Свързване на данни в уеб компоненти

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В много продукти и технологии свързване на набори от данни от различни източници на данни е трудна и изисква програмни умения. Въпреки това можете да използвате менютата и бутоните в рамките на уеб част за създаване на връзки с данни без да пишете всички потребителски код. Например, чрез свързване на уеб части, можете да представите данни от два уеб компонента, извършите свързаните изчисления между две уеб части и филтриране на уеб част с помощта на стойности от друга уеб част – всичко на едно страница с уеб части.

В тази статия

Общ преглед на връзки към уеб компоненти

Създаване на връзки към уеб компоненти

Създаване или промяна на връзка между две уеб части

Завършване на връзка към уеб част в диалоговия прозорец конфигуриране на свързване

Премахване на връзка между две уеб части

Често срещани типове на връзки към уеб компоненти

Общ преглед на връзки към уеб компоненти

С помощта на връзки към уеб компоненти, можете да създавате или да подобрите вашите страници с уеб части. Свързвате уеб части, така че когато изпълнявате действие в една уеб част, тя се променя съдържанието на друга уеб част.

Например можете да се свържете уеб частта за списъчен изглед служители към уеб частта за изображение, чрез прехвърляне на данни между двете уеб части. Всеки път, когато изберете ред в служители уеб частта за списъчен изглед, който съдържа колона с картина на служителя, можете да видите изображение, показано в уеб частта за изображение.

Основна връзка към уеб част

1. на връзка към уеб компонент е начин за предаване на данни от една уеб част към друга уеб част и синхронизиране на поведението им.

2. един уеб компонент предоставя данните.

3. данни може да бъде списъци, редове, клетки или стойности на параметрите.

4. на другия уеб компонент получава данните.

Можете да създадете връзка към уеб част от или уеб част с помощта на подменюто на типа на връзката от командата връзки в менюто уеб част. Например ако една уеб част връзката гласи Предоставяне на ред на, на другата уеб част на връзката гласи Получаване на ред от.

Не само можете да създавате връзки към уеб компоненти на същата страница с уеб части, но можете също да създавате връзки между уеб части на две различни страници с уеб части в същия сайт за най-високо ниво с помощта на програма за уеб проектиране, която е съвместима с Microsoft Windows SharePoint Услуги, като например Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Създаване на връзки към уеб компоненти

Създаване на страница с уеб части с връзки към уеб компоненти е процес от три стъпки.

Стъпка 1: Решете какви данни искате достъпни на страницата с уеб части

Често има един или повече уеб части за списъчен изглед, които предоставят данни, които искате. Списъци представяне на данни в табличен формат и по-лесно да модифицирате и обновяване на данни, промяна на реда на сортиране, филтрирането в списъка и агрегиране на данни. С помощта на селектора на изгледи в екрана с инструменти, можете да промените изгледа на уеб частта за списъчен изглед, да работите само с колоните, които имате нужда.

Стъпка 2: Добавяне на уеб части към страницата с уеб части

Повечето списъци са налични като уеб компоненти за изглед на списък в галерията с уеб частта за вашия сайт. Други уеб части, обикновено са налични в други галерии с уеб компоненти, до които имате достъп. Понякога може да се наложи да импортирате уеб част от друг сайт, който има интересно или полезно копие на уеб част. Можете също да търсите за уеб части на външни уеб сайтове и след това искане те да бъдат инсталирани на вашия уеб сайт от администратора на вашия сайт. Например можете да намерите уеб части в Microsoft Office SharePoint Server 2007 указателя на уеб компоненти или на уеб сайт от друг производител на софтуер. С течение на времето галериите с уеб компоненти ще нарасне и се адаптира към вашите нужди и нуждите на вашата организация.

Стъпка 3: Свързване на уеб компоненти, за да получите желаните резултати

Можете да създавате връзки между уеб части, които поддържат връзки към уеб компоненти. Уеб части, които поддържат връзки към уеб компоненти включват уеб частта за списъчен изглед на уеб частта на формуляр и уеб компонент за изображение. Подменюто връзки на менюто Уеб компонент показва само типа на връзката, която можете да създавате и подменюто налични уеб части показва само съвместимите уеб компоненти. След като завършите стъпки 1 и 2, вземане на решения е проста и не знае за използване в скриптове или кодиране се изисква да направите връзка към уеб част.

