Свързване с (импортиране на) външни данни

Excel за Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Основното предимство на свързването с външни данни се състои в това, че можете периодично да анализирате тези данни в Microsoft Office Excel, без да копирате много пъти данните, което е отнемаща време и предразполагаща към грешки операция. След като се свържете с външните данни, можете също да обновявате автоматично (или да актуализирате) вашите работни книги на Excel от първоначалния източник на данни винаги, когато източникът на данни се актуализира с нова информация.

Важно: Връзки към външни данни може да бъдат забранени на вашия компютър. За да се свържете към данни, когато отваряте работна книга, трябва да разрешите връзките с данни с помощта на лентата на центъра за сигурност или поставяйки работната книга в надеждно местоположение. За повече информация вижте Създаване, премахване, или промяна на надеждно местоположение за вашите файлове, Добавяне, премахване, или преглед на надежден издатели Преглед на опциите и настройките в центъра за сигурност на Microsoft Office.

 1. В раздела данни щракнете върху Съществуващи връзки.

  Изображение на лентата на Excel

 2. В падащия списък Покажи направете едно от следните неща:

  • За да покажете всички връзки, щракнете върху Всички връзки. Тази опция е избрана по подразбиране.

  • За да покажете само последно използваните списъка на връзките, щракнете върху връзки в тази работна книга.

   Този списък се създава от връзки, които вече сте задали, че сте създали с помощта на диалоговия прозорец Избор на източник на данни на съветника за връзка с данни, или че преди това сте избрали като връзка от този диалогов прозорец.

  • За да покажете само връзките, които са налични на вашия компютър, щракнете върху файлове за връзка на този компютър.

   Този списък се създава от папката Мои източници на данни , която обикновено се съхранява в папката Моите документи на вашия компютър.

  • За да покажете само връзките, които са достъпни от файл за връзка, който е достъпен от мрежата, щракнете върху Файлове на връзки в мрежата.Този списък се създава от библиотека за връзки с данни (DCL) на Excel на сайта на Microsoft SharePoint Services. DCL е библиотека с документи в сайта на SharePoint Services, която съдържа колекция от файлове за връзка с данни на Office (ODC) (.odc). Типично е DCL да се настройва от администратор на сайт, който може също да конфигурира сайта на SharePoint да показва ODC файлове от тази DCL в диалоговия прозорец Външни връзки. За повече информация вж. "Помощ за централно администриране на SharePoint Services".

   Съвет: Ако не виждате желаната от вас връзка, можете да създадете връзка. Щракнете върху Преглед за още и след това в диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху Нов източник, за да стартирате съветника за връзка към данни, така че да можете да изберете източника на данни, с който искате да се свържете.

   Забележка: Ако изберете връзка от категориите Файлове на връзки в мрежата или Файлове на връзки на този компютър, файлът за свързване се копира в работната книга като нова връзка на работна книга, а след това се използва като нова информация за връзка.

 3. Изберете желаната връзка и щракнете върху Отвори.

 4. В диалоговия прозорец Импортиране на данни под Изберете как да изглеждат данните в работната книга направете едно от следните неща:

  Важно: Разделът Изберете как да изглеждат данните в работната книга и опциите му, както са показани в следващия списък, не са достъпни за текст, уеб заявка и връзки за XML данни. Ако сте свързани към подобни данни, отидете направо на стъпка 5.

  • За да създадете таблица за просто сортиране и филтриране, щракнете върху Таблица.

  • За да създадете отчет с обобщена таблица за обобщаване на големи количества данни чрез събиране и междинно сумиране на данните, щракнете върху Отчет с обобщена таблица.

  • За да създадете отчет с обобщена таблица и отчет с обобщена диаграма за визуално обобщение на данни, щракнете върху Отчет с обобщена диаграма и обобщена таблица.

  • За да съхраните избраната връзка в работната книга за по-нататъшна употреба, щракнете върху Само създаване на връзка.

   Използвайте опцията Само създаване на връзка, за да съхраните избраната връзка в работната книга за по-нататъшна употреба. Ако например сте свързани към източник на данни на OLAP куб и възнамерявате да преобразувате клетки на обобщена таблица във формули на работен лист с помощта на командата Преобразуване във формули (В раздела Опции, в групата Инструменти щракнете върху Инструменти за OLAP), можете да използвате тази опция, понеже няма нужда да записвате отчета с обобщена таблица.

 5. Под Къде искате да поставите данните? направете едно от следните неща:

  • За да поставите отчета с обобщена таблица или обобщена диаграма в съществуващ работен лист, изберете Съществуващ работен лист и след това въведете адреса на първата клетка в диапазона от клетки, където искате да установите местоположението на отчета с обобщена таблица.

