега трябва да показва 0 вместо грешката #DIV!.

Прилагане на условен формат

 1. Изберете клетката, която съдържа грешката, и щракнете върху Условно форматиране в раздела Начало.

 2. Щракнете върху Ново правило.

 3. В диалоговия прозорец Ново правило за форматиране щракнете върху Форматиране само на клетки, които съдържат.

 4. Уверете се, че под Форматиране само на клетки с в първото списъчно поле се показва Стойност на клетката, във второто списъчно поле се показва равно на и след това въведете 0 в текстовото поле вдясно.

 5. Щракнете върху бутона Формат.

 6. Щракнете върху раздела Число и след това под Категория щракнете върху По избор.

 7. В полето Тип въведете ;;; (три знака "точка и запетая") и след това щракнете върху OK. Щракнете върху OK отново.
  Числото 0 в клетката изчезва. Това става, защото форматът по избор ;;; потиска показването на числа в клетката. Обаче действителната стойност (0) остава в клетката.

Коя програма използвате?

Скриване на стойности на грешки чрез промяна на цвета на текста в бял

Показване на тире, #N/A или NA вместо стойност за грешка

Скриване на стойности за грешки в отчет с обобщена таблица

Скриване на индикатори за грешки в клетките

Скриване на стойности на грешки чрез промяна на цвета на текста в бял

Можете да скривате стойности на грешки чрез промяна на цвета текста бял или по друг начин да направите текста съответства на цвета на фона на работния лист.

 1. Изберете диапазона от клетки, съдържащ стойностите на грешки.

 2. В раздела Начало , в групата стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране и след това щракнете върху Управление на правила. Появява се диалоговият прозорец Диспечер на условно форматиране на правила .

 3. Щракнете върху ново правило. Появява се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране .

 4. Под Избор на тип правило щракнете върху Форматиране само на клетки, които съдържат.

 5. Под Редактиране на описанието на правилото, в списъка Форматиране само на клетки с изберете Грешки.

 6. Щракнете върху Формат и след това върху раздела Шрифт.

 7. Щракнете върху стрелката, за да отворите списъка Цвят, и под Цветове на тема щракнете върху бялото поле.

Най-горе на страницата

Показване на тире, #N/A или NA вместо стойност за грешка

Освен да скривате грешки, можете да ги заместите със стойности, например NA. За да направите това, можете да използвайте функциите IFERROR и NA, както показва следният пример.

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист. В долния пример изберете клетката, съдържаща думата "Данни", и след това плъзнете курсора, за да изберете клетките до последната в колоната "Описание (резултат)". След това копирайте селекцията и я поставете в нов работен лист, започвайки от клетка A1.

Данни

Формула

Описание (резултат)

10

=A2/A3

Връща грешка (#DIV/0)

0

=IFERROR(A2/A3;"NA")

Връща NA, когато стойността е грешка

=IFERROR(A2/A3;"-")

Връща тире, когато стойността е грешка

=IFERROR(A2/A3;NA())

Връща #N/A, когато стойността е грешка

Подробности за функциите

IFERROR    Използвайте тази функция, за да определите дали една клетка съдържа грешка и дали резултатите от формулата ще върнат грешка.

NA    Използвайте тази функция, за да върнете в клетката низа #N/A. След името на функцията се поставя двойка празни скоби: =NA().

Най-горе на страницата

Скриване на стойности за грешки в отчет с обобщена таблица

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица. Инструменти за обобщена таблица се показват.

 2. В раздела Анализиране, в групата Обобщена таблица щракнете върху стрелката до Опции и след това върху Опции.

 3. В раздела Оформление и форматиране направете едно или няколко от следните неща:

  • Промяна на показването на грешки     Под Формат поставете отметка в квадратчето При грешни стойности показвай, след което въведете стойността, която искате да се показва. За да показвате грешките като празни клетки, изтрийте всички знаци от полето.

  • Промяна на показването на празни клетки    Поставете отметка в квадратчето За празни клетки показвай. В полето въведете стойността, която искате да се показва във всички празни клетки. За да показвате празни клетки, изтрийте всички знаци от полето. За да показвате нули, изчистете отметката от квадратчето.

Най-горе на страницата

Скриване на индикатори за грешки в клетките

Ако една клетка съдържа формула, която дава за резултат грешка, в горния ляв ъгъл на клетката се появява триъгълник (индикатор за грешка). Може да потиснете показването на тези индикатори помощта на следната процедура.

Клетка с проблем със формула
Клетка с проблем във формула
 1. Щракнете върху Файл, щракнете върху Опции, а след това щракнете върху категорията Формули.

 2. Под Проверка за грешки изчистете отметката от квадратчето Разреши фонова проверка за грешки.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×