Забележка: Можете да създавате връзки между уеб части, които са в една и съща страница с уеб части. За да свържете уеб част на данни от друг сайт или данни източник, можете да добавите изглед на данни с помощта на програма за уеб проектиране, която е съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, като например Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Създаване или промяна на връзка между две уеб части

С помощта на менюта и диалогови прозорци, можете да свържете уеб компоненти, предадете данни между тях и синхронизирате поведението им.

 1. Отворете страницата с уеб части.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. Решете кои две уеб части, които искате да се свържете. Можете да създадете или промените същата връзка като започнете от единия уеб компонент.

 4. От някой от уеб частите, щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент , посочете връзки, посочете типа на връзката, която искате да създадете или промените, например Предоставяне на ред на или Получаване на сортиране/филтриране оти след това щракнете върху името на Уеб част, за който искате да създадете или промените връзката.

  Ключ към командите в подменюто Връзки

  Командата на подменюто връзки

  Описание

  Предоставяне на ред

  Можете да свържете уеб част за списъчен изглед към друга уеб част, като предадете избран ред данни към другата уеб част. В зависимост от начина на създаване на другата уеб част и на получаването на данните, другата уеб част може да покаже реда данни или да използва реда данни като филтър или стойност на параметър.

  В стандартен изглед колоната Изберете елемент, съдържаща бутони за избор, се добавя автоматично, когато свържете уеб частта за списъчен изглед, така че да можете да разберете кой ред да подадете на другата уеб част. В стандартен изглед можете да изберете едновременно само един ред. Някои колони, например колоната Редактиране, са недостъпни за използване при свързване на уеб части.

  В изглед на лист с данни можете да изберете множество редове, но на другата уеб част се подава само един ред. Ако са избрани множество редове, на другата уеб част се подава редът, съдържащ активната клетка, а всички други редове се игнорират. Не може да подавате на другата уеб част данни в Сумарен ред или Нов ред.

  При този тип връзка можете да имате повече от една уеб част, свързана към уеб частта за списъчен изглед.

  Предоставяне на данни на

  Можете да свържете уеб част за списъчен изглед към друга уеб част, която работи със списъчни данни. В този случай уеб частта за списъчен изглед е източникът на данни за другата уеб част.

  В стандартен изглед и в изглед на лист с данни към другата уеб част се подават само данните в изгледа.

  При този тип връзка може да имате повече от една уеб част, свързана към уеб частта за списъчен изглед.

  Получаване на параметрите за сортиране/филтриране от

  В стандартен изглед и изглед на лист с данни можете да свържете уеб частта за списъчен изглед с друга уеб част, която може да й предостави следната информация:

  1. един или повече двойки име и стойност на данните, които филтрират данни в уеб частта за списъчен изглед.

  2. колона от данни, за да сортирате данни по възходящ или низходящ ред в уеб частта за списъчен изглед.

  При този тип връзка само още една уеб част може да бъде свързана към уеб частта за списъчен изглед.

  Менюто " Уеб част " не може да бъде разрешено или видимо на вашата страница с уеб части по няколко причини, включително, че уеб компонентът или зоната не поддържа връзки, използвате браузър, който не е съвместима с Windows SharePoint Services или връзките са забранени на вашия сайт.

 5. За някои връзки към уеб компоненти може да се наложи да изберете допълнителна информация в диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване . Например може да се наложи да изберете тип връзка, която искате да използвате или колона, която искате да филтрирате. Също така в зависимост от това как са създадени едната или и двете уеб части, може да видите допълнителни диалогови прозорци, които са уникални за връзката на уеб компонента. За повече информация вижте помощната информация, ако има такива, за избор на уеб частта.

  Съвет: Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате уеб частта да се вижда.

  Забележки: 

  • Подменюто тип връзка може да се различава от страница с уеб части към страница с уеб части и от уеб част към уеб част по няколко причини, включително разликите между настройките на свойствата за страница с уеб части, уеб част или уеб частта за зоната въведете или съвместимост на уеб частите на страницата , и дали уеб части имат съвместими типове свързвания.