  • Като алтернатива щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон да скриете временно диалоговия прозорец, изберете началната клетка в работния лист и след това натиснете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 6. За да поставите отчета с обобщена таблица в нов работен лист, започвайки от клетка A1, щракнете върху Нов работен лист.

 7. По желание можете да промените свойства на връзка, като щракнете върху Свойства, след това направите промените си в диалоговите прозорци Свойства на връзка , Диапазон от външни данни или Свойства на XML карта и щракнете върху OK.

 1. В раздела Данни, в групата Външни данни щракнете върху Съществуващи връзки.

  Групата "Получаване на външни данни" в раздела "Данни"

 2. В диалоговия прозорец Съществуващи връзки, в падащия списък Показване направете едно от следните неща:

  • За да покажете всички връзки, щракнете върху Всички връзки. Тази опция е избрана по подразбиране.

  • За да покажете списък само с най-скоро използваните връзки, щракнете върху Връзки в тази работна книга.

   Този списък се създава от връзки, които вече сте дефинирали, които сте създали с помощта на диалоговия прозорец Избор на източник на данни на съветника за връзка към данни или които сте избрали предварително като връзка от този диалогов прозорец.

  • За да покажете само връзките, които са достъпни в компютъра ви, щракнете върху Файлове на връзки на този компютър.

   Този списък се създава от папката Мои източници на данни, която обикновено се съхранява в папката Моите документи.

  • За да покажете само връзките, които са достъпни от файл за свързване, който е достъпен от мрежата, щракнете върху Файлове на връзки в мрежата.

   Този списък се създава от Excel Services връзка към библиотеката данни (DCL) в сайт на Microsoft Office SharePoint Server 2007. DCL е библиотека с документи в сайт на Microsoft Office SharePoint Services 2007, който съдържа колекция от файлове за връзка с данни на Office (ODC) (.odc). Обикновено DCL е настроен от администратор на сайта, които можете да конфигурирате сайта на SharePoint, за да показва ODC файлове от тази DCL в диалоговия прозорец Външни връзки . За повече информация вижте Office SharePoint Server 2007 помощта за централното администриране.

   Съвет: Ако не виждате желаната от вас връзка, можете да създадете връзка. Щракнете върху Преглед за още и след това в диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху Нов източник, за да стартирате съветника за връзка към данни, така че да можете да изберете източника на данни, с който искате да се свържете.

   Забележка: Ако изберете връзка от категориите Файлове на връзки в мрежата или Файлове на връзки на този компютър, файлът за свързване се копира в работната книга като нова връзка на работна книга, а след това се използва като нова информация за връзка.

 3. Изберете желаната връзка и щракнете върху Отвори.

 4. В диалоговия прозорец Импортиране на данни под Изберете как да изглеждат данните в работната книга направете едно от следните неща:

  Важно: Разделът Изберете как да изглеждат данните в работната книга и опциите му, както са показани в следващия списък, не са достъпни за текст, уеб заявка и връзки за XML данни. Ако сте свързани към подобни данни, продължете до стъпка 5.

  • За да създадете таблица за просто сортиране и филтриране, щракнете върху Таблица.

  • За да създадете отчет с обобщена таблица за обобщаване на големи количества данни чрез събиране и междинно сумиране на данните, щракнете върху Отчет с обобщена таблица.

  • За да създадете отчет с обобщена таблица и отчет с обобщена диаграма за визуално обобщение на данни, щракнете върху Отчет с обобщена диаграма и обобщена таблица.

  • За да съхраните избраната връзка в работната книга за по-нататъшна употреба, щракнете върху Само създаване на връзка.

   Използвайте опцията Само създаване на връзка, за да съхраните избраната връзка в работната книга за по-нататъшна употреба. Ако например сте свързани към източник на данни на OLAP куб и възнамерявате да преобразувате клетки на обобщена таблица във формули на работен лист с помощта на командата Преобразуване във формули (В раздела Опции, в групата Инструменти щракнете върху Инструменти за OLAP), можете да използвате тази опция, понеже няма нужда да записвате отчета с обобщена таблица.

 5. Под Къде искате да поставите данните? направете едно от следните неща:

  • За да поставите отчета с обобщена таблица или обобщена диаграма в съществуващ работен лист, изберете Съществуващ работен лист и след това въведете първата клетка в диапазона от клетки, където искате да установите местоположението на отчета с обобщена таблица.

   Като алтернатива щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон да скриете временно диалоговия прозорец, изберете началната клетка в работния лист и след това натиснете Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 6. За да поставите отчета с обобщена таблица в нов работен лист, започвайки от клетка A1, щракнете върху Нов работен лист.

 7. По желание можете да промените свойства на връзка чрез щракване върху Свойства, правейки промените си в диалоговите прозорци Свойства на връзка , Диапазон от външни данни или Свойства на XML карта и щраквайки след това върху OK.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×