  • Само уеб части, които могат да бъдат свързани се появяват в подменюто налични уеб части. Някои уеб части на страницата с уеб части не могат да изискват да се направят връзки, някои уеб компоненти може да не поддържа връзки към уеб частта на или определени ограничения във връзките в момента може да бъде превишавано.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Завършване на връзка към уеб част в диалоговия прозорец конфигуриране на свързване

Можете да използвате диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване , за да съответства на колоните между уеб частта, която получава данните и уеб частта, която предоставя данните.

Забележка: Можете да направите връзка, която е правилна, но не смислен. Например уеб частта, която предоставя данните може да има колона, ИД на продукта и уеб частта, която получава данни може да има колона с ИД на служител. Въпреки че можете да съпоставите тези колони, резултатите ще смисъл.

В списъчното поле колона изберете колона от уеб частта, която получава данни, уеб частта, която предоставя данните, или и двете.

Често срещани примери са следните:

 • Съгласуване на ред на данни в една уеб част към клетка или поле с данни в друга уеб част   

  Уеб частта, която се свързвате от е уеб частта за списъчен изглед контакти. Една от колоните в изгледа на списъка е колона, която съдържа хипервръзка, наречена снимка, която съдържа URL адрес към картината на контакта. Можете да направите връзка към уеб частта за изображение, който може да показва само URL адрес, който съдържа картина. Трябва да изберете колоната снимка от уеб компонента за контакти за да осигурите правилното съгласуване към уеб частта за изображение.

 • Съгласуване на ред на данни в една уеб част към колона с данни в друга уеб част, така че да можете да го филтрирате   

  Уеб частта, която се свързвате от е уеб част за списъчен изглед, който съдържа данни за поръчката. Една от колоните в изгледа на списъка е колона, съдържаща елемент на реда, наречен OrdersDetailsID. Можете да направите връзка към друга уеб частта за списъчен изглед с няколко колони, който съдържа подробна информация за поръчката, от които е съгласувана колона, наречена OrdersDetailsID. За да свържете двете уеб части, така че когато изберете реда в една уеб част, той показва всеки ред от артикул за тази поръчка в другата уеб част, трябва да отговаря на колоните за OrdersDetailsID всяка уеб част.

  Забележка: Имената на колоните не трябва да са същите, но основните данни трябва да съвпадат, или една и съща стойност.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Премахване на връзка между две уеб части

 1. Отворете страницата с уеб части.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. От някой от уеб части, от която искате да премахнете връзката, щракнете върху менюто уеб компонент Меню на уеб компонент , посочете към връзки, посочете типа на връзката, която искате да премахнете – например Предоставяне на ред на или получаване на параметрите за сортиране/филтриране От – и след това щракнете върху името на уеб частта, от която искате да премахнете връзката.

  Забележка: В подменюто връзки за всяка селекция, която има разрешена връзка се появява отметка. Ако не виждате отметка, няма връзка е разрешено.

 4. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване щракнете върху Премахване на връзка.

 5. Когато бъдете подканени да потвърдите, че искате да премахнете връзката между уеб части, щракнете върху OK.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Често срещани типове на връзки към уеб компоненти

Има много начини за комбиниране и свързване на уеб компоненти на страница с уеб части. Можете да създадете няколко от тези връзки към уеб компоненти на вашата страница с уеб части. Следните сценарии описват често срещаните типове данни на връзки между уеб части.

Образец и подробни данни

Имате главен списък на данните и трябва да се покаже подробна информация, свързана с главния списък.

Пример за образец и подробни данни

1. Основи на уеб част на служител съдържа основни, често отваряни служител данни, например ИД, име и длъжност.

2. за да търсите подробни данни за служител, изберете ред.

3 ред се предава на другата уеб част.

4. в уеб частта за подробни данни на служител всички подробни данни за служител се показват в изглед на формуляр.

В уеб компонента за изглед на списък можете дори да сортирате и филтрирате голям списък, за да намерите служител, преди да изберете реда. Ако подробните данни не е изчерпателен, можете дори да покажете уеб компонент за подробни данни за служител на друга страница с уеб части.

Обобщени и подробни данни

Имате обобщен списък от данни и трябва да покажете подробна информация, която поражда обобщените данни.

Пример за обобщени и подробни данни

1. на годината към днешна дата заплащане фиктивен уеб част съдържа информацията за компенсация.

2. Изберете обобщена информация за вашите натрупани ваканция време и болнични.

3. обобщената информация се предава на другата уеб част.

4. в плащате фиктивен подробни данни за уеб частта, която показва седмични данни можете да проверите седмици, когато са записани тези дни, за да обновите вашата памет или потвърдите тяхната точност.

Родител и наследник

Показване на списък от данни (родителски), и за всеки ред има един или повече свързани редове (деца), които искате да покажете в друг списък.

Пример за родител и наследник

1. уеб част на поръчки предоставя списък на последните клиентски поръчки.

2. щракнете върху реда, който съдържа поръчката, която искате да изследвате.

3 ред се предава на другата уеб част.

4. в уеб компонента за подробни данни за поръчки се показват всички елементи от ред за тази поръчка.

Търсене и филтриране

Искате да въведете данни, например критерии за търсене или филтриране, в една уеб част за показване на резултатите в друга уеб част.

Пример за търсене и филтриране

1. в книгата уеб частта за търсене въведете информацията за книгата, например заглавие, автор и тема, за да се опитате да намерите книгата или множеството от книги.

2-ра щракнете върху ПОДАЙ.

3. на критериите за търсене се предават на другата уеб част.

4. книгата уеб компонента за списък показва един или повече книги, които отговарят на вашите критерии за търсене.

Изчисления

Въпреки че често може да изчислите данни в уеб компонента, понякога може да искате да комбинирате две уеб части, за да направите изчисленията по-гъвкави.

Пример за изчисления

1. Въведете номерата в ипотечни номера на уеб част.

2-ра щракнете върху Почни.

3. ипотеки числата са вкарани на другата уеб част.

4 уеб част Ипотечен калкулатор ипотечни се изчислява и показва графика на месечно плащане.

Алтернативни изгледи с данни

Преглед на вашите данни в няколко различни начина да ви помогне да разберете последствията, тенденции и зависимости. Можете да подават списъци, редове и клетки (или полета и параметри) от една уеб част и показват данните в алтернативен изглед.

Алтернативен изглед на списък

Искате да покажете всички служители на фирмата във йерархична диаграма.

Алтернативен изглед на данни от списък

1. уеб частта на служителите показва ИД на служител, име на служител, длъжност и ИД на ръководителя на всеки, който работи във вашата фирма.

2. тъй като използвате всички данни, не се изисква селекция.

3. всички данни се предава към друга уеб част.

4 уеб част за диаграма организацията показва работните взаимоотношения между служителите и може да показва алтернативни изгледи на тази йерархия.

Алтернативен изглед на ред

Искате да разгледате реда на демографските данни в диаграма, например кръгова диаграма или стълбовидна графика.

Алтернативен изглед на данните от реда

1. на населението статистика уеб част показва демографски данни, например възраст, доход и наследство.

2. Изберете ред на демографските данни.

3. предавате данни към друга уеб част.

4 уеб част за диаграма показва ред с данни в кръгова диаграма и алтернативно стълбовидна графика.

Алтернативен изглед на клетка

Искате да проследите напредъка набиране диск.

Алтернативен изглед на данни от клетка

1. в уеб част на набиране на средства всеки член на група въвежда сумата, той или тя повдигнато.

2. текущата обща сума се показва в полето за общата сума.

3. полето "общо" се предава на другата уеб част.

4. можете да проверите вашата група цялостния напредък в уеб частта за благотворителност цел.

Подобрения в данните

Искате да се увеличи основни данни за хора и места, за да го направите по-интересен, привлекателен и полезен.

Пример за подобрения в данните

1. контакти уеб частта показва, че необходимата информация за проследяване на бизнес партньорите, например име, адрес и вероятно снимка.

2. Изберете контакт.

3. на ред с данни се предава на другата уеб част.

4. видите снимката на контакта, показан в уеб частта за изображение и след това намерете контакта служебен адрес в уеб част на картата.